Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykáta oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Alapalapítvány Szociális, Kulturális, Ismeretterjesztő és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 33.sz.
képviselő: Fejős László
Az alapítvány közhasznú tevékenységeit a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociális, vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetű személyek képességeinek fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani, továbbá a kultúrális és sport események szervezésével a képességfejlesztés és az ismeretek bővítésének lehetőségét a társadalom minél szélesebb köre számára ... >>

Bereczky Máté Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/a.
képviselő: Pintácsi Pálné elnök
A Nagykátai Kertészeti Szakközépiskola diákjainak mezőgazdasággal kapcsolatos ismereteinek a gyarapítása. ... >>

Fiatalok a Tápió-vidéki Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Alsóegreskáta Major
képviselő: Ifj. Bozsik József
A Tápió-vidék természeti, társadalmi valóságának megismertetése, kiemelten a fiatalok körében. Honismereti, kultúrális, ismeretterjesztő rendezvények szervezése. ... >>

HANCURKA kÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

2760 Nagykáta, Dózsa György út 24.sz.
képviselő: Szegedi Tamara (elnök)
Óvodai eszközök, játékok beszerzése. Kirándulások, rendezvények szervezése és anyagi támogatása. Korszerű pedagó giai programok támogatása. ... >>

KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 128.
képviselő: Belme László
keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését. ... >>

KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 128.sz.
képviselő: dr. Molnár István ... >>

Kereplő Diákszínjátszó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Kázmér u. 57.
képviselő: Tarnavölgyi László
A Nagykátán és Tápió-vidék kistérség településein élő gyermekek és fiatalok amatőr színjátszó képzése, színjátszó előadások létrehozása, kulturális programok szervezése. Kulturális tartalmú tájékoztató honlap fenntartása, melynek célja a kistérség kulturális értékeinek népszerűsítése, kulturális programokról történő folyamatos tájékoztatás. ... >>

Kisherceg Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2760 Nagykáta, Vásártér út 1.sz.
képviselő: Szarkáné Fehér Eszter
Nagykáta Város 2.sz. Óvodájában az óvo- dás korú gyermekek magasszintű nevelé- sének elősegítése a szükséges tárgyi feltérelek javításával. ... >>

Közhasznú Alapítvány a Csonka-Közi Középiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Csonka köz 6.
képviselő: Patócs László elnök
Tehetséges tanulók támogatása, kiváló pedagógiai munka elismerése, szakkképzés,sport és egészséges életmódra nevelés, szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, iskola technikai felszereltségének javítása ... >>

Közhasznú Alapítvány a Nagykátai Damjanich János Középiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/A.
képviselő: Dusekné Filipcsei Éva (önállóan)
A Damjanich János Középiskola oktató- nevő munkájának támogatása. Szabadidő és sporttevékenység segítése, eszközök beszerzése. Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok segítése. Hátrányos helyzetben lévő tanulók anyagi segítése, külföldi cserekapcsolatok támogatása. ... >>

Mátray Gábor Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Vörösmarty u.9.sz.
képviselő: Dr. Simonné Szücs Erzsébet elnök
Az iskolás kurú gyermekek oktatása, nevelése, az iskola technikai felszerelésének javítása, sportcsarnok megépítésének elősegítése, szakmai továbbképzés. ... >>

Meteor Kempo Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Víg u. 54.
képviselő: Fodor László ( elnök )
A Zen Bu Kan Kempo küzdősport oktatás, népszerűsítése. ... >>

Nagykáta Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/a.
képviselő: Szegedi Pálné ( elnök )
A könyvtár technikai felszereltségének és ellátottságának javítása. Tanfolyamok, olvasótáborok, gyermekprogramok szervezése. Könyvtárosok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Nagykátai Hétszinvirág Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2760 Nagykáta, Somogyi Béla utca 1.
képviselő: Szabó Józsefné
Az óvoda részére anyagi segítség nyúj- tása. Felszerelések, játékok beszerzé- se. Kirándulásokhoz anyagi segítség megszervezése. Pedagógusok továbbképzé- sének támogatása. A kiváló pedagógiai munka elismerése. ... >>

Ünnepi Hangok Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Gólya u. 7.
képviselő: Pintácsi Károly Imre elnök
A nagykátai Liszt Ferenc alapfokú művészetoktatási intézmény működésének támogatása. A művészeti csoportok támogatására, tárgyi berendezésekhez hozzájárulás. A tanulók rendezvényeinek támogatása. ... >>

Váci Mihály Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2760 Nagykáta, Vadász u.1.sz.
képviselő: Basa József elnök
A nagykátai Váci Mihály Általános Iskola oktatási színvonalának emelése. Az anyagilag hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása. Az iskolai technikai felszereltségek javítása. ... >>

Vendégváró Tápió-vidék Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2760 Nagykáta, Dózsa György utca 2.sz.
képviselő: Kökényesi Hajnalka titkár, Kucza Péter elnök önállóan, Szegedi Pálné elnökhelyettes
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképvise- leti társadalmi szervezet, az egyesület jogi személy. Az egyesület-lehetőségeihez mérten - segítséget kíván nyújtani a Tápió-vidék természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempont- ból jelentős létesítményeinek hasznosí- tásához, megőrzéséhez.E cél érdekében felvállalja különféle tájékoztató ira- tok kiadását, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények-, előadások-, képzé- sek- és továbbképzések, valamint vita- fórumok- és konferenciák szervezését. Közreműködés az országos és helyi szer- vekkel a Tápió-vidék idegenfoggalmi cé- lú fejlesztésének ügyében. ... >>
1. oldal