Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 77
1. oldal

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

"ANOSZTRU" Országos Cigány Egyesület

(oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Bajné Váradi Beáta, Teleki László
Az országos cigányság hatékony érdek érvényesítésével kapcsolatos tevékenység: a magyarországi cigányság hatékony oktatási, felnőttképzési, foglalkoztatási, emberi jogi érdek érvényesítésével kapcsolatos tevékenység, a cél érdekében megyei oktatási és képzőközpontok létrehozása, a nők esélyegyenlőségének biztosítása, kutatás. ... >>

Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth út 39.
képviselő: Bogdán Géza, Orsós Vendel, Steflovics Attila
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához. Környezetvédelem. ... >>

"BIZTONSÁG" Alapítvány (20295)

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 17-19.
képviselő: Weiland Károlyné
A szövetkezet nyugdíjas tagjainak anyagi támogatása meghatározott összegű járadék formájában az alaptőke hozadékából, kamatából. ... >>

Cégbarátok Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 35/ D fsz./9
képviselő: Rada Tamás
A körbetartozásokkal foglalkozó kis és közép vállalkozásokat segítő on-line weblap ? www.cegbaratok.com ? folyamatos fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, működésének és népszerűsítésének támogatása. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. ... >>

Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8
képviselő: Szántó Miklós
A helyi közéletben való aktív részvétellel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fejlődésének elősegítése, valamint a város rangjához, polgári hagyományaihoz méltó közéleti és helyi politikai kultúra megteremtése. ... >>

Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Czupi József, Gyertyánági Endre
A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításán keresztül. ... >>

Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/A.
képviselő: Tusják Pál
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása.
A polgárőrszervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez.
A DZPSZSZ céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabályváltozások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Delfin Tanácsadó és Szolgáltató EGyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/ b. IV//1/a.
képviselő: Kummer József
A Dél-zalai régió ifjúsági és civil közösségeinek fejlesztése, az ifjúsági és civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakemberek képzése, ifjúsági információs és tanácsadó iroda működtetése, ifjúsági információs pont működtetése, helyi ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, gyermek és ifjúsági párbeszédrendszeres működtetése, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek általános (gazdálkodás, működtetése stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszeres kidolgozása, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti információáramlás elősegítése, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselevési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, az ifjúsági szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében. Az ifjú polgárőr moztalom szervezése, fiatalok felkészítése a polgárőr szolgálatra. ... >>

Dózsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy út 73/2 fsz./4
képviselő: Balogh Sándor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység szervezése. Hátrányos helyzetűek támogatása, műemlékvédelem. ... >>

"Dr. Papp Simon Alapítvány"

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Vár út 9.
képviselő: Balogh József
A vállalat aktív dolgozóinak és nyugdíjasainak anyagi támogatása, segélyezése, életkörülményük javítása. ... >>

DZVÍZ Független Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. út 15/a.
képviselő: Vercz Istvánné
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Életmeder Alapítvány a Vidék Fejlődéséért és Megújulásáért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 113/ A
képviselő: Frazon Ivánné
A térség, a kisrégió életfeltételeinek megőrzése, az életminőség javítása, összehangolt környezetvédelmi és környezetbarát alkalmazások megismertetése és fejlesztése, újító közösségi kezdeményezések, a foglalkoztatás bővítése, szociális tevékenység, kulturális örökség, az épített és természeti környezet védelme, gazdaságfejlsztési programok elindítása, előkészítése a gazdaság többi ágazatába integrálva. ... >>

Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Hegyi József
A vadásztársaság céja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lószer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összahangban, továbbá a környzet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Fakosért Városrész Szépítő Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Damjanich út 2. 2038 hrsz.
képviselő: Nagy József György
A városrész szépítése, fejlesztése, gyarapítása és környezetének megvédése, valamint a Nagykanizsa kisfakosi és nagyfakosi városrészben élők társadalmi érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Király út 14.
képviselő: Mihályi Ferenc
A gázszolgáltatóknál dolgozók részére a pénztári tagsággal járó előnyök biztosítása. ... >>

H-Turul Motoros Klub Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 81.
képviselő: Bolla Ferenc
A motorkerékpár és a motorkerékpározás népszerűsítése, az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése. Magyarország tájainak, műemlékeinek megismerése a motorkerékpáros túrázás segítségével, rendezvények, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás az országban működő motorosklubokkal, nemzetközi kapcsolattartás nemzetközi motorosklubokkal. ... >>

Harmónia Jóga-Pilates Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 21
képviselő: Goórné Tótpeti Erzsébet
Összefogja és támogassa a tagok egészséges életmódjára való törekvést. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lévő személyek részére biztosítsa az egészségmegőrzést, különös tekintettel a jóga, pilates alakformáló torna gyakorlását. Előadások, foglalkozások keretében ismertesse meg a tagokkal az egészséges életmód, lelki egészség, mentálhigéné, egészséges táplálkozás, életvezetés feltételeit. Szabadidős és hobbitevékenység keretei között az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés, táborok szervezése. ... >>

"HORUS" Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 4.
képviselő: Dr. Vanek Zsuzsa
A magyar egyiptológia nemzetközi tekintélyének emelése, az Egyiptomban folyó helyszíni kutatásokban való részvétel lehetővé tétele a magyar egyiptológusok számára. ... >>

Innovációs Társadalmi és Idegenforgalmi Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi S. út 3.
képviselő: Habjánecz Györgyné
Az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés segítése, az ehhez szükséges innovációk közvetítése megismerése, kiemelten az ifjúság számára, idegenforgalmi tevékenység révén. Más népek kultúrájának, szokásainak megismerése, kapcsolatok erősítése. Turisztikai, idegenforgalmi látnivalók felkutatása, a már meglévő épületek, területek ésszerű kihasználása, népszerűsítése, új létesítmények kialakítása a lakosság, a vállalkozói szféra és más civil szervezetek közreműködésével. A hagyományok erősítése, a sokszínű kultúra megőrzése, mindezek bemutatása egyéni vagy csoportos programok keretein belül. A falusi turizmus ? mint tevékenységi kör ? szálláshelyek, idegenvezetés, túraszervezés, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenység. Művészeti együttesek alakítása és más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése, menedzselése. Szakmai oktatás, ifjúság és felnőttképzés, valamint továbbképzés szervezése lebonyolítása, fiatalok számára nyújtott segítség, szakmai gyakorlati helyekről való gondoskodás, mely teendők által az oktatás a szociális és foglalkoztatottság területén is. ... >>

J 02 Nagykanizsa Postagalamb Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 3/A
képviselő: Farkas Tibor, Keller Sándor, Liplin László
A postagalambok röptetési és kiállítási versenyeztetésével kapcsolatban, az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása a tagok javára, a tömegsport jellege megőrzésével. A mindenkori hatályos szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása. ... >>

Kanizsa Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 19
képviselő: Varga Gábor
A magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés és rendezvényszervezés Nagykanizsán és mindazon területen, amelyek az Egyesület céljaihoz és eredményességéhez pozitívan hozzájárulnak. Cél továbbá a Csónakázó- tó és környékének fejlesztése és a területén programok szervezése és lebonyolítása; városi szinten a hatékony marketing munka biztosítása; a város idegenforgalmának fellendítése, a településre érkező vendégek számának növelése; a szezon meghosszabbítása, az elő- és utószezon fellendítése, tartózkodási idő meghosszabbítása; meglévő turisztikai termékek fejlesztése és új turisztikai termékek létrehozása. ... >>

Kanizsáért Közéleti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 15
képviselő: Marton István
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül a helyi polgárság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének elősegítésében, a város és városkörnyéki kulturális örökség megóvásában, környezetvédelem területén, valamint a lakosság közbiztonságának javítására szolgáló megoldások keresésében tevékenyen részt venni. Az egyesület célja, hogy konkrét problémákra keressen és nyújtson megoldásokat, valamint szakmai tudásuk alapján új lehetőségekre tegyünk javaslatot. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete. Képviseli és segíti tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához. Tagjainak, valamint a helyi lakosság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közélet valós helyzetének feltárása, erről a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása. A közösségi célok megvalósítására történő mozgósítás az élet minden területén. Helyi identitástudat kialakítása, erősítése. A város és városkörnyéki közbiztonság javítása. Ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. Környezetvédelem és környezettudatos életmód fontosságának erősítése. ... >>

Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Havasi Ákos
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvát fiatalok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a kanizsai horvát fiatalokat és a velük közösséget vállalókat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára való törekvést. Együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek, illetve akik támogatják a kanizsai horvátok érdekeit. Az egyesület együttműködik az egyházakkal. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. ... >>

Kanizsai Horvátok Egyesülete

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Dr. Németh Györgyi, Proszenyák Zsolt István
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme és képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvátok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. ... >>

Kanizsai Zsinagóga Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady út 8
képviselő: Lévai Péterné, Tóth Lucia
Nagykanizsa város tulajdonában lévő volt zsinagóga épület, továbbá a zsidó közösség temetője és ravatalozója helyreállítása, az egyháztörténeti, kulturális és közösségi értékek megőrzése, gyarapítása és továbbadása. ... >>

Kisbagolai-Hegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 4.
képviselő: Baján Tibor
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Kisfakosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Kisfakos, Sandi út 14
képviselő: Garai Ferenc, Szommer András, Vajda Ferenc ... >>

Kiskanizsai Polgári Olvasókör

(sport,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Lukács Ibolya, Salamon Sándor Imréné
A kiskanizsai polgárok részvétele a városrész gazdasági, társadalmi, kulturális és sport életben. A városrész hagyományainak ápolása, fejlesztése, az itt lakók érdekeinek képviselete. ... >>

Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Horváthné Göndör Réka
Az óvoda eszközállományának bővítése. Játékeszközök, szemléltető eszközök, bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása, az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök vásárlása. Az alapítvány által szervezett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre. ... >>

Közművelődési és Városszépítő EGyesület Nagykanizsa-Miklósfa

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.
képviselő: Dömötörffy Sándor
A megjelöl működési terület kulturális életének fellendítése, összefogása, közművelődési, - kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése ez irányú tevékenység segítése, koordinálása; a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak, építészeti és természeti környezetének ápolása és megőrzése. A lakosság közművelődésére számot tartó közhasznú információk közzétételére vezetékes (kábeltévés) televíziós információcsatornán, illetve honlapon keresztül. A kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. A hasonló céllal működő belföldi és határon túli civil szervezetekkel, illetve a szomszédos országok településeivel való kapcsolatépítés. Közös rendezvények, találkozók, programok szervezése. A település és a térség gazdasági fejlesztésében való részvétel, az itt élők életkörülményeinek javítása, a fenntartható fejlődés szem előtt tartása. ... >>

Magyar Amatőr Rádiócsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Attila út 10/1. fsz./2.
képviselő: Sári Gábor
Soraiba tömöríteni a csillagászattal, rádiócsillagászattal amatőrként foglalkozókat, a téma iránt érdeklődőket, a csillagászati oktatást és ismeretterjesztést amatőrként végzőket, a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismeretterjesztést végző intézményeket, szervezeteket munkájukban. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével, műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. Elősegíteni a más amatőr rádiócsillagász (csillagász) szervezetek és amatőr csillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás ismeretterjesztés terén. Obszervatórium létrehozása és működtetése. ... >>

Maximus Kanizsa Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 73
képviselő: ifj Szekszárdi József
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó erőemelő sporttevékenység lehetőségének biztosítása.
Erőemelő sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése.
Erőemelő edzőterem létrehozása és üzemeltetése.
Aktív erőemelő versenyzők beléptetése az egyesületbe, utánpótlás nevelés, belépés a MERSZ (Magyar Erőemelő Szövetség) tagjai közé és részvétel a szövetség versenyein, kapcsolattartás a többi tagegyesülettel.
Pályázás erőemelő versenyrendezésre a MERSZ éves versenynaptárában szereplő versenyek közül, kapcsolatfelvétel rendezvényszervezőkkel és más sportegyesületekkel sportági bemutató céljából. ... >>

Miklósfai Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Gárdonyi út 10.
képviselő: Baa Józsefné
A Miklósfai Óvoda fejlesztése, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása a miklósfai óvodások érdekeinek figyelembe vétele mellett. ... >>

Miklósfai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Miklósfa, Szentgyörgyvári út 29/A.
képviselő: Boha János, Hovánszky Gábor, Molnár Lajos
Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Mórichelyi Lovasklub Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, 02144 hrsz.
képviselő: Dr. Nagy Kálmán
Tagjai részére a rendszeres lovassport, szabadidős és hobbitevékenység lehetőségeinek biztosítása. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lépő személyek, szervezetek lovaglásának biztosítása, versenyek, oktatások, táborok, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, intézmények, oktatási, nevelés intézmények tanulói részére a lovassport lehetőségeinek megteremtése, szabadidősportjának segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Nagykanizsa Főrhénczi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 1.
képviselő: Böröcz Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növeése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Nagykanizsa Keleti Városrész és Szabadhegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10. I/h. I//1.
képviselő: Kovács László
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon, ifjúság, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. ... >>

Nagykanizsa Látó-hegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Liszt F. út 6/A.
képviselő: Varga Gyula
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért" Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Antalics Dezső, Cserti József
Nagykanizsa közrendje és közlekedésbiztonsága tárgyi, anyagi feltételeinek javítása, a bűnmegelőzés, valamint a bűnözés szintjének csökkentése, közreműködés a komplexbiztonsági riasztórendszer kiépítéséhez. ... >>

"Nagykanizsáért - Délnyugat Magyarországért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady út 1.
képviselő: Kobra György
Hozzájárulás a jövőképében is megrendült új Magyarország kialakításához, a nemzettudat erősítéséhez, a nemzet és a helyi hagyományok ápolásához. ... >>

Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 1. II//5.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Soraiba tömöríteni a csillagászattal amatőrként foglalkozó, a csillagászati oktatás és ismeretterjesztést amatőrként végző és a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismertterjesztést végző intézmények, szervezetek munkáját. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. ... >>

Nagykanizsai Baráti Labdarúgó Egyesület

(sport,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 4/ B.
képviselő: Béres Attila
A szabadidős sporttevékenység - különös figyelemmel a kispályás labdarúgás támogatására. Gyakorlási lehetőségek és testedzés labdarúgás szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Nagykanizsai Batthyány-s, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23
képviselő: Cseke József, Molnár László
Összefogni mindazokat, akik a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium élete, hagyományai, kulturális, művészeti értékei, múltja és fejlődése iránt érdeklődnek, a hagyományok, emlékek ápolásához és a gimnázium fejlődéséhez tevékenységükkel hozzájárulni kívánnak. Céljainak tartja továbbá mindazon szellemi érték, tudás, tapasztalat összegyűjtését és felhasználását, amely segítheti a város lakosságának társadalmi, gazdasági és kulturális körülményeinek javítását. Erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való kötődést, közreműködik az iskolatársak között létrejött barátság ébrentartásában. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 37.
képviselő: Deme Dávid
A Nagykanizsai Evangélikus Egyházközség szellemi és tárgyi értékeinek fenntartása, tovább építése, vlaamint a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Kupó Csaba
A tagság munkajogi, gazdasági, szociális önsegélyző, és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése a törvényes szakszervezeti jogok gyakorlása révén, tagjainak szociális indokból történő segélyezése, kulturális, szabadidős programok, üdülések szervezése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Gyáregység Sütő- és Édesipari és Fenntartási Dolgozóinak Független Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 95.
képviselő: Benke László, Dolezsár Ferenc
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek képviselete. ... >>

Nagykanizsai Hegyközség

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Jakabkuti út 86.
képviselő: Horváth Gyula, Horváth Lajos
A szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1.
képviselő: Cserti József, Dr. Polay József, Mádé Károly
A kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai között olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést, tagjainak szolgáltatások nyújtását. ... >>
1. oldal 2. oldal