Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagytarcsa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 27.
képviselő: Rimóczi Sándor Vilmosné (önállóan)
Segíti és előmozdítja a tanulók magas szinvonalú oktatását, az ezt segítő anyagok beszerzését, szabadidő hasznos eltöltését szervezi, versenyeket támogat az okiratban felsoroltak szerint. ... >>

Evangélikus-Keresztyén Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u.50.sz.
képviselő: Gubek István ( elnök )
A nagytarcsai egyházi óvoda felszerelésének, játékok beszerzésének, kirándulások költségeinek fedezése, nyelvoktató alkalmazása, a dolgozók jutalmazásának támogatása. ... >>

FŐNIX HORSE Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Füzesliget lakópark 0135/27-28.
képviselő: Bernáth Attila Istvánné ( elnök )
Lovas sport szervezése, koordinálása, segítése. Lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése. Lovas oktatás, kiemelten az ifjúsági korosztályra, utánpótlás felkutatása, nevelése. A lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, munkájuk segítése. Fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére lehetőséget biztosítani a lovas sportok megismerésére, részükre programok szerv ezése, sportolói tevékenységük támogatása. Nyugdíjas korosztály körében a lovas sport népszerűsítése, részükre kedvezmények sportolási lehetőség biztosítása. A lovak természetének és viselkedésének megismertetése, megtanítsuk lovasainkat úgy bánni a lovakkal, hogy a lovaglás ne csak élvezetes, de biztonságos is legyen. Natural horsmanship megismertetése, bemutatása. ... >>

Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2142 Nagytarcsa, Sport u. 6.
képviselő: Dzsupinné Szekeres Adrienn
Támogatja, segíti az oktatást elősegítő anyagok beszerzését, műszaki cikkeket és felszereléseket vásárol. Vetitő, tv, filmes egyéb segédanyagok, kirándulások szervezése, az ünnepségek költségeinek támogatása. Elősegíti a tehetségondozást. Szabadidős és napközis programokat támogat. Támogatja a gyermekek környezeti és környezetvédelmi ismereteinek bővítése céljából szervezett kirándulásokat. Közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában. Támogatja a veszélyéztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket és elősegíti a felzárkóztatáshoz szükséges feltételek megteremtését. A helyi biztonságos közlekedésre nevelés feltételeinek megteremtését segíti. Támogatja az egészséges életmódra nevelést, felkészítést. Elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét.Támogatja a játékos idegen nyelv tanulását és az ehhe tartozó korszerű oktatási segédanyag beszerzését. Jutalmazza a gyermekkel kiemelten foglalkozókat. Minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyermekek érdekét szolgálja. ... >>

HERMON Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2142 Nagytarcsa, Szőlő u. 31.
képviselő: Naményi Péter
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés,oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. Rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Magyar Rock Közhasznú Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Tompa M. u. 7.
képviselő: Katona Zoltán elnök (önállóan)
Fiatal, tehetséges magyar rock zenészek támogatása. ... >>

Nagytarcsáért, Alapvető Emberi Jogainkért és a Nyilt Demokráciáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Petőfi ltp 11. C/III.13.sz.
képviselő: Könyves Gusztávné
A közéleti nyiltság és tisztaság elő- segítése, civil közösségek létrejötté- nek támogatása. A demokratikus jog- gyakorlás elősegítése, kulturális, sportrendezvények, főiskolás, egyetemista diákok támogatása, karitatív tevékenység. ... >>
1. oldal