Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
3. oldal

EURORA OKTATÁSI Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7.
képviselő: Tamás Erzsébet Borbála
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Ezer Élmény-Ezer Játék Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics út 6.
képviselő: Giba Tamás
az óvodai élet minőségének javítása és egyéb az alapító okirat alapján ... >>

Ezredforduló Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 4.
képviselő: Végh Béla
Az országgyűlési és önkormányzati választásokon az MSZP támogatásával induló, kuratórium által kiválasztott személyek anyagi támogatása, kampány és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiadványok, szórólapok, hírlevelek finanszírozása, tehetséges fiatalok képzési támogatása. ... >>

Fekete Sárkány Motor Klub

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 55.
képviselő: Hornyák Attila elnök, Mészáros Tibor alelnök
A motorozás, mint sporttevékenység népszerűsítése, megismertetése. Sportrendezvények, koncertek szervezése, konferenciák lebonyolítása, szabadidős és kulturális feladatok megoldása. Oktatási tevékenység végzése. Szabadidős és hobbitevékenység szervezése, versenyek rendezése. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Ferencz Rally Team Sportegyesület

(sport,oktatási)

4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 13.
képviselő: Ferencz Mihály
Sporttevékenység szervezése. A motorsportok népszerűsítése, az egyesület tagjai és más személyek sportban történő részvételének biztosítása, a versenyzők oktatása, vizsgáztatása. Hazai versenyek szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Fiatal Tehetségekért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Vénusz utca 10.
képviselő: Dr. Szilágyiné Pálkövi Mária
A gyermekek és az ifjúság zenei műveltségének szélesítése, a kiemelkedő tehetségek felkutatása, a zenéhez való kötődésük erősítése és a zenei képzésük támogatása, mindezzel együtt zenei pályára lépésük elősegítése. Tanárok továbbképzése. Emelet a határon túli gyermekek körében is állandó nevelőmunkát kíván folytatni, illetve a magyar nyelvhez és kultúrához való tartós kötődésüket és nemzeti idenditásukat kívánja megőrizni. ... >>

FIGHT-TEAM Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vörösmaty tér 3/a
képviselő: Bencze Antal
A megye területén biztosítani a sportolók sportolásának feltételeit, tehetséggondozás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

FILADELFIA Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 72.
képviselő: Győrfi Mihály
A Nyírteleki Evangélikus Templom és Gyülekezeti ház építése. Az ifjúság keresztyéni nevelésének segítése, kreativitásuk kibontakoztatása. A hátrányos helyzetben élő családok és egyének rehabilitásának segítése, kuturális rendezvények, oktatási programok, szociális segítés, támogatás formájában. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán mnkaerő közvetítés.
... >>

FILTER PERFORMANCE Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fészek utca 192.
képviselő: Ferencz Krisztina
Kapcsolatfelvétel az EU-ban, és az EU-n kívül működő alkotócsoportokkal, határon túli magyar művészekkel való kapcsolat kiépítése, a határon túli művészekkel való kapcsolat kiépítése, művészeti, felsőoktatási intézményekkel közös együttműködés létrehozása, továbbá kulturális illetve oktatási tevékenység. ... >>

Flexi-Team Aerobik Klub

(sport,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 17/ A
képviselő: Magyar D. Judit
Az aerobik sport hazai és nemzetközi hírnevének elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és elmélyítése, hazai és nemzetközi aerobik versenyek és találkozók fejlesztése, aerobik sport megszerettetése, nevelés, oktatás és képességfejlesztés. ... >>

FORRÁS Pszichológiai Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35/a.
képviselő: Dr. Bojti István az egyesület elnöke
Egészségügyi tevékenység, tanácsadás, szakmai önképzés lehetőségeinek bővítése, ismeretterjesztés, oktatás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
képviselő: Vadné Kokovay Zsuzsanna
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapszabály /1. és II/2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

FRIMEX FUTBALL CLUB

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ér utca 19.
képviselő: Grajczárik Gyula
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Fülbetegek Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Dohány utca 1. I/3.
képviselő: Dr. Szócska János
A fül-orr-gégészeti szakorvosi ellátás európai színvonalra emelése, ehhez műszerpark megteremtése. Szakképzés, tanulmányutak szervezése. Tudományos munkához informatikai eszközök beszerzése, tudományos konferenciák szervezése. Továbbá az alapító okirat 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gábor Áron Zhutindo drom (Segitő út) Roma Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Kalderás Ferenc
A cigányság körében a Biblia népszerűsítése, a bibliai értékrendek közvetítése. A cigányság kulturális és nemzeti identitásának megerősítése. A romák érdekképviselete, érdekvédelme. Egészségügyi tevékenység. Képességfejlesztő játékok beszerzése, a cigány tanulóifjúság képzésének támogatása. Sporttevékenység elősegítése, szervezése. Közösségi és művelődési tevékenység segítése, konferenciák szervezése, szellemi alkotások díjazása, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Generáció 2020 Nyíregyháza Közhasznú Egyesület

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Északi körút 34. IV/16.
képviselő: Bencze József
Elő kívánja mozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Nyíregyháza város és környéke fejlődéséhez az itt élő fiatalok életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Gézengúz Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.
képviselő: Rutkovszkiné Fedor Ildikó
A Virág utcai óvodába járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődéséhez szükséges eszközök anyagi hátterének biztosítása. A gyermekeknek a természettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása érdekében különböző kirándulások, programok szervezése, finanszírozása. Továbbá az alapítvány alapító okirat 4-es pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gombi Kosársuli Nyíregyháza Utánpótlás Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 6. X/62.
képviselő: Gombkötő Norbert
Egészségmegőrzés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet végzi, elsősorban a sport területén. Továbbá az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Grund Focisuli Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Kállói utca 104.
képviselő: Csire Sándor alelnök, Nagy Elek alelnök, Nagy Lajos elnök
Sport tevékenység szervezése, oktatása. Szabadidő szervezése és koordinálása. Kulturális tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"Gyermekeink Harmónikus fejlődéséért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
képviselő: Gazdag Gézáné
gondozás, nevelés, nevelési feladataihoz eszközök bővítés, ellátása, feltételeinek javÍtása, óvodai program és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"Gyermekeink zenei neveléséért" KözhasznúAlapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 46/a
képviselő: Jeney Gabriella
A nyíregyházi Muzsika Magánzene iskolában folyó zenei oktató-nevelőmunka, valamint az iskola együtteseinek (énekkar, zenekar, kamarazenekar,) és növendékeinek tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása, stb. az alapító okirat szerint ... >>

Gyermekeinkért 16 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4432 Nyírszőlős, Kollégium utca 54.
képviselő: Dr. Prekub János, Verebélyiné Tóth Mariann
Hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi kirándulásának támogatása, tehetséggondozás, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, ismeretterjesztés, családsegítés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

GYERMEKMOSOLY Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/a
képviselő: Szikszainé Kiss Edit
A 12.sz. óvoda nevelési és oktatási célkitűzéseihez az eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés stb. ... >>

HAHÓ Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 89. I/6.
képviselő: Volosinovszki László
Az Alapítvány szociális támogatást nyújt a Nyíregyházi Főiskolán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, és egyéb, az alapító okirat szerint. ... >>

Hajdúdorogi Egyházmegye

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4401 Nyíregyháza, Bethlen u. 5.
képviselő: Kocsis Fülöp püspök
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi és egészségügyi tevékenység. ... >>

Harcművészeti Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Miló András
Sportágának megyei és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, megyei és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén lévő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése, a szabadidősport szervezése. A sportág érdekeinek képviselte. ... >>

Harmónia Kamarakórus Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 29. VIII/30.
képviselő: Szanics Rudolf, Takács Tibor
A zenei kultúra széles körű terjesztése; fesztiválokon és rendezvénysorozatokon való részvétel; a kóruséneklés szépségeinek megismertetése a fiatalokkal; azon énekelni tudó és szerető érdeklődők befogadása, akik a város profi kórusában nem kapnak helyet; fiatal tehetségek felkutatása, klasszikus és kortárs zeneszerzők műveinek interpretálása; a város és a megye rendezvényeinek színesítése; a versenyeken elért nívós helyezésekkel Nyíregyháza város hírnevének öregbítése. Továbbá az alapszabáyban foglaltak szerint. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása Alapítvány Nyíregyháza

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fácán utca 26.
képviselő: Vincze András
Szociális tevékenység, családsegítés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában a 4.1 pontban foglaltak szerint. ... >>

HENDIKEP START Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 32.
képviselő: Kovács István
Az egészségükben károsodott tanulók számára az alapműveltséget megalapozó 9-10 évfolyamon, valamint a szakképzési évfolyamokon az elméleti és gyakorlati képzés biztosítása, az 1990. évi LXV. tv. 70.§- szerinti középfokú iskolai oktatás és nevelés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

HORIZONT Hagyományőrző, Szociális és Humán Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18-20.
képviselő: Marik Sándorné
Segítségnyújtás az Egyesület tagjainak és mindazoknak, akik -a kultúra, a közművelődés, a természetvédelem, a nemzeti értékek megismerése, az ifjúság- és családsegítés, a szociális ellátás, a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztetettek munkaerőpiaci esélyeinek javítása, az állampolgári jogtudat erősítése, a nemzetközi kapcsolatok építése területén- igénylik azt. Vezetési tanácsadás, a humánerőforrás tudás- és készségfejlesztés, felnőtt oktatás, az egész életen át tartó tanulás és egyéb az alapszabályszerint. ... >>

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.
képviselő: Kakukné Katona Ágnes, Marik Sándorné, Nyírcsák János, Szilágyi László
A humán erőforrás tudás- és képességszintjének fejlesztése, a családok mint elsődleges szociális csoportok segítése, az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósulása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. Az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának illetve családsegítés terén. ... >>

Idegen Nyelvi Oktatásért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 29.
képviselő: Bodnár Tiborné
Nevelők hazai és külföldi szakmai továbbképzésének támogatása, esetenkénti ösztöndíjak odaítélése. Külföldi vendégtanárok meghívása. Tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyenkénti támogatása. Tehetséggondozás, versenyek szervezése, díjak odaítélése. Tanulók külföldi cserekapcsolatának segítése. Szabadidős- és tömegsport tevékenység támogatása. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
képviselő: Deme Dóra
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén elő fogyatékos, illetve idős személyek támogatása, önálló életvitelük segítése, életvitelük minőségének javítása, kulturális és sportrendezvényeken való részvételük elősegítése, rendezvények, kirándulások, táborozások támogatása, szervezése. Továbbá szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 26.
képviselő: Lukács Attila egyesület elnöke, Szigetvári Csaba egyesület titkára
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Illyés Zsigmond Baleseti Sebészeti Tudományos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Farkas Benjamin, Dr. Szemján Tibor
A Jósa András Kórház Baleseti Sebészeti Osztálya gyógyító és tudományos tevékenységének segítése. Az osztály tudományos kutató tevékenységének támogatása. Tudományos publikációk költségeinek átvállalása, az osztály dolgozóinak kongresszusokon való részvételének támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Integráció a minőségi fejlesztésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Szállási utca 18/a.
képviselő: Bíró Zsoltné a kuratórium elnöke
Az Észak-magyarországi régió vállalkozói körének támogatása, támogatás nyújtása szakmai tanfolyamok szervezéséhez, szakemberek, diákok csereutaztatásának megszervezéséhez, partnerségi programok lebonyolításához. Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, pályázatok kiírása, nemzetközi szakképzési kapcsolatok kiépítése, fenntartása. Általános vállalkozói- és környezetvédelmi projektek, beruházások és fejlesztések tervezése és megvalósítása. Vállalkozók oktatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának segítése.
Civil szervezetek támogatása, tanácsadás, hálózati együttműködéske kezdeményezése, oktatás szervezeése, projekt-generálás, és egyéb az alapító okirat VI. fejezete szerint ... >>

Iránytű Humánerőforrás- és Szervezetfejlesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 41.
képviselő: Kovács Éva
kulturális, szociális és oktatási tevékenység ... >>

Játékkal a Kert-közi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 8
képviselő: Márföldi István
A játékos tanuláshoz és mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése, játékos környezet megteremtése, az óvodapedagógusok tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel támogatása, játékfórumok, szakmai napok szervezése, a gyermekek személyiség fejlesztését szolgáló játékeszközök beszerzése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Jelen a Jövőért Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.
képviselő: Demarcsek György
Az alapító okirat szerint, az alapítvány célja a néptánckutatók, oktatók, koreográfusok munkájának segítése, támogatása, a gyermek és felnőtt táncegyüttesek hagyományőrző, és új értékeket teremtő tevékenység támogatása.
Alapító okirat 2. pontja kiegészül: A Vásárhelyi Tehetségpont tehetségsegítő tevékenységének támogatása-, tehetséges tanulóinak támogatása, a Tehetség Tanács létreházásának segítése. ... >>

Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Színház utca 3.
képviselő: Olasz Bertalan
Nevelés, okatatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális tevékenység, az iskola kapcsolatápolásának támogatása, a kiemelkedő munkát folytató pedagógusok és kiváló tanulók és sportolók évenkénti díjazása emlékplakettel és pénzjutalommal. ... >>

JONTA, Jázmin Oktató, Nevelő és Tanácsadó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Rigó utca 6/a.
képviselő: Körtvélyesi Ildikó
Nevelés és oktatás. Szociális tevékenység, idős és fiatalkorúak, rászorulók gondozása, támogatása. A rászorulóknak, nevelőtestületeknek, munkahelyeken dolgozóknak, csoportoknak mentálhigiénés segítségnyújtás. Óvodások, iskolások, pályakezdő fiatalok, első munkába lépők, munkanélküliek és aktívan dolgozók számára megfelelő tanfolyamok szervezése, tartása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Jósavárosi Értelmiségi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Korányi út 15. a
képviselő: Koleszár Anna
érdekképviselet, megfelelő továbbképzés biztosítása a tagok szakmai, szellemi, lelki igénye szerint ... >>

"Jót,s Jól" Közérdekű Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Árok utca 17.
képviselő: Dr. Jenei Roberta
nevelő-oktató munka támogatása, tehetséggondozás, nyelvtanulás elősegítése ... >>

KAKTUSZ-HÁZ Építése Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Lenti István
Az általános, közép- és a főiskolai oktatás biológia anyagának bemutatása, élő szemléltetés, taníthatóságának korszerű kidolgozása. A különböző iskolatípusokban a biológia és a környezetismeret tantárgyak tanítási folyamataiban a fogalmi jegyek alapozása, az összefüggések feltárása és az alapos szaktudás szerzése a tankönyvek, kísérletek és megfigyelési lehetőségek maximális biztosításával. ... >>

KAPTÁR Kateketikai és Pedagógiai Társulás

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Síp utca 14.
képviselő: Dr. Obbágy László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályának III. pontjában foglaltak szerint.
kiegészítve: szociális munka, felnőttképzés, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok segítése, roma származásu gyerekek és fiatalok felzárkóztatása, fiatalok sprttevékenyéségenek segítése ... >>

Kárpát-medencei Magyar Gyermekekért Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Kemecsei utca 21.
képviselő: Varga László
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.
képviselő: Dr. Szabó Géza, Orosz Ildikó
A kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény létrejöttének elősegítése, anyagi bázisának megerősítése, a működéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, az intézmény tevékenységének támogatása: a magyar anyanyelvű tanárképzés támogatása, nem állami építő beruházások támogatása, technikai- és taneszközök beszerzése, az intézmény folyamatos működését biztosító egyéb feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fábián Z. utca 35.
képviselő: Dr. Vraukóné Lukács Ilona
A Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak támogatása (pénz, könyv, technikai felszerelés). A fenti kritériumoknak megfelelő iskolákban dolgozó könyvtárosok munkájának elismerése. Az ezen iskolákban dolgozó könyvtárosok tanulmányainak támogatása. Továbbá ezen könyvtárak irodalmi és könyves programjainak anyagi támogatása. ... >>

KATICA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tőke út 1.
képviselő: Kulcsárné Fejes Anita
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Kék Nefelejcs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Bóbita út 43.
képviselő: Nagy Attila a kuratórium elnöke
Beteggondozás, ápolás, fogyatékos állampolgárok életvitelének segítése, házi gondozás, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, szeretetotthon , gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása, anya-, csecsemő- és gyermekgondozás, ápolás, kisebbségi csoportok oktatása, nevelése, képességfejlesztése, gondozása, ellátása, rehabilitáció ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal