Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagytarcsa kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 27.
képviselő: Rimóczi Sándor Vilmosné (önállóan)
Segíti és előmozdítja a tanulók magas szinvonalú oktatását, az ezt segítő anyagok beszerzését, szabadidő hasznos eltöltését szervezi, versenyeket támogat az okiratban felsoroltak szerint. ... >>

CHIN HUA Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u.14.sz.
képviselő: Rákóczi László elnökhelyettes, Szatay István tikár, Ulakics László elnök ... >>

FŐNIX HORSE Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Füzesliget lakópark 0135/27-28.
képviselő: Bernáth Attila Istvánné ( elnök )
Lovas sport szervezése, koordinálása, segítése. Lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése. Lovas oktatás, kiemelten az ifjúsági korosztályra, utánpótlás felkutatása, nevelése. A lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, munkájuk segítése. Fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére lehetőséget biztosítani a lovas sportok megismerésére, részükre programok szerv ezése, sportolói tevékenységük támogatása. Nyugdíjas korosztály körében a lovas sport népszerűsítése, részükre kedvezmények sportolási lehetőség biztosítása. A lovak természetének és viselkedésének megismertetése, megtanítsuk lovasainkat úgy bánni a lovakkal, hogy a lovaglás ne csak élvezetes, de biztonságos is legyen. Natural horsmanship megismertetése, bemutatása. ... >>

Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2142 Nagytarcsa-Füzesliget, Nyírfa u. 11.
képviselő: Forgács Botond elnök, Kiss Attila elnökhelyettes
településfejlesztés, közfeladatok átvállalásával a helyi közbiztonság, katasztrófavédelem, ifjúságvédelem biztosítása, környezetvédelem, természetvédelem, kulturális örökség megőrzése, az emberi méltósághoz, az egészséges környezethez való jogok érvényesülésének biztosításához hozzájárulás, kistérségi euróatlanti integrációs kapcsolatok kiépítése, működtetése ... >>

Magyar Rock Közhasznú Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Tompa M. u. 7.
képviselő: Katona Zoltán elnök (önállóan)
Fiatal, tehetséges magyar rock zenészek támogatása. ... >>

Nagytarcsa Közalapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.sz.
képviselő: Fábián Istvánné elnök (önálló), Wölbling Eszter önállóan
Nagytarcsa Község épített és szellemi kultúrája felemelkedésének támogatása. Ezen belül az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatainak ellátásában való közreműködés, a szociális törvény (1993/III.tv.) 63.§ a./ pontjában meghatározott öregek házi gondozó hálózatának megszervezése. Nagytarcsa kulturális örökségeinek megóvása, a község kulturális életének támogatása, műemlékvédelem, környezetvédelem, a helyi sportélet támogatása, a helyi közrendvédelmi feladatok ellátásának támogatása, valamint az euroatlanti integrációs folyamatokban az ahhoz kapcsolódó feladatok elősegítése. ... >>

Nagytarcsáért 21 Vállalkozók Közhasznú Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
képviselő: Ősz Gyula ( elnök )
Nagytarcsa fejlődésének elősegítése, kulturális élet fejlesztése, kulturális örökség megóvása, szociális tevékenység, sportélet fejlesztése stb. ... >>

Nagytarcsáért, Alapvető Emberi Jogainkért és a Nyilt Demokráciáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2142 Nagytarcsa, Petőfi ltp 11. C/III.13.sz.
képviselő: Könyves Gusztávné
A közéleti nyiltság és tisztaság elő- segítése, civil közösségek létrejötté- nek támogatása. A demokratikus jog- gyakorlás elősegítése, kulturális, sportrendezvények, főiskolás, egyetemista diákok támogatása, karitatív tevékenység. ... >>
1. oldal