Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 323
1. oldal

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

"4 for Dance Family" Észak-kelet Magyarországi Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a
képviselő: Enyedi Lászlóné
A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szeirnt. ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" A 100 Éves Templomért és Orgonáért" Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Bosák Nándor elnök
A Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Társszékesegyházának és orgonájának felújítása, kiegészül az Örökösföldön megépítendő kápolna megépítésének támogatásával. ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Bistey Attila
Az Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. ... >>

A Nyíregyházi 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sarkantyu út 36
képviselő: Benkó Gáborné
A nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde gondozási, nevelési feltételeinek javítása, oktatás-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A nyíregyházi evangélikus nagytempomért Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
képviselő: Demcsákné Balczó Ildikó
a nyíregyházi evangélikus nagytemplom felújítása ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

"A teljes életért" Rehabilitációs, Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Lujza út 4.
képviselő: Székely József
egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17
képviselő: Kvaka Árpádné
Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"ÁFÉSZ-ek és társaságaik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége"

(érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Csaba utca 71.
képviselő: Béni Mihály
A Szövetség alapvető célja mind a szövetségi tagok, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, gazdasági tevékenységük előmozdítása. ... >>

Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Attila út 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Érdekképviselet, szakmai együttműködés az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Hanusz Árpád a kuratórium elnöke, Kókai Árpád a kuratórium titkára
földrajzszakos tanárképzés elősegítése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Alapítvány Bölcsődés Gyermekeink Jövőjéért

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Malom utca 5.
képviselő: Szána Zsuzsanna
A nyíregyházi 7.sz. bölcsődébe kerülő és abban lévő gyermekek bölcsődei elhelyezésének jobb és színvonalasabb ellátásához anyagi segítség nyújtása, ezzel gondozásuk és nevelésük hatékonyabb elősegítése, életkörülményeik javítása. Az elhelyezés feltételeinek jobbítása: elsősorban a bölcsőde udvarának esztétikusabb és megfelelőbb kialakítása- figyelemmel a gyermek balesetmentes mozgásigényének-, a játékok, illetőleg az egyéb tárgyi feltételek bővítése, esetleges pótlása. ... >>

ALBATROSZ Vitorlázórepülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Repülőtér utca 1.
képviselő: Lápossi Attila
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza sport és kulturális életének részeként kiállítások, repülőbemutatók kapcsán a repülés népszerűsítése, a hazai vitorlázórepülés néposzerűsítése és egyéb az alapszabály szerint.(alapszabály II.) ... >>

Állatbarát Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
képviselő: Bornemissza Andrea, Inántsy Pap Sándor
Állatotthon létesítése és fenntartása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Állati Szeretet Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

4432 Nyíregyháza, Boglárka utca 2.
képviselő: Virág Hajnalka
Természetvédelem, állatvédelem, és egyéb, az alapító okirat szerint. ... >>

Almássy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
képviselő: Kovács Éva
Almássy László emlékének megörökítése; a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában a magyar és történelem tantárgyakból tehetséges diákok támogatása, pályázatok kiírása, tanárok szakmai munkájának támogatása; határon túli magyar nyelvű középiskolákban az anyanyelv elsajátításának segítése. ... >>

Apáczai Alapítvány a Korszerű Pedagógiai Munkáért

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
képviselő: Török Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi képviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"Aranyszív" a gyermekekért közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 99. IV/22.
képviselő: Csépke Viktor
Egészséges felvilágosult, művelt gyermek és ifjúsági életmódjának és művészeti tevékenységének biztosítása, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. A beteg gyermekek gyógyításának támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása, alapfokú művészetoktatás és támogatása, művészeti tevékenység és támogatása, drogellenes programok, AIDS felvilágosító programok. ... >>

ARSIS Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9.
képviselő: Bódvainé dr. Pásztor Edit
nevelés, oktatás, képességfejletsztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ART MISSZIÓ Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1.
képviselő: Dr. Kaszineczné Vass Zsuzsanna
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, euroatlanti integráció elősegítése, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Az ÉLELMISZER-IPARI OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 53.
képviselő: Zöldi Mihály
A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskolában és Szakiskolában folyó korszerű élelmiszeripari és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, tanulók támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az Észak-Alföldi Régió Felzárkózásáért és Egészségügyért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 16.
képviselő: Dr. Bucskóné Szabari Judit
Fiatalok szocializációja, képességfejlesztés, valamint preventív és utólagos támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az orosi iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.
képviselő: Borbély Györgyné
Minden tanévben valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása. Minden tanévben kimagasló jó oktató-nevelő munkát végző pedagógus elismerése. Sport és táborozás költségeinek támogatása. Az iskola tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása, gyarapítása. A tanulmányi versenyek benevezési díjainak támogatása. A tanulók tárgyi jutalmazása. Az országos versenyek költségeikhez való hozzájárulás. Kulturális- és közéleti előadók és műsorok támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Bárka Kulturális és Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Darvas József utca 3.
képviselő: Tölgyesi Eszter
Kulturális, művészeti, oktatási, ismeretterjesztési tevékenység. Továbbá az alapító okirat 4.1 illetve 4.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Beteg Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Dolinay Tamás
A beteg gyermekek és szüleik érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása a krónikus betegségekkel való együttélésre, a társadalom teljes értékű tagjává történő felkészítéssel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

BÓBITA Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3.
képviselő: Kissné Toldi Csilla
A népművészeti hagyományok ápolása, oktatás, nevelés, kulturális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Gyebrószki János
A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása alapján térségfejlesztési program elkészítése. Valamint tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Boldog Jövő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 12.
képviselő: Skolnyikné Pócsi Ilona
Szenvedélybetegségek megelőzésének, gyógyításának illetve utókezelésének anyagi támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Butykai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4246 Nyíregyháza, Butykai utca 89.
képviselő: Mazák István
A bűnmegelőzés, közrendvédelem, személy- és vagyonvédelem érdekében létrehozott önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása. Butyka közigazgatási területén a bűnmegelőzés, közrend, közvagyon, személy- és vagyonvédelmének érdekében önkéntesen kifejtett tevékenység. ... >>

Búzaszem Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Imre Lászlóné
A Nyíregyházi 11. sz. Napközi otthonos Óvoda -Búzaszem Óvoda- gyermekeinek egészséges életmódra nevelése. Az óvodába járó gyerekek iskolára való előkészítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

CANTEMUS Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
képviselő: Lászlóné Hollik Ágnes
Az iskolában saját hagyományokon alapuló ének-zenei oktató-nevelő munka. Kórusművészeti tevékenység. Ezek megvalósulásához szükséges feladatok támogatása. Erkölcsi és anyagi elismerés lehetőségének megteremtése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

CIVIL EURÓPA Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Etel köz 5.
képviselő: Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó
A helyi szociális és kulturális tevékenység kiszélesítése, a köz szakszerű önzetlen kiszolgálása, egészsémegőrző tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Civil Mozgalom

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csaló köz 20.
képviselő: Seres Mária
politikai érdekvédelmi tevékenység ... >>

Civilek Kelet-Magyarországért

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Váczi M. út 74.
képviselő: Sziki Károlyné az egyesület elnöke
a nők érdekeinek érvényesítése, képviselete, védelme az erőszak ellen, sikeres közéleti szerepvállalások elősegítése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

COGITO Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Előd utca 61.
képviselő: Mertus Zsófia elnök
nevelés, oktatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapító okirat szeriint ... >>

"COMPACK" Alapítvány

(egyéb)

Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: Bokor László, Horváth Judit ... >>

"CONSENSUS HUMANUS" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 5.
képviselő: Hegedűs Gyula
A kárpátaljai magyar fiatalok anyanyelvi oktatásának elősegítése. ... >>

Diaspora Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 13.
képviselő: Nagy Tímea
A zsidó kulturális értékek megőrzése, tudományos kutatás és ismeretterjesztés közhasznú tevékenység keretében. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Dr. Fodor József Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 34/c. I/4.
képviselő: Augusztinyi Pálné
A (néhai) Fodor József úr Nyíregyháza városért kifejtett, elismerten kiemelkedő közigazgatási, közéleti és városvédő tevékenysége emlékének megőrzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Dr. Zilahi József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
képviselő: Giba Tamás
Az esélyegyenlőség biztosításának érdekében azoknak az általános iskolai, középiskolai, és az első diploma megszerzése érdekében felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő, kiemelkedő vagy jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok tanulásához, taníttatásához nyújtson támogatást, akiknek nehéz anyagi körülményeik, szociálisan hátrányos helyzetük nem teszi lehetővé képességeik kibontakoztatását, megfelelő fejlesztését. Ezen kívül képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, emberi állampolgári jogok védelme, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Drog- és Alkoholfogyasztók Nevelési és Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 33.
képviselő: Dr. Sztehney Iván
Felhívni a figyelmet a szenvedélybetegségek hazánkban történő elterjedésére, a megelőzés, segítség szabályaira, törvényszerűségeire, anonimitás biztosítására. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.
Eszközbeszerzések a betegek jobb, magasabb szintű ellátás érdekében. Egyéb szárazföldi személyszállítás. Drogebeteg ellátás, prevenció, kezelés és utógondozás. MÁshová nem sorolható egyéb társadalmi, közösségi tevékenység. (alapító okirat V. 11.,12., 13. pont) ... >>

Edelényi "Bányász" Vadásztársaság

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csongor út 19
képviselő: Czimre János ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal