Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza szociális civil szervezetek


Találatok száma: 200
1. oldal

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

A Gyermekek Jogaiért Egyesület

(szociális)

Nyíregyháza-Nyírszőlős, Szegély út 68.
képviselő: Nyíri Ferencné elnök ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

"A SZELLEMI FOGYATÉKOS, BÉNA ÉS EPILEPSZIÁS TÓTH EDIT, VALAMINT AZ EPILEPSZIÁS FOGYATÉKOS FIATALOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kéz út 12.
képviselő: Braun Mária
Tóth Edit epilepsziás, béna és szellemi fogyatékos kislány lakáskörülményeinek javítása, gyógyításának finanszírozása. Továbbá a fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondtalanabb élet biztosítása, az őket gondozó családok anyagi nehézségének oldása. ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

ADELANTE ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Állomás tér 5. fszt./1.
képviselő: Mráz Sándor Zoltán
A szenvedélybetegek számának csökkentése. A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi életesélyeinek javítása. Egészségügyi, szociális, társadalmi vonatkozású kutatások, felmérések készítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Búza tér 6.
képviselő: Szakács Árpádné
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6
képviselő: Dr. Csedrekiné Dr. Pénzes Marianna
Az Észak-Kelet Magyarországi terület prevenciós gyógyító és utógondozó munkájának elősegítése, támogatása. A megye kábítószer fogyasztásának megelőzése, továbbképzések, konferenciák, tréningek, tanácskozások szervezése és koordinálása, felnőttoktatás. Ifjúsági lelkisegélyszolgálat, drogprevenciós programok támogatása, kutatásokban való aktív részvétel, speciális szakmai programok fejlesztése. ... >>

Angyali Szeretet Egyháza

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 118.
képviselő: Nagyné Nagy Viktória
Szociális tevékenység és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

Apáczai Alapítvány a Korszerű Pedagógiai Munkáért

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Török Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi képviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"Aranyszív" a gyermekekért közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 99. IV/22.
képviselő: Csépke Viktor
Egészséges felvilágosult, művelt gyermek és ifjúsági életmódjának és művészeti tevékenységének biztosítása, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. A beteg gyermekek gyógyításának támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása, alapfokú művészetoktatás és támogatása, művészeti tevékenység és támogatása, drogellenes programok, AIDS felvilágosító programok. ... >>

ARANYTÓ Szociális és Jóléti Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 8. II/9.
képviselő: Dusinszki József
Szociális tevékenység, ezen belül időskorúak gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek, családok életkörülményeinek javítása, társadalmi befogadásuk elősegítése, programok szervezése. Táborozás és programszervezés összekapcsolva a természetvédelemmel. Továbbá időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

ART MISSZIÓ Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1.
képviselő: Dr. Kaszineczné Vass Zsuzsanna
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, euroatlanti integráció elősegítése, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Babaház Alapítvány

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23. 9/25.
képviselő: Dr. Mervó Alexandra
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyyermek- és ifjúságvédelem és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

BALANCE Alapítvány

(szociális)

Nyíregyháza, Mártirok tere 9.7/708
képviselő: . Andrea, dr. Juhászné dr. Gerliczki ... >>

Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7
képviselő: Papp János
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Gyebrószki János
A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása alapján térségfejlesztési program elkészítése. Valamint tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Boldog Jövő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 12.
képviselő: Skolnyikné Pócsi Ilona
Szenvedélybetegségek megelőzésének, gyógyításának illetve utókezelésének anyagi támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Borbányai Családokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/ a.
képviselő: Valasinyóczki Andrásné
Családsegítés, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

CIVIL EURÓPA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Etel köz 5.
képviselő: Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó
A helyi szociális és kulturális tevékenység kiszélesítése, a köz szakszerű önzetlen kiszolgálása, egészsémegőrző tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

DR ZILAHI JÓZSEF EMLÉKALAPÍTVÁNY SZ-SZ-B.ME-GYE IFJUSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: dr.Zilahi Zsolt, Kósa Brigitta titkár, közhasznú szervezet ... >>

Drog- és Alkoholfogyasztók Nevelési és Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 33.
képviselő: Dr. Sztehney Iván
Felhívni a figyelmet a szenvedélybetegségek hazánkban történő elterjedésére, a megelőzés, segítség szabályaira, törvényszerűségeire, anonimitás biztosítására. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.
Eszközbeszerzések a betegek jobb, magasabb szintű ellátás érdekében. Egyéb szárazföldi személyszállítás. Drogebeteg ellátás, prevenció, kezelés és utógondozás. MÁshová nem sorolható egyéb társadalmi, közösségi tevékenység. (alapító okirat V. 11.,12., 13. pont) ... >>

DUNAPACK Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Tünde út 2.
képviselő: Bujnóczki Ferenc
érdekképviselet és egyéb az alaszabály szerint ... >>

DUNAPACK RT Nyíregyháza Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Vaszkun István
A Nyíregyházi Papírgyár dolgozóinak betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, vallási célt, valamint a közrend, közbiztonság védelmét, az öregek és a hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

ECOCARITAS Nemzetközi Karitativ Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kállói utca 71/ A
képviselő: Bakos Tamás
Karitatív tevékenység folytatása. Mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos biztosítása. Hátrányos helyzetű és katasztrófa sújtotta területeken aktív munkával segíteni a mentésben. Alapvető túlélési és mentési technikák oktatása, részvétel a helyi és globális környezetvédelmi problémák feltérképezésében. ... >>

EGALITÉ Közéleti és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 28. I/2.
képviselő: ifj. Lakatos Miklós
Magyarország és az Európai Unió területén élő romák összefogásának elősegítése, erősítése, kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik felelevenítése által. Nyíregyháza és a vonzáskörzetében található településeken élő hátrányos helyzetű fiatalok összefogása, a társadalom hasznos tagjává válásuk elősegítése, a bűnmegelőzés, tanulmányuk folytatása, továbbtanulás, szakmaszerzés és munkához jutásuk segítése céljából végzett ismeretterjesztő tevékenység által. Együttműködés a hasonló célokért küzdő társadalmi szervezetekkel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33
képviselő: Dr. Olajos Judit
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, tanácsadó szolgálat működtetése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása. ... >>

Egyedi Megoldások Közhasznú Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Alma út 18.
képviselő: Dorogi János
szociális tevékenység és egyéb az alapszabályban ... >>

Egyesület a munkanélküliekért

(szociális)

Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 5/516.
képviselő: Mészáros Tamásné ... >>

Egymásért-Családok Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a.
képviselő: Bodnár Sándorné
Lehetőség teremtés a családok életminőségének javítására, a családtagok jogainak megismerésére, a családon belül alkalmazható nevelési, oktatási módszerek megismerésére, a családokban felmerülő problémák kezelésére. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Egymásért" Alapítvány

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Bottyán János út 15.
képviselő: Nagy Lajos
hátrányos helyzetbe került munkavállalók és családtagjaik szociális támogatása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Együtt a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
képviselő: Tölgyesiné Ferenc Gabriella
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Tanuláshoz, mozgásfejlesztéshez eszközök beszerzése, szakkönyv vásárlása, óvodapedagógusok támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.1 illetve 3.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Együtt a jövőért" Országos KaritatívEgyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kökény út 84/a
képviselő: Király József
A roma fiatalok és idősek rendszeres képzése, támogatása, tanácsadás szervezése, érdekképviselet ellátása, segítségnyújtás szervezése, kulturális rendezvények, tanácskozások továbbképzések szervezése, hagyományőrzés és hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Együtt az úton Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 48-50.
képviselő: Boros Tibor
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5/a 2/3.
képviselő: Lőrincz Árpád a kuratórium elnöke
nevelés- oktatás, képvességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Belső körút 31.
képviselő: Stankóczi László
Hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, szociális, egészségügyi és oktatási támogatása, gondozása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

EGYÜTT VELED Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Közép út 17.
képviselő: Eisert Lászlóné
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye hátrányos helyzetű fiataljainak segítése, egészség megőrzése, betegség megelőzése, egészségügyi rehabilitációs szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rahabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Élet Akadémia Közhasznú Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Legyező út 6/ c 2/5
képviselő: Javenszki József
Szociális tevékenység és egyéb alapszabályban meghatározott. ... >>

"Élet Bölcsője" Közhasznú Egyesület

(szociális)

4405 Nyíregyháza, Meggyfa út 50.
képviselő: Tóth Norbert
a halmozhottan hátrányos helyzetű családok, személyek csoportok foglalkoztatása, segítése, társadalmi helyzetűk javítása ... >>

Életet az Éveknek Nyudíjasklubok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23.
képviselő: Gidófalvy Albert
Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabály 2.§. szerint. ... >>

"Életet az éveknek" Alapítvány

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Pásztor út 19
képviselő: Együd János
szociális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

Életfény Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, anyagi segítségnyútása iskolai étkeztetésben, a tanulók tankönyvellátásának támogatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ÉLETSORSOK Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 12. fszt./1/A.
képviselő: Dezanove Bartolomeu Inacio
Többrétegű szociális segítségnyújtás a hajléktalan, halmozottan hátrányos helyzetű egyének és családok számára.Segíti a szociális tevékenységet végző személyek szakmai, szociállipolitikai munkáját, tovább igényfeltáró kutató munkát végez, utógondozási feladatok keretében segíti a társadalomba való vissza integrálódásra váró egyéneket és családokat. mentálhigiénés segítségnyújtás, tanácsadás, kapcsolattártás más szervekkel, tanácsadási tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Elfogadott másság-együtt a fogytékosokért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.
képviselő: Temesvári Ildikó
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

EMLÉKEZÜNK Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Tallér út 4
képviselő: Juhász Mária
Időskorú állampolgárok életvitelének segítése. Családi gondoskodást nélkülöző idős emberek ellátására szolgáló intzémény, szeretetotthon, gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása. Az idős emberek beilleszkedését, együttélését segítő szakmai programok, modellkisérletek megvalósítása, hasznosítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, stb. az alapító okiratban foglaltak alapján. ... >>

Erő-Forrás, Északkelet-magyarországi Foglalkoztatási és Humánerőforrás Fejlesztési Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci M. utca 41.
képviselő: Orosi Gábor Bence
Humán erőforrás tudás és készségszintjének fejlesztése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

ÉRT Hátrányos Helyzetű Romákért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 16. fsz./4.
képviselő: Kőrösi Tímea Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok segítése, mind a munkaerőpiacon, mind az élet más területén adódó problémák megoldásánál. Mentorálás, helyzetbehozás, illetve felvilágosító munka keretein belül a roma munkanélküleik beiskolázását, felzárkóztatását, illetve a roma gyerekek és fiatalok integrálódását hivatott segíteni. Ezen célok elérésének érdekében olyan kapcsolatot épít ki, mely a feladatai megvalósításához nagyban hozzájárul. Ezen túl, kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, megvalósítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal