Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
5. oldal

Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Népkert út 5.
képviselő: Czvetnics Józsefné
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, közművelődési tevékenység: természetgyógyászat, életmód táborok szervezése, felvilágosító tevékenység, kiadványok, prospetktusok készítése és terjesztése, tanfolyamok szervezése, felnőttképzés- egyéb oktatás, vetélkedők-versenyek meghirdetése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Naplövő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
képviselő: Madják András
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, sporttevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

NAPRAFORGÓ KULTURÁLIS ÉS ÉRDEKVÉDELMI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7. III/34.
képviselő: Bagi Zoltán
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Ifjúsági és kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzőkörök, szakkörök működtetése. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nebuló Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.
képviselő: Dr. Fedor Mihályné, Márton Ferenc
Az általános iskolai oktatás során kiemelkedő tanulmányi és sport eredményeket elért tanulók jutalmazása, a tehetséges tanulók támogatása, a tanulók sportolási tevékenységének segítése és az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, az általános iskolai idegen nyelv, számítástechnikai oktatás támogatása és a kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók és nevelők elismerése, rendezvények- rendezvény sorozatok, kulturális programok és táborok támogatása. Továbbá az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

NEBULÓ Nyelvtanulást Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 11.
képviselő: Kóder Gábor
A tehetséges fiatalok illetve a hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának támogatása, nyelvizsgára, nyelvi felvételire való felkészítés, szakértői tevlkenység, nyelvoktatás lakossági és üzleti partnereknek, fordítás, tolmácsolás, gyakorlati oktatás pincértanulók. illetve irodavezetői és számítástechnikai képzésben résztvevők számára, lektorálás magyar és idegen nyelven, gyakorló anyag készítése az általános és szakmai nyelvi órákra. ... >>

NEKTÁR Nemzetközi Kapcsolatosok Társasága Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7. I/4.
képviselő: Fazekas Zsófia
A Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szakán tanuló hallgatók szakmai és tudományos előmenetelének előmozdítása, nemzetközi kapcsolatépítés, kulturális, művészeti és egyéb közösségi rendezvények szervezése, az aktív pihenést elősegítő programok szervezése,
konferenciák, szakestek szervezés, szakmai kiadványok szerkesztése, csereprogramok szervezése. ... >>

Német Fórum-Forum Deutsch Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/ b.
képviselő: Dr. Barabás László
Az európai német nyelvű kultúra, nyelv és életforma megismertetése, a társadalmi és baráti kapcsolatok támogatása, Nyíregyháza és a német, osztrák, svájci kapcsolatok kiépítése, e kapcsolatok elmélyítése, a népek barátságának, kulturális kapcsolatainak ápolása elsősorban a nyelv, mint kultúrát hordozó és közvetítő csatorna által. Tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

NÉP-TANÍTÓ Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 102
képviselő: Lőkös Sándor
A térségben élő hátrányos helyzetű, szegénysorsú, főként kisebbséghez tartozó emberek esélyegyenlőségének és foglalkoztatásának elősegítése,a munkanélküliség mérséklése, oktatás, szakképzés szervezése a munkavállalási esélyeik növelésére, és életesélyeik megtartására, emelésére.
Illete a megcélzott társadalmi réteg vállalkozóvá válásának elősegítése. ... >>

Neurológia Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Diószeghy Péter
A Nyíregyházi Jósa András Kórház-Rendelőintézet Neurológiai Osztály felszereléseinek modernizálása, kutatások, továbbképzések finanszírozása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

NŐK A NYÍREGYHÁZIAKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Új utca 7.
képviselő: Bicsérdy Rita, Dr. Farkas Csilla
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, ifjúsági és kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása. Sport és turisztikai programok szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"NYÍR-DIÁK" Egyesület

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 15.
képviselő: Dajka Antal egyesület elnöke
A nyíregyházi középiskolák tanórán kívüli nevelésének, művelődésének, a diákok ismeretei bővítésének elősegítése, amit nevelés, oktatás képességfejlestés, ismeretterjesztés tevékenységek végzésével kíván elérni és az alapszabály II. fejezete szerint ... >>

"NYÍR-ORTOPÉD"Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ortopédbetegek Ellátásának Javításáért

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Lendvai István
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, műszerek beszerzése, oktatás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nyír-szőlőszemek Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4432 Nyíregyháza, Vasút utca 44.
képviselő: Hódi Miklós
A II. Vatikáni Zsinat szellemében megújuló magyar katolikus egyház és társadalom szolgálata az evangelizáció, a misszió, a karitász, a liturgia, a művészet, a kultúra és az oktatás által. A magyar természeti és kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése és védelme. A családok megerősítése gyermek, ifjúsági és felnőtt képzések segítségével és közösségi programokkal. A programok és képzések megvalósításához, dokumentálásához szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Nyíregyháza Tigers American Football Club Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sólyom út 12. 4/29.
képviselő: Balogh Gyula elnök
Egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés a rendszeres sportolás pozitív hatásainak felhasználásával. A fiatal sportolók folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyháza Utánpótlás-Nevelő Tenisz Egyesülete

(sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Őz utca 1. III/1.
képviselő: Pázmándi József
Az egyesület tagjai és versenyzői számára a lehető legjobb és legkorszerűbb formában biztosítani a tenisz sportág utánpótlás nevelésének feltételeit. Nyíregyházán rendezendő utánpótlás és felnőtt tenisz-versenyek szervezése és lebonyolítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 25. fsz./1.
képviselő: Barczi Józsefné Bata Jolán gazdaságvezető, Jánócsik Csaba alelnök, Jeszenszki András elnök, Kozma László Sándor alelnök, Szokol Tibor elnök
A törvény rendelkezéseinek megfelelően a társadalmi bűn- és baleset-megelőzés, a közbiztonség és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek működésének támogatása, a társadalmi bűnmegelőzési és vagyonvédelmi biztonságvédelmi munka szervezése, javítása. Az egyesület célja továbbá tagjai valamint a lakosság érdekeinek képviselete és védelme, minden fórumon, a Magyar Köztársaság Alkotmányos rendjének megfelelően az éppen aktuális törvényi változások figyelembevételével. Az egyesület egyéb feladatai: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés- oktatás, képességfejlesztés, természetvédelem, állatvédelem és egyébé az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

Nyíregyházi Asztalitenisz és Tömegsport Club

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.
képviselő: Dorogi János
utánpótlás-nevelés, oktatás, sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, közösséggé formálás, klubhűségre nevelés, stb. az alapszabály szerint ... >>

Nyíregyházi Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
képviselő: Dr. Vágvölgyi János
A nyugdíjasok jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme, képviselete. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, oktatás, ismeretterjesztés, természet és környezetvédelem, fogyasztóvédelem, az euro atlanti integráció elősegítése. ... >>

Nyíregyházi Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész János
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 17-19.
képviselő: Karasz Györgyné a kuratórium tagja
Nevelés- oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, tudományos tevékenység és egyéb az alapító okirat alapján.
A nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok kölcsönösen magas szintű tevékenységének ösztönzése, a kiemelkedő eredményesség folyamatos angyai elismerése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nyíregyházi Férfi Röplabda Club

(sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bogyó utca 21.
képviselő: Bugyi József
Az egyesület tagjainak, továbbá pártolóinak és az egyesület tevékenységében résztvevőknek a röplabdázás szervezett keretek közötti biztosítása. Az egészségmegőrzés és képességfejlesztés e sportág keretein belüli elősegítése, amely kiegészül egyéb szabadidős és sporttevékenységgel is. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és szakképzés fejlesztéséért kiemelkedően közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Jeney István
Oktatás- és képzés fejlesztése, kutatások támogatása, tananyagok, módszertani segédanyagok készíttetése. Kezdő vállalkozók és vállalkozások megalakításának és fejlesztésének segítése. Magyar vállalkozók, menedzserek képzése és továbbképzése. Hitélet és hitoktatás támogatása a kisegyházak támogatásán keresztül. Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diákegyesülete

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
képviselő: Komáromi István
A felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelése- kapcsolódva az iskolai tanórai testneveléshez. Egész tevékenységrendszerével szolgálja tagjait, egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. ... >>

Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán elnök, Máté János újraválasztott ügyvezető elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Közép utca 21.
képviselő: Bencze Sándor elnök
A pozsgás növények gyűjtési és termesztési tevékenységének előmozdítása, népszerűsítése, ismeretterjesztése, oktatása és támogatása. A nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyűjtők szervezett formában való összefogása és ismereteinek bővítése. ... >>

Nyíregyházi Konzervgyár Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vasgyár út 9-13.
képviselő: Csekk Sándor elnök, Moravszki János titkár
kulturális és egyéb közösségi programok szervezése, sportszolgáltatás, szabadidős tevékenység, rendszeres testedzés, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, előadások és tanfolyamok szervezése, stb. az alapszabály szerint ... >>

NYÍREGYHÁZI KOSÁRLABDA KLUB

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Makrai László
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportéletének részeként: Nemzeti Bajnokság első osztályában részvevő férfi kosárlabda csapat eredményes működtetése, az Ny.K.K. utánpótlását biztosítók támogatása, megteremtse a kosárlabdasporthoz szükséges tárgyi és eszköz feltételeket, a tehetséges fiatal kosárlabdázókkal sportolói megállapodások létrehozása, vállalkozások indítása és működtetése a gazdasági háttér biztosításához. ... >>

NYÍREGYHÁZI KOSÁRSULI UTÁNPÓTLÁS KOSÁRLABDA EGYESÜLET

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 3.
képviselő: Farkasinszki Gyula az egyesület elnöke
Sport, nevelés-oktatás, egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúságvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"Nyíregyházi l0-es Óvoda Alapítványa"

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.
képviselő: Kárpátfalvi Gabriella
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, környezetvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Hován Timea
A tagok érdekvédelme és képviselete, mentőkutyavezetők oktatása, vizsgáztatása, tréningben tartása, mentőkutyák és más szolgálati kutyák kiképzése, általános kutyavezetői képzés, katasztrófa elhárító képzpések, mentőkutya vizsgák és versenyek szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás más szervezetekkel, katasztrófák esetén eltűnt személyek felkutatása, állat és természetvédelem, az Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Nyíregyházi Minőségi Atlétikáért Alapítvány

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.
képviselő: Orendi Mihály
A tehetséges atléták ösztönzése, támogatása. Atléták felkészülési, versenyzési feltételeinek, lehetőségeinek támogatása, illetve ehhez történő hozzájárulás. Oktatási intézményekben tanulmányokat folytató atléták ösztönzése, támogatása ösztöndíj odaítélésével. A felkészítésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Modellező Egyesület

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Repülőtér 1.
képviselő: Páskai Ferenc
A modellezés fejlesztésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régió szabadidő- és versenysport tevékenységének bővítése, régiónk képviselete hazai és nemzetközi versenyeken. Tanfolyamok szervezése, szakkörök, kiállítások, bemutatók tartása, versenyek rendezése során az ifjúság technikai szemléletű nevelése, oktatása, képességfejlesztése. ... >>

Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7. III/311-312.
képviselő: Dr. Gyöngyössy Mátyás, Veisz János elnök
Közhasznú tevékenységet folytat a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén. Tevékenységével támogatja a népfőiskolai kezdeményezéseket, és a már működő népfőiskolákat. Saját eszközeivel hatékonyabbá kívánja tenni a népfőiskolák szakmai, módszertani, tartalmi munkáját. Ápolja a hazai és az európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Orvosművész Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bóbita út
képviselő: Dr. Bujdosó Mihály
kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

NYÍREGYHÁZI REPÜLŐ ÉS EJTŐERNYŐS KLUB

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Repülőtér utca 1.
képviselő: Hársfalvi Péter
Valamennyi légi sport feltételeinek biztosítása, szakmai színvonalának emelése, sportrepülő kiképzés, repülő utánpótlás nevelése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Sakk Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Mák utca 5/ a. I/1.
képviselő: Varga Péter
Különféle szellemi sporttevékenységek szervezése és ezek feltételeinek megteremtése, így különösen a sakk társadalmi szerepének emelése, utánpótlásnevelés, sportrendezvények szervezése, a sakkozás népszerűsítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, a sakk szabadidős tevékenységként való népszerűsítése. Továbbá képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nyíregyházi Thália Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Gál János
A színházak, művészeti körök szakmai színvonalának emelése. A fiatal színházi tehetségek és a táncművészetek képviselőinek bekapcsolása a színházak és művészeti körök munkájába. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Stúdió-, a Krúdy Színpad és más művészeti körök profiljának kialakítása. Továbbá az alapítvány Továbbá az alapítvány III. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Nyíregyházi Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fészek út 62.
képviselő: Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes a kuratórium elnöke
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése. Az alapítvány hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez. ... >>

Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 24.
képviselő: Szondy György
A tanuló ifjúság széles rétegeinek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Együttműködik az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel. Együttműködik a városi, megyei, országos diáksport szervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok szervezése, kialakítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. ... >>

Nyíregyházi Veterán Autós-Motoros Klub

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Lepke utca 1.
képviselő: D. Nagy Péter, Mikula László, Szabó András
Bemutatni a régmúlt idők járműveit. Segítséget nyújtani a fellelt járművek restaulásához és állapotuk megóvásához. Továbbá kulturális, ismeretterjesztő és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.
képviselő: Bede Brigitta elnök
A Waldorf pedagógia megismertetése, elterjesztése, a nevelés- oktatás területén történő elméleti és gyakorlati alkalmazása, kulturális programok szervezése, egészségvédelmi, természetvédelmi környezetvédelmi tevékenység, nemzeti és kulturális örökség ápolása, megóvása, tömeg- és ifjúsági sport szervezetek támogatása. ... >>

NYÍRFA KÖR KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Északi körút 17. fsz/4.
képviselő: Spéder Anita
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás, tudományos tevékenység nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, euroatlanti integráció elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Nyíri amatőr és független filmesek egyesülete a kultúráért

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Legyező út 65.
képviselő: Petrusák János
Összefogni, koordinálni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a kelet- és délmagyaroroszági filmes tájegység alkotóinak tevékenységét. Az alkotók és filmjeik népszerűsítése, eljuttatása a befogadó közösséghez, illetve a megmérettetésre hivatott fórumokra.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenyeség, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Nyíri Honvéd Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Színház utca 2
képviselő: Tóth Sándor
Kulturális, sport és egyéb programok szervezésével segíti a helyőrségben szolgáló és onnan nyugállományba helyezett katonák közösségének kialakítását, segíti tagjainak a magasabb szakmai továbbképzését, illetve célja még a katonai hagyományok ápolása és az ezzel összefüggő rendezvények, találkozók szervezése. ... >>

Nyírség Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
képviselő: Betóri Józsefné
Az alapítvány átveszi és működteti a könyvtárat, amely művelődési és bizonyos szakmai igények kielégítésére törekszik, valamint a könyvtári állomány kialakítására, mind a tartalom, mind a kiadványtípusok tekintetében. Továbbá egyéb szabadidős tevékenység, szociális ellátás, számítástechnikai tevékenység, egyéb szoftver-szaktanácsadás, adatfeldolgozás, felnőtt- és egyéb oktatás, egyéb közösségi és társadalmi tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Nyírség Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Csabagyöngye út 72.
képviselő: Csikós Judit
Iskolaalapítás. A megalapított iskola közoktatási feladatokat lásson el és elsődleges célja a szakemberképzés. Az iskola működtetése, fenntartói feladatok ellátása. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka, tárgyi és anyagi feltételeinek folyamatos fejlesztése. Az iskolában kiemelkedő munkát végző pedagógusok és hallgatók támogatása. ... >>

Nyírségi Amatőrcsillagász Egyesület

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő út 101. 8/51.
képviselő: Blahota Győző
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Nyírségi Diabéteszes Gyermekekért és Fiatalokért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Szikla út 16.
képviselő: Sallainé Fejes Ildikó
egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal