Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/A.
képviselő: Tusják Pál
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása.
A polgárőrszervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez.
A DZPSZSZ céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabályváltozások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Delfin Tanácsadó és Szolgáltató EGyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/ b. IV//1/a.
képviselő: Kummer József
A Dél-zalai régió ifjúsági és civil közösségeinek fejlesztése, az ifjúsági és civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakemberek képzése, ifjúsági információs és tanácsadó iroda működtetése, ifjúsági információs pont működtetése, helyi ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, gyermek és ifjúsági párbeszédrendszeres működtetése, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek általános (gazdálkodás, működtetése stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszeres kidolgozása, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti információáramlás elősegítése, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselevési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, az ifjúsági szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében. Az ifjú polgárőr moztalom szervezése, fiatalok felkészítése a polgárőr szolgálatra. ... >>

Dózsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy út 73/2 fsz./4
képviselő: Balogh Sándor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység szervezése. Hátrányos helyzetűek támogatása, műemlékvédelem. ... >>

Kisbagolai-Hegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 4.
képviselő: Baján Tibor
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Kisfakosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Kisfakos, Sandi út 14
képviselő: Garai Ferenc, Szommer András, Vajda Ferenc ... >>

Miklósfai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Miklósfa, Szentgyörgyvári út 29/A.
képviselő: Boha János, Hovánszky Gábor, Molnár Lajos
Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Nagykanizsa Főrhénczi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 1.
képviselő: Böröcz Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növeése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Nagykanizsa Keleti Városrész és Szabadhegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10. I/h. I//1.
képviselő: Kovács László
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon, ifjúság, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. ... >>

Nagykanizsa Közterületeinek Rendjéért és Tisztaságáért Alapítvány

(természetvédelem,közbiztonság)

8800 Nagykanizsa, Vécsey Zs. út 8.
képviselő: Kulbencz Ferenc
Nagykanizsa városában és közigazgatási vonzáskörzetében a közrend és közlekedésbiztonság államigazgatási feladatának segítése - együttműködve az állami közigazgatási szervekkel - valamint a természetes és épített környezet védelme, különös tekintettel a természetvédelemre, az állatvédelemre és a műemlékvédelemre. ... >>

Nagykanizsa Látó-hegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Liszt F. út 6/A.
képviselő: Varga Gyula
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Nagykanizsai "MUSKÁTLI" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5. III//318.
képviselő: Kovács Balázs
A közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági határőrizeti, megelőző vagyonvédelm8i, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

Nagykanizsai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 95
képviselő: Csonka Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összeghangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>
1. oldal