Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykáta természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Fiatalok a Tápió-vidéki Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Alsóegreskáta Major
képviselő: Ifj. Bozsik József
A Tápió-vidék természeti, társadalmi valóságának megismertetése, kiemelten a fiatalok körében. Honismereti, kultúrális, ismeretterjesztő rendezvények szervezése. ... >>

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány

(természetvédelem)

2760 Nagykáta, Dózsa Gy.u.2.sz.
képviselő: Kocsi János elnök
A Tápióvidék és tájtörténetileg hozzá kapcsolódó területek, természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, az emberi környezet kialakítása érdekében szükséges környezet- és természetvédelmi tennivalók ellátásának segítése, szervezése, megvalósítása. ... >>

Vendégváró Tápió-vidék Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2760 Nagykáta, Dózsa György utca 2.sz.
képviselő: Kökényesi Hajnalka titkár, Kucza Péter elnök önállóan, Szegedi Pálné elnökhelyettes
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképvise- leti társadalmi szervezet, az egyesület jogi személy. Az egyesület-lehetőségeihez mérten - segítséget kíván nyújtani a Tápió-vidék természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempont- ból jelentős létesítményeinek hasznosí- tásához, megőrzéséhez.E cél érdekében felvállalja különféle tájékoztató ira- tok kiadását, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények-, előadások-, képzé- sek- és továbbképzések, valamint vita- fórumok- és konferenciák szervezését. Közreműködés az országos és helyi szer- vekkel a Tápió-vidék idegenfoggalmi cé- lú fejlesztésének ügyében. ... >>
1. oldal