Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25
képviselő: Benedek Miklós
A környezeti nevelés népszerűsítése, helyi környezeti problémák megoldásának keresése, megszilárdítani a fenntartható társadalom ökológiai alapjait, környezeti nevelési modellkísérletben való részvétel. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és városkörnyéke. ... >>

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány

(környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Karmazin József
Elősegíteni a gazdasági érdekek összehangolásával a településen és környezetében az egészségesebb életkörülmények kialakulását, a környezeti károk felszámolását, ill. keletkezésük megakadályozását. ... >>

ZALANATURA Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 6/A. 4.lph. 2//3.
képviselő: Farkas Péter, Spolár Erika
A Nyugat-Dunántúl és a Balaton Régió területén található természeti értékek feltérképezése, monitoringja, kutatása, védelme. A gyermekek szemléletének környezettudatossá formálása: ismeretterjesztés, természetismereti és kézműves táborok, túrák, versenyek, előadások alkalmazásával, oktatási intézményekkel való szoros együttműködés kiépítésével. A régiók természeti és kultúrtörténeti értékeinek bemutatása. A környezettudatos magatartás formálása kiadványok készítésével, előadások, konferenciák, kiállítások, közéleti programok szervezésével. Természetes és épített környezetünk védelme, az alternatív energiahordozók használatának népszerűsítése, hulladékokkal kapcsolatos problémák kezelése. ... >>
1. oldal