Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 360
1. oldal

17.Sz.általános Iskola Lövészklub

(intézményi,oktatási)

Nyíregyháza, Árok u.17.
képviselő: Pókáné Lizák Éva ... >>

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

"4 for Dance Family" Észak-kelet Magyarországi Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a
képviselő: Enyedi Lászlóné
A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szeirnt. ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A BALETT KULTURÁÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Tímár utca 37.
képviselő: Feketéné Kun Ildikó a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Tehetséges gyermekek kiválasztása, a balett együttesbe való bekerülésüknek elősegítése, az együttes tevékenységének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

"A JÖVŐ SZÁZAD FOCIJA" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.
képviselő: Felbermann Endre, Gáspár László
A labdarúgás utánpótlás fejlesztése, tehetségek felkutatása, nevelée, iskoláztatásának rendszeres anyagi támogatása, felszerelések biztosítása, díjazások jutalmak fedezetének biztosítása, felmérő tornák rendezése, és egyéb az alapítói okiratban foglaltak szerint. ... >>

"A kardiológia támogatása" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Polgár Péter
a Sz.Sz.B.Megyei Kardiológiai ellátás fejlesztése, javítása, képzés, továbbképzés, oktató- és tudományos munka fejlesztése, szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek biztosítása és egyéb az alapító okiratban meghatározott ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Külföldön Élő Magyar Ajkúak Megsegítéséért Alapítvány

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Csillag köz 9 4
képviselő: Szarvas György Zsoltné
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, érdekképviselet, ismeretterjesztés ... >>

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 54/ C I/10
képviselő: Baranyai Zoltánné, Demarcsek Györgyné alelnök ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Nyíregyházi 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sarkantyu út 36
képviselő: Benkó Gáborné
A nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde gondozási, nevelési feltételeinek javítása, oktatás-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17
képviselő: Kvaka Árpádné
Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

AGRÁRIFJÚSÁGÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
képviselő: Majorné Bíró Éva a kuratórium elnöke
Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős porgramok anyagi támogatása, esélyegyenlőség javítása. ... >>

AIR-AQUA Búvárklub

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 7.
képviselő: Bunkóczi Attila
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanfolyamokat, technikai bemutatókat, kiállításokat és előadásokat szervez. Sporttevékenység, oktatás-nevelés, művelődési tevékenység és egyéb az alapszabályban fogaltak szerint ... >>

Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Attila út 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Érdekképviselet, szakmai együttműködés az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Hanusz Árpád a kuratórium elnöke, Kókai Árpád a kuratórium titkára
földrajzszakos tanárképzés elősegítése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Alapítvány a sürgősségi és daganatos elváltozásban szenvedő betegekért

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
képviselő: Dr. Pikó Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében sürgősségi ellátást igénylő betegek személyi és tárgyi feltételeinek a javítása. Egészségmegőrzés és egészségfejlesztés. A sürgősségi betegellátásban résztvevők képzettségi színvonalának emelése. Továbbképzések, konferenciák szervezése. A laikus oktatás segítése. A betegek ellátását segítő műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása. A daganatos betegek szűrésére alkalmas projektek támogatása. Továbbá egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Almássy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
képviselő: Kovács Éva
Almássy László emlékének megörökítése; a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában a magyar és történelem tantárgyakból tehetséges diákok támogatása, pályázatok kiírása, tanárok szakmai munkájának támogatása; határon túli magyar nyelvű középiskolákban az anyanyelv elsajátításának segítése. ... >>

AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6
képviselő: Dr. Csedrekiné Dr. Pénzes Marianna
Az Észak-Kelet Magyarországi terület prevenciós gyógyító és utógondozó munkájának elősegítése, támogatása. A megye kábítószer fogyasztásának megelőzése, továbbképzések, konferenciák, tréningek, tanácskozások szervezése és koordinálása, felnőttoktatás. Ifjúsági lelkisegélyszolgálat, drogprevenciós programok támogatása, kutatásokban való aktív részvétel, speciális szakmai programok fejlesztése. ... >>

Apáczai Alapítvány a Korszerű Pedagógiai Munkáért

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Török Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi képviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Apáczai Gyakorlóiskola Iskolai Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Sallai József
sport, tömegsport, szabadidősport tevékenység folytatása ... >>

AQUA Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 9
képviselő: Szakács Roland
Az "AQUA" S.E. utánpótlását biztosító egyesületeket, általános-, közép-, és főiskolákat szakmai és anyagi úton támogassa, megteremtse az úszó és a vízilabda sporthoz szükséges tárgyi és anyagi eszköz feltételeket az úszó és vízilabda sportot űzők részére, a Magyar Nemzeti úszó- és vízilabda korosztályos bajnokságokban induló sportolók eredményes felkészítése és támogatása. ... >>

