Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 65
1. oldal

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

A Hevesi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 17/ B.
képviselő: Kiss Ernőné
A Hevesi Óvodában folyó nevelés-oktatás anyagi (tárgyi és személyi), környezeti feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a nevelés-oktatás támogatása. Az egészséges életmód, a mindennapos mozgásigény, az egészséges táplálkozási szokásrend kialakításának, a játék tevékenység támogatása. ... >>

A Templom Téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67.
képviselő: Losoncziné Nagy Bernadett
A Templom Téri Általános Iskolában folyó oktatás anyagi, tárgyi és személyi környezeti feltételeinek biztosítása, az oktatás és nevelés támogatása, ösztönzése, az egészséges életmód, a mindennapos mozgásigény, az egészséges táplálkozási szokásrend kialakításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Fogyatékosokért (Apk.60.012)

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 9.
képviselő: Kóczáné Horváth Piroska, Kórosné Tóth Zsuzsanna
Az értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő ? a Rózsa úti Általános Iskola jogutódjaként működő ? Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és esetleges jogutódjai működési feltételeinek javítása, minél magasabb színvonalú oktatás feltételeinek megteremtése a pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.
képviselő: Dr. Bátorfy József, Nemes István
A nagykanizsai dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozó munkájának támogatása. A kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, a tehetséges tanulók külföldi és belföldi tanulmányútjainak finanszírozásához hozzájárulás. ... >>

Angelus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsliniszky út 80.
képviselő: Makrai Mártonné
Iskolai rendszerben történő alapfokú művészeti oktatás, a keresztény európai és magyar zenekultúrában meghatározó jelentőségű egyházi zene ápolása, különös gonddal ügyelve annak tisztaságára, és a liturgiában betöltött szerepére. Tehetséges növendékek további tanulmányainak támogatása, ha lehetőség nyílik rá, ennek érdekében ösztöndíj létrehozása és gondozása, kamarazenekarok, kórusok, táncegyüttes létrehozásának, működési feltételeinek segítése, amelyek tevékenységükkel a közösséget is erősítik, az iskola működésével kapcsolatos rendezvények támogatása, mint táborozás, fesztiválok rendezése, azon való részvétel, hangversenyek szervezése, más művészeti, vagy azzal kapcsolatos rendezvények szervezése, az iskola hangszerállományának, kottatárának bővítése, a kötelező iskolai tandíjat megfizetni nem tudók segítése, olyan anyagi felajánlások befogadása, gondozása, amely az iskola tárgyi feltételeinek működését, vagy a fent említett célok valamelyikét megnevezve történik az alapítvány javára, feltéve, ha a felajánló nem támaszt, vagy képvisel, vagy fogalmaz meg az alapítvány céljaival ellenkező elvárásokat. ... >>

"Az Új Kanizsai Kórházért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Kovács József
Nagykanizsa város és a vonzáskörzetéhez tartozó betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Batthány Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Balogh László, Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn
Lehetőségeihez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Gimnáziumi (beleértve a hagyományos négyosztályos és nyolcosztályos forma), valamint a szakközépiskolai tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg szakmai ktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

"Batthyány Középiskoláért" Alapítvány Apk.60.006/2001!!!

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn, Dénes Sándor
A lehetőségekhez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola gimnáziumi, valamint a szakközépiskola tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg a szakmai oktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

Boldog Gyermekekért Kanizsa Waldorf Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 35
képviselő: Flumbort Andrea, Flumbort Zoltán, Kiss Tímea, Polgár Sándor, Refle Gyöngyi
A gyermeknevelés megújulása érdekében helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel Waldorf pedagógiai rendszerű intézmények, mint óvoda, általános és művészeti iskola, gimnázium alapítása, ehhez a szellemi, anyagi társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszerzése és ? külső segítséggel, források biztosításával - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése, illetve mindezek elősegítése az ezen oktatási módszert igénylő gyermekek, illetve szüleik részére. A Waldorf pedagógia alapelveinek és alkalmazásának magyarországi és Zala megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. Célja továbbá a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése és bevezetése hagyományos intézményekbe, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Célja továbbá érdeklődés esetén a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az egyesület szellemi és tárgyi lehetőségének kihasználásával különböző, a Waldorf oktatási módszer elterjesztése érdekében felnőtteknek, szülőknek, képzést biztosító nevelők, tanárok részére tanfolyamok, konferenciák szervezése. A Waldorf szellemiség segítségével különböző szabadidős iskolai képzésen túli képző-, tánc-, mozgás-, zenei művészeti előadások, szakkörök, összejövetelek szervezése. ... >>

Bolyai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Bodor Györgyné, Kalamár Márta
Az iskola intézményében folyó nyelvi tagozatos, valamint nyolc osztályos gimnázium tantervben dolgozó tanulócsoportok részére megfelelő taneszközök megvásárlásához való hozzájárulás. Az alapítvány anyagi lehetőségeivel, elsősorban az intézményben folyó nyelvi tagozatos, valamint a 8. osztályos gimnáziumi tantervvel dolgozó tanulócsoportok taneszköz igényeinek kielégítéséhez kíván hozzájárulni. Az alapítvány segíti a tanulócsoportok taneszközigényeinek kielégítését, az iskola tárgyai felszereltségének javítását, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények lebonyolítását, az oktatás eredményességét elősegítő újszerű pedagógiai programok bevezetését, iskolai sportrendezvények támogatását. Előbbieken felül az iskola tanulóinak támogatását: kirándulásokon, táborozásokon, versenyeken való részvételét, jutalmazását, sportolási feltételeinek javítását. Ezzel az alapítvány elsősorban a 650 tanuló hatékonyabb oktatását, képzését segíti elő. ... >>

Bolyai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Kalamár Márta
A Bolyai János Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa úszói sportegyesületének utánpótlás nevelése. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése. Az iskola igény szerint a város iskoláinak 10-14 éves korosztályáig a nyári táborozás megszervezése Balatonmárián. ... >>

Cserháti Idegen Nyelvi" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A.
képviselő: Dr. Henczi Edit, Némethné Gyöngy Gabriella
A nagykanizsai Cserháti Sándor MG-i és Gépészeti szakközépiskolában folyó idegennyelvi képzés eredményességének elősegítése. Az idegen nyelvek nyelvterületen történő gyakorlásának megteremtése minél több tanítvány részére. ... >>

Csokonai Utcai Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Csokonai M. u. 5.
képviselő: Hartainé Bobay Éva ... >>

"Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Jesch Aladár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház Rendelőintézete gyógyító eszköztárának fejlesztése, az ehhez szükséges pénzeszközök megteremtése, a város polgárai gyógyításának és gondozásának érdekében. ... >>

Hevesi Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Végh Csabáné
Az iskola tanulóinak segítése, támogatása, jutalmazása. Az iskola tárgyi, technikai felszereltségének javítása, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények támogatása, hagyományok ápolása. (Pl. Hevesi napok programjainak finanszírozása, tanulmányi és sportversenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, ünnepek előtti játszóházak támogatása.) ... >>

"KA-ROCK" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor, Táborosi Mihály
Az amatőr zenekarok felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása minimum havi egy-egy alkalommal. A ?RETR? Ifjúsági Klub megalapítása és játszó, illetve próbaterem kialakítása, hangosításra alkalmas technikai felszerelések és berendezések berendezése. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi zenekarok országos elismertségének elősegítése, illetve külföldi szerepelési lehetőség. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése (sport-zene-prevenció). Helyi médiákban könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása (Kanizsa Tv, Kanizsa Rádió), illetve ifjúság kiadása. A helyi motorosklubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. Zenei továbbképzés, hogy az amatőrökből profik válhassanak. ... >>

Kanizsa Diákkosárlabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szányiné Kovács Mária
Az általános és középiskolás sportolók kiválasztása, a sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása, a tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Nagykanizsa általános és középiskoláinak felkarolása, együttműködés. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 31 E III/6
képviselő: Prikryl József
A magyar nemzeti kultúra és gasztronómiai hírnevének megőrzése, népszerűsítése belföldön és külföldön; a Magyar Gasztronómiai Szövetség által megfogalmazott célok támogatása.
Zalai kulturális és gasztronómiai hagyományok kutatása, ápolása.
Tartalmas és következetes szakmai munkavégzés az egyesület szakács, cukrász, éttermi és idegenforgalmi szekcióin keresztül.
Helyi szakmai információs rendszer kiépítése, működtetése.
A vendéglátás és idegenforgalom szakterületen dolgozók tájékoztatása, szakmai kérdésekben véleménynyilvánítás, állásfoglalás és javaslattétel.
Együttműködés a vendéglátó szakmához közvetetten kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel (önkormányzatok, szakképző iskolák, kamarák, ÁNTSZ stb.)
Az éves munkaterv alapján gasztronómiai és idegenforgalmi rendezvények, fórumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása.
Iskolai és nem iskolai jellegű szakképzés támogatása.
A tradicionális és modern gasztronómiai technológiák kutatása, ötvözése.
Tájékoztató jellegű regionális gasztronómiai és idegenforgalmi kiadványok szerkesztése, publikálása, sajtónyilvánosság biztosítása.
Nemzetközi szakmai cserekapcsolatok kiépítése, működtetése; uniós tagságunk megerősítése érdekében nyelvi ismeretek bővítése.
Az egyesület tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázatok figyelése, ezen pályázatokon való részvétel. ... >>

Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 33.
képviselő: Dr. S. Nagy Katalin
Nagykanizsán önálló főiskola létrehozásához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, majd az önálló főiskola megalapítása és fenntartása. A térség szakemberképzésének támogatása főiskolai és "post secondary" szinten. Külföldi felsőoktatási intézményekkel kapcsolat kiépítése és folyamatos együttműködés fenntartása. Szakmai tanácskozások és továbbképzések szervezése, a hallgatók ösztöndíjas támogatása. ... >>

Kanizsa Sárkányhajó Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 15
képviselő: Peterka Henrietta
Nagykanizsán és környékén a sárkányhajózás, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Közreműködni minden olyan tevékenységben, amely szükséges ahhoz, hogy az egyesület székhelyén élők sportolási feltételei javuljanak. Ennek megfelelően a városban működő és élő vállalkozók, állampolgárok anyagi támogatásában olyan pénzügyi források teremtése, amelyekkel a fenti célok megvalósíthatók. A városban működő és élő vállalkozók és állampolgárok anyagi támogatásával olyan pénzügyi források teremtése, mellyel a sportolási feltételek javíthatók. Az egyesület tagjai, családtagjaik, továbbá a rászoruló sportolni vágyók részére sporteszközökkel, rendezvények szervezésével való támogatása. A nagykanizsai általános és középiskolás diákok körében a sárkányhajózás népszerűsítése. ... >>

Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 33-35/ A. I.em./3.
képviselő: Vizeli József
A zenekultúra közkinccsé tétele, a komolyzene iránt érdeklődő közönség körének szélesítése, felkelteni a művészi zene iránti igényt, a szabadidő hasznos eltöltése, művelődésre alkalmat adó programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Nagykanizsa város zenei életében való aktív részvétel, az egyesület működési feltételeinek megteremtése, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar működtetése, programjainak szervezése, a városban már működő vagy újonnan megalakuló szimfonikus zenekarok, együttesek támogatása. Új hagyományok megteremtése, művészeti iskola alapítása. Más megyékben hasonló céllal működő egyesületekkel, illetve külföldi országok településeivel való kapcsolatteremtés. ... >>

Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Keresztesné Rajnai Zsuzsanna
A kórházi, egészségügyi és szociális ellátásban a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok, vállalkozók, jogfenntartók, átmenetileg munka nélkül lévők) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A KEDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Karosi László
Az alapítvány a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (továbbiakban művészeti iskola) támogatásával igyekszik hozzájárulni a város zenei életének fejlődéséhez. ... >>

Kis-hegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körtér 12/ C/ 1//7.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Becsehely község környezetében lévő Kis-hegy magaslatán a Canis Minor Csillagvizsgáló megépítése, üzemeltetése, karbantartása, az Obszervatóriumhoz kapcsolódó műszerpark megteremtése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a csillagvizsgálót körülvevő terület karbantartása, és a területen a továbbiakban létesülő egyéb épületek kivitelezése, azok cél szerinti működtetése. A csillagászatot amatőrként végző szervezetek működéséhez, tudományos kutatásához elengedhetetlen létesítmények, valamint a technikai eszközök beszerzése, és azok biztosítása.
Az alapítvány támogatja a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület azon tevékenységeit, melyek a csillagvizsgáló megvalósításához, fejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak, valamint elősegítik a más amatőr csillagász szervezetek és amatőrcsillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás és ismeretterjesztés terén.
Olyan alapítványi vagyon létrehozása, mely segítésével az alapítvány elsődleges céljainak megvalósulása hosszú távon eredményes lehet.
A csillagászat népszerűsítése, a tudományos ismeretterjesztés, a csillagászat iskolai és iskolán kívüli oktatása. A térség kulturális javainak bővítése ezen tevékenységekkel.
... >>

Kiskanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 67.
képviselő: Hackler Jánosné, Tulman Gézáné
Az Általános Iskola Kiskanizsa tanulói és szülői társadalma részére a rendszeres testedzés, a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása, az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének lehetővé tétele, a tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük elősegítése, különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése, sportkapcsolatok létesítése, sporthagyományok ápolása. ... >>

KÓRHÁZ-CARITAS" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Cserti Tibor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza megelőző bajmegállapító, gyógykezelést és fekvőbeteg ellátást nyújtó tevékenységének elősegítése, az ehhez szükséges gépek, eszközök beszerzéséhez szükséges pénzforrások kibővítése. ... >>

Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Horváthné Göndör Réka
Az óvoda eszközállományának bővítése. Játékeszközök, szemléltető eszközök, bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása, az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök vásárlása. Az alapítvány által szervezett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány Nagykanizsa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Czupi Gyula, György Pál
A Nagykanizsai Városi Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
képviselő: Pápai György
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelési és oktatási céljainak elősegítése. ... >>

Magyar Amatőr Rádiócsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Attila út 10/1. fsz./2.
képviselő: Sári Gábor
Soraiba tömöríteni a csillagászattal, rádiócsillagászattal amatőrként foglalkozókat, a téma iránt érdeklődőket, a csillagászati oktatást és ismeretterjesztést amatőrként végzőket, a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismeretterjesztést végző intézményeket, szervezeteket munkájukban. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével, műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. Elősegíteni a más amatőr rádiócsillagász (csillagász) szervezetek és amatőr csillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás ismeretterjesztés terén. Obszervatórium létrehozása és működtetése. ... >>

Miklósfai Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Iskola út 10.
képviselő: Koncz Tivadarné
Az általános iskolai oktatás színvonalának javító anyagi-technikai feltételek megteremtésének elősegítése, valamint az iskolai tanórán kívüli szabadidős tevékenységi rendszerének fejlesztése. ... >>

Miklósfai Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Gárdonyi út 10.
képviselő: Baa Józsefné
A Miklósfai Óvoda fejlesztése, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása a miklósfai óvodások érdekeinek figyelembe vétele mellett. ... >>

"Nagykanizsa Attila Úti Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Attila út 7.
képviselő: Horváth Judit
Az óvoda oktató és nevelő munkájához szükséges feltételek folyamatos javítása, az óvodai dolgozók szakmai tudásának növelése, a gyermekek és dolgozók indokolt és eseti anyagi támogatása. ... >>

Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 38
képviselő: Horváth Gyula
Az arra érdemes és szociális helyzetüknél fogva rászorult tanulók eseti ösztöndíjjal történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon. A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez (külföldről nyelvgyakorlás céljából ideérkező külföldi tanulók szállás, étkezés, ellátás és utazási költségeihez, valamint a külföldre nyelvgyakorlás céljából kiutazó magyar tanulók utazási, étkezési és ellátási költségeihez) eseti hozzájárulás biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok továbbépítésével. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez (a versenyző tanulók utazási, élelmezési és ellátási, továbbá a versenydíjak beszerzési költségeihez) való esetenkénti hozzájárulás. Az iskola azon pedagógusainak eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása, akik munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók érdekében önképzésben vesznek részt. A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti öszöndíjban való részesítése. Az iskola pedagógusközössége javára adományozott Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. (balatonfenyvesi 3719 hrsz.) szám alatti üdülőingatlan fenntartása, karbantartása, időnkénti felújítása, valamint az itt történő pedagógus és gyermeküdültetés, valamint az itt szervezett nyelvi- és más tanulmányi táborok költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Nagykanizsai 3. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 17.
képviselő: Bolfné dr. Kovács Ibolya ... >>

Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 1. II//5.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Soraiba tömöríteni a csillagászattal amatőrként foglalkozó, a csillagászati oktatás és ismeretterjesztést amatőrként végző és a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismertterjesztést végző intézmények, szervezetek munkáját. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. ... >>

Nagykanizsai Batthyány-s, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23
képviselő: Cseke József, Molnár László
Összefogni mindazokat, akik a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium élete, hagyományai, kulturális, művészeti értékei, múltja és fejlődése iránt érdeklődnek, a hagyományok, emlékek ápolásához és a gimnázium fejlődéséhez tevékenységükkel hozzájárulni kívánnak. Céljainak tartja továbbá mindazon szellemi érték, tudás, tapasztalat összegyűjtését és felhasználását, amely segítheti a város lakosságának társadalmi, gazdasági és kulturális körülményeinek javítását. Erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való kötődést, közreműködik az iskolatársak között létrejött barátság ébrentartásában. ... >>

Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 43/ A.
képviselő: Szőlősi Ibolya
Az iskolai sakkoktatás támogatása, a tehetséges fiatalok edzésének és versenyeztetésének feltételeiről való gondoskodás. ... >>

Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
képviselő: Vereb Zsolt
Közhasznú tevékenysége során támogatást nyújt a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktató-nevelő munkájának, az oktatási intézményben tanuló, arra rászoruló személyek, tanulók, hozzátartozóik szociális támogatása. Az iskola tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.
képviselő: Hella Ferenc református lelkipásztor
A nagykanizsai Református Egyházközösséghez tartozó, az egyhátag elődök által folyamatosan létrehozott szellemi és tárgyi értékek fentnartása, megóvása, állagának megőrzése, működtetése és adományokból való bővítése. Iskolák működésének segítése. A rászoruló szegények segítése. Közhasznú egyházi kiadványok megjelenésének támogatása. ... >>

Nagykanizsai Szent Imre Uti Napközi Otthonos Ovoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
képviselő: Laskainé Simonka Ágota
A magasabb színvonalú nevelőmunka előmozdítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a nagykanizsai Szent Imre úti óvodában. ... >>

Nagyrác Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
képviselő: Gerócs Lászlóné ... >>

Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 81
képviselő: Kuti László
A Palini általános iskolában folytatott tanulmányaik során a tanulmányokban, a közösségi munka vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetük miatt anyagi segítségre szoruló gyermekek jutalmazása, támogatása, valamint az iskola pénzeszközeinek kiegészítése. Amennyiben az alapítvány eszközei lehetővé teszik és az alapítvány alapvető céljait nem veszélyezteti az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének a támogatása (tandíj, tankönyv, utazási költségek). ... >>

Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Attila út 2.
képviselő: Smolcz Frigyes
Általános iskola diákjainak nevelése, képzése, tantervi oktatás a kultúra, sport és egyéb verseenyeken való résztvevők képzése, az iskolai legalább két nyelv, az angol és a német oktatás színvonalának emelése, a számítástechnikai oktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

"Platán sori Vackor Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/B.
képviselő: Mész Jánosné
Az óvoda nevelési programjában kitűzött célok megvalósításának támogatása, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása, fejlesztése, a gyerekek fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Retro-Dance Fitt-Tánc Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 124.
képviselő: Gáspár-Csere Erzsébet
A Magyarországon kiemelkedően népszerű tömeg- és versenysport, az aerobik, a tánc, mint sport népszerűsítése, a gyermekeknek már óvodás, kisiskolás korban megismerjék a sport különböző területeit, mozgáskultúra kialakítása, az egészséges szokások, mozgásformák gyermekkorban való megismertetése, tagjai sporttevékenységének a biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>

Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
képviselő: Kardos Ferenc
A tantervi feladatokon túl a tehetséges tanulóknak új lehetőségek biztosítása, kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása, a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltéséhez való hozzájárulás, az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal