Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa sport civil szervezetek


Találatok száma: 126
1. oldal

A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Dr- Palkovics László, Sáfár László
Összefogni, koordinálni tagjainak a shotokan karate-do stílussal kapcsolatos tevékenységét, segíteni tagjai technikai, szellemi és egészségügyi fejlődését, elősegíteni a hazai tömegsportmozgalom kiteljesedését. ... >>

Állóképesség-Caloria-Sebesség Sport Club

(sport)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 93
képviselő: Ács László
A sporttevékenység támogatása, szabadidős és hobbitevékenység támogatása. ... >>

ANTS BASEBALL CLUB

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Dencs Béla
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula út 3.
képviselő: Németh Zoltán
A minőségi sakkozás feltételeinek biztosítása Nagykanizsán. ... >>

ATLÉTIKÁÉRT Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Balassa Bernadett
Nagykanizsa városban a diákatlétika és a tömegsport feltételrendszerének javítása, különösena diákatlétika és a nem versenyszerű tömegsport-tevékenység feltételrendszerének biztosítása, valamint az atlétautánpótlás kiválasztása, ezáltal a sportág további népszerűsítése, tömegesítése, tanítása. Fiatalok egészségre nevelése, illetve egészségmegőrzése. ... >>

"Az Új Szellemű, Kultúrált Kereskedelemért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 29.
képviselő: Novák Nándor, Varga Ferenc
Az intézmény oktatási, művelődési és sporttevékenysége színvonalának emelése. Ezen belül: a képzés tárgyi feltételeinek javítása, az elméleti tárgyak ismeretanyagának elsajátításában és a gyakorlati munkában egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása, külföldi tanulmányútjainak támogatása, azon tanárok (szakoktatók) anyagi támogatása, elismerése, akik az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának emeléséhez munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak; a tanulók művelődési- és sport szükségleteinek igényes kielégítésében, a lehetőségek bővítésében eredményesen közreműködnek, azoknak az adminisztratív munkakörben dolgozóknak a jutalmazása,akik az intézmény gazdálkodási és egyéb tevékenységét nagy hozzáértéssel, kiváló érzékkel szervezik, irányítják. ... >>

Bajcsa Sportegyesület Nagykanizsa

(sport)

8835 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári út 110.
képviselő: Kálovics László
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Bokszbarátok Köre Nagykanizsa Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/d fsz/2
képviselő: Sánta Ernő, Simonics Tibor
Az ökölvívás népszerűsítése; amatőr sportolók, érdeklődők részére edzések biztosítása a tehetséges ökölvívók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása; általában a nagykanizsai sportélet ezen belül az ökölvívás helyzetének javítása ... >>

Bolyai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Bodor Györgyné, Kalamár Márta
Az iskola intézményében folyó nyelvi tagozatos, valamint nyolc osztályos gimnázium tantervben dolgozó tanulócsoportok részére megfelelő taneszközök megvásárlásához való hozzájárulás. Az alapítvány anyagi lehetőségeivel, elsősorban az intézményben folyó nyelvi tagozatos, valamint a 8. osztályos gimnáziumi tantervvel dolgozó tanulócsoportok taneszköz igényeinek kielégítéséhez kíván hozzájárulni. Az alapítvány segíti a tanulócsoportok taneszközigényeinek kielégítését, az iskola tárgyai felszereltségének javítását, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények lebonyolítását, az oktatás eredményességét elősegítő újszerű pedagógiai programok bevezetését, iskolai sportrendezvények támogatását. Előbbieken felül az iskola tanulóinak támogatását: kirándulásokon, táborozásokon, versenyeken való részvételét, jutalmazását, sportolási feltételeinek javítását. Ezzel az alapítvány elsősorban a 650 tanuló hatékonyabb oktatását, képzését segíti elő. ... >>

Bolyai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Kalamár Márta
A Bolyai János Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa úszói sportegyesületének utánpótlás nevelése. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése. Az iskola igény szerint a város iskoláinak 10-14 éves korosztályáig a nyári táborozás megszervezése Balatonmárián. ... >>

Botka Sport Club

(sport)

8000 Nagykanizsa, Csengery utca 111/c.
képviselő: Balta Ferenc ... >>

Canissa Modellező Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 5/ a.
képviselő: Lekszikov Zsolt
Modellezés sportágban tevékenyen részt vállalni a szervezett keretek közötti sportolási lehetőségek biztosításában. Versenyek, sportesemények, bemutató rendezvények szervezése. A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Cserháti Diáksport Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Ady út 74/ a.
képviselő: Pozsgai Albertné ... >>

Délzalai Vízmű Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 21
képviselő: Bicsák Miklós
az úszás sportág és tömegsport megismertetése, terjesztése, fejlesztése. A támogató szerv munkavállalói részére sportprogramok szervezése tömegsport keretében Nagykanizsa város és vonzáskörzete gyermekei úszás oktatásának figyelemmel kísérése, szervezésének segítése, szakmai segítségnyújtás. Az úszás sportágban tehetségnek minősülő gyermekek szakosztályokban történő versenyeztetése, a kiváló eredményű versenyzők továbbfejlődésének (alkalmanként más egyesületnél történő) elősegítése. Az úszás sportág és abban tevékenykedők érdekének védelme, képviselete. ... >>

Dózsa Sporthorgász Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Vadalmás út 2/7.
képviselő: Kovács József ... >>

Egyesült Izzó Horgászegyesület Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 97.
képviselő: Császi János
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása ... >>

ELIT-PROFI Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 56.
képviselő: Nagy István ... >>

ENERGIA Szabadidősport Klub

(sport,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 32.
képviselő: Bagarusné Salamon Beatrix
Biztosítsa az E.ON dolgozók és közvetlen hozzátartozóik, pártoló tagok szervezett körülmények közötti testedzését. Sportrendezvények szervezése, tagjai versenyeztetése más egyesületek versenyein, sporttalálkozóin.A klubtagok sportszeretetre és egészséges életmódra nevelése. Más sportegyesületekkel és sportszövetségekkel való kapcsolattartás. ... >>

Eraklin Táncklub Egyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1
képviselő: Lekszikov Csaba
Mindenkori lehetőségek szerint a tánctevékenység feltételeinek biztosítása. A tagság érdkeit képviselni minden olyan fórumon, ahola tánctevékenység bármilyen formában érintve van. Működése érdekében tánc, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi szervezetekkel egyaránt, a hatályos rendelkezések alapján. Működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodói tevékenység végzése. Különböző táncrendezvényeken képviselni Magyarországot, országunk hagyományaival megismertetni a közönséget. Ápolni a helyi hagyományokat, közreműködni a kulturális örökség megörzésében. A lakosság és a fiatalok körében megismertetni és megszerettetni a mozgás művészetét. Versenyzési lehetőséget biztosítani az egyesületi tagság számára a különböző tánc- és sportrendezvényeken. ... >>

Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Hegyi József
A vadásztársaság céja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lószer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összahangban, továbbá a környzet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Európai Sport Hagyományőrzők Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc út 6/ D. IV//2.
képviselő: Kis János
Az Európai olimpiai hagyományőrző egyesületek összefogása.
Az európai hagyományőrző civil közösségek integrációja és koordinációja, társadalmi fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából.
Rendezvények, vetélkedők szervezése.
Sporttörténeti kutató- és gyűjtőmunka, kiállítások szervezése.
Sporthagyományok őrzése, az olimpiai eszme képviselete.
Sporttörténeti és kulturális kiadványok megjelentetése.
Sportmúzeum és sportakadémia létrehozása és működtetése.
A sporttörténettel és hagyományőrzéssel foglalkozó civil szerveződések működési feltételeinek javítása,
A szervezetek általános (gazdálkodás, működtetés stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszerek kidolgozása.
A fenti szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel.
Helyi és nemzetközi szervezetek, sportegyesületek alakításának kezdeményezése és támogatása, működtetése.
A tagszervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információáramlás elősegítése.
Az eltérő gondolkodású, szemléltető közösségek, csoportok, etnikumok, nemzetek közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése.
Társadalmi mozgalmak hazai és nemzetközi kezdeményezése a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Extrem Bike Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Árpád út 42
képviselő: Molnár József
A kerékpár és a kerékpározás népszerűsítése
felkészülés és versenyzési lehetőség megteremtése
az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése
kerékpáros érdekvédelem elősegítése
versenyek szervezése és rendezése
oktatás és képzés a kerékpározás helyes technikájához, illetve a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályok megismertetése érdekében
környezet és természetvédelem a kerékpársport közvetítésével. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

GLOBO-KANIZSA Hőlégballon Szabadidő és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 23/B.
képviselő: Horváth Ferenc
Reprezentálni kívánja Zala megye és városainak ballonsportját, mint magyar, mint nemzetközi szinten is. Tagjai számára a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése - a hőlégballon repülésen keresztül tagjai részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Az egyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Működése során lehetőséget biztosít kapcsolatteremtésre, utazásra, tájak, városok, emberek megismerésére. Hőlégballon pilóták képzése. Hőlégballonok üzemeltetése a klubtagok, vagy külső cégek részére. Hőlégballon sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

"GYŰRŰS-GIDRÁN" Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 4. 6//42.
képviselő: Vörösné Horváth Katalin
A társadalom egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fejlesztésének népszerűsítése, a lovassport széles társadalmi rétegek számára való elérhetőségének biztosítása, ezen belül, különösen az értelmileg, a tanulásban akadályozott, autista, hiperaktív, rész-képességzavaros, illetve magatartásproblémás személyek, különösen gyermekek számára a lovakkal való foglalkozás komplex hatásait felhasználva, pszichikai és fizikai állapotuk javítása. Anyagilag hátrányos helyzetű emberek, különösen gyermekek részére, a lovassport megismertetése, oktatás és versenyek szervezése. A nemzeti örökséget képező magyar lófajták tenyésztésének elősegítése, e fajták tartásának népszerűsítése. A hagyományos népi (paraszti) mezőgazdasági eszközök felkutatása, állagmegóvása, az utókor részére való megőrzése, és a társadalom széles rétegei számára történő bemutatása, ezzel összefüggésben kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel. A lovas sporttal összefüggő versenyekre és különböző rendezvényekre való felkészülés versenyen, rendezvényen való részvétel, verseny és rendezvényszervezés, és mindezen tevékenységekkel összefüggő edzés biztosítása, valamint ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet szervezése, kibontakoztatása. ... >>

Herman Ottó Erdészeti Sporthorgász Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Nagy László
Tagjai részére sporthorgászat biztosítása. A horgász sport fejlesztése és népszerűstése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Hevesi Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Végh Csabáné
Az iskola tanulóinak segítése, támogatása, jutalmazása. Az iskola tárgyi, technikai felszereltségének javítása, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények támogatása, hagyományok ápolása. (Pl. Hevesi napok programjainak finanszírozása, tanulmányi és sportversenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, ünnepek előtti játszóházak támogatása.) ... >>

Innovációs Társadalmi és Idegenforgalmi Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi S. út 3.
képviselő: Habjánecz Györgyné
Az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés segítése, az ehhez szükséges innovációk közvetítése megismerése, kiemelten az ifjúság számára, idegenforgalmi tevékenység révén. Más népek kultúrájának, szokásainak megismerése, kapcsolatok erősítése. Turisztikai, idegenforgalmi látnivalók felkutatása, a már meglévő épületek, területek ésszerű kihasználása, népszerűsítése, új létesítmények kialakítása a lakosság, a vállalkozói szféra és más civil szervezetek közreműködésével. A hagyományok erősítése, a sokszínű kultúra megőrzése, mindezek bemutatása egyéni vagy csoportos programok keretein belül. A falusi turizmus ? mint tevékenységi kör ? szálláshelyek, idegenvezetés, túraszervezés, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenység. Művészeti együttesek alakítása és más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése, menedzselése. Szakmai oktatás, ifjúság és felnőttképzés, valamint továbbképzés szervezése lebonyolítása, fiatalok számára nyújtott segítség, szakmai gyakorlati helyekről való gondoskodás, mely teendők által az oktatás a szociális és foglalkoztatottság területén is. ... >>

Ippon Shotokan Egyesület

(sport,kulturális)

8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 45.
képviselő: Béres János
A szabadidős sporttevékenység ? különös figyelemmel a Karate-do japán eredetű, eszköztelen harcművészetére. Gyakorlási lehetőségek és testedzés szervezése, szakmai támogatása. Művelődési házak, diák sportkörök karate szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Karate instruktorok delegálása felkérésre más karate klubokba, diáksportkörökbe. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. Az egyesület semmiféle politikai mozgalmat, szervezetet nem támogat. ... >>

J 02 Nagykanizsa Postagalamb Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 3/A
képviselő: Farkas Tibor, Keller Sándor, Liplin László
A postagalambok röptetési és kiállítási versenyeztetésével kapcsolatban, az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása a tagok javára, a tömegsport jellege megőrzésével. A mindenkori hatályos szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása. ... >>

JIGORO KANO Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 78.
képviselő: Mester József
Az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, önfegyelemre tanítása a judo, mint küzdősport segítségével. A judosport népszerűsítése a diáksport keretén belül, támogatva a kiemelkedően tehetséges gyermekeket. ... >>

"KA-ROCK" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor, Táborosi Mihály
Az amatőr zenekarok felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása minimum havi egy-egy alkalommal. A ?RETR? Ifjúsági Klub megalapítása és játszó, illetve próbaterem kialakítása, hangosításra alkalmas technikai felszerelések és berendezések berendezése. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi zenekarok országos elismertségének elősegítése, illetve külföldi szerepelési lehetőség. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése (sport-zene-prevenció). Helyi médiákban könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása (Kanizsa Tv, Kanizsa Rádió), illetve ifjúság kiadása. A helyi motorosklubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. Zenei továbbképzés, hogy az amatőrökből profik válhassanak. ... >>

Kanizsa Autocross Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 116.
képviselő: Radák Sándor
A rendszeres sportolás és versenyzés iránti igények felkeltése, tagjainak nevelése, elsősorban az autocross sport területén, az iránt érdeklődők körében. A sportegyesület gondoskodik az autocross sportban versenyzők sportolási lehetősége feltételeinek javításában, az utánpótlás nevelésében. Segítséget nyújt az ezen sportot űzők részére különböző - hazai és nemzetközi - versenyekre való felkészülésben. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik különböző gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, velük szerződéses kapcsolatot alakít ki. A sportegyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat, a sportolók nemzetközi szereplése érdekében. ... >>

Kanizsa Boksz Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 1. B/1.
képviselő: Draskovics Szilárd
A régi bokszsikerek újjűélesztése a városban, és a környező falvakban, felkelteni az érdeklődést a felnövekvő ifjúságnál a boksz iránt, tagjai (sporotlói) részére rendszeres testedzés, és a sportolás lehetőségeinek biztosítása. A város bokszot szerető közönségének színvonalas kiszolgálása. ... >>

Kanizsa Darts Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 8.
képviselő: Czigány Ferenc
Az angolszász országokban, széles körben elterjedt és népszerű darts sport magyarországi és helyi elterjesztése, népszerűsítése.
Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási, edzési, versenylehetőségek biztosítása. Elősegíti a darts sporttevékenységet folytató személyek és szervezetek együttműködését: ismeretterjesztő és népszerűsítő előadásokat szervez, tagtoborzást folytat, elméleti, gyakorlati felkészítést ad tagjainak, biztosítja a darts gyakorlását, eredményektől függően, a versenyeken való részvételt, darts sportversenyeket, bemutatókat szerve és lebonyolít, tárgyi és személyi feltételeket biztosít, sportkapcsolatokat tart fenn a hazai és külföldi darts sporttevékenységet folytató szervezetekkel, ellátja az egyesület tagjainak az egyesület működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó érdekképviseletét. Az egyesület vállalkozási ? gazdasági tevékenységet is folytathat ? a jogszabálynak megfelelő keretek között ? kiegészítő jelleggel. ... >>

Kanizsa Diákkosárlabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szányiné Kovács Mária
Az általános és középiskolás sportolók kiválasztása, a sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása, a tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Nagykanizsa általános és középiskoláinak felkarolása, együttműködés. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

KANIZSA HŐLÉGBALLON KLUB

(sport)

8900 Nagykanizsa, Batthyány L. út 28.
képviselő: Varga József
A légisport-tevékenység, a repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. Sportversenyeket és rendezvényeket szervez, más szervezetek által szervezett versenyeken vesz részt, különböző rendezvényeken méltón képviseli Magyarország és ezen belül Nagykanizsa város légisportját. ... >>

KANIZSA Kajak-Kenu Klub (60034)

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 9/ A. 2/3.
képviselő: Szabó Gábor
A kajak-kenu sportág népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzése, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

Kanizsa Kerékpáros Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8.
képviselő: Kovács Viktor
Az egészségre nevelés népszerűsítése, helyi egészségügyi problémák megoldásának keresése, az egészséges életmód alapjainak megszilárdítása. Képviseli és védelmezi tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához, a testi-lelki egység fenntartása és megszilárdítása, alkalmazkodás a társakhoz és a közösség által felállított normákhoz. Saját és a társak testi épségének megóvása, sportszerűség, bajtársiasság, fair-play, segítőkészség, együttműködő viselkedés, eredményes kommunikáció alakítása, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, szervezetekkel, ismeretterjesztő előadások szervezése a szülőknek és a szakembereknek, továbbképzés. ... >>

Kanizsa Klub Labdarúgó Baráti Kör 05

(sport)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 1.
képviselő: Csinger Gábor, Tóth Attila
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi tevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kanizsa Kosárlabda Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 4/ a.
képviselő: Horváth Balázs
TAgjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Kanizsa Küzdősport Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Városkapu körtér 11
képviselő: Ács Anita, Dávid György, Dukai Tamás
Az egyesület tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kapcsolódó, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek a kielégítése. A lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének a biztosítása széles körben. ... >>

Kanizsa Lovasklub Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 30/ §.
képviselő: Dobri Lajos, Végh Csaba
Elsősorban a sportolás, ezen belül kiemelten a lovassport gyakorlása és népszerűsítése. A lovassport népszerűsítése; a lovaglás, lótartás népszerűsítése érdekében versenyek, rendezvények szervezése; a lovassport, a hagyományőrző lovas kultúra fejlesztése az egészséges emberek és a fogyatékkal élők számára; a lovaglás elsajátításának elősegítése; állatvédelem, természetvédelem támogatása és népszerűsítése; közösségi élet kibontakoztatása; civil önszerveződés elősegítése; tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása; az egyes térségek, települések közötti civil kapcsolati hálózatok kialakításának elősegítése a kölcsönös ismeret és tapasztalatcsere, az integrált fejlődés, a sport és kulturális értékek megvalósulása érdekében. ... >>

Kanizsa Motocross Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 101.
képviselő: Moór András
Elsősorban motoros sportokban, egyéb extrém sportokban aktívan szereplő versenyzők, illetve motorsporttal, egyéb szabadidő sportokkal kapcsolatos rendezvények támogatása. ... >>

Kanizsa Repülőklub Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozmaring út 31/ A.
képviselő: Ferinc Vince
A sport-, kiképzéscélú repülés műveletére a könnyűrepülő szakágban, az ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása és folyamatos működtetése, a célok megvlaósításához szükséges anyagi források felkutatása, és gazdálkodás. ... >>

Kanizsa Sárkányhajó Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 15
képviselő: Peterka Henrietta
Nagykanizsán és környékén a sárkányhajózás, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Közreműködni minden olyan tevékenységben, amely szükséges ahhoz, hogy az egyesület székhelyén élők sportolási feltételei javuljanak. Ennek megfelelően a városban működő és élő vállalkozók, állampolgárok anyagi támogatásában olyan pénzügyi források teremtése, amelyekkel a fenti célok megvalósíthatók. A városban működő és élő vállalkozók és állampolgárok anyagi támogatásával olyan pénzügyi források teremtése, mellyel a sportolási feltételek javíthatók. Az egyesület tagjai, családtagjaik, továbbá a rászoruló sportolni vágyók részére sporteszközökkel, rendezvények szervezésével való támogatása. A nagykanizsai általános és középiskolás diákok körében a sárkányhajózás népszerűsítése. ... >>

Kanizsa Sörgyár Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Csengeri utca 111.
képviselő: Jakabfi Imre
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, azilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kanizsa Teniszklub Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Virág B. út 2.
képviselő: Horváth Tamás, Lovrencsis Lajos
Megfelelő háttér biztosítása a tenisz gyakorlásához, a teniszen túl a szabadidősport népszerűsítése. ... >>

Kanizsa Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Ifjúság út 21.
képviselő: Strausz Ferenc
A természetjárás, mint szabadidősport népszerűsítése és művelése. ... >>

Kanizsa Tuning Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Fenyő út 35
képviselő: Jakabfi Dávid
Szakmai és baráti fórumok szervezése, autóstalálkozók szervezése, gyorsulási versenyek szervezése, lebonyolítása, szakmai önképzés biztosítása az egyesületi tagoknak és autós társaknak, ?régi autó nem öreg autó? mottója, valamint jelen gazdasági helyzetre tekintettel a vásárlói szokások megváltoztatására alternatívák propagálása, valamint e körben a régi autók felújítása során szerzett tapasztalatok, javaslatok közreadása, szakemberek bevonásával műszaki tanácsadás, önképzés biztosítása, nemzetközi márkatársakkal kapcsolatok létesítése, közös programokon való részvétellel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal