Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 111
1. oldal

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

Angelus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsliniszky út 80.
képviselő: Makrai Mártonné
Iskolai rendszerben történő alapfokú művészeti oktatás, a keresztény európai és magyar zenekultúrában meghatározó jelentőségű egyházi zene ápolása, különös gonddal ügyelve annak tisztaságára, és a liturgiában betöltött szerepére. Tehetséges növendékek további tanulmányainak támogatása, ha lehetőség nyílik rá, ennek érdekében ösztöndíj létrehozása és gondozása, kamarazenekarok, kórusok, táncegyüttes létrehozásának, működési feltételeinek segítése, amelyek tevékenységükkel a közösséget is erősítik, az iskola működésével kapcsolatos rendezvények támogatása, mint táborozás, fesztiválok rendezése, azon való részvétel, hangversenyek szervezése, más művészeti, vagy azzal kapcsolatos rendezvények szervezése, az iskola hangszerállományának, kottatárának bővítése, a kötelező iskolai tandíjat megfizetni nem tudók segítése, olyan anyagi felajánlások befogadása, gondozása, amely az iskola tárgyi feltételeinek működését, vagy a fent említett célok valamelyikét megnevezve történik az alapítvány javára, feltéve, ha a felajánló nem támaszt, vagy képvisel, vagy fogalmaz meg az alapítvány céljaival ellenkező elvárásokat. ... >>

Aranyfény Civil Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II//6.
képviselő: Budavölgyi Kálmánné
Átfogó szociális tevékenység a térség hátrányos helyzetű rétegei körében, egészségmegőrző, betegségmegelőző terápiák és módszerek elterjesztése, valamint a dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése, a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: családsegítés, adománygyűjtés, jótékonysági rendezvények szervezése, meditációs központ működtetése, spirituális ismeretek bővítése, oktatási és képzési programok szervezése, rendezése, az eltérő gondolkodású, és szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információ áramlás és párbeszéd létrejöttének segítése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, belföldi és külföldi csereüdülések, fesztiválok, rendezvények szervezése, ifjúsági művészeti csoportok működtetése. ... >>

Aranymetszés Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Dr. Bányainé dr. Miolnár Judit
Alapfokú művészeti oktatás művészeti ágak szerint
- zeneművészet oktatása
- szín-, és bábművészet oktatása
- képzőművészet oktatása. ... >>

Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth út 39.
képviselő: Bogdán Géza, Orsós Vendel, Steflovics Attila
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához. Környezetvédelem. ... >>

"Az Új Szellemű, Kultúrált Kereskedelemért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 29.
képviselő: Novák Nándor, Varga Ferenc
Az intézmény oktatási, művelődési és sporttevékenysége színvonalának emelése. Ezen belül: a képzés tárgyi feltételeinek javítása, az elméleti tárgyak ismeretanyagának elsajátításában és a gyakorlati munkában egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása, külföldi tanulmányútjainak támogatása, azon tanárok (szakoktatók) anyagi támogatása, elismerése, akik az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának emeléséhez munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak; a tanulók művelődési- és sport szükségleteinek igényes kielégítésében, a lehetőségek bővítésében eredményesen közreműködnek, azoknak az adminisztratív munkakörben dolgozóknak a jutalmazása,akik az intézmény gazdálkodási és egyéb tevékenységét nagy hozzáértéssel, kiváló érzékkel szervezik, irányítják. ... >>

"Bajcsai" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Törökvári út 65.
képviselő: Kiss Józsefné, Paczári Árpádné, Pusztainé Weinhoffer Zita
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
A Bajcsai Kulturális Egyesület működési feltételeinek megteremtése.
A helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és terjesztése.
A kulturális élet működtetése.
Új hagyományok kialakítása. ... >>

Batthány Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Balogh László, Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn
Lehetőségeihez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Gimnáziumi (beleértve a hagyományos négyosztályos és nyolcosztályos forma), valamint a szakközépiskolai tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg szakmai ktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

Belvárosi Bölcsőde Gyermekmosoly Alapítványa

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy 19
képviselő: Túriné Bacsi Marianna
Az alapítvány célja, hogy a Belvárosi Bölcsőde szakmai, tárgyi feltételeinek javítása, kulturális programok szervezése, gyermekprogramok finanszíírozása, szakmai programok szervezése révén elősegítse a bölcsődei ellátás szakmai színvonalának emelését. ... >>

Bojtár Népzenei Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 115/ A. III//5.
képviselő: Vizeli József ... >>

Boldog Gyermekekért Kanizsa Waldorf Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 35
képviselő: Flumbort Andrea, Flumbort Zoltán, Kiss Tímea, Polgár Sándor, Refle Gyöngyi
A gyermeknevelés megújulása érdekében helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel Waldorf pedagógiai rendszerű intézmények, mint óvoda, általános és művészeti iskola, gimnázium alapítása, ehhez a szellemi, anyagi társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszerzése és ? külső segítséggel, források biztosításával - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése, illetve mindezek elősegítése az ezen oktatási módszert igénylő gyermekek, illetve szüleik részére. A Waldorf pedagógia alapelveinek és alkalmazásának magyarországi és Zala megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. Célja továbbá a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése és bevezetése hagyományos intézményekbe, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Célja továbbá érdeklődés esetén a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az egyesület szellemi és tárgyi lehetőségének kihasználásával különböző, a Waldorf oktatási módszer elterjesztése érdekében felnőtteknek, szülőknek, képzést biztosító nevelők, tanárok részére tanfolyamok, konferenciák szervezése. A Waldorf szellemiség segítségével különböző szabadidős iskolai képzésen túli képző-, tánc-, mozgás-, zenei művészeti előadások, szakkörök, összejövetelek szervezése. ... >>

Cantare 97. Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Kálovics Ferenc
Nagykanizsa város egyetlen, nagylétszámú felnőtt vegyeskarának működéséhez, fejlődéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint nemzeti és nemzetközi kórusfesztiválok szervezése. ... >>

Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8
képviselő: Szántó Miklós
A helyi közéletben való aktív részvétellel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fejlődésének elősegítése, valamint a város rangjához, polgári hagyományaihoz méltó közéleti és helyi politikai kultúra megteremtése. ... >>

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége (60091)

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Úttörő út 3.
képviselő: Nagy József György
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Magyarországon élő cigányság életkörülményeinek javításához. Ennek érdekében a szövetség ifjúsági célokat is megvalósít. ... >>

Együtt Kiskanizsáért Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.
képviselő: Horváth Jánosné
A kiskanizsai hagyományok felelevenítése az ifjúság körében. A kiskanizsai hagyományokhoz kapcsolódó tárgyi emlékek összegyűjtése, az anyag rendszerezése után kiállításba rendezése, erről ismertetők, kiállítások, előadások szervezése. Hagyományőrző, oktatóü, nevelő, képességfejlesztő programok indítása. ... >>

Életmeder Alapítvány a Vidék Fejlődéséért és Megújulásáért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 113/ A
képviselő: Frazon Ivánné
A térség, a kisrégió életfeltételeinek megőrzése, az életminőség javítása, összehangolt környezetvédelmi és környezetbarát alkalmazások megismertetése és fejlesztése, újító közösségi kezdeményezések, a foglalkoztatás bővítése, szociális tevékenység, kulturális örökség, az épített és természeti környezet védelme, gazdaságfejlsztési programok elindítása, előkészítése a gazdaság többi ágazatába integrálva. ... >>

ELIT-PROFI Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 56.
képviselő: Nagy István ... >>

"ER-MA" Erdélyi - Magyar Ifjúsági Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor
Erdélyi és magyar közös ifjúsági kulturális tevékenység, egymás kultúrájának megismerése. Az amatőr zenei civil kezdeményezések összefogására közösen kialakított program alapján segítsék az amatőr kortárs zenei mozgalom lehetőségeinek bővítését. Az amatőr együttesek, amatőr fiatal zenészek esélyteremtésének érdekében tehetségkutató versenyek megszervezése és lebonyolítása,közös érdekképviselet kialakítása és annak erősítése, élő zenét játszó amatőr zenekarok felkutatása, információs adatbázis kialakítása, a kortárs amatőr zenei mozgalom presztízsének növelése, szakmai programok és képzések szervezése, közös projektek létrehozása, megvalósítása, tehetségkutatás, tehetséggondozás rendszerének kidolgozása, nemzeti, nemzetközi és európai értékek képviselete, tehetség cserélő program. ... >>

Eraklin Táncklub Egyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1
képviselő: Lekszikov Csaba
Mindenkori lehetőségek szerint a tánctevékenység feltételeinek biztosítása. A tagság érdkeit képviselni minden olyan fórumon, ahola tánctevékenység bármilyen formában érintve van. Működése érdekében tánc, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi szervezetekkel egyaránt, a hatályos rendelkezések alapján. Működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodói tevékenység végzése. Különböző táncrendezvényeken képviselni Magyarországot, országunk hagyományaival megismertetni a közönséget. Ápolni a helyi hagyományokat, közreműködni a kulturális örökség megörzésében. A lakosság és a fiatalok körében megismertetni és megszerettetni a mozgás művészetét. Versenyzési lehetőséget biztosítani az egyesületi tagság számára a különböző tánc- és sportrendezvényeken. ... >>

Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 33.
képviselő: Horváthné Nagy Mária
Valós történelemtudat, önismeret kialakítása. Az Erdélyben élő népek történelmének és jelenének, kulturájának, gondolkodásmódjának megőrzése és megismertetése, különös tekintettel az ifjúságra, ehhez nyilvános fórumok biztosítása. Az anyaországban élő erdélyiek közösséggé formálása, egymás támogatása. Sajátos gasztronómia értékek felelevenítése. Erdélyben élő tudósok, művészek, előadók, szervezetek meghívása. Kapcsolat teremtése Magyarországon ás erdélyi egyesületekkel, közös programok szervezése. Rendszeres, hagyománnyá váló programok szervezése. Határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, a határon túl élő magyarok támogatása. Lehetőség szerint erdélyi közösségi ház létrehozása. ... >>

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Európai Sport Hagyományőrzők Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc út 6/ D. IV//2.
képviselő: Kis János
Az Európai olimpiai hagyományőrző egyesületek összefogása.
Az európai hagyományőrző civil közösségek integrációja és koordinációja, társadalmi fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából.
Rendezvények, vetélkedők szervezése.
Sporttörténeti kutató- és gyűjtőmunka, kiállítások szervezése.
Sporthagyományok őrzése, az olimpiai eszme képviselete.
Sporttörténeti és kulturális kiadványok megjelentetése.
Sportmúzeum és sportakadémia létrehozása és működtetése.
A sporttörténettel és hagyományőrzéssel foglalkozó civil szerveződések működési feltételeinek javítása,
A szervezetek általános (gazdálkodás, működtetés stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszerek kidolgozása.
A fenti szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel.
Helyi és nemzetközi szervezetek, sportegyesületek alakításának kezdeményezése és támogatása, működtetése.
A tagszervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információáramlás elősegítése.
Az eltérő gondolkodású, szemléltető közösségek, csoportok, etnikumok, nemzetek közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése.
Társadalmi mozgalmak hazai és nemzetközi kezdeményezése a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Fejtő Ferenc Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 6.
képviselő: Dr. Kovács Lóránt, Lévai Péterné
Fejtő Ferenc szellemi hagyatékának ápolása, szellemiségének megismertetése elsősorban a felnövekvő generációkkal, és szellemiségének közvetítése itthon, Európában és a világban. Fejtő Ferenc emlékház létrehozása Nagykanizsán, és a ház működtetése. Fejtő Ferenc Nyári Szabadegyetem és szellemi műhely megszervezése, működtetése. Fejtő Ferenc emlékét ápoló szervezetekkel a kapcsolat felvétele, együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Floreat Kanizsa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Dr. Nádor László
Nagykanizsa város környezet és műemlék védelme, kulturális élete és a város üzemeltetésének színvonal emelése, virágkiállítás szervezése, támogatás a képző és iparművészeteknek, pályázatok kiírása. Ennek érdekében a város üzemeltető és építő szakmunkás képzés támogatása, lakosság megnyerése a környezetbarát eszméknek, tiszta, virágos és rendezett Kanizsa a célja az alapítványnak. ... >>

GLOBO-KANIZSA Hőlégballon Szabadidő és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 23/B.
képviselő: Horváth Ferenc
Reprezentálni kívánja Zala megye és városainak ballonsportját, mint magyar, mint nemzetközi szinten is. Tagjai számára a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése - a hőlégballon repülésen keresztül tagjai részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Az egyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Működése során lehetőséget biztosít kapcsolatteremtésre, utazásra, tájak, városok, emberek megismerésére. Hőlégballon pilóták képzése. Hőlégballonok üzemeltetése a klubtagok, vagy külső cégek részére. Hőlégballon sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

"GYŰRŰS-GIDRÁN" Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 4. 6//42.
képviselő: Vörösné Horváth Katalin
A társadalom egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fejlesztésének népszerűsítése, a lovassport széles társadalmi rétegek számára való elérhetőségének biztosítása, ezen belül, különösen az értelmileg, a tanulásban akadályozott, autista, hiperaktív, rész-képességzavaros, illetve magatartásproblémás személyek, különösen gyermekek számára a lovakkal való foglalkozás komplex hatásait felhasználva, pszichikai és fizikai állapotuk javítása. Anyagilag hátrányos helyzetű emberek, különösen gyermekek részére, a lovassport megismertetése, oktatás és versenyek szervezése. A nemzeti örökséget képező magyar lófajták tenyésztésének elősegítése, e fajták tartásának népszerűsítése. A hagyományos népi (paraszti) mezőgazdasági eszközök felkutatása, állagmegóvása, az utókor részére való megőrzése, és a társadalom széles rétegei számára történő bemutatása, ezzel összefüggésben kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel. A lovas sporttal összefüggő versenyekre és különböző rendezvényekre való felkészülés versenyen, rendezvényen való részvétel, verseny és rendezvényszervezés, és mindezen tevékenységekkel összefüggő edzés biztosítása, valamint ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet szervezése, kibontakoztatása. ... >>

Hevesi Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Végh Csabáné
Az iskola tanulóinak segítése, támogatása, jutalmazása. Az iskola tárgyi, technikai felszereltségének javítása, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények támogatása, hagyományok ápolása. (Pl. Hevesi napok programjainak finanszírozása, tanulmányi és sportversenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, ünnepek előtti játszóházak támogatása.) ... >>

Hevesi Sándor Művelődési Központ Premier Táncklub

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Németh Petra
Mindenkori lehetőségek szerint a tánc-tevékenység feltételeinek biztosítása. A tagság érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a tánctevékenység bármilyen formában érintve van. Működése érdekében tánc, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi szervezetekkel. ... >>

Innovációs Társadalmi és Idegenforgalmi Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi S. út 3.
képviselő: Habjánecz Györgyné
Az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés segítése, az ehhez szükséges innovációk közvetítése megismerése, kiemelten az ifjúság számára, idegenforgalmi tevékenység révén. Más népek kultúrájának, szokásainak megismerése, kapcsolatok erősítése. Turisztikai, idegenforgalmi látnivalók felkutatása, a már meglévő épületek, területek ésszerű kihasználása, népszerűsítése, új létesítmények kialakítása a lakosság, a vállalkozói szféra és más civil szervezetek közreműködésével. A hagyományok erősítése, a sokszínű kultúra megőrzése, mindezek bemutatása egyéni vagy csoportos programok keretein belül. A falusi turizmus ? mint tevékenységi kör ? szálláshelyek, idegenvezetés, túraszervezés, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenység. Művészeti együttesek alakítása és más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése, menedzselése. Szakmai oktatás, ifjúság és felnőttképzés, valamint továbbképzés szervezése lebonyolítása, fiatalok számára nyújtott segítség, szakmai gyakorlati helyekről való gondoskodás, mely teendők által az oktatás a szociális és foglalkoztatottság területén is. ... >>

Ippon Shotokan Egyesület

(sport,kulturális)

8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 45.
képviselő: Béres János
A szabadidős sporttevékenység ? különös figyelemmel a Karate-do japán eredetű, eszköztelen harcművészetére. Gyakorlási lehetőségek és testedzés szervezése, szakmai támogatása. Művelődési házak, diák sportkörök karate szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Karate instruktorok delegálása felkérésre más karate klubokba, diáksportkörökbe. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. Az egyesület semmiféle politikai mozgalmat, szervezetet nem támogat. ... >>

"KA-ROCK" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor, Táborosi Mihály
Az amatőr zenekarok felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása minimum havi egy-egy alkalommal. A ?RETR? Ifjúsági Klub megalapítása és játszó, illetve próbaterem kialakítása, hangosításra alkalmas technikai felszerelések és berendezések berendezése. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi zenekarok országos elismertségének elősegítése, illetve külföldi szerepelési lehetőség. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése (sport-zene-prevenció). Helyi médiákban könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása (Kanizsa Tv, Kanizsa Rádió), illetve ifjúság kiadása. A helyi motorosklubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. Zenei továbbképzés, hogy az amatőrökből profik válhassanak. ... >>

Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Városkapu körtér 5/ a. fsz./3.
képviselő: Horváth Zoltán
A szervezet az összes magyarországi cigány csoport (magyar, cigány, kárpáti, beás, szintó, wlax stb.) kultúrája, nyelve, egyenjogúságának talaján áll. Együttműködésük, közös cselekvésük, egymás megbecsülése, anyanyelvük és kultúrájuk viselete, valamint sérthetetlensége, politikai akaratnyilvánításuk a szervezet fő elve. Egymás segítése, fórumok szervezése, fellépési lehetőség, tapasztalatcsere, képzés, továbbképzés hez segítség nyújtása. Szervezni és segíteni kívánja a cigány képzőművészeket és tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat és alkotó táborokat szervez. ... >>

Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 31 E III/6
képviselő: Prikryl József
A magyar nemzeti kultúra és gasztronómiai hírnevének megőrzése, népszerűsítése belföldön és külföldön; a Magyar Gasztronómiai Szövetség által megfogalmazott célok támogatása.
Zalai kulturális és gasztronómiai hagyományok kutatása, ápolása.
Tartalmas és következetes szakmai munkavégzés az egyesület szakács, cukrász, éttermi és idegenforgalmi szekcióin keresztül.
Helyi szakmai információs rendszer kiépítése, működtetése.
A vendéglátás és idegenforgalom szakterületen dolgozók tájékoztatása, szakmai kérdésekben véleménynyilvánítás, állásfoglalás és javaslattétel.
Együttműködés a vendéglátó szakmához közvetetten kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel (önkormányzatok, szakképző iskolák, kamarák, ÁNTSZ stb.)
Az éves munkaterv alapján gasztronómiai és idegenforgalmi rendezvények, fórumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása.
Iskolai és nem iskolai jellegű szakképzés támogatása.
A tradicionális és modern gasztronómiai technológiák kutatása, ötvözése.
Tájékoztató jellegű regionális gasztronómiai és idegenforgalmi kiadványok szerkesztése, publikálása, sajtónyilvánosság biztosítása.
Nemzetközi szakmai cserekapcsolatok kiépítése, működtetése; uniós tagságunk megerősítése érdekében nyelvi ismeretek bővítése.
Az egyesület tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázatok figyelése, ezen pályázatokon való részvétel. ... >>

Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szentendrey út 55
képviselő: Dr. Varga Imre, Horváthné Tóth Mária, Kiss László
A működési területén összefogja, szervezi a lakosság kulturális tevékenységét, mozgósítja a közösségi célok megvalósítására, közreműködik a város fejlesztési feladatainak megvalósításában és véleményt formál minden a város fejlesztését érintő kérdésekben. Ápolja a város hagyományait, erősíti az itt élő emberek közötti kapcsolatokat, segíti azok kialakítását. ... >>

Kanizsa Fúvós Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Novák Gábor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Zala megye, valamint a Dunántúl területén a zenei kultúra fejleszése. ... >>

Kanizsa Hagyományápoló Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hajgató út 1.
képviselő: Vizeli Dezső
A népi és nemzeti helyi hagyományok újjáélesztése, ápolása, terjesztése. Ennek érdekében néptáncos, és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényeket szervez, honosít meg. Szervezi a fiatalság hasznos időtöltésével a népitánc-népzene oktatását, táncházak, folklórműsorok rendezését. ... >>

KANIZSA Kajak-Kenu Klub (60034)

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 9/ A. 2/3.
képviselő: Szabó Gábor
A kajak-kenu sportág népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzése, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

Kanizsa Küzdősport Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Városkapu körtér 11
képviselő: Ács Anita, Dávid György, Dukai Tamás
Az egyesület tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kapcsolódó, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek a kielégítése. A lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének a biztosítása széles körben. ... >>

Kanizsa Lovasklub Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 30/ §.
képviselő: Dobri Lajos, Végh Csaba
Elsősorban a sportolás, ezen belül kiemelten a lovassport gyakorlása és népszerűsítése. A lovassport népszerűsítése; a lovaglás, lótartás népszerűsítése érdekében versenyek, rendezvények szervezése; a lovassport, a hagyományőrző lovas kultúra fejlesztése az egészséges emberek és a fogyatékkal élők számára; a lovaglás elsajátításának elősegítése; állatvédelem, természetvédelem támogatása és népszerűsítése; közösségi élet kibontakoztatása; civil önszerveződés elősegítése; tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása; az egyes térségek, települések közötti civil kapcsolati hálózatok kialakításának elősegítése a kölcsönös ismeret és tapasztalatcsere, az integrált fejlődés, a sport és kulturális értékek megvalósulása érdekében. ... >>

Kanizsáért Közéleti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 15
képviselő: Marton István
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül a helyi polgárság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének elősegítésében, a város és városkörnyéki kulturális örökség megóvásában, környezetvédelem területén, valamint a lakosság közbiztonságának javítására szolgáló megoldások keresésében tevékenyen részt venni. Az egyesület célja, hogy konkrét problémákra keressen és nyújtson megoldásokat, valamint szakmai tudásuk alapján új lehetőségekre tegyünk javaslatot. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete. Képviseli és segíti tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához. Tagjainak, valamint a helyi lakosság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közélet valós helyzetének feltárása, erről a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása. A közösségi célok megvalósítására történő mozgósítás az élet minden területén. Helyi identitástudat kialakítása, erősítése. A város és városkörnyéki közbiztonság javítása. Ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. Környezetvédelem és környezettudatos életmód fontosságának erősítése. ... >>

Kanizsai Bírkózó Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 18 I/6
képviselő: Dr. Kalmár István
A bírkózó sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzépse, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. Működési területén a sortegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére sportolási, testedzési lehetőségeket biztosít, elősegíti a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, a rekreációs tevékenységet a bírkózó sportágban. Biztosítja a bírkózás elsajátítását a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére ingyenes sportolási lehetőség megadásával. Tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bírkózó-versenyeket szervez. Együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Bírkózó szakosztályt hoz létre és működtet. ... >>

Kanizsai Futó és Szabadidő Sport Klub

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Sznopek József
Sportcélokat szolgáló közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként létrehozott sportegyesület. Tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése, a lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére, futás, kocogás, versenyek szervezése. ... >>

Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Havasi Ákos
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvát fiatalok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a kanizsai horvát fiatalokat és a velük közösséget vállalókat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára való törekvést. Együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek, illetve akik támogatják a kanizsai horvátok érdekeit. Az egyesület együttműködik az egyházakkal. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. ... >>

Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 32
képviselő: Ludvig Zoltán ... >>

Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 33-35/ A. I.em./3.
képviselő: Vizeli József
A zenekultúra közkinccsé tétele, a komolyzene iránt érdeklődő közönség körének szélesítése, felkelteni a művészi zene iránti igényt, a szabadidő hasznos eltöltése, művelődésre alkalmat adó programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Nagykanizsa város zenei életében való aktív részvétel, az egyesület működési feltételeinek megteremtése, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar működtetése, programjainak szervezése, a városban már működő vagy újonnan megalakuló szimfonikus zenekarok, együttesek támogatása. Új hagyományok megteremtése, művészeti iskola alapítása. Más megyékben hasonló céllal működő egyesületekkel, illetve külföldi országok településeivel való kapcsolatteremtés. ... >>

"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 5.
képviselő: Rikli Ferenc
A múzeumok hármas feladatának megfelelően a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás elősegítése. ... >>

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Karosi László
Az alapítvány a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (továbbiakban művészeti iskola) támogatásával igyekszik hozzájárulni a város zenei életének fejlődéséhez. ... >>

Kanizsai Zsinagóga Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady út 8
képviselő: Lévai Péterné, Tóth Lucia
Nagykanizsa város tulajdonában lévő volt zsinagóga épület, továbbá a zsidó közösség temetője és ravatalozója helyreállítása, az egyháztörténeti, kulturális és közösségi értékek megőrzése, gyarapítása és továbbadása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal