Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nemti egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"Cserepes" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3152 Nemti, Fenyves utca 12.
képviselő: Fekete Csaba
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadgazdálkodásra, a vadászatra, fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és saját szabályzatok megtartásával és megtartatásával a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel és a környezetvédelmi előírásokkal összhangban szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Háromcser Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

3152 Nemti, Petőfi út 22.
képviselő: Kovács István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére ? lehetőleg saját (haszonbérelt) vadászterületén ? kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Nemti Polgárőrség Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3152 Nemti, Kossuth L. út 28.
képviselő: Szota Ferenc
A közrend és közbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységek rendszeres és hatékony működésében való részvétel. Az önként vállalt, térítés nélkül végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek és ifjúságvédelmi, prevenciós megelőző munka ellátása (pl. a DADA programban, bűnmegelőzésben), valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) tevékenységének támogatása, népszerűsítése. A rendőri és más rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közti bizalom és együttműködés elősegítése, a bűncselekmények megelőzése. A polgárőr mozgalom a polgárőr egyesületek általános érdekvédelme, a mozgalmat az önkéntesség, a törvényesség, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. ... >>

Shajipe - Lehetőség Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3152 Nemti, Kossuth út 148.
képviselő: Radics Sándor
A szociálpolitika, szociális munka és az ehhez kapcsolódó területeken (térségfejlesztés, mentálhigiéné) dolgozó szakemberek, intézmények, egyesületek, alapítványok, karitatív szervezetek tevékenységének segítése, együttműködésük, kapcsolataik fejlesztése különböző szolgáltatásokkal, a felsorolt területeken új módszerek, ellátási formák kifejlesztése, elterjesztése, bevezetésének támogatása, a nemzetközi tapasztalatok, hasznosító eljárások adaptálásának előmozdítása. Koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük, illetve speciális élethelyzetük és egyéb okok miatt rászoruló gyermekek és fiatalok, felnőttek és időskorúak, valamilyen fogyatékkal élő személyek (családjaik), csoportok és társadalmi rétegek támogatása anyagi és természetbeni segélyekkel, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi személyes szolgáltatásokkal, az alap- és szakellátások körében is. Fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek, roma származásúak és más hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci és társadalmi integrációjának, reintegrációjának elősegítése foglalkoztatási, illetve más komplex programok megvalósításával, képzési-oktatási, szociális mentálhigiénés és egyéb szolgáltatások biztosításával. Hozzájárulás a kulturális hátrányok mérsékléséhez, a kulturális esélyegyenlőség növeléséhez különböző kulturális tevékenységek, programok szervezésével, kulturális pályázati programok és projektek végrehajtásával. A társadalmi élet területén megjelenő érdekkülönbségek, érdekellentétek, konfliktusok feloldása, megelőzése, az ehhez szükséges konfliktus-kezelési, stratégiai tervezési és változás-menedzsment technikák, eljárások alkalmazása és oktatása. Kiemelten foglalkozás a kistérségek lakói, különösen a nők lehetőségeinek fejlesztésével és növelésével, vidékfejlesztési koncepciók, tervek kidolgozása. A táron átnyúló programok, projektek, valamint a regionális együttműködés elősegítése és támogatása, különösen a határon túli magyarok lehetőségeinek és esélyeinek í javítása, valamint a közös turizmus, gazdaság és területfejlesztés elősegítése. Az alapítvány célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatás, amely az alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. ... >>
1. oldal