Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
4. oldal

KELET KARITÁSZ Alapítvány

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
képviselő: Bosák Nándor, Gégény Béla
A Debrecen-Nyíregyházi Karitászon keresztül szociális, karitatív feladatokat eredményesen végezhesse, az arra rászorulókat hathatósan támogassa, ingyenes szolgáltatások és adományok nyújtása útján. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok segítése, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Kelet Magyarországi Wing Tzun Kung Fu Harcművészeti és Küzdősport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. 6/35.
képviselő: Bodó László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.
képviselő: Seszták István
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megyében működő főiskolai- egyetemi intézmények, kollégiumok létesítése, felújítása, támogatása. A diákok anyagi és szellemi megsegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Keleti Szivárvány Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.
képviselő: Csáki Beatrix a kuratórium elnöke
Fiatalok szocializációja, képességfejlesztés, valamint preventív és utólagos támogatása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális kohézió, közösségszervezés és együttműködés elősegítése. Karitatív és szociális tevékenység. ... >>

KELETI TALENTUM Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Toldi út 53. 2/1
képviselő: Góczi Károly
nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kérlek segíts Alapítvány a Szabolcsi Sérült Gyermekek Komplex Rehabilitációjáért, szakemberek képzésésért

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Gádor B. út 40.
képviselő: dr. Dr.Pethő Ágnes
A gondoskodás minőségének megőrzése, fejlesztése a Sóstófürdőn lévő Anyás Csecsemúotthonban. ... >>

KERSZTÉNYEKÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Északi körút 40
képviselő: Dr.Endreffy Ildikó
A hazai és a határon túli keresztény szervezetek és magánszemélyek támogatása, oktatás, nevelés, gyógyító tevékenység, egészségmegőrzés rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapító okírat szerint. ... >>

Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
képviselő: Póka Imre
A kertváros területén az intézményekben tanuló ifjúság széles rétegeinek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Továbbá az alapszabály 1. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Könyök út 1/a
képviselő: Dr. Szűcs Andrea
A Kertvárosi Általános Iskola támogatása,hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, oktatás- nevelés, egészséges életmódra nevelés, kulturális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Kincskereső Óvodáért Gyermek és IfjúságiKözhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 52-58.
képviselő: Péter Lászlóné
A gyermekek sokoldalú, hamonikus fejlődésének személyiségük kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem, szociális háttér figyelembe vételével. A gyermekek és fiatalok személyiségfejlesztése, erkölcsi, etikai értékek, normák közvetítése, az egységes világkép megalapozása érdekében. ... >>

Kisin Aikido Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. V/44.
képviselő: Halász Tibor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sporttevékenység. Tagjai részére megfelelő sporttevékenység biztosítása, szervezeti keretek kialakítása. Továbbá az egyesület 1.§ illetve 3. § pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kismatematikus Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 7. IV/14.
képviselő: Dr. Kiss Sándor
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alsó- és középfokú iskolai tanulók matematikai tehetséggondozása, a kiemelkedő eredményeket elért gyerekek jutalmazása, továbbtanulásuk segítése. A tehetséges tanulók tanórán kívüli oktatásának, továbbképzésének megszervezése, ezen belül kismatematikus táborok szervezése, részükre különböző szakkiadványok megrendelése, illetve kiadványok készítése. Továbbá az alapítvány 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kodály Zoltán Általános Iskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Juharos Gábor
Tagjainak rendszeres helyi és intézmények közötti játék versenyezés és versenylehetőség tervezése, szervezése, turisztikai tevékenység szervezése, sporttanfolyamok működtetése és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Kollázs Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Búza út 1.
képviselő: Gabulyáné Szűcs Márta Éva
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

KÖLCSEY GIMNÁZIUMÉRT

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 6.
képviselő: Kalucza Lajos a kuratórium elnöke
idegen nyelvek tanulásának segítése, oktatási feltételeinek javítása és az alapító okirat 3. pontja alapján ... >>

Közoktatási Szakértők Szabolcs-Szatmár-BeregMegyei Egyesülete

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Búza u. 5.
képviselő: Balogh Zoltán, közhasznú szervezet ... >>

Krétakör Közoktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4551 Nyíregyháza- Oros, Zsurló út 38
képviselő: Andó Károly a kuratórium elnöke
nevelés-oktatás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Krúdy Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
képviselő: Rák Tiborné elnök
Elősegíti a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium már érettségizett diákjainak együttműködését és együttes tevékenységét a Gimnázium anyagi és erkölcsi támogatásáért, jó hírnevének öregbítéséért, továbbá e tevékenységeket maga is támogatja. A támogatáson keresztül célja továbbá a mindenkori gyakorló diákok képzésének elősegítése, az egykori és a gyakorló diákok közötti kapcsolat elmélyítésének anyagi támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Krúdy Gyula utcai Óvoda "APRÓNÉP" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27
képviselő: Csók Csabáné
Játékok, óvodai berendezési tárgyak fejlesztése, oktatás, nevelés, egészségfejlesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Krúdy Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
képviselő: Szerényi Róbert
A Krúdy Gyula Gimnázium sportoktatásának és sporttevékenységének segítése, az iskola eddig elért sporteredményeivel szerzett jó hírnevének öregbítése. Az iskola sporttevékenységének támogatása a versenysportban, a sporthoz kacsolódó szabadidős tevékenységekben, kiemelten a kosárlabda sportágban. ... >>

"KUKK-Nyitott szem" Közlekedési Utánképzési és Képzési Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 3. II/8.
képviselő: Aggód Mihály
a kulturált közlekedésre nevelés, a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés népszerűsítése, közlekedési elmélet, gyakorlati programok szervezése, a gépjáművezető alap-,tovább-, szak-, és utánképzés, az oktatásszervezés, valamint vizsgáztatás, mint közhasznú tevékenység nepszrűsítése, szervezése, szakmai színvonalának emelése, hatékony fellépés a közlekedési képzés területén dolgozó szakemberek érdekében, kapcsolattartás a közlekedési területen működő hatóságokkal és civil szervezetekkel és egyéb az alapszabály szerint ... >>

l8.sz.Napköziotthonos Óvoda Gyermekkert Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tőke út 3.
képviselő: Méhészné Ignéczi Etelka
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, a 18.sz. Óvoda anyagi feltételeinek javítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

LÁNC-SZEM EGYESÜLET

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 7. 1/13.
képviselő: Vinnai Zsolt
egészség-megelőzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelmi tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"LEÁNYKÁLVINEUM REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ EMLÉKÉRE A NYÍREGYHÁZI TANÍTÓKÉPZÉSÉRT"

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/ b.
képviselő: Dr. Jenei Teréz
tudományos tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint ... >>

Liget Természevédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 1
képviselő: Inántsy Papp Sándor, Kónya József
Természetvédelmi, környezetvédelmi. oktatási és kuturális tevékenység ... >>

LIGETI ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Liszt F. utca 32-34.
képviselő: Harsányi Pálné
A nyíregyházi Ligeti Óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott feladatok eszközigényeinek segítése, a magas szintű óvodai ellátás feltételeinek javítása, az óvoda felszerelésének, berendezésének javítása, az esztétikus környezet biztosítása, gépek, berendezések bővítése, környezetbarát udvari játékok bővítése, egészségvédő programok szervezése. ... >>

Lukács Ödön Református Egyházépítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
képviselő: Pelyvás Zsolt
Egyházi célt szolgáló törekvések és az egyház szociális működéséhez szükséges feltételek megteremtése. Egyházi iskolák üzemeltetése, paróchia épület, öregek otthona építése, meglévő ingatlanok felújítása és karbantartása. Egyházi, szociális és egészségügyi intézmények működésének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Iskola utca 2.
képviselő: Lelesz Lászlóné
A hátrányos helyzetű tanulók társadalmi esélyegyenlőségének segítése. A tanulók ifjúságvédelmi és ifjúsági érdekképviseleti céljainak támogatása. A határon túli magyarság köréből érkező tanulók kollégiumi elhelyezésének támogatása. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

M.Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29.-37.
képviselő: Pintér Miklós
Máriapócs községben tanuló általános iskolai tanulók magas szintű nyelvoktatásban részesítése, és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város területével bővül a működési kör. ... >>

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatósága Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 3.
képviselő: Négyesi Miklósné
A nyudíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi ás anyagi jogainak érvényre juttatása, egyéni és kollektív védelme, képviselte. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, idősek életviszonyainak, életminőségének figyelemmel kisérése, oktatásuk, ismeretterjesztés, az idősek szociális alapon történő segítése, emellett a kulturális élet aktív támogatása. ... >>

Magyar Nemzetőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4431 Nyíregyháza- Sóstófürdő, Sikló utca 21.
képviselő: Kornherr Tibor elnök
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye teületén a honvédelem, a haderőreform és a bűnmegelőzés nem fegyveres tevékenységként folytatott társadalmi támogatása. Együttműködés a Nemzetőrség más Megyei Szövetségeivel és más állami szervekkel, különösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőrkapitánysággal továbbá a bűnmegelőzés területén működő megyei és országos szervekkel, a bűnmegelőzés és a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. További célja a szervezetnek a Honvédelmi Minisztériummal és annak területi szerveivel való együttmükődés. Ezeken belül nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, emberi- és állampolgári jogok védelme, közrend- és közbiztonság védelme, kábítószer terjesztés és fogyasztás elleni preventív tevékenység, honvédelmi nevelés. ... >>

Magyarországért Európában Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
képviselő: Szilágyi György
Szakmai konferenciák, tanulmányutak, képzések szervezése, térségi programok kidolgozásában való részvétel, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Magyarságért Polgári Civil Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 12. IV/35.
képviselő: Remesné Facsar Ildikó
A hazai és nemzetközi közvélemény folyamatos tájékoztatása a határon túli magyarság életének aktuális eseményeiről. A kisebbségi magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységének segítése. Érdekvédelem. A magyarság történelmi hagyományainak, nevezetes évfordulóinak ápolása és terjesztése. Kapcsolattartás hasonló célú szervezetekkel. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Mandala Dalszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
képviselő: Dobos László
Kulturális tevékenység, és egyéb az alapszabály szerint. Célja tehetségkutatás, tehetségmenedzselés, közönségigény kielégítése, közízlés formálása ... >>

MEDALION Művészeti Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a.
képviselő: Talárovich Tibor
A szervezet tagjai számára sport- és versenylehetőségek, tánc, és ének-zene oktatás biztosítása, szervezése. Lehetőség biztosítása mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékkal élők számára a sport, a tánc- és zenekultúra megismerésére. Kulturális és sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Mentális Egészségért Tenni Akarók Klubja

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 2.
képviselő: Dr. Móré E. Csaba
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a haráton túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, nevelés-oktatás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

MENTOR ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 56.
képviselő: Kiss Enikő a kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, továbbá az alapító okirat szerint. ... >>

MÍG MEGNÖVÖK Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 4-6.
képviselő: Vasváry Zoltánné
Kisiskolások képességfejlesztése, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

"Miklósi Éva emlékére, a megmenthető gyermekekért, fiatalokért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Malom út 3
képviselő: Dr. Vágvölgyi János, Virág Gyula
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység, szociális, kuturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű cspoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme az alapító okirat szerint. ... >>

Modern Kereskedelemért Kelet Kapujában Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 32.
képviselő: Kertész Sándorné elnök
A szakmai nyelvtanárok továbbképzése, a tanulók korszerűbb nyelvoktatása. A piacgazdaság követelményeinek megfelelő elméleti-gyakorlati ismereteinek bővítése. A szakmai oktató-nevelői ismeretanyag bővítése. Szociálisan rászoruló tanulók támogatása. Szakkönyvek, folyóiratok, szaklapok állományának bővítése. Főiskolai, egyetemi előkészítők szervezése. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Móra Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.
képviselő: Kantárné Pál Ágota
Gondoskodik tagjainak rendszeres helyi intézményen belüli, intézmények közötti játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezéséről és szervezéséről. Biztosítja a rendszeres testgyakorlás feltételeit. Állami és társadalmi erőforrásokat szervez. Továbbá az egyesület alapszabályának 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Móricz Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.
képviselő: Virányi Tamás
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai számára a sportolás tanórán kívüli feltételeinek biztosítása. A tevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések, érmek, díjak megvásárlása és a megvalósításban közreműködők tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
képviselő: Dr. János István
Móricz Zsigmond szellemi hagíatékának ápolása, az író életműve iránti igény ébrentartása a mai társadalmi, irodalmi és művészeti közéltben. Célja még:
közművelődési tevékenység, irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti, népművészeti alkotó és ismeretterjesztő tevékenység, közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, kiadványozási tevékenység. ... >>

MOST KELL TENNÜNK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 8.
képviselő: Veres Sándor
A nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, Gimnázium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény fejlesztési lehetőségeinek javítása, elhelyezésre szolgáló épület és tárgyi eszközök megteremtése, amelyben a Rudolf Steiner-i integrált képzés megvalósulhat. Továbbá olyan programok megvalósításában történő részvétel, amely megteremti az Intézmény organikus, biodinamikus és környezetvédekmi módszerek alkalmazását. ... >>

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Kiss E. utca 17.
képviselő: Kukucska István
A mindennapi életünk biztonságának elősegítése a munka-, tűz-, környezetvédelmi és foglalkozás-egészségügy eszközeivel. Szervezi és összefogja a fent említett célok érdekében az azon területen tevékenykedő személyeket és szervezeteket. Nevelési, oktatási, ismeretterjesztési, tudományos és kutatási feladatokat lát el. Oktatás szervezés, konferenciák tartása, kiadványok megjelentetése, szakmai segítségnyújtás, érdekérvényesítő tevékenység, szakmai tanácsadás, továbbá elősegíti az egyesület tagjainak szakmai fejlődését. ... >>

"Nagyváthy" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor út 4.
képviselő: Héri Gézáné
Az iskola tanulóinak jutalmazása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

NAPFELKELTE Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási út 18.
képviselő: Szuhóczki Mihályné
Aranyosapáti és Nyíregyháza-Orosi Görögkatólikus Egyházközség támogatása és egyéb az alapító okirat szerint.
Kulturális tevékenység, szociális tevékenység, oktatási tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal