Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

A Diabetes Betegek Gondjaiért Nagykanizsán" Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2/8.
képviselő: Dr. Késmárki Nóra
Az infektológiai Vándorgyűlés 1991. rendezvényének finanszírozása és diabetes betegek gondozásához szükséges eszközök finanszírozása a pénzeszközök megteremtése. ... >>

A Szívbetegekért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.
képviselő: Hegedűs Györgyné
A szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. ... >>

A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Dr- Palkovics László, Sáfár László
Összefogni, koordinálni tagjainak a shotokan karate-do stílussal kapcsolatos tevékenységét, segíteni tagjai technikai, szellemi és egészségügyi fejlődését, elősegíteni a hazai tömegsportmozgalom kiteljesedését. ... >>

Alapítvány az Autista Gyermekekért

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 13
képviselő: Hóbor Károlyné, Németh Imréné
Nagykanizsa városban autista csoport létrehozásának megalapozása, működési feltételeinek fejlesztése. ... >>

Alapítvány az Idősek Ellátásáért

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2/8.
képviselő: Dr. Balázs Endre
A gerontológiai osztályon fekvő és járó betegek ellátásának javítása. ... >>

Aranyfény Civil Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II//6.
képviselő: Budavölgyi Kálmánné
Átfogó szociális tevékenység a térség hátrányos helyzetű rétegei körében, egészségmegőrző, betegségmegelőző terápiák és módszerek elterjesztése, valamint a dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése, a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: családsegítés, adománygyűjtés, jótékonysági rendezvények szervezése, meditációs központ működtetése, spirituális ismeretek bővítése, oktatási és képzési programok szervezése, rendezése, az eltérő gondolkodású, és szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információ áramlás és párbeszéd létrejöttének segítése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, belföldi és külföldi csereüdülések, fesztiválok, rendezvények szervezése, ifjúsági művészeti csoportok működtetése. ... >>

"Az Új Kanizsai Kórházért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Kovács József
Nagykanizsa város és a vonzáskörzetéhez tartozó betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Batthány Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Balogh László, Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn
Lehetőségeihez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Gimnáziumi (beleértve a hagyományos négyosztályos és nyolcosztályos forma), valamint a szakközépiskolai tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg szakmai ktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

"Batthyány Középiskoláért" Alapítvány Apk.60.006/2001!!!

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn, Dénes Sándor
A lehetőségekhez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola gimnáziumi, valamint a szakközépiskola tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg a szakmai oktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

Élet Szolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, ERdész utca 3/ C
képviselő: Törőcsikné Gyuricza Andrea
Háziápolási és hospice szolgálat működtetése. ... >>

Eredményes Rehabilitációért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Benkő Tímea
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város ellátási körzetéhez tartozó beteg emberek rehabilitációs orvosi, egészségjavító és megőrző tevékenységek támogatása és elősegítése. ... >>

Gondoskodás Hospice Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Kovács Veronika
A gyógyító orvosi tevékenység megítélése által gyógyíthatatlannak minősített betegségben szenvedő betegek állapotának, életminőségének ? az orvostudomány mindenkori eszközeinek segítségével történő ? javítása, elviselhetővé tétele. A haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása, hogy életük befejező szakaszát, lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessék. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is, a veszteség elviselésének, feldolgozásának segítése. Kapcsolattartás a nemzetközi Hospice-standard szerint működő szervezetekkel, intézményekkel, társaságokkal. A hospice-mozgalom társadalmi elfogadtatásának, terjesztésének segítése. A hospice tevékenység képzésein, továbbképzésein résztvevők támogatása. ... >>

"Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Jesch Aladár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház Rendelőintézete gyógyító eszköztárának fejlesztése, az ehhez szükséges pénzeszközök megteremtése, a város polgárai gyógyításának és gondozásának érdekében. ... >>

"Hallásgondozásért - Nagykanizsán" Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Dúll Gábor
Audiológus vándorgyűlés Nagykanizsa-Zalakaros 1990. rendezvény finanszírozása. Nagykanizsai Audiológiai Állomás működéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök megteremtése. ... >>

Kanizsa Kerékpáros Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8.
képviselő: Kovács Viktor
Az egészségre nevelés népszerűsítése, helyi egészségügyi problémák megoldásának keresése, az egészséges életmód alapjainak megszilárdítása. Képviseli és védelmezi tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához, a testi-lelki egység fenntartása és megszilárdítása, alkalmazkodás a társakhoz és a közösség által felállított normákhoz. Saját és a társak testi épségének megóvása, sportszerűség, bajtársiasság, fair-play, segítőkészség, együttműködő viselkedés, eredményes kommunikáció alakítása, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, szervezetekkel, ismeretterjesztő előadások szervezése a szülőknek és a szakembereknek, továbbképzés. ... >>

Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Keresztesné Rajnai Zsuzsanna
A kórházi, egészségügyi és szociális ellátásban a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok, vállalkozók, jogfenntartók, átmenetileg munka nélkül lévők) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A KEDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Kanizsai Outdoor és Extrém Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 18/B.
képviselő: Silló Mátyás
A nem profi sportolók mozgásigényének felkeltése és mozgásban gazdag életmód kialakítása, a civilizációs betegségek ilyen formán megőrzése, különböző szabadidős sport tevékenységek -, sportversenyek-, sporttáborok-, közös rendezvények-, extrém sportrendezvénye- szervezése. A szervezet segít összefogni a szabadidősportokat és a sportolni vágyó embereket minden korosztályból, ezáltal azoknak az embereknek is lehetőségük nyílik arra, hogy sportoljanak, akiknek vagy idejük vagy információjuk nincs arra, hogy utána nézzenek hol és mikor lehetne mozgásigényüket kielégíteni. Így az egyesület abban segít, hogy a mozgásszegény életmódjukból ki tudjuk mozdítani az embereket és az életmódjukban és az egészségi állapotukban minőségi pozitív irányú változást tudjanak elérni. ... >>

KÓRHÁZ-CARITAS" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Cserti Tibor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza megelőző bajmegállapító, gyógykezelést és fekvőbeteg ellátást nyújtó tevékenységének elősegítése, az ehhez szükséges gépek, eszközök beszerzéséhez szükséges pénzforrások kibővítése. ... >>

Mindenki Egyért Vesebetegek Gyógykezelését és Utókezelését támogató Alapítvány Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Semmelweiss u. 18.
képviselő: Szőke István
Vesebetegek egészségi állapotának javítíása, utