Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Dr- Palkovics László, Sáfár László
Összefogni, koordinálni tagjainak a shotokan karate-do stílussal kapcsolatos tevékenységét, segíteni tagjai technikai, szellemi és egészségügyi fejlődését, elősegíteni a hazai tömegsportmozgalom kiteljesedését. ... >>

"Bajcsai" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Törökvári út 65.
képviselő: Kiss Józsefné, Paczári Árpádné, Pusztainé Weinhoffer Zita
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
A Bajcsai Kulturális Egyesület működési feltételeinek megteremtése.
A helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és terjesztése.
A kulturális élet működtetése.
Új hagyományok kialakítása. ... >>

Dél-Nyugat Magyarországi Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Ilona út 7.
képviselő: Bebes Tibor
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme és képviselete. ... >>

Dél-Zalai Jogászok Báró Wlassics Gyula Egyesülete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1
képviselő: Dr. Károlyi Attila
Dél-Zalai jogélet fejlesztése, a jogtudomány művelése, a jogélet különböző területein működő jogászok szakmai-tudományos együttműködésének előmozdítása, a jogászok társasdalom szakmai- és társadalmi együttműködésének ösztönzése, előmozdítása. ... >>

Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/A.
képviselő: Tusják Pál
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása.
A polgárőrszervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez.
A DZPSZSZ céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabályváltozások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Delfin Tanácsadó és Szolgáltató EGyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/ b. IV//1/a.
képviselő: Kummer József
A Dél-zalai régió ifjúsági és civil közösségeinek fejlesztése, az ifjúsági és civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakemberek képzése, ifjúsági információs és tanácsadó iroda működtetése, ifjúsági információs pont működtetése, helyi ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, gyermek és ifjúsági párbeszédrendszeres működtetése, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek általános (gazdálkodás, működtetése stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszeres kidolgozása, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti információáramlás elősegítése, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselevési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, az ifjúsági szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében. Az ifjú polgárőr moztalom szervezése, fiatalok felkészítése a polgárőr szolgálatra. ... >>

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége (60091)

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Úttörő út 3.
képviselő: Nagy József György
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Magyarországon élő cigányság életkörülményeinek javításához. Ennek érdekében a szövetség ifjúsági célokat is megvalósít. ... >>

DKG Szakszervezeti Lövész Klub

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
képviselő: Mádé Károly ... >>

DZVÍZ Független Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. út 15/a.
képviselő: Vercz Istvánné
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Édesipari és Fenntartási Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 95.
képviselő: Dávid Ferenc
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése a törvényes szakszervezeti jogok gyakorlása révén. ... >>

ENERGIA Szabadidősport Klub

(sport,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 32.
képviselő: Bagarusné Salamon Beatrix
Biztosítsa az E.ON dolgozók és közvetlen hozzátartozóik, pártoló tagok szervezett körülmények közötti testedzését. Sportrendezvények szervezése, tagjai versenyeztetése más egyesületek versenyein, sporttalálkozóin.A klubtagok sportszeretetre és egészséges életmódra nevelése. Más sportegyesületekkel és sportszövetségekkel való kapcsolattartás. ... >>

Erdőgazdák Zala Megyei Szövetsége Nagykanizsa

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 5.
képviselő: Bognár László ... >>

Extrem Bike Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Árpád út 42
képviselő: Molnár József
A kerékpár és a kerékpározás népszerűsítése
felkészülés és versenyzési lehetőség megteremtése
az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése
kerékpáros érdekvédelem elősegítése
versenyek szervezése és rendezése
oktatás és képzés a kerékpározás helyes technikájához, illetve a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályok megismertetése érdekében
környezet és természetvédelem a kerékpársport közvetítésével. ... >>

Faipari Szakosztály Egyesület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Őrtorony út 35/ B.
képviselő: Hohl László
A nagykanizsai és Nagykanizsa város környékén élő és dolgozó bútorgyártók és a bútorgyártáshoz szükséges háttéripari tevékenységet végzők egyesületbe való tömörülése. Közös rendezvények lebonyolítása, azokon való részvétel. Kapcsolattartás az országban működő szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel. Az egyesület működése kiterjed az ország területére. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Ady út 7.
képviselő: Poprádi Zoltán
Tagjai a családok és a civil lakosok számára lehetőséget adjon a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartásához, a közösségi életre, a tájékoztatási, működési és szórakoztatási igények kielégítése, segítse a közérdekű és egyéni problémák megoldását. Elősegíteni az aktív életben szerzett tapasztalatok, ismeretek hasznosítását ahonvédelmi nevelőmunkában, a közbiztonság szilárdítása érdekében. Katonai, művelődési és szórakoztatási - programokszervezése. Véleménynyilvánítás a tagokat érintő kommunális szociális ügyekben, segíteni a tagság önművelódését, öntevékeny csoportjának szervezését. ... >>

J 02 Nagykanizsa Postagalamb Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 3/A
képviselő: Farkas Tibor, Keller Sándor, Liplin László
A postagalambok röptetési és kiállítási versenyeztetésével kapcsolatban, az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása a tagok javára, a tömegsport jellege megőrzésével. A mindenkori hatályos szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása. ... >>

Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 31 E III/6
képviselő: Prikryl József
A magyar nemzeti kultúra és gasztronómiai hírnevének megőrzése, népszerűsítése belföldön és külföldön; a Magyar Gasztronómiai Szövetség által megfogalmazott célok támogatása.
Zalai kulturális és gasztronómiai hagyományok kutatása, ápolása.
Tartalmas és következetes szakmai munkavégzés az egyesület szakács, cukrász, éttermi és idegenforgalmi szekcióin keresztül.
Helyi szakmai információs rendszer kiépítése, működtetése.
A vendéglátás és idegenforgalom szakterületen dolgozók tájékoztatása, szakmai kérdésekben véleménynyilvánítás, állásfoglalás és javaslattétel.
Együttműködés a vendéglátó szakmához közvetetten kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel (önkormányzatok, szakképző iskolák, kamarák, ÁNTSZ stb.)
Az éves munkaterv alapján gasztronómiai és idegenforgalmi rendezvények, fórumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása.
Iskolai és nem iskolai jellegű szakképzés támogatása.
A tradicionális és modern gasztronómiai technológiák kutatása, ötvözése.
Tájékoztató jellegű regionális gasztronómiai és idegenforgalmi kiadványok szerkesztése, publikálása, sajtónyilvánosság biztosítása.
Nemzetközi szakmai cserekapcsolatok kiépítése, működtetése; uniós tagságunk megerősítése érdekében nyelvi ismeretek bővítése.
Az egyesület tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázatok figyelése, ezen pályázatokon való részvétel. ... >>

Kanizsáért Közéleti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 15
képviselő: Marton István
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül a helyi polgárság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének elősegítésében, a város és városkörnyéki kulturális örökség megóvásában, környezetvédelem területén, valamint a lakosság közbiztonságának javítására szolgáló megoldások keresésében tevékenyen részt venni. Az egyesület célja, hogy konkrét problémákra keressen és nyújtson megoldásokat, valamint szakmai tudásuk alapján új lehetőségekre tegyünk javaslatot. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete. Képviseli és segíti tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához. Tagjainak, valamint a helyi lakosság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közélet valós helyzetének feltárása, erről a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása. A közösségi célok megvalósítására történő mozgósítás az élet minden területén. Helyi identitástudat kialakítása, erősítése. A város és városkörnyéki közbiztonság javítása. Ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. Környezetvédelem és környezettudatos életmód fontosságának erősítése. ... >>

Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Havasi Ákos
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvát fiatalok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a kanizsai horvát fiatalokat és a velük közösséget vállalókat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára való törekvést. Együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek, illetve akik támogatják a kanizsai horvátok érdekeit. Az egyesület együttműködik az egyházakkal. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. ... >>

Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Keresztesné Rajnai Zsuzsanna
A kórházi, egészségügyi és szociális ellátásban a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok, vállalkozók, jogfenntartók, átmenetileg munka nélkül lévők) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A KEDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Jakabkuti út 86
képviselő: Geönczeöl Attila, Györgykovács Imre, Horváth Gyula, Horváth Lajos, Tóth Miklós
Az egyesületbe tömörült szőlő- és bortermeléssel foglalkozó kisbirtokosok (1 hektár termőterület, vagy 80 hl éves termés) érdekeinek képviselete Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Az egyesület, a Magyar Szőlő- és Borkutúra Nonprofit Kft. közreműködésével országos szakmai érdek-képviseleti fórumot biztosít tagjainak. ... >>

"Kiskanizsa" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Tóth István
Tagjai egyéni és kollektív érdekvédelme. Nagykanizsai Zalagyöngye néptánc együttes működési feltételeinek megteremtése, a népi, nemzeti és helyi hagyományok újraélesztése,. ápolása és terjesztése. ... >>

Közép-dunántúli Gázipari Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 32.
képviselő: Zsille János
A szakszervezetet alkotó szakszervezeti tagok érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Magyar Olajbányászok Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

8921 Nagykanizsa, Kazanlak körút 4. D/ 4//17.
képviselő: Horváth József
A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete, ennek érdekében figyelmet szentel a munkahelyen biztonságának megteremtésére, a mumnkavállalói jogok biztosításának, a dolgozók életét és munkahely körülményeit befolyásoló tényezőknek. ... >>

Maximus Kanizsa Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 73
képviselő: ifj Szekszárdi József
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó erőemelő sporttevékenység lehetőségének biztosítása.
Erőemelő sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése.
Erőemelő edzőterem létrehozása és üzemeltetése.
Aktív erőemelő versenyzők beléptetése az egyesületbe, utánpótlás nevelés, belépés a MERSZ (Magyar Erőemelő Szövetség) tagjai közé és részvétel a szövetség versenyein, kapcsolattartás a többi tagegyesülettel.
Pályázás erőemelő versenyrendezésre a MERSZ éves versenynaptárában szereplő versenyek közül, kapcsolatfelvétel rendezvényszervezőkkel és más sportegyesületekkel sportági bemutató céljából. ... >>

Nagykanizsa és Vidéke Átalános Ipartestület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Berzsenyi u. 2/A.
képviselő: Szakony Szilárd ... >>

Nagykanizsai Aikido Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 21/a.
képviselő: Józsa Tamás
Az Aikido népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. Az Aikido oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Az Aikido színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése. Együttműködés a Magyar Aikido Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi Aikido szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres út 2-8
képviselő: Jaskó József, Jászberényi Zsombor
Az egyesület elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi ? egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedettnek szoros együttműködésben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével. Biztosítja, hogy a tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő felvilágosító tevékenységben. ... >>

Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Kupó Csaba
A tagság munkajogi, gazdasági, szociális önsegélyző, és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése a törvényes szakszervezeti jogok gyakorlása révén, tagjainak szociális indokból történő segélyezése, kulturális, szabadidős programok, üdülések szervezése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Gyáregység Sütő- és Édesipari és Fenntartási Dolgozóinak Független Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 95.
képviselő: Benke László, Dolezsár Ferenc
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek képviselete. ... >>

Nagykanizsai Lakásüzemeltetők Képviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Új Élet út 31.
képviselő: Pintérné Bedő Ibolya
Nevelési környezet- és természetvédelmi célú egyesüelt. ... >>

"Nagykanizsai Síbarátok" Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 9/ A.
képviselő: Horváth Szilárd, ifj. Szányi Gábor, Szányi Gyula
A sporttág megismertetése, gyakorlati-elméleti oktatás, fizikai és szellemi felkészítés, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel a kapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Nők-háza Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 34.
képviselő: Nyakó Melinda, Rejtélyiné Nagy Gabriella
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és kulturális, szociális, életminőség, hagyományőrzés identitás és határmentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbségek kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések, vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése. Kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) ... >>

Roma Nők Országos Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Váradi Istvánné Orsós Katalin
Elősegíti a roma nők oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatásainak bővítését.
Ellátja a hozzá csatlakozó cigány szervezetek vezetőinek felkészítését, érdekvédelmét, részükre szakmai tanácsadást szervez. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a kisebbség kultúráját. ... >>

Thúry Kulturális-Érdekvédelmi és Szabadidős Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 2.
képviselő: Bali Judit
Az iskola tanórán kívüli szabadidős lehe4tőségeinek bővítése, támogatása. A szükséges anyagi feltételek megteremtése. A diákönkormányzati rendezvények feltételeinek biztosítása. A szociálisan rászoruló tanulók programokon való részvételének támogatása. ... >>

TUNGSRAM-NFDSZ Caritas Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Hegyháti Jánosné
A Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete mindenkori tagjainak szociális megsegítése. A GE Hungary Rt. Nagykanizsai Fényforrásgyára munkavállalói részére történő jogi segítségnyújtás rendszeres biztosítása, folyamatos jogi tájékozatás megadása. ... >>

Városi Bélyeggyűjtők Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szemere út 9.
képviselő: Horváth László
A filatelista kultúra fejlesztése, a bélyeggyűjtés elősegítése, filatelista hagyományok és kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a bélyeggyűjtés népszerűsítése, tagok szervezése, tagjainak filatelista-érdekvédelem biztosítása, képviseletük ellátása. ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Nagykanizsai Érdekvédelmi, Kulturális és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 17.
képviselő: Major Csaba
A vesebetegek és a szervátültetett emberek sajátos érdekeinek képviselete. A vesebetegek és szervátültetettek egymást ismerő, segítő közösségekké szervezése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása és a megvalósításukról való gondoskodás. ... >>

Vidéki Újságírók Egyesülete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kórház út 14. IV/11
képviselő: Tar Mihály
Tagjai szakmai, jogi érdekvédelmének és érdekképviseletének érvényesítése. ... >>

Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 5.
képviselő: Fehér Imre
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi és állampolgári jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme és képviselete. Ezen belül különös gondot fordít az időskorúak társadalmi megbecsülésének elősegítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére, életfeltételeinek alakulására. ... >>
1. oldal