Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
6. oldal

Nyírségi Nőket Segítő Egyesület

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
képviselő: Groska Éva elnökhelyettes, Losonczi László elnök, Varsányi Róza titkár
nevelés, oktatás, ismetetterjesztés, kulturlális tevékenység, szociális tevékenység, női-, gyermek- és ifjúsági érdekkélpviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Nyírségi Regionális Informatikai és Kommunikációs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. út 15. fsz./2.
képviselő: Kovács Kornél
Nyíregyháza és környéke informatikai struktúrájának fellendítése. Célja, hogy a számítástechnikát, az információtovábbítást minden érdeklődő számára elérhetővé közelségbe hozza az internet segítségével.
egészségügyi tevékenység, kutatási tevékenység és egyéb az alapszabályban meghatározottak ... >>

Nyírségi Turista Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 81. III/10.
képviselő: Bálint János
Rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése. Sportszolgáltatás, a szabadidő komplex eltöltésének elősegítése. Kulturális- és egyéb közösségi programok szervezése, lebonyolítása. Sporteszközeinek, -felszereléseinek kölcsönzése. Működési területén segíti a diák-turisztikai tevékenységeket. Oktatás-nevelés. Ismeretterjesztés. ... >>

NYITNIKÉK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4481 Sóstóhegy, Jázmin utca 10.
képviselő: Ajler Ferencné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, környezetvédelem, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

NYUNYIC Kulturális, Szociális, Oktatási, Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Földi utca 13.
képviselő: Utry Kálmán
Kulturális, szociális, oktatási, sport és szabadidős tevékenység. A Nyírségi Táncegyüttesben megismert népszokások és hagyományok megőrzése, ápolása, továbbadása. A nemzeti kultúra továbbéltetése. Más népek tánchagyományainak megismerése. Az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése. Sport és szabadidős rendezvények, táborok szervezése. Egészségmegőrzés továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

OBJEKTÍV SZEMLÉLETŰ MÉDIA Oktatási és Művelődési Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 16.
képviselő: dr. Bucskóné Szabari Judith a kuratórium elnöke
Nevelés, oktatás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Oros Gyermekeinek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. utca 2.
képviselő: Kun Endréné
A nyíregyházi 25. számú Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek - de kiemelten - az intézmény gyermekeinek egészséges életmódra szoktatáshoz a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet védelmének megszerettetése, hogy a gyermekek minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. ... >>

"Óvodától iskoláig" Alapítvány az örökösföldi óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14.
képviselő: Girhinyné Sárközi Ágota
óvodás gyerekek testi-, szellemi-, és szociális jólétének támogatása, nevelési-oktatási célkitűzésekhez eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Örökösföld Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
képviselő: Bagonyi László, Földesiné Pethe Andrea, Péterné Labant Andrea
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"ŐSHAZA" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Agyag út 10.
képviselő: Szelik Béla Lászlóné a kuratórium elnöke
gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, szabadidős tevékenység, kulturális tevékenység, nevelés- oktatás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Özv. Kövér Endréné Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
képviselő: Buda Barna
A kisegítő iskolába és más iskolához kihelyezett kisegítő iskolai osztályokban dolgozó pedagógusok munkájának elismerését segíti elő. A kisegítő iskolába járó diákok támogatása a csatlakozók által befizetett adományokból. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Pedagógus Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 64.
képviselő: Haraszti Béla
Rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Sportszolgáltatás, a szabadidő komplex eltöltésének segítése. Kulturális és egyéb közösségi programok szervezése és lebonyolítása. Az egyesület kulcsosházában olcsó szálláshely biztosítása. Sporteszközeinek, -felszereléseinek olcsó térítési díj ellenében történő kölcsönzésével segíti az ilyen eszközökkel nem rendelkezők sportolási lehetőségét. Működési területén segíti a diák-turisztikai tevékenységeket. Oktatás-nevelés. Ismeretterjesztés: előadások, tanfolyamok működtetése, kiadványok készítése. ... >>

Platán Életút Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 107.
képviselő: Szmollárné Faller Ágnes
Észak-Alföldi, az Észak-Magyarországi és a határon túli családok, hátrányos helyzetű fiatalok és idősek segítése, képzése, továbbá az Észak-Magyarországi régiókban a természetes és az épített környezet védelme. A természet és műemlékvédelem támogatása. Az idősek, a szociálisan rászoruló fiatalok, családok támogatása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

PLUSZ EGY LÉPÉS Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 5.
képviselő: Juhász Ferencné
A diákság tanulmányi előmenetelének segítése, tehetséggondozó és felzárkózató tevékenység szervezése, segítése. Részfoglalkoztatás elősegítése. Kulturális szabadidő és sport programok támogatása. Az étkezési szokások megreformálása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyéb az alapító okirat 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

PRO ARCHI Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
képviselő: Soós Árpád
A vonós hangszerek, a vonóskultúra értékeinek megóvása. A Vikár Sándor Zeneiskola vonós tanszakának eredményesebb működésének segítése. A Piccoli Archi Zenekar művészi fejlődéséhez nélkülözhetetlen anyagi feltételek biztosítása. A kimagasló tehetségek számára szólista feladatok biztosítása. Hangversenyek rendezése. Nevelés-oktatás, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Pro Homo Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

4481 Nyíregyháza, Attila utca 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Egészégügyi, szociális, mentálhigiénai, családsegítő, gyermek és ifjúságvédelmi, prevenciós, közművelődési, ismeretterjesztési, oktatási szolgáltató tevékenység. Gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek képzése illetve átképzése. Testedzésre, sportolásra történő ösztönzés. Közhasznú szervezetként: nevelés, oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

PRO HUMANA Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 37.
képviselő: Dr. Estók Károly kuratóriumi elnök
A térség szociálisan hátrányos helyzetű embercsoportjainak önfenntartó törekvéseihez történő segítségnyújtás a saját erejük mobilizálása útján. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak, fogyatékosok gondozása, hátrányos helyzetű csoportok segítése, tanácsadás, munkaerő-közvetítés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, környezetvédelem, a tömegsport népszerűsítése. ... >>

PRO LINGUA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 7.
képviselő: Hegedűs Katalin
A modern kommunikáció-központú nyelvtanítás módszereinek ápolása, gazdagítása, terjesztése, előbbiek elősegítésére tanárklub működtetése és tanárképzés elősegítése, ezen elveknek megfelelően nyelvvizsgáztatás. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Euroatlanti integráció elősegítése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

PRO VOCE HUMANA Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Szabó Dénes
A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában folyó ének-zenei oktató-nevelő munka, valamint az iskola kórusainak tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása. A tanulók és az énekkarok különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényekre történő felkészítésének támogatása. Az énekkarok és munkájukat segítők külső megjelenésével kapcsolatos költségek fedezetének kiegészítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"ProRide Motorsport Egyesület"

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön utca 3.
képviselő: Henzsely Csaba
Tagjait a közös motorsport programok, továbbá bel- illetve külföldi szervezett eseményeken történő részvételre szervezze. A motorozás, a Yamaha motorok, és a hozzá kapcsolódó rendezvények magyarországi népszerűsítése. Motorosok folyamatos oktatása. Utánpótlás nevelés, motorsport fejlesztése. Rendszeres versenyzés, felkészülés biztosítása. Szponzorok felkutatása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

PSG High School Oktatási, Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 6/b.
képviselő: Varga István
A pályakezdő fiatalok, felnőttek, munkanélküliek, határon túli magyarok elhelyezkedési esélyeinek növelése, segítve őket a társadalomban való érvényesülésben, valamint a megfelelő életvezetés kialakításában. Nevelés, oktatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Kovács Zoltán
Tehetséges, hátrányos helyzetű nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkező, a felsőoktatási alapképzésben nappali tagozaton, illetve érettségi után más formában résztvevő hallgatók tanulmányi és képzési költségeinek támogatása. Továbbá az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Református Hitünkért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Kemecsei utca 24.
képviselő: Fedor Tiborné
Nyíregyháza- Sóstófürdőn, Nyíregyháza- Sóstóhegyen és a Nyíregyháza- Nyírszőlősön élő reformátusok támogatása, családi, ifjúsági és a társadalom széles rétegeit érintő missziós programok szervezése. A református keresztény értékrend terjesztését szolgáló konferenciák és egyéb más rendezvények támogatása és lebonyolítása. Nyíregyháza- Nyírszőlősön a közösségi (gyülekezeti) ház építésének támogatása. Segítség nyújtás a sóstói Milleniumi Református templom karbantartásához, felújításához. Szociális tevékenység, nevelés és oktatás. Kulturális tevékenység, hátrányos helyzetűek támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Regionális Érdekvédelem Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 10.
képviselő: Cseh Sándor, Ormosi László
A munkanélküliek számára képzési és gondozási feltételek biztosítása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A mo.-i nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem illetve érdekképviselet. Célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Roma Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fejedelem utca 31.
képviselő: Szaplonczay Gergely
A cigányság kulturális örökségének , hagyományainak megőrzése, népszokásainak felelvenítése, gyűjtése, közösségi színtereken való bemutatása. A tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása. A cigányság kultúrájának és hagyományainak őrzése. ... >>

Római Katólikus Nyugdíjas Egyesület- Nyíregyháza

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Pecsenya László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, oktatás, kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Romano Trajo Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hegyi utca 7.
képviselő: Erdei Virág
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a roma integráció kérdéseinek bemutatását kutatását, oktatását és segítséget, támogatást nyújt elsősorban roma szervezet, csoport számára az alábbi területen: kulturális, képzések- továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, a roma kultura hagyományainak feltárása, gyűjtése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Rozsrét Ifi Szabadidő S.E.

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rozstelek utca 2.
képviselő: Kvaka Árpád
Rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása. Az igények felkeltése a kultúra iránt. A felkeltett igények kielégítése, az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösségé formálása. Színvonalasan szórakoztassa a település polgárait. A település gyermekeinek, szüleinek lehetőséget biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltésére. ... >>

SEGÍTŐ-KÉZ A PÁLMÁSOKÉRT Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 137.
képviselő: Dió László, Szűcs Sándorné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység. Kulturális tevékenység. Környezetvédelem. Sporttevékenység. Nevelés és oktatás. Képességfejlesztés és szociális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Sichuan - Közép-Európai Sinológiai Bázisok Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 13.
képviselő: Aranyi Attila kuratórium elnöke
A sinológiai központok kétoldalú befogadásának gazdasági és politikai megerősítése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális és művészeti tevékenység. Magyarországon élő kínaiak képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Kínai csoportok társadalmi elfogadottságának elősegítése. Szakmai programok, rendezvények, nemzetközi konferenciák szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Sikeres Nyíregyházáért Egyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Óvoda undefined 4. 2/11
képviselő: Barczi Józsefné alelnök, Darabánt Attila, Eszenyi László, Eszenyi Lászlóné elnök, Jeszenki András, Szloboda Jánosné, Tukacs István
Az egyesület közhasznú tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehablilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, stb. az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Sóstóért-Sóstóhegyért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdő utca 13.
képviselő: Bicsérdy Rita
Közreműködés a lakókörnyezet értékeinek megőrzésében, gyarapításában. Közösségfejlesztés. Közreműködés a lakosság környezettudatos magatartásának kialakításában. Hátrányos helyzetűek és rászorultak szociális támogatásban való részvétele. Szerepvállalás a térség sport és kulturális életének, valamint szabadidős programok szervezésében. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, környezetvédelem, sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

SPIRIT Harcművészeti Szabadidősport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 31-33.
képviselő: Szilágyi István
Egyesületi keretek között sporttevékenységet folytatni kívánó magánszemélyek harcművészetre történő oktatása, nevelése. Kulturális, szabadidős tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának 4. pontjában foglaltak szerint, és a 2009. október 01.-én módosított alapszabály alapján a Mediball "labdajáték az egészségért" oktatása, nészerűsítése, Yo-Jo-Gaku "az életvezetés tudománya" elméleti és gyakorlati tapasztalatainak terjesztése, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Student Start Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. út 58-60.
képviselő: Pancsira László
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

STUDIUM NYELVOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Oláh János
A felnőtt és fiatalkorú lakosság idegen nyelvi felkészítésének támogatásával hatékonyan működjön közre a térség társadalmi, gazdasági fejlesztésében.
Az iskolai idegen nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a nyelvi kultúra fejlesztése. Szakmai programok támogatása, szervezése. A nyelvi kultúra megalapozása, szakmai rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

SULIEXPO 2000 Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes út 68
képviselő: Belinszki József
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, alap- és középfokú nevelési, oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok pénzügyi támogatása, gyermeknapi fesztivál megrendezése az alapító okirat szerint ... >>

Szab.-Szat.-Bereg Megyei Közoktatási Közala-pítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
Az 1993. évi LXXIX. törvény 119. §- ában foglaltakkal összhangban az alap- és középfokú nevelési és oktatási intézményekkel kapcsolatos körzeti, térségi és országos feladatok pénzügyi támogatása, ösztönzése, tehetséggondozás és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szabadtűzi Lovagrend Gasztromómiai Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 1.
képviselő: Csetneki László a kuratórium titkára, Dr. Páll István a kuratórium elnöke
kulturális tevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatási tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Szabó Lőrinc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.
képviselő: Nagy Ferenc
Erkölcsi és anyagi támogatásban kívánja részesíteni: hagyományőrzést, hagyományteremtést, az oktató-, nevelőmunka korszerűsítését; a kiemelkedő nevelői és tanulói tevékenységeket; az iskola és a szülők igényeihez, elvárásaihoz igazodó speciális szakmai tanfolyamokat; az iskolán belüli és az iskolán kívüli érdekvédelmi-közéleti tevékenységet; az anyanyelv ápolását és az iskola idegen nyelvű nemzetközi kapcsolatainak elősegítését; a szabadidő kulturáltabb eltöltését. Továbbá az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs Megyei Labdarugó Játékvezetőkért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Egyház út 13. fsz./25.
képviselő: Hajdó Attila
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei labdarugó játékvezetők szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 31. 8/30
képviselő: Bak Endre
nevelés, oktatás, képességfeljesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a tánccal kapcsolatos kiadványok megjelentetése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

SZABOLCS Postagalambsport 22. számú Területi Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4551 Nyíregyháza-Oros, Szerény utca 2.
képviselő: Lakatos András
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. A szervezett hazai postagalambsport működési feltételeinek megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében való tevékeny részvétel. A postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése. Területi röptetési és kiállítási versenyek rendezése és lebonyolítása, országos és nemzetközi röptetési és kiállítási versenyek rendezésében és lebonyolításában való részvétel. A tagegyesületek és tagegyesületi tagok, illetve az ezek által elért eredmények belföldi képviselete. A hazai sportkapcsolatok fejlesztése és ápolása. Az állományok minőségét szolgáló eszközök, tenyészállatok és módszerek meghonosításának elősegítése. A versenyeken és kiállításokon közreműködő szakemberek és bírálok képzése és továbbképzése. ... >>

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Tompa Andor
Sporttevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tudományos Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 89. I/7.
képviselő: Máté Melinda kuratórium tagja, Prof. dr. Hajnal Béla a kuratórium elnöke, Úsz Illés a kuratórium tagja
A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének működési keretein belül, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében folytatott tudományos, kutatási és oktatási tevékenységet gazdasági és pénzügyi szempontok szerint koordinálja és ehhez a tevékenységhez, a Magyar Tudományos Akadémiától, a Debreceni Akadémiai Bizottságon keresztül nyújtott költségvetési hozzájárulást további anyagi támogatás formájában kiegészítse. A Testületen belül a tudományos utánpótlást szervezze, koordinálja és a fiatalabb kutatók számára szakmai és anyagi segítséget nyújtson. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő Cigányok Egészségneveléséért Egyesület

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 28. IX/78.
képviselő: Siető Zoltánné
A hátrányos helyzetben lévő cigányembereknek az egészséges életmódra neveléséért, valamint szociális céllal alakult meg. Segítséget nyújt a hátrányos helyzetben lévő embereknek. Az egyesület célja az egészségnevelési feladatok megismertetésén túl az egészséges táplálkozás megtanítása. Oktatási és felvilágosítási programok szervezése, továbbá egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21
képviselő: dr. Szabó Géza
tudományos tevékenység, kutatás nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturállis tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és egyéb, az alapszabály szerint ... >>

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Pikó Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egészségügyi közfeladatot területi ellátási kötelezettséggel végző járú és fekvőbeteg ellátást biztosító, közfinanszírozott, kiemelkedően közhasznú, nonprofit gazdálkodó szervezetek tárgyi és személyi feltételeinak fejlesztése, eszközbeszerzések, szakmai képzések támogatása, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése az ellátottak egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése, egészségügyi felvilágosítása érdekében, továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórusszervezet

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 68.
képviselő: Sivadó Sándor
Továbbképzések, tanfolyamok szervezése, tanácsadás, tapasztalatcsere koordinálása, a határon túli magyarok kórus-kultúrájának támogatása, külföldi kapcsolatok elősegítése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kőfaragók Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 61.
képviselő: Rozinka Attila
Összefogja a kőfaragó és műkőkészítő szakma képviselőit. A kőfaragó és műkőkészítő szakma megbecsülésének erősítése, szakmai érdekeik képviselete. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal