Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa szociális civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

A Szívbetegekért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.
képviselő: Hegedűs Györgyné
A szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. ... >>

Alapítvány a Haiti gyermekek megsegítésére

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 160/C. I/1.
képviselő: Dr. Fodor Zsófia
A 2010. január 12-i haiti földrengésben megárvult gyermekek megsegítése. ... >>

Aranyfény Civil Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II//6.
képviselő: Budavölgyi Kálmánné
Átfogó szociális tevékenység a térség hátrányos helyzetű rétegei körében, egészségmegőrző, betegségmegelőző terápiák és módszerek elterjesztése, valamint a dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése, a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: családsegítés, adománygyűjtés, jótékonysági rendezvények szervezése, meditációs központ működtetése, spirituális ismeretek bővítése, oktatási és képzési programok szervezése, rendezése, az eltérő gondolkodású, és szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információ áramlás és párbeszéd létrejöttének segítése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, belföldi és külföldi csereüdülések, fesztiválok, rendezvények szervezése, ifjúsági művészeti csoportok működtetése. ... >>

Dózsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy út 73/2 fsz./4
képviselő: Balogh Sándor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység szervezése. Hátrányos helyzetűek támogatása, műemlékvédelem. ... >>

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Gondoskodás Hospice Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Kovács Veronika
A gyógyító orvosi tevékenység megítélése által gyógyíthatatlannak minősített betegségben szenvedő betegek állapotának, életminőségének ? az orvostudomány mindenkori eszközeinek segítségével történő ? javítása, elviselhetővé tétele. A haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása, hogy életük befejező szakaszát, lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessék. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is, a veszteség elviselésének, feldolgozásának segítése. Kapcsolattartás a nemzetközi Hospice-standard szerint működő szervezetekkel, intézményekkel, társaságokkal. A hospice-mozgalom társadalmi elfogadtatásának, terjesztésének segítése. A hospice tevékenység képzésein, továbbképzésein résztvevők támogatása. ... >>

Gyermekvarázs Alapítvány

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 7/C. II//6.
képviselő: Lajos Lászlóné ... >>

"GYŰRŰS-GIDRÁN" Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 4. 6//42.
képviselő: Vörösné Horváth Katalin
A társadalom egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fejlesztésének népszerűsítése, a lovassport széles társadalmi rétegek számára való elérhetőségének biztosítása, ezen belül, különösen az értelmileg, a tanulásban akadályozott, autista, hiperaktív, rész-képességzavaros, illetve magatartásproblémás személyek, különösen gyermekek számára a lovakkal való foglalkozás komplex hatásait felhasználva, pszichikai és fizikai állapotuk javítása. Anyagilag hátrányos helyzetű emberek, különösen gyermekek részére, a lovassport megismertetése, oktatás és versenyek szervezése. A nemzeti örökséget képező magyar lófajták tenyésztésének elősegítése, e fajták tartásának népszerűsítése. A hagyományos népi (paraszti) mezőgazdasági eszközök felkutatása, állagmegóvása, az utókor részére való megőrzése, és a társadalom széles rétegei számára történő bemutatása, ezzel összefüggésben kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel. A lovas sporttal összefüggő versenyekre és különböző rendezvényekre való felkészülés versenyen, rendezvényen való részvétel, verseny és rendezvényszervezés, és mindezen tevékenységekkel összefüggő edzés biztosítása, valamint ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet szervezése, kibontakoztatása. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 11. III//28.
képviselő: Orosz László
A nyugdíjasok életszínvonalának, létbiztonságának védelme, életkörülményeinek javítása, közéleti tevékenységének szervezése. Képviseli a szervezethez tartozó nyugdíjasok érdekeit az államhatalmi és államigazgatási szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, társadalmi és más intézményeknél, a határőrség igazgatósága, az Országos Parancsnokság és a Belügyminisztérium felé. ... >>

Kanizsai Bírkózó Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 18 I/6
képviselő: Dr. Kalmár István
A bírkózó sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzépse, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. Működési területén a sortegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére sportolási, testedzési lehetőségeket biztosít, elősegíti a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, a rekreációs tevékenységet a bírkózó sportágban. Biztosítja a bírkózás elsajátítását a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére ingyenes sportolási lehetőség megadásával. Tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bírkózó-versenyeket szervez. Együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Bírkózó szakosztályt hoz létre és működtet. ... >>

Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Horváthné Göndör Réka
Az óvoda eszközállományának bővítése. Játékeszközök, szemléltető eszközök, bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása, az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök vásárlása. Az alapítvány által szervezett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre. ... >>

Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/ a.
képviselő: Molnár Béla, Nyírő Mikllósné
Nagykanizsán és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának, és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

"MIÉNK" Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 6.
képviselő: Ignáczné Király Rózsa
Fogyatékkal élők, különösen az értelmi és halmozottan fogyatékok gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése, a velük foglalkozó szakemberek képzési lehetőségeinek szervezése, támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Zrinyi út 40/a.
képviselő: Kálingerné Ruff Zsuzsanna ... >>

Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1. I.
képviselő: Horváth Tamás
Nagkyanizsa városban és vonzáskörzetében élő nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a tagok egymást ismerő és segítő közösséggé való szervezése, a nagycsaládosok gondjainak, problémáinak bemutatása, a helyi lehetőségek felkutatása, a tagok anyagi és szociális támogatása érdekében. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai "Földalatti" Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Gárdonyi út 51.
képviselő: Balassa Tamás, Mészáros Csaba, Szabady Balázs
Szellemi műhely létrehozása, ami lehetővé teszi az amatőr művészek bemutatkozását, szereplését, e tevékenység sikeres folytatása érdekében kulturális kiadványok (könyv, újság, folyóirat fanzin, egyéb propagandaanyag) kiadása. A drogmegelőzés támogatása, a kábítószerről való leszokás segítése, e célok jegyében klub és büfé működtetése, drogtanácsadások tartása, tűcsereprogram, előadások, valamint vitafórum és egyéb rendezvények szervezése. ... >>

Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 4.
képviselő: Dr. Etler Ottó
A Nagykanizsa Jézus Szíve Egyházközség vonzáskörzetében élő, arra rászoruló személyek, családok, időskorúak segítése, szociális támogatása. Az egyházközség tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételeinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása, az egyházközség lehetőségei szerint, a kezelésében lévő, illetve tevékenységi körzetébe tartozó kulturális örökség ápolása, műemlékeinek, műemlék jellegű építményeinek, értékeinek védelme, fenntartásának, működésének biztosítása. Különös figyelmet szentel, forrásait használva támogatja a vonzáskörzetében élő gyermekek, ifjúsági közösségek védelmét, szükség szerinti érdekképviseletét, valamint a területén található hátrányos helyzetű személyek szociális, társadalmi helyzetének javítását. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, illetve a határon túli magyarság közösségeivel való kapcsolatok kiépítésének támogatása, a kapcsolatok ápolásához szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger Sportegyesület

(sport,szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 5/A
képviselő: Balogh Imre
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, mozgássérült emberek, fiatalok részére testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a mozgássérült fiatalok megkeresésével bevonni őket az egyesület munkájába, a sporton keresztül rehabilitálni őket. ... >>

Nagykanizsai Szénhidrogénipari Kulturális Alapítvány

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 67
képviselő: Fehér Imre
Megfelelő anyagi alapot teremteni közösségi célú és közérdekű tevékenységek létrehozására és támogatására. ... >>

Nagykanizsai Szent Imre Uti Napközi Otthonos Ovoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
képviselő: Laskainé Simonka Ágota
A magasabb színvonalú nevelőmunka előmozdítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a nagykanizsai Szent Imre úti óvodában. ... >>

"Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 29/ a.
képviselő: Karosi Lászlóné
Önsegítő csoport létrehozása betegekből, hozzátartozókból és szakemberekből, akik hosszú távon tudnak az egyesület tagjainak segítséget nyújtani betegségük, és a betegséggel járó érzelmi terhelésük feldolgozásában.
Megfelelő szakmai háttér biztosításával (felkért előadók) és a családtagok bevonásával olyan programok megvalósítása, amely az orvosi beavatkozást kiegészítve a szellemi és lelki segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Rendszeres egyesületi összejövetelek szervezése, ahol egyéni és csoportos orvosi tanácsadás, pszichológiai támasz a betegeknek és hozzátartozóiknak, táplálkozási- és életmód tanácsadás, az egészséges életmódhoz ajánlott termékek bemutatása, szakmai előadások és az ajánlott szakirodalomhoz való hozzáférhetőség feltárása zajlik.
Az egyesület zavartalan működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése a helyi és országos pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint szponzorok, pártoló tag, magánszemélyek, illetve jogi személyek segítésével. ... >>

Naprakész- Nonprofit Könyvelő és Szolgáltató Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 15.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mária
Kedvezményes egyszeres vagy kettős könyvelés, adóbevallások, egyéb bevallások elkészítése, beszámolók, statisztikai jelentések stb. elkészítése. Munkaerő-piaci képzések, szolgáltatások szervezése. Fogyasztóvédelmi klubok működtetése, előadások, szolgáltatások szervezése mellett kiadványok szerkesztése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az érdeklődők számára előadások megszervezése, megtartása. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Nemzetiségi Nők Egyesülete

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szepetneki út 83.
képviselő: Orsós Tünde
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Zala megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a nők életkörülményeinek javításához. ... >>

Nők-háza Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 34.
képviselő: Nyakó Melinda, Rejtélyiné Nagy Gabriella
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és kulturális, szociális, életminőség, hagyományőrzés identitás és határmentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbségek kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések, vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése. Kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) ... >>

Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 22.
képviselő: Domaföldi Péter, Lisztes Attila
A kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység végzése, különös tekintettel a hagyományőrzés, versenyek rendezése, turisztikai kínálat színesítése, bővítése, programokon való részvétel. Ennek keretében a tradicionális íjászatnak és lovas íjászatnak mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület az íjászat és a lovasíjászat iránti érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, kulturális hagyományőrzés (különös tekintettel a katonai kultúrára és hagyományokra). Értékközvetítés. A lovaglásnak és az íjászatnak a mentális és technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása. Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele. Nyugat-Magyarország történelmi múltjának kutatása és népszerűsítése, közösségfejlesztés. A magyar hagyományőrző szervezetek összetartásának létrehozása. Az egyéni, elszigetelt hagyományőrzők bemutatása, valamint nagyobb közösségek felé terelése, az egységes hatékony hagyományőrzés érdekében. ... >>

Olajbányász Önsegélyezési Alapítvány

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22.
képviselő: Litter Nándor
A szociális szempontból rászoruló vállalati dolgozók és nyugdíjasok, illetve családtagjaik anyagi ... >>

Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 10/A. 2/6
képviselő: Kiss Ágnes
A nevelőszülők speciális szakmai és jogi érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A nevelőcsaládban élő gyermekek érdekeinek képviselete, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A hátrányos helyzetű nevelt gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket sújtó előítéletek megszüntetése érdekében a társadalom szemléletváltozásának előmozdítása. A nevelőszülők munkájának széles körben való megismertetése, elismertetése, az előítéletek megszüntetése. A nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek tanítása, fejlesztése, tehetséggondozás. A nevelőszülők és a nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek testi és lelki egészségének megszerzése, megőrzése, megelőzés. A nevelőszülők számára pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást szolgáló programok, klubfoglalkozások szervezése. A nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek számára ismeretterjesztő táborok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése. A nevelőszülők számára képzés, továbbképzés szervezése. A jogszabályi változások figyelemmel kísérése és megismertetése az érdekeltekkel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, nemzetközi kapcsolatok építése. ... >>

Pannon-Híd Nemzetközi Baráti Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. utca 23/B.
képviselő: Dr.Karagics Mihály
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Magyarországon élő hátrányos helyzetűek, köztük kiemelten a cigány és a horvát kisebbség életkörülményeinek javításához. A magyarországi horvát és cigány kisebbség államokon átnyúló kapcsolatának megteremtése érdekében intézményes keretet nyújtani a szomszédos államokban, de különösen Horvátországban élő cigány és magyar, illetve Magyarországon élő horvát és cigány nemzetiségű polgárok között. Célja továbbá a horvát és a cigány nemzetiségi kultúra ápolása és hagyományainak megőrzése. ... >>

"Segíts az Élet Alkonyán" Alapítvány a Nagykanizsai Idősekért

(intézményi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.
képviselő: Dr. Csákai Iván
A Nagykanizsai Idősek Otthonában lakó időskorúak életkörülményeinek, életminőségének javítása. ... >>

Segíts, hogy Segíthessünk Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 51.
képviselő: Dr. Csákai István, Dr. Faragó-Szabó Melitta
A hátrányos helyzetű gyermekek, kisjövedelmű nyugdíjasok, nagycsaládos édesanyák meghatározott ünnepi alkalmakkor történő köszöntése és ajándékozása, nagycsaládosok üdültetéséhez történő hozzájárulás, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása. ... >>

"SZERET" Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkácsy út 22.
képviselő: Vizeli Balázs
A Szeret zenekar kulturális tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása. A Kárpát-medencében élő nemzetek és nemzetiségek között az interetnikus népzenei kapcsolat bemutatása, népszerűsítése. Népzenei és klasszikus zenei koncertek szervezése, népi hagyományokat bemutató népzene- és zenetörténeti ismeretterjesztő előadások szervezése, rendezése. Népzenei és néptánc tanfolyamok, táborok szervezése. Vándor táncházak, néprajzi és környezetvédelmi előadások rendezése. A magyar gasztronómia és borkultúra támogatása a magyar népzene segítségével. A népi humor továbbéltetése a XXI. században: tehetségkutató versenyek és fesztiválok rendezése. Hátrányos helyzetű térségek, falvak népzenei oktatásának elősegítése. Kiemelkedő képességű fiatal népzenészek és táncosok szakmai támogatása. Segélykoncertek szervezése és CD kiadása baleset, vagy más okból bajba jutott zenész, táncos megsegítése érdekében. Határon túli magyarokkal, magyar szervezetekkel, valamint a Kárpát medencében élő különböző nemzetekkel, etnikumokkal való rendszeres kulturális és oktatási célú együttműködés kialakítása. Művészeti Iskola alapítása, audiovizuális oktatóanyagok kiadása, kotta és könyvkiadás, professzionális honlap és webáruház működtetése, a Szeret Zenekar koncertfelvételeinek, stúdió feltételeinek és népzenei gyűjtésének tárolása, letölthető formában. Zenei és környezetvédelmi profilú rádióállomás létrehozása és működtetése. Analóg népzenei anyagok digitalizálása és széleskörű terjesztése és az oktatásban való felhasználása. Tanulmányutak, folklórkutatások és néprajzi kutatások támogatása, kapcsolattartás az egyesület céljaival azonos tevékenységet folytató intézményekkel. Az egyesület célja a környezetvédelem területén felhívni a figyelmet a Kárpát-medence természeti értékeire és azok megóvására, kiemelten az élővizek, ivóvizek tisztaságának megőrzésére. Erdei iskolák alapítása és működtetése, tájvédelmi túrák és biciklitúrák szervezése. Szoros kapcsolat kialakítása a nemzeti parkokkal, kulturális program szervezése a látogatottság növelése érdekében. Rendezvények szervezése a környezettudatos fogyasztói szemlélet és gondolkodás jegyében, technikai újdonságok, energiakímélő ötletek, berendezése népszerűsítése. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2
képviselő: Kovács Béla
Zala megye területén élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

VALETE 82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. út 7/b.
képviselő: Wisnovszky Károly, Zambó János Péter
Az erdészeti szakemberek és családtagjainak szociális biztonságának megőrzése, annak javítása, valamint ezzel összhangban korszerűbb képzési-, pihenési-, üdülési-, és szabadidő-töltési lehetőségek biztosítása, továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Zalai Esély Egyesület

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 18/B
képviselő: Horváth János
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Zala megyében élő hátrányos helyzetűek, köztük kiemelten a cigányság életkörülményeinek javításához. ... >>

Zöld Élettér Egyesület

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. út 9 a
képviselő: Lackenbacher Szilvia
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni mind a cigányság, mind a hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javításához. ... >>
1. oldal