Arany János Gimnázium és Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
Tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli játék, turisztikai és verseny lehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sportági tanfolyamok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

ARANY JÁNOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Nácán Gitta
A nyíregyházi Arany János Gimnázium közösségi életének szervezése, kulturális rendezvényeinek támogatása. A diákok tudományos látókörének bővítése. Közreműködés az ifjúság nevelésében és oktatásában. Szociális tevékenység. A diákok jogainak védelme. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Aranykapu Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 8-10.
képviselő: Dr. Puskás Nándorné
Népművészeti hagyományok ápolása, oktatás és nevelés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

ARANYMETSZÉS Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Herman Ottó utca 5.
képviselő: Olajos Gábor
Kulturális tevékenységet folytató közösségek, együttesek támogatásának megszervezése. Színpadi és zenei művek írása, bemutatása. Az egyesületi tagok zenei érdeklődésének, zenélésének megfelelő feltételek biztosítása. Nyíregyháza zenei életének bővítése. Zenei és művészeti oktatás, nevelés. Kapcsolattartás a médiával. Pályázatok készítése. Az egyesület által Tiszanagyfalu Község Széchenyi Ferenc út 21. szám (0142/15 hrsz.) alatt működtetett ifjúsági tábor fenntartása, közcélú működtetése, illetve a működtetéshez kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"Aranyszív" a gyermekekért közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 99. IV/22.
képviselő: Csépke Viktor
Egészséges felvilágosult, művelt gyermek és ifjúsági életmódjának és művészeti tevékenységének biztosítása, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. A beteg gyermekek gyógyításának támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása, alapfokú művészetoktatás és támogatása, művészeti tevékenység és támogatása, drogellenes programok, AIDS felvilágosító programok. ... >>

ARANYTÓ Szociális és Jóléti Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 8. II/9.
képviselő: Dusinszki József
Szociális tevékenység, ezen belül időskorúak gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek, családok életkörülményeinek javítása, társadalmi befogadásuk elősegítése, programok szervezése. Táborozás és programszervezés összekapcsolva a természetvédelemmel. Továbbá időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

ARSIS Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9.
képviselő: Bódvainé dr. Pásztor Edit
nevelés, oktatás, képességfejletsztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ART MISSZIÓ Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1.
képviselő: Dr. Kaszineczné Vass Zsuzsanna
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, euroatlanti integráció elősegítése, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

"ART-CAFE" Kulturális Tanár-Diák Egyesület

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-37.
képviselő: Martinovszkyné Kondrák Margit
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem. stb. alapszabály szerint ... >>

ÁTUTAZÓK MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tavasz utca 6/b. II/4.
képviselő: Mihálka György
A művészetkedvelők összehozása, egymás munkájának megismerése, segítése. Elősegíti a megyében élő és működő alkotókat. Rendezvények és programok szervezése. Művészeti tevékenység, kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

AUTI-CLUB Autisták Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 15. VII/62.
képviselő: Kujbusné Zink Mercédesz
Az autista gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik érdekében szervezett, korszerű képviselte és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális gondozásuk előmozdítása, szervezése, családok támogatása. Az autizmusnak, mint fogyatékosságnak megismertetése a magyar társadalommal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

AZ ANGOL NYELV TANULÁSÁÉRT Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Kóderné Gömöri Anna
a tanórai oktatáson túl kedvet ébreszteni az angol nyelv gyakorlati, alkotó módon történő felhasználására, ösztönözni a diákokat az élőnyelv irodalom szintű megismerésére, műfordítói pályázat kiírása az angol és amerikai irodalom körébő,l és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Az ÉLELMISZER-IPARI OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 53.
képviselő: Zöldi Mihály
A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskolában és Szakiskolában folyó korszerű élelmiszeripari és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, tanulók támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az orosi iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.
képviselő: Borbély Györgyné
Minden tanévben valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása. Minden tanévben kimagasló jó oktató-nevelő munkát végző pedagógus elismerése. Sport és táborozás költségeinek támogatása. Az iskola tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása, gyarapítása. A tanulmányi versenyek benevezési díjainak támogatása. A tanulók tárgyi jutalmazása. Az országos versenyek költségeikhez való hozzájárulás. Kulturális- és közéleti előadók és műsorok támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Bánkis Diákokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 15.
képviselő: Bakó András
A Bánki Donát Műszaki Középiskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel: az iskolai, kollégiumi oktatás és nevelés tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szakkörök, előkészítők, felkészítő foglalkoztatások működtetése, a korszerű szakképzés tárgyi feltételeinek megteremtése, az idegen nyelv tanulásának elősegítése, szabadidős programok támogatása, sport- és kulturális versenyek támogatása, diákok segítése, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal