Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 65
2. oldal

Rózsa Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7.
képviselő: Papp Ferenc
A Nagykanizsai Rózsa úti Óvoda szakmai munkájának elősegítése, a szakmaimunkát segítő tárgyi feltételek javítása. ... >>

"Segíts az Élet Alkonyán" Alapítvány a Nagykanizsai Idősekért

(intézményi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.
képviselő: Dr. Csákai Iván
A Nagykanizsai Idősek Otthonában lakó időskorúak életkörülményeinek, életminőségének javítása. ... >>

Szent Cecília Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 80.
képviselő: Czémánné Ferenc Adrienn
A magyar zene ápolása, tanítása, hazai és külföldi terjesztése, valamint az egyházi zene oktatása, stílushű előadása és a mindezen célokért dolgozó zeneiskolák,zenei együttesek,zenészek támogatása. ... >>

"SZERET" Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkácsy út 22.
képviselő: Vizeli Balázs
A Szeret zenekar kulturális tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása. A Kárpát-medencében élő nemzetek és nemzetiségek között az interetnikus népzenei kapcsolat bemutatása, népszerűsítése. Népzenei és klasszikus zenei koncertek szervezése, népi hagyományokat bemutató népzene- és zenetörténeti ismeretterjesztő előadások szervezése, rendezése. Népzenei és néptánc tanfolyamok, táborok szervezése. Vándor táncházak, néprajzi és környezetvédelmi előadások rendezése. A magyar gasztronómia és borkultúra támogatása a magyar népzene segítségével. A népi humor továbbéltetése a XXI. században: tehetségkutató versenyek és fesztiválok rendezése. Hátrányos helyzetű térségek, falvak népzenei oktatásának elősegítése. Kiemelkedő képességű fiatal népzenészek és táncosok szakmai támogatása. Segélykoncertek szervezése és CD kiadása baleset, vagy más okból bajba jutott zenész, táncos megsegítése érdekében. Határon túli magyarokkal, magyar szervezetekkel, valamint a Kárpát medencében élő különböző nemzetekkel, etnikumokkal való rendszeres kulturális és oktatási célú együttműködés kialakítása. Művészeti Iskola alapítása, audiovizuális oktatóanyagok kiadása, kotta és könyvkiadás, professzionális honlap és webáruház működtetése, a Szeret Zenekar koncertfelvételeinek, stúdió feltételeinek és népzenei gyűjtésének tárolása, letölthető formában. Zenei és környezetvédelmi profilú rádióállomás létrehozása és működtetése. Analóg népzenei anyagok digitalizálása és széleskörű terjesztése és az oktatásban való felhasználása. Tanulmányutak, folklórkutatások és néprajzi kutatások támogatása, kapcsolattartás az egyesület céljaival azonos tevékenységet folytató intézményekkel. Az egyesület célja a környezetvédelem területén felhívni a figyelmet a Kárpát-medence természeti értékeire és azok megóvására, kiemelten az élővizek, ivóvizek tisztaságának megőrzésére. Erdei iskolák alapítása és működtetése, tájvédelmi túrák és biciklitúrák szervezése. Szoros kapcsolat kialakítása a nemzeti parkokkal, kulturális program szervezése a látogatottság növelése érdekében. Rendezvények szervezése a környezettudatos fogyasztói szemlélet és gondolkodás jegyében, technikai újdonságok, energiakímélő ötletek, berendezése népszerűsítése. ... >>

Thúry Kulturális-Érdekvédelmi és Szabadidős Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 2.
képviselő: Bali Judit
Az iskola tanórán kívüli szabadidős lehe4tőségeinek bővítése, támogatása. A szükséges anyagi feltételek megteremtése. A diákönkormányzati rendezvények feltételeinek biztosítása. A szociálisan rászoruló tanulók programokon való részvételének támogatása. ... >>

"Tiberiás" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1
képviselő: Jakab László
Az alapítvány támogatni kívánja a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium szociálisan rászoruló, tehetséges tanulóit, illetve támogatni kívánja a minél magasabb színvonalú oktatás feltételeinek megteremtését. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon való jelölt állítás, jelölt támogatása. ... >>

Vabababa Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kossuth L. út 48.
képviselő: Balogh József
Művészeti iskola ? intézményi, pedagógiai és művészettörténeti értelemben is - létrehozása, elindítása. Művészetpedagógiai tevékenység: alternatív pedagógiák beemelése a művészetoktatásba, ezeken alapuló képzés-oktatás megszervezése, felügyelete és fejlesztése: a lehetséges szervezeti keretekben (közművelődési, oktatási intézményekben, egyesületi keretek között stb.), a lehetséges tartalmi formákban tudományos, művészeti (előadói és irányítói) és pedagógusképzés vonalán. Biztos pénzügyi, jogi alapokon nyugvó, kreatív alkotóműhely létrehozása. Nyári zöld-táborok megvalósítása, kertművészeti, land-art projektek megvalósítása, környezettudatosság, természetvédelem, állatvédelem. Múzeumpedagógia, múzeum intézményének alkotótérré való átformálása, kiállítások létrehozása. Gyerekszínház-színház alapítása, annak működési feltételeinek biztosítása. Drámapedagógiai nevelés, bemutatók, színházi előadások létrehozása, szervezése és rendezése. A nagykanizsai kulturális élet színesítése, helyi kulturális kezdeményezések országos kiszélesítése, az egyesület céljainak helyet adó intézményekkel való együttműködés, országos kulturális projektek életre hívása. A művészeti ágak népszerűsítése, azok képviselőinek minél szélesebb körben való megismertetése. A kortárs kultúra ? a művészetek minden területén ? népszerűsítése. Kortárs alkotóművészek bevonása pedagógiai és kulturális projektekbe. Szakmai alapon díjak, ösztöndíjak és támogatások odaítélése. Együttműködés olyan hazai és külföldi intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, szervezetekkel, stb. amelyek hasonló céllal működnek. A kultúrának, mint örökségnek a megóvása. Ismeretterjesztés (közművelődés), kutatás és tudományos tevékenység folytatása. Publikációs tevékenység. Dokumentációs, arhívációs tevékenység. ... >>

Veszprémi Egyetem Nagykanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 33.
képviselő: Torma Roland
A Veszprémi Egyetem nagykanizsa oktatói és alkalmazottai részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. A tömegsport és versenysportok folyamatos fejlesztése. ... >>

Winkler Lajos Középiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Antalics Dezső, Kovács Tibor, Mérksz Andor
A vegyipari középfokú oktatás, képzés támogatása és fejlesztése az iparág, valamint a rokonszakmái igényeinek megfelelően. ... >>

Zalaerdő Hevesi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Farkasné Bolin Ildikó
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli - területi intézmények közötti, országos játék, nemzetközi EB, VB, verseny, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és részvétel a különböző szintű versenyeken. Az iskola tanulóinak rendszeres testgyakorlás feltételeinek bővítése, biztosítása. A mindennapos testedzés megvalósítása, a sporban tehetséges fiatalok versenyszerű foglalkoztatása. ... >>

Zrínyi Miklós Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 38.
képviselő: Marczinka Csaba
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése. ... >>

Zsigmondy Tornaterem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Steindl József
Az iskolai testnevelés és tömegsport feltételeinek megteremtése, szociális létesítményekkel együtt. Új tornaterem létrehozása. ... >>

"Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Mérksz Andor
Az olajipari és gázipari szakképzés fejlesztése és kiszélesítése a rokon szakmák irányába az iparág igényeinek megfelelően. ... >>

Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Laukó Emőke
A Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal