Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 123
1. oldal

17.Sz.általános Iskola Lövészklub

(intézményi,oktatási)

Nyíregyháza, Árok u.17.
képviselő: Pókáné Lizák Éva ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

"A JÖVŐ SZÁZAD FOCIJA" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.
képviselő: Felbermann Endre, Gáspár László
A labdarúgás utánpótlás fejlesztése, tehetségek felkutatása, nevelée, iskoláztatásának rendszeres anyagi támogatása, felszerelések biztosítása, díjazások jutalmak fedezetének biztosítása, felmérő tornák rendezése, és egyéb az alapítói okiratban foglaltak szerint. ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17
képviselő: Kvaka Árpádné
Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Almássy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
képviselő: Kovács Éva
Almássy László emlékének megörökítése; a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában a magyar és történelem tantárgyakból tehetséges diákok támogatása, pályázatok kiírása, tanárok szakmai munkájának támogatása; határon túli magyar nyelvű középiskolákban az anyanyelv elsajátításának segítése. ... >>

Apáczai Gyakorlóiskola Iskolai Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Sallai József
sport, tömegsport, szabadidősport tevékenység folytatása ... >>

AQUA Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 9
képviselő: Szakács Roland
Az "AQUA" S.E. utánpótlását biztosító egyesületeket, általános-, közép-, és főiskolákat szakmai és anyagi úton támogassa, megteremtse az úszó és a vízilabda sporthoz szükséges tárgyi és anyagi eszköz feltételeket az úszó és vízilabda sportot űzők részére, a Magyar Nemzeti úszó- és vízilabda korosztályos bajnokságokban induló sportolók eredményes felkészítése és támogatása. ... >>

Arany János Gimnázium és Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
Tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli játék, turisztikai és verseny lehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sportági tanfolyamok szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Az ÉLELMISZER-IPARI OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 53.
képviselő: Zöldi Mihály
A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskolában és Szakiskolában folyó korszerű élelmiszeripari és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, tanulók támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az orosi iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.
képviselő: Borbély Györgyné
Minden tanévben valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása. Minden tanévben kimagasló jó oktató-nevelő munkát végző pedagógus elismerése. Sport és táborozás költségeinek támogatása. Az iskola tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása, gyarapítása. A tanulmányi versenyek benevezési díjainak támogatása. A tanulók tárgyi jutalmazása. Az országos versenyek költségeikhez való hozzájárulás. Kulturális- és közéleti előadók és műsorok támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Bánkis Diákokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 15.
képviselő: Bakó András
A Bánki Donát Műszaki Középiskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel: az iskolai, kollégiumi oktatás és nevelés tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szakkörök, előkészítők, felkészítő foglalkoztatások működtetése, a korszerű szakképzés tárgyi feltételeinek megteremtése, az idegen nyelv tanulásának elősegítése, szabadidős programok támogatása, sport- és kulturális versenyek támogatása, diákok segítése, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem. ... >>

Bem József Általános Iskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.
képviselő: Kovács Csaba Zoltán
Tagjainak rendszeres helyi játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. Egyéb az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Benczúr Gyula Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 6
képviselő: Molnár Bertalan
sport és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján ... >>

Búzaszem Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Imre Lászlóné
A Nyíregyházi 11. sz. Napközi otthonos Óvoda -Búzaszem Óvoda- gyermekeinek egészséges életmódra nevelése. Az óvodába járó gyerekek iskolára való előkészítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

CANTEMUS Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Lászlóné Hollik Ágnes
Az iskolában saját hagyományokon alapuló ének-zenei oktató-nevelő munka. Kórusművészeti tevékenység. Ezek megvalósulásához szükséges feladatok támogatása. Erkölcsi és anyagi elismerés lehetőségének megteremtése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Csillagszem Alapítvány a nyírszőlősi óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4432 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium utca 50.
képviselő: Brecska Miklósné, Orsovszki Tiborné
A nyírszőlősi óvodáskorú gyermekek testi, szellemi és szociális jólétének anyagi támogatása, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Az óvodai programhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának IV. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Dancs Lajos Közoktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szalonka utca 38.
képviselő: Leskóné Buschor Zsuzsanna Anita
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával és fenntartásával segíteni és formálni a mai fiatalok ízlésvilágát. Sokoldalú személyiségfejlesztés a művészetoktatás tanszakainak tantárgyainak felhasználásával. Néprajzi és néptáncos hagyományok kutatása, gyűjtése, megőrzése. A gyerekek amatőr táncéletébe való bekapcsolódásának ösztönzése. Óvodás korú gyermekek oktatása. Sportra, egészséges életmódra nevelés. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

DOWN Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.
képviselő: Kisari Károly
A fogyatékost nevelők és a fogyatékkal élők támogatására létrehozott szolgáltatási rendszer segítése és fejlesztése, különös tekintettel a Down szindrómával születettekre. A fogyatékosokat nevelő-oktató intézményrendszer támogatása, vele való együttműködés a gyerekek érdekében. Az iskolát kiegészítő kézség-fejlesztő tevékenységek szervezése és a tankötelezettség utáni gondozás és foglalkoztatás, beleértve a munkahelyi foglalkoztatás elősegítését is. Kereskedelmi tevékenység. Továbbá az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

dr. Filep László a tehetséges matamatikus hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/ B.
képviselő: Dr. Gát György
A Nyíregyházi Főiskolán folyó oktató, tudományos és művészeti tevékenység támogatása, matematika szakos tanulmányokat folytató kiemelkedő képessségű hallgatók támogatása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dr. Zilahi József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
képviselő: Giba Tamás
Az esélyegyenlőség biztosításának érdekében azoknak az általános iskolai, középiskolai, és az első diploma megszerzése érdekében felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő, kiemelkedő vagy jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok tanulásához, taníttatásához nyújtson támogatást, akiknek nehéz anyagi körülményeik, szociálisan hátrányos helyzetük nem teszi lehetővé képességeik kibontakoztatását, megfelelő fejlesztését. Ezen kívül képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, emberi állampolgári jogok védelme, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Együtt a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
képviselő: Tölgyesiné Ferenc Gabriella
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Tanuláshoz, mozgásfejlesztéshez eszközök beszerzése, szakkönyv vásárlása, óvodapedagógusok támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.1 illetve 3.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Életfény Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, anyagi segítségnyútása iskolai étkeztetésben, a tanulók tankönyvellátásának támogatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ÉRT Hátrányos Helyzetű Romákért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tompa M. utca 16. fsz./4.
képviselő: Kőrösi Tímea Erzsébet elnök
Hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok segítése, mind a munkaerőpiacon, mind az élet más területén adódó problémák megoldásánál. Mentorálás, helyzetbehozás, illetve felvilágosító munka keretein belül a roma munkanélküleik beiskolázását, felzárkóztatását, illetve a roma gyerekek és fiatalok integrálódását hivatott segíteni. Ezen célok elérésének érdekében olyan kapcsolatot épít ki, mely a feladatai megvalósításához nagyban hozzájárul. Ezen túl, kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, megvalósítása. ... >>

Ezer Élmény-Ezer Játék Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics út 6.
képviselő: Giba Tamás
az óvodai élet minőségének javítása és egyéb az alapító okirat alapján ... >>

Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdíjasok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Földházi Mihályné
A kórház egykori szakdolgozónak közösségi életét megszervezni, működtetni. Különösen - mint idős emberek jogainak és érdekeinek a védelme és képviselete az egészségügy, kultúra, szociális szféra és társadalmi élet számos területén. Továbbá az alapszabály 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
képviselő: Vadné Kokovay Zsuzsanna
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapszabály /1. és II/2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gézengúz Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.
képviselő: Rutkovszkiné Fedor Ildikó
A Virág utcai óvodába járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődéséhez szükséges eszközök anyagi hátterének biztosítása. A gyermekeknek a természettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása érdekében különböző kirándulások, programok szervezése, finanszírozása. Továbbá az alapítvány alapító okirat 4-es pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Gyermekeink Harmónikus fejlődéséért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
képviselő: Gazdag Gézáné
gondozás, nevelés, nevelési feladataihoz eszközök bővítés, ellátása, feltételeinek javÍtása, óvodai program és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"Gyermekeink zenei neveléséért" KözhasznúAlapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 46/a
képviselő: Jeney Gabriella
A nyíregyházi Muzsika Magánzene iskolában folyó zenei oktató-nevelőmunka, valamint az iskola együtteseinek (énekkar, zenekar, kamarazenekar,) és növendékeinek tevékenységével összefüggő feladatok anyagi támogatása, stb. az alapító okirat szerint ... >>

GYERMEKMOSOLY Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 32/a
képviselő: Szikszainé Kiss Edit
A 12.sz. óvoda nevelési és oktatási célkitűzéseihez az eszközök bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés stb. ... >>

HAHÓ Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Árpád utca 89. I/6.
képviselő: Volosinovszki László
Az Alapítvány szociális támogatást nyújt a Nyíregyházi Főiskolán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, és egyéb, az alapító okirat szerint. ... >>

Happy Art Alapítvány

(intézményi,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bessenyi tér 13.
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Tasnádi Csaba, Seszták Oszkár, Sőrésné Nemes Ágnes
Hazánk művészeti életének gazdagítása, a színházművészet, a kulturális és művészeti rendezvények támogatása, valamint a magyar és a környező országok művészei és művészeti intézményei közötti kapcsolatteremtés előmozdítása. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

HENDIKEP START Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 32.
képviselő: Kovács István
Az egészségükben károsodott tanulók számára az alapműveltséget megalapozó 9-10 évfolyamon, valamint a szakképzési évfolyamokon az elméleti és gyakorlati képzés biztosítása, az 1990. évi LXV. tv. 70.§- szerinti középfokú iskolai oktatás és nevelés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Honvédkollégium Lövész-ésTömegsportklub

(intézményi,sport)

Nyíregyháza, Tiszavasvári u.Pf.127.
képviselő: Huszti József, Tóth István ... >>

Illyés Zsigmond Baleseti Sebészeti Tudományos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Farkas Benjamin, Dr. Szemján Tibor
A Jósa András Kórház Baleseti Sebészeti Osztálya gyógyító és tudományos tevékenységének segítése. Az osztály tudományos kutató tevékenységének támogatása. Tudományos publikációk költségeinek átvállalása, az osztály dolgozóinak kongresszusokon való részvételének támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Játékkal a Kert-közi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 8
képviselő: Márföldi István
A játékos tanuláshoz és mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése, játékos környezet megteremtése, az óvodapedagógusok tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel támogatása, játékfórumok, szakmai napok szervezése, a gyermekek személyiség fejlesztését szolgáló játékeszközök beszerzése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Színház utca 3.
képviselő: Olasz Bertalan
Nevelés, okatatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális tevékenység, az iskola kapcsolatápolásának támogatása, a kiemelkedő munkát folytató pedagógusok és kiváló tanulók és sportolók évenkénti díjazása emlékplakettel és pénzjutalommal. ... >>

Jólétért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Csáki Beatrix
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórházába bekerülő betegek előgondozásának megszervezése. A kórházi kezelés alatti betegellátás minőségének javítása. A kórházból kikerülő utógondozást igénylő betegek további ellátásának megszervezése, illetve kiépítése. A kórházi dolgozók testi, szellemi, szociális jólétének megteremtése, elősegítése. A munkahelyi szociálpolitika kiegészítése, kibővítése. ... >>

JONTA, Jázmin Oktató, Nevelő és Tanácsadó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Rigó utca 6/a.
képviselő: Körtvélyesi Ildikó
Nevelés és oktatás. Szociális tevékenység, idős és fiatalkorúak, rászorulók gondozása, támogatása. A rászorulóknak, nevelőtestületeknek, munkahelyeken dolgozóknak, csoportoknak mentálhigiénés segítségnyújtás. Óvodások, iskolások, pályakezdő fiatalok, első munkába lépők, munkanélküliek és aktívan dolgozók számára megfelelő tanfolyamok szervezése, tartása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal