Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
2. oldal

Bárczi Diáksport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10.-12.
képviselő: Katona László
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Bárka Kulturális és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Darvas József utca 3.
képviselő: Tölgyesi Eszter
Kulturális, művészeti, oktatási, ismeretterjesztési tevékenység. Továbbá az alapító okirat 4.1 illetve 4.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Bem József Általános Iskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.
képviselő: Kovács Csaba Zoltán
Tagjainak rendszeres helyi játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. Egyéb az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Benczúr Gyula Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 6
képviselő: Molnár Bertalan
sport és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján ... >>

Beregszászért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4481 Nyíregyháza, Gyula utca 33.
képviselő: Dalmay Árpád
A beregszászi és környékbeli magyar anyanyelvű lakosok kulturális, oktatási, szociális és közérdekű vállalkozási szerveződésének támogatása. ... >>

Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7
képviselő: Papp János
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3.
képviselő: Kissné Toldi Csilla
A népművészeti hagyományok ápolása, oktatás, nevelés, kulturális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Gyebrószki János
A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása alapján térségfejlesztési program elkészítése. Valamint tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Borbányai Családokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pásztor utca 1/ a.
képviselő: Valasinyóczki Andrásné
Családsegítés, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Bors Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Lefler S. utca 45.
képviselő: Cselószki Tamás
A társadalmi problémák megoldására irányuló, valamint a fenntartható fejlődés megvalósítását előmozdító tudatformálás. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Búzaszem Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Imre Lászlóné
A Nyíregyházi 11. sz. Napközi otthonos Óvoda -Búzaszem Óvoda- gyermekeinek egészséges életmódra nevelése. Az óvodába járó gyerekek iskolára való előkészítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

CANTEMUS Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Lászlóné Hollik Ágnes
Az iskolában saját hagyományokon alapuló ének-zenei oktató-nevelő munka. Kórusművészeti tevékenység. Ezek megvalósulásához szükséges feladatok támogatása. Erkölcsi és anyagi elismerés lehetőségének megteremtése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

CIVIL EURÓPA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Etel köz 5.
képviselő: Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó
A helyi szociális és kulturális tevékenység kiszélesítése, a köz szakszerű önzetlen kiszolgálása, egészsémegőrző tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

COGITO Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Előd utca 61.
képviselő: Mertus Zsófia elnök
nevelés, oktatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapító okirat szeriint ... >>

"CONSENSUS HUMANUS" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 5.
képviselő: Hegedűs Gyula
A kárpátaljai magyar fiatalok anyanyelvi oktatásának elősegítése. ... >>

Csillagszem Alapítvány a nyírszőlősi óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4432 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium utca 50.
képviselő: Brecska Miklósné, Orsovszki Tiborné
A nyírszőlősi óvodáskorú gyermekek testi, szellemi és szociális jólétének anyagi támogatása, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Az óvodai programhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának IV. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 33. fszt./2.
képviselő: Rubóczky János
Egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása. A betegek képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységek támogatása. Az e betegségben megbetegedtek érdekképviselete. A cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának segítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 3.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Dalanics György Közoktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kemecsei utca 30/a.
képviselő: Huszárszkiné Benkei Éva, Szentpéteri Erzsébet
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása. A Szabolcs Táncegyüttes 45 éves hagyományainak megőrzése, ápolása. A gyerekek amatőr táncéletre való bekapcsolódásának ösztönzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Dancs Lajos Közoktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szalonka utca 38.
képviselő: Leskóné Buschor Zsuzsanna Anita
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával és fenntartásával segíteni és formálni a mai fiatalok ízlésvilágát. Sokoldalú személyiségfejlesztés a művészetoktatás tanszakainak tantárgyainak felhasználásával. Néprajzi és néptáncos hagyományok kutatása, gyűjtése, megőrzése. A gyerekek amatőr táncéletébe való bekapcsolódásának ösztönzése. Óvodás korú gyermekek oktatása. Sportra, egészséges életmódra nevelés. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Diszlexia, Diszgráfia és Diszkalkulia Országos Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Eperjes utca 16. VII/21.
képviselő: Páll Sándor Józsefné
Jogvédelem és érdekképviselet a diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdő embertársaink részére. A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek, felnőttek támogatása. Oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szociális és egészségügyi tevékenység a diszlexiával küzdő és a velük kapcsolatba kerülő embertársainknak és szakembereknek. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

DOROTEIA Fiatal Tehetségekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Színház út 24.
képviselő: Németh Róbertné
azon gyermek és fiatalkorúak segítése, akik családi, szociális, anyagi okok miatt nem tudják maguknak megengedni bármilyen tehetségesek is, hogy tehetségüket kibontakoztassák, akár a művészet, akár a technika, akár egyéb területe, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

DOWN Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.
képviselő: Kisari Károly
A fogyatékost nevelők és a fogyatékkal élők támogatására létrehozott szolgáltatási rendszer segítése és fejlesztése, különös tekintettel a Down szindrómával születettekre. A fogyatékosokat nevelő-oktató intézményrendszer támogatása, vele való együttműködés a gyerekek érdekében. Az iskolát kiegészítő kézség-fejlesztő tevékenységek szervezése és a tankötelezettség utáni gondozás és foglalkoztatás, beleértve a munkahelyi foglalkoztatás elősegítését is. Kereskedelmi tevékenység. Továbbá az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

dr. Filep László a tehetséges matamatikus hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/ B.
képviselő: Dr. Gát György
A Nyíregyházi Főiskolán folyó oktató, tudományos és művészeti tevékenység támogatása, matematika szakos tanulmányokat folytató kiemelkedő képessségű hallgatók támogatása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dr. Zilahi József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
képviselő: Giba Tamás
Az esélyegyenlőség biztosításának érdekében azoknak az általános iskolai, középiskolai, és az első diploma megszerzése érdekében felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő, kiemelkedő vagy jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok tanulásához, taníttatásához nyújtson támogatást, akiknek nehéz anyagi körülményeik, szociálisan hátrányos helyzetük nem teszi lehetővé képességeik kibontakoztatását, megfelelő fejlesztését. Ezen kívül képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, emberi állampolgári jogok védelme, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

DUNAPACK RT Nyíregyháza Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Vaszkun István
A Nyíregyházi Papírgyár dolgozóinak betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, vallási célt, valamint a közrend, közbiztonság védelmét, az öregek és a hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

E-qualitas Vállalkozásfejlesztő Egyesület

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
képviselő: Diczházi Dezső elnök, önálló képviseleti joggal
Az egyesületet létrehozó tagoknál a versenyképesség növelése. Oktatás, nevelés. Tanácsadás. Esélyegyenlőség fejlesztése. Társadalmi befogadás fejlesztése. Szakképzés elősegítése. Kis és középvállalkozások versenyképességének fokozása. Pályázati tanácsadás, pályázat készítés. Marketing tevékenység, hirdetés. Az innováció és kutatás-fejlesztés elősegítése, támogatása. Sikeres nemzetközi modellek hazai integrálása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

ECOCARITAS Nemzetközi Karitativ Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kállói utca 71/ A
képviselő: Bakos Tamás
Karitatív tevékenység folytatása. Mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos biztosítása. Hátrányos helyzetű és katasztrófa sújtotta területeken aktív munkával segíteni a mentésben. Alapvető túlélési és mentési technikák oktatása, részvétel a helyi és globális környezetvédelmi problémák feltérképezésében. ... >>

EGALITÉ Közéleti és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 28. I/2.
képviselő: ifj. Lakatos Miklós
Magyarország és az Európai Unió területén élő romák összefogásának elősegítése, erősítése, kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik felelevenítése által. Nyíregyháza és a vonzáskörzetében található településeken élő hátrányos helyzetű fiatalok összefogása, a társadalom hasznos tagjává válásuk elősegítése, a bűnmegelőzés, tanulmányuk folytatása, továbbtanulás, szakmaszerzés és munkához jutásuk segítése céljából végzett ismeretterjesztő tevékenység által. Együttműködés a hasonló célokért küzdő társadalmi szervezetekkel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Egymásért-Családok Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a.
képviselő: Bodnár Sándorné
Lehetőség teremtés a családok életminőségének javítására, a családtagok jogainak megismerésére, a családon belül alkalmazható nevelési, oktatási módszerek megismerésére, a családokban felmerülő problémák kezelésére. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
képviselő: Tölgyesiné Ferenc Gabriella
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Tanuláshoz, mozgásfejlesztéshez eszközök beszerzése, szakkönyv vásárlása, óvodapedagógusok támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.1 illetve 3.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Együtt a jövőért" Országos KaritatívEgyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kökény út 84/a
képviselő: Király József
A roma fiatalok és idősek rendszeres képzése, támogatása, tanácsadás szervezése, érdekképviselet ellátása, segítségnyújtás szervezése, kulturális rendezvények, tanácskozások továbbképzések szervezése, hagyományőrzés és hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Együtt az úton Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 48-50.
képviselő: Boros Tibor
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5/a 2/3.
képviselő: Lőrincz Árpád a kuratórium elnöke
nevelés- oktatás, képvességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Belső körút 31.
képviselő: Stankóczi László
Hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, szociális, egészségügyi és oktatási támogatása, gondozása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Életfény Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, anyagi segítségnyútása iskolai étkeztetésben, a tanulók tankönyvellátásának támogatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Elfogadott másság-együtt a fogytékosokért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.
képviselő: Temesvári Ildikó
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

Első Lépés szabadulókat segítő reszocializációs és bűnmegelőzési Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24. 2/21.
képviselő: Bacsó Béla
A büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak részére könnyíteni a társadalomba való visszailleszkedést.
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

EMMAUSÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 160/a.
képviselő: Bozorády Zoltán
Szociális tevékenység, időskorúak gondozása. Időskorúaknak mentálhigiénés segítségnyújtás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az intézményi munkát végzők, közreműködők, illetve azt segítők képzése. Az intézmény fejlesztése. Az épületállomány állag- állapotfenntartásának, megőrzésének elősegítése. ... >>

EN-DI Alapítvány a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Cukorbetegekért

(egészségügyi,oktatási)

4412 Nyíregyháza, Sóstói utca 62.
képviselő: Dr. Gaál Zsolt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei endocrinológiai-diabetológiai ellátás fejlesztése, a műszerellátottság javítása. A megyében élő gyermek és felnőtt endocrinológiai betegek oktatásának, továbbképzésének, közvetlen kezelésének támogatása. A endocrinológiai-diabetológiai tevékenységben munkát végző dolgozók képzése, továbbképzése. A tudományos kutató- és oktató munka fejlesztése. A szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek a támogatása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Erő-Forrás, Északkelet-magyarországi Foglalkoztatási és Humánerőforrás Fejlesztési Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váci M. utca 41.
képviselő: Orosi Gábor Bence
Humán erőforrás tudás és készségszintjének fejlesztése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

ÉRT Hátrányos Helyzetű Romákért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 16. fsz./4.
képviselő: Kőrösi Tímea Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok segítése, mind a munkaerőpiacon, mind az élet más területén adódó problémák megoldásánál. Mentorálás, helyzetbehozás, illetve felvilágosító munka keretein belül a roma munkanélküleik beiskolázását, felzárkóztatását, illetve a roma gyerekek és fiatalok integrálódását hivatott segíteni. Ezen célok elérésének érdekében olyan kapcsolatot épít ki, mely a feladatai megvalósításához nagyban hozzájárul. Ezen túl, kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, megvalósítása. ... >>

"ÉRTED-ÉRTED?" Alapítvány

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Árok út 53.
képviselő: Salamonné Bíró Beáta
a hátrányos és veszélyeztetett tanulók segítése, tehetséggondozása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Kovács Ferenc a kuratórium elnöke
A megyében élő gyermekek, fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány anyagi támogatással is elősegíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő, illetve létrejövő gyermek- és ifjúsági közösségek működését. Az Alapítvány kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúsági táboroztatás, tehetséggondozás, és a környezet megóvására irányuló közösségi tevékenységek támogatását. Továbbá az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Észak-Kelet-Magyarországi Cigány Szervezetek és Önkormányzatok Regionális Érdekegyeztető Fóruma

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rezeda utca 89/b.
képviselő: Horváth Tamás
Szociális problémák felkarolása, a cigányságot érintő érdekképviselet, a művészet, a művelődés, az oktatás, a foglalkoztatás segítése, környezetvédelmi tevékenység és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6.
képviselő: Filepné dr. Nagy Éva
Tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység, környezetvédelem; természetvédelem, álltatvédelem. Értékeket megőrző, értékteremtő tevékenység, a kulturális örökség védelme, közösségfejlesztés, és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

ESZTERLÁNC Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
képviselő: Temesfalvi Miklósné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"EuroClip- EuroKapocs" Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5
képviselő: Dr. Hajnal Béla
az euróatlanti ingetráció elősegítése, szakmai,- tudományos tevékenység, oktatás, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

EURÓPA Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18.-20.
képviselő: Cseh Sándor elnök, Dr. Láczay Magdolna alelnök, Soltészné Pádár Ilona tiszteletbeli elnök
Euróatlanti integráció érdekében érdekképviseletet lát el. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenyégek. ... >>

"Európai Ifjúságért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Majális út 2/2.
képviselő: Szilágyiné Inántsy-Pap Ágnes
Az európai ifjúság és kiemelten a magyar fiatalok kulturális, oktatási és szociális szemléletbeli fejlődése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal