Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Életmeder Alapítvány a Vidék Fejlődéséért és Megújulásáért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 113/ A
képviselő: Frazon Ivánné
A térség, a kisrégió életfeltételeinek megőrzése, az életminőség javítása, összehangolt környezetvédelmi és környezetbarát alkalmazások megismertetése és fejlesztése, újító közösségi kezdeményezések, a foglalkoztatás bővítése, szociális tevékenység, kulturális örökség, az épített és természeti környezet védelme, gazdaságfejlsztési programok elindítása, előkészítése a gazdaság többi ágazatába integrálva. ... >>

Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Hegyi József
A vadásztársaság céja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lószer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összahangban, továbbá a környzet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Extrem Bike Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Árpád út 42
képviselő: Molnár József
A kerékpár és a kerékpározás népszerűsítése
felkészülés és versenyzési lehetőség megteremtése
az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése
kerékpáros érdekvédelem elősegítése
versenyek szervezése és rendezése
oktatás és képzés a kerékpározás helyes technikájához, illetve a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályok megismertetése érdekében
környezet és természetvédelem a kerékpársport közvetítésével. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Herman Ottó Erdészeti Sporthorgász Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Nagy László
Tagjai részére sporthorgászat biztosítása. A horgász sport fejlesztése és népszerűstése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Kanizsa Lovasklub Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 30/ §.
képviselő: Dobri Lajos, Végh Csaba
Elsősorban a sportolás, ezen belül kiemelten a lovassport gyakorlása és népszerűsítése. A lovassport népszerűsítése; a lovaglás, lótartás népszerűsítése érdekében versenyek, rendezvények szervezése; a lovassport, a hagyományőrző lovas kultúra fejlesztése az egészséges emberek és a fogyatékkal élők számára; a lovaglás elsajátításának elősegítése; állatvédelem, természetvédelem támogatása és népszerűsítése; közösségi élet kibontakoztatása; civil önszerveződés elősegítése; tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása; az egyes térségek, települések közötti civil kapcsolati hálózatok kialakításának elősegítése a kölcsönös ismeret és tapasztalatcsere, az integrált fejlődés, a sport és kulturális értékek megvalósulása érdekében. ... >>

Kanizsa Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Ifjúság út 21.
képviselő: Strausz Ferenc
A természetjárás, mint szabadidősport népszerűsítése és művelése. ... >>

Közművelődési és Városszépítő EGyesület Nagykanizsa-Miklósfa

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.
képviselő: Dömötörffy Sándor
A megjelöl működési terület kulturális életének fellendítése, összefogása, közművelődési, - kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése ez irányú tevékenység segítése, koordinálása; a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak, építészeti és természeti környezetének ápolása és megőrzése. A lakosság közművelődésére számot tartó közhasznú információk közzétételére vezetékes (kábeltévés) televíziós információcsatornán, illetve honlapon keresztül. A kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. A hasonló céllal működő belföldi és határon túli civil szervezetekkel, illetve a szomszédos országok településeivel való kapcsolatépítés. Közös rendezvények, találkozók, programok szervezése. A település és a térség gazdasági fejlesztésében való részvétel, az itt élők életkörülményeinek javítása, a fenntartható fejlődés szem előtt tartása. ... >>

Nagykanizsa Közterületeinek Rendjéért és Tisztaságáért Alapítvány

(természetvédelem,közbiztonság)

8800 Nagykanizsa, Vécsey Zs. út 8.
képviselő: Kulbencz Ferenc
Nagykanizsa városában és közigazgatási vonzáskörzetében a közrend és közlekedésbiztonság államigazgatási feladatának segítése - együttműködve az állami közigazgatási szervekkel - valamint a természetes és épített környezet védelme, különös tekintettel a természetvédelemre, az állatvédelemre és a műemlékvédelemre. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai Lakásüzemeltetők Képviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Új Élet út 31.
képviselő: Pintérné Bedő Ibolya
Nevelési környezet- és természetvédelmi célú egyesüelt. ... >>

Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Téglagyári út 9
képviselő: Meződi János, Szalai Román
A tagok horgászérdekeinek képviselete; a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése; a horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére; horgászversenyek rendezése; a gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjával. ... >>

Nagykanizsai Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
képviselő: Cserti Tibor
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, a lakóhely hagyományainak ápolása. ... >>

Nagykanizsai Vasutas Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Bolgár Hadsereg u. 9.
képviselő: Németh László, Zalavári László
A tagok horgászérdekeinek képviselete, törvények, szabályok betartása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére, horgászversenyek rendezése. A gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a kifogott halakkal való kíméletes bánásmód. ... >>

Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 22.
képviselő: Domaföldi Péter, Lisztes Attila
A kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység végzése, különös tekintettel a hagyományőrzés, versenyek rendezése, turisztikai kínálat színesítése, bővítése, programokon való részvétel. Ennek keretében a tradicionális íjászatnak és lovas íjászatnak mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület az íjászat és a lovasíjászat iránti érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, kulturális hagyományőrzés (különös tekintettel a katonai kultúrára és hagyományokra). Értékközvetítés. A lovaglásnak és az íjászatnak a mentális és technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása. Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele. Nyugat-Magyarország történelmi múltjának kutatása és népszerűsítése, közösségfejlesztés. A magyar hagyományőrző szervezetek összetartásának létrehozása. Az egyéni, elszigetelt hagyományőrzők bemutatása, valamint nagyobb közösségek felé terelése, az egységes hatékony hagyományőrzés érdekében. ... >>

Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady Endre. utca 14 C fsz/2
képviselő: Szücs Rozália
Olajipari dolgozók és nyugdíjasok, valamint az érdeklődő kívülállók természetjáró tevékenységének biztosítása, szabadidő hasznos eltöltése. A természetjárás, a természeti és ezzel együtt a kulturális értékek iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Palini Futball Klub Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 69/ A.
képviselő: Kuti László
A nagykanizsai és Nagykanizsa város környékén élő emberek részére amatőr és tömegsport lehetőségének biztosítása, elsősorban a futball népszerűsítése, és természetesen ehhez a sporthoz kapcsolódó atlétikai sportok szervezése, támogatása. Ezen túlmenően az egyesület célja, más labda-sportok megismertetése, azok gyakorlására lehetőség biztosítása. Kapcsolattartás az országban működő más sport egyesületekkel, klubokkal, érdekképviseletekkel. Az egyesület működése kiterjed az ország területére. ... >>

"SZERET" Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkácsy út 22.
képviselő: Vizeli Balázs
A Szeret zenekar kulturális tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása. A Kárpát-medencében élő nemzetek és nemzetiségek között az interetnikus népzenei kapcsolat bemutatása, népszerűsítése. Népzenei és klasszikus zenei koncertek szervezése, népi hagyományokat bemutató népzene- és zenetörténeti ismeretterjesztő előadások szervezése, rendezése. Népzenei és néptánc tanfolyamok, táborok szervezése. Vándor táncházak, néprajzi és környezetvédelmi előadások rendezése. A magyar gasztronómia és borkultúra támogatása a magyar népzene segítségével. A népi humor továbbéltetése a XXI. században: tehetségkutató versenyek és fesztiválok rendezése. Hátrányos helyzetű térségek, falvak népzenei oktatásának elősegítése. Kiemelkedő képességű fiatal népzenészek és táncosok szakmai támogatása. Segélykoncertek szervezése és CD kiadása baleset, vagy más okból bajba jutott zenész, táncos megsegítése érdekében. Határon túli magyarokkal, magyar szervezetekkel, valamint a Kárpát medencében élő különböző nemzetekkel, etnikumokkal való rendszeres kulturális és oktatási célú együttműködés kialakítása. Művészeti Iskola alapítása, audiovizuális oktatóanyagok kiadása, kotta és könyvkiadás, professzionális honlap és webáruház működtetése, a Szeret Zenekar koncertfelvételeinek, stúdió feltételeinek és népzenei gyűjtésének tárolása, letölthető formában. Zenei és környezetvédelmi profilú rádióállomás létrehozása és működtetése. Analóg népzenei anyagok digitalizálása és széleskörű terjesztése és az oktatásban való felhasználása. Tanulmányutak, folklórkutatások és néprajzi kutatások támogatása, kapcsolattartás az egyesület céljaival azonos tevékenységet folytató intézményekkel. Az egyesület célja a környezetvédelem területén felhívni a figyelmet a Kárpát-medence természeti értékeire és azok megóvására, kiemelten az élővizek, ivóvizek tisztaságának megőrzésére. Erdei iskolák alapítása és működtetése, tájvédelmi túrák és biciklitúrák szervezése. Szoros kapcsolat kialakítása a nemzeti parkokkal, kulturális program szervezése a látogatottság növelése érdekében. Rendezvények szervezése a környezettudatos fogyasztói szemlélet és gondolkodás jegyében, technikai újdonságok, energiakímélő ötletek, berendezése népszerűsítése. ... >>

Vabababa Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kossuth L. út 48.
képviselő: Balogh József
Művészeti iskola ? intézményi, pedagógiai és művészettörténeti értelemben is - létrehozása, elindítása. Művészetpedagógiai tevékenység: alternatív pedagógiák beemelése a művészetoktatásba, ezeken alapuló képzés-oktatás megszervezése, felügyelete és fejlesztése: a lehetséges szervezeti keretekben (közművelődési, oktatási intézményekben, egyesületi keretek között stb.), a lehetséges tartalmi formákban tudományos, művészeti (előadói és irányítói) és pedagógusképzés vonalán. Biztos pénzügyi, jogi alapokon nyugvó, kreatív alkotóműhely létrehozása. Nyári zöld-táborok megvalósítása, kertművészeti, land-art projektek megvalósítása, környezettudatosság, természetvédelem, állatvédelem. Múzeumpedagógia, múzeum intézményének alkotótérré való átformálása, kiállítások létrehozása. Gyerekszínház-színház alapítása, annak működési feltételeinek biztosítása. Drámapedagógiai nevelés, bemutatók, színházi előadások létrehozása, szervezése és rendezése. A nagykanizsai kulturális élet színesítése, helyi kulturális kezdeményezések országos kiszélesítése, az egyesület céljainak helyet adó intézményekkel való együttműködés, országos kulturális projektek életre hívása. A művészeti ágak népszerűsítése, azok képviselőinek minél szélesebb körben való megismertetése. A kortárs kultúra ? a művészetek minden területén ? népszerűsítése. Kortárs alkotóművészek bevonása pedagógiai és kulturális projektekbe. Szakmai alapon díjak, ösztöndíjak és támogatások odaítélése. Együttműködés olyan hazai és külföldi intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, szervezetekkel, stb. amelyek hasonló céllal működnek. A kultúrának, mint örökségnek a megóvása. Ismeretterjesztés (közművelődés), kutatás és tudományos tevékenység folytatása. Publikációs tevékenység. Dokumentációs, arhívációs tevékenység. ... >>

Viky Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Fő út 10-12. II//9.
képviselő: Gábor Attila
Népszerűsítése a magyarországi WRC rallie sportnak, és a terep rallie-autó és motor sportnak. Az utánpótlás biztosítása, a versenyekre felkészülés, versenyen részvétel, versenyeztetés, edzés biztosítása, a társadalmi tevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Rallie pilóták által a járművezetők részére vészhelyzetben, illetve szélsőséges időjárási körülmények között való vezetési rutin átadása, az ilyen helyzetben a versenyzők által már ismert rutinműveletek átadása, oktatása. A közlekedésbiztonságra való széleskörű nevelés. A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása.
A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása, melynek keretében a pártoló természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogatja az egyesület sporttevékenységét, az egyesület pedig lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a pártoló szervezet marketingtevékenysége során felhasználja. ... >>

ZALANATURA Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 6/A. 4.lph. 2//3.
képviselő: Farkas Péter, Spolár Erika
A Nyugat-Dunántúl és a Balaton Régió területén található természeti értékek feltérképezése, monitoringja, kutatása, védelme. A gyermekek szemléletének környezettudatossá formálása: ismeretterjesztés, természetismereti és kézműves táborok, túrák, versenyek, előadások alkalmazásával, oktatási intézményekkel való szoros együttműködés kiépítésével. A régiók természeti és kultúrtörténeti értékeinek bemutatása. A környezettudatos magatartás formálása kiadványok készítésével, előadások, konferenciák, kiállítások, közéleti programok szervezésével. Természetes és épített környezetünk védelme, az alternatív energiahordozók használatának népszerűsítése, hulladékokkal kapcsolatos problémák kezelése. ... >>
1. oldal