Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 160
1. oldal

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

"A kardiológia támogatása" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Polgár Péter
a Sz.Sz.B.Megyei Kardiológiai ellátás fejlesztése, javítása, képzés, továbbképzés, oktató- és tudományos munka fejlesztése, szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek biztosítása és egyéb az alapító okiratban meghatározott ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A SZELLEMI FOGYATÉKOS, BÉNA ÉS EPILEPSZIÁS TÓTH EDIT, VALAMINT AZ EPILEPSZIÁS FOGYATÉKOS FIATALOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kéz út 12.
képviselő: Braun Mária
Tóth Edit epilepsziás, béna és szellemi fogyatékos kislány lakáskörülményeinek javítása, gyógyításának finanszírozása. Továbbá a fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondtalanabb élet biztosítása, az őket gondozó családok anyagi nehézségének oldása. ... >>

ADELANTE ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Állomás tér 5. fszt./1.
képviselő: Mráz Sándor Zoltán
A szenvedélybetegek számának csökkentése. A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi életesélyeinek javítása. Egészségügyi, szociális, társadalmi vonatkozású kutatások, felmérések készítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ADMIR-AL Egészségügyi és Szociláis Támogatást Nyújtó Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 27.
képviselő: Dr Újvári Attila
Az ér és légzési betegek gondozása, érsebészeti munka és sóklima terápia gyakorlati és tudományos módszereinek fejlesztése ... >>

ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Búza tér 6.
képviselő: Szakács Árpádné
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Akadálymentes Tanulásért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.
képviselő: Török András kuratórium elnöke
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egyéb, az alapító okiratban meghatározott. ... >>

Alapítvány a Rákos Gyermekekért

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Hajnal út 13.
képviselő: Varga Áronné a kuratórium elnöke
A rákos daganatos megbetegedésű gyermekek gyógyítása, gyógyíttatása. Részükre a gyógyuláshoz szükséges termékek és eszközök beszerzése és ezek használatának és működésének folyamatos biztosítása. A sugár-, és kemoterápiás szövődmények mellékhatásainak csökkentése, a gyógyuláshoz szükséges körülmények biztosítása. Egészsémegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás, gyermek- és ifjság védelem, rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Alapítvány a sürgősségi és daganatos elváltozásban szenvedő betegekért

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
képviselő: Dr. Pikó Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében sürgősségi ellátást igénylő betegek személyi és tárgyi feltételeinek a javítása. Egészségmegőrzés és egészségfejlesztés. A sürgősségi betegellátásban résztvevők képzettségi színvonalának emelése. Továbbképzések, konferenciák szervezése. A laikus oktatás segítése. A betegek ellátását segítő műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása. A daganatos betegek szűrésére alkalmas projektek támogatása. Továbbá egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

AlterEgo Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6
képviselő: Dr. Csedrekiné Dr. Pénzes Marianna
Az Észak-Kelet Magyarországi terület prevenciós gyógyító és utógondozó munkájának elősegítése, támogatása. A megye kábítószer fogyasztásának megelőzése, továbbképzések, konferenciák, tréningek, tanácskozások szervezése és koordinálása, felnőttoktatás. Ifjúsági lelkisegélyszolgálat, drogprevenciós programok támogatása, kutatásokban való aktív részvétel, speciális szakmai programok fejlesztése. ... >>

Amputáltak és Művégtaggal Élők Egyesülete

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Kállói út 21.
képviselő: ifj. Rai József
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"Aranyszív" a gyermekekért közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 99. IV/22.
képviselő: Csépke Viktor
Egészséges felvilágosult, művelt gyermek és ifjúsági életmódjának és művészeti tevékenységének biztosítása, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. A beteg gyermekek gyógyításának támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása, alapfokú művészetoktatás és támogatása, művészeti tevékenység és támogatása, drogellenes programok, AIDS felvilágosító programok. ... >>

AUTI-CLUB Autisták Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 15. VII/62.
képviselő: Kujbusné Zink Mercédesz
Az autista gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik érdekében szervezett, korszerű képviselte és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális gondozásuk előmozdítása, szervezése, családok támogatása. Az autizmusnak, mint fogyatékosságnak megismertetése a magyar társadalommal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Az Észak-Alföldi Régió Felzárkózásáért és Egészségügyért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 16.
képviselő: Dr. Bucskóné Szabari Judit
Fiatalok szocializációja, képességfejlesztés, valamint preventív és utólagos támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Beteg Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Dr. Dolinay Tamás
A beteg gyermekek és szüleik érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása a krónikus betegségekkel való együttélésre, a társadalom teljes értékű tagjává történő felkészítéssel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Szent I. út 68
képviselő: Dr. Dicső Ferenc a kuratórium elnöke
Beteg gyermekek gyógyításához műszerek beszerzése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, műszerek beszerzése, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. ... >>

Boldog Jövő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csillag utca 12.
képviselő: Skolnyikné Pócsi Ilona
Szenvedélybetegségek megelőzésének, gyógyításának illetve utókezelésének anyagi támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Bors Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Lefler S. utca 45.
képviselő: Cselószki Tamás
A társadalmi problémák megoldására irányuló, valamint a fenntartható fejlődés megvalósítását előmozdító tudatformálás. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

COGITO Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Előd utca 61.
képviselő: Mertus Zsófia elnök
nevelés, oktatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapító okirat szeriint ... >>

Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 33. fszt./2.
képviselő: Rubóczky János
Egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása. A betegek képzésének, nevelésének elősegítése. A cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységek támogatása. Az e betegségben megbetegedtek érdekképviselete. A cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának segítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 3.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Diszlexia, Diszgráfia és Diszkalkulia Országos Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Eperjes utca 16. VII/21.
képviselő: Páll Sándor Józsefné
Jogvédelem és érdekképviselet a diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdő embertársaink részére. A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek, felnőttek támogatása. Oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szociális és egészségügyi tevékenység a diszlexiával küzdő és a velük kapcsolatba kerülő embertársainknak és szakembereknek. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

DOWN Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.
képviselő: Kisari Károly
A fogyatékost nevelők és a fogyatékkal élők támogatására létrehozott szolgáltatási rendszer segítése és fejlesztése, különös tekintettel a Down szindrómával születettekre. A fogyatékosokat nevelő-oktató intézményrendszer támogatása, vele való együttműködés a gyerekek érdekében. Az iskolát kiegészítő kézség-fejlesztő tevékenységek szervezése és a tankötelezettség utáni gondozás és foglalkoztatás, beleértve a munkahelyi foglalkoztatás elősegítését is. Kereskedelmi tevékenység. Továbbá az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Dr.Magyar Dezső Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész János a kuratórium elnöke
A város egészségügyi ellátásának javítása és egyéb az alapító okiratban meghatározottak. ... >>

Drog- és Alkoholfogyasztók Nevelési és Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 33.
képviselő: Dr. Sztehney Iván
Felhívni a figyelmet a szenvedélybetegségek hazánkban történő elterjedésére, a megelőzés, segítség szabályaira, törvényszerűségeire, anonimitás biztosítására. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.
Eszközbeszerzések a betegek jobb, magasabb szintű ellátás érdekében. Egyéb szárazföldi személyszállítás. Drogebeteg ellátás, prevenció, kezelés és utógondozás. MÁshová nem sorolható egyéb társadalmi, közösségi tevékenység. (alapító okirat V. 11.,12., 13. pont) ... >>

DUNAPACK RT Nyíregyháza Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Vaszkun István
A Nyíregyházi Papírgyár dolgozóinak betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, vallási célt, valamint a közrend, közbiztonság védelmét, az öregek és a hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4.
képviselő: Dr. Szabó Béláné
Értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme képviselte, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, szociális tevékenység, valamint a az alapszabály II. fejezete alapján. ... >>

Egészséges Látásért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Bocskai út 51.
képviselő: Dr. Szabó Irén
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Gál János elnök
Az egészséges újszülöttek világrajövetele és későbbi fejlődése érdekében fejlesztés, és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33
képviselő: Dr. Olajos Judit
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, tanácsadó szolgálat működtetése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása. ... >>

Egyesület az Infartktus Ellen

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 5.
képviselő: Dr. Szilágyi Attila
egészségügyi tevékenység, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint ... >>

Egymásért-Családok Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a.
képviselő: Bodnár Sándorné
Lehetőség teremtés a családok életminőségének javítására, a családtagok jogainak megismerésére, a családon belül alkalmazható nevelési, oktatási módszerek megismerésére, a családokban felmerülő problémák kezelésére. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt az úton Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 48-50.
képviselő: Boros Tibor
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Belső körút 31.
képviselő: Stankóczi László
Hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, szociális, egészségügyi és oktatási támogatása, gondozása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

EGYÜTT VELED Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Közép út 17.
képviselő: Eisert Lászlóné
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye hátrányos helyzetű fiataljainak segítése, egészség megőrzése, betegség megelőzése, egészségügyi rehabilitációs szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rahabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ÉLETÚT Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bóbita utca 43.
képviselő: Nagyné Iván Ildikó
Időskorú állampolgárok életvitelének segítése. Családi gondoskodást nélkülöző idős emberek ellátására szolgáló intézmény, szeretetotthon, gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása. Elfekvő jellegű beteggondozás szervezése, létesítése és fenntartása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi tevékenység, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

EMLÉKEZÜNK Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Tallér út 4
képviselő: Juhász Mária
Időskorú állampolgárok életvitelének segítése. Családi gondoskodást nélkülöző idős emberek ellátására szolgáló intzémény, szeretetotthon, gondozó szolgálat szervezése, létesítése és fenntartása. Az idős emberek beilleszkedését, együttélését segítő szakmai programok, modellkisérletek megvalósítása, hasznosítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, stb. az alapító okiratban foglaltak alapján. ... >>

EN-DI Alapítvány a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Cukorbetegekért

(egészségügyi,oktatási)

4412 Nyíregyháza, Sóstói utca 62.
képviselő: Dr. Gaál Zsolt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei endocrinológiai-diabetológiai ellátás fejlesztése, a műszerellátottság javítása. A megyében élő gyermek és felnőtt endocrinológiai betegek oktatásának, továbbképzésének, közvetlen kezelésének támogatása. A endocrinológiai-diabetológiai tevékenységben munkát végző dolgozók képzése, továbbképzése. A tudományos kutató- és oktató munka fejlesztése. A szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek a támogatása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Ép testben Ép Lélek Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Pacsirta út 29-35.
képviselő: Dr. Kósa Zsigmond
Korszerű eszközrendszer megteremtése a gyógyításban, az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység érdekében. ... >>

Értelmes Élet Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Úttörő út 36.
képviselő: Tóth Sándor
egészségmegőrzés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

ESZTERLÁNC Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.
képviselő: Temesfalvi Miklósné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdíjasok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Földházi Mihályné
A kórház egykori szakdolgozónak közösségi életét megszervezni, működtetni. Különösen - mint idős emberek jogainak és érdekeinek a védelme és képviselete az egészségügy, kultúra, szociális szféra és társadalmi élet számos területén. Továbbá az alapszabály 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

FORRÁS Pszichológiai Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35/a.
képviselő: Dr. Bojti István az egyesület elnöke
Egészségügyi tevékenység, tanácsadás, szakmai önképzés lehetőségeinek bővítése, ismeretterjesztés, oktatás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Fülbetegek Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Dohány utca 1. I/3.
képviselő: Dr. Szócska János
A fül-orr-gégészeti szakorvosi ellátás európai színvonalra emelése, ehhez műszerpark megteremtése. Szakképzés, tanulmányutak szervezése. Tudományos munkához informatikai eszközök beszerzése, tudományos konferenciák szervezése. Továbbá az alapító okirat 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Gábor Áron Zhutindo drom (Segitő út) Roma Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Kalderás Ferenc
A cigányság körében a Biblia népszerűsítése, a bibliai értékrendek közvetítése. A cigányság kulturális és nemzeti identitásának megerősítése. A romák érdekképviselete, érdekvédelme. Egészségügyi tevékenység. Képességfejlesztő játékok beszerzése, a cigány tanulóifjúság képzésének támogatása. Sporttevékenység elősegítése, szervezése. Közösségi és művelődési tevékenység segítése, konferenciák szervezése, szellemi alkotások díjazása, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

GENERÁCIÓK JÓL-LÉTÉÉRT Egészség- és Gyermekvédelmi Szociális Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Pompás út 33/a
képviselő: Dr. Katonáné Demeter Ildikó
egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat alapján ... >>

Gyógyszerészek a Rászorulókért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 2. fszt./3.
képviselő: Oláh Tiborné
Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása az arra rászorulóknak. Adományok gyűjtéséhez szükséges rendszer kiépítése, működtetése. Szociálisan rászorult betegek támogatása, szociális és egészségügyi intézmények támogatása. Fogyatékkal élők támogatása, állami gondozottak támogatása. Gyógyszerészeti tudományos kutatások támogatása. Határon túli magyarok támogatása. Szociálisan rászorult betegek gyógyszertámogatása. Karitatív tevékenység. ... >>

Hajdúdorogi Egyházmegye

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4401 Nyíregyháza, Bethlen u. 5.
képviselő: Kocsis Fülöp püspök
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi és egészségügyi tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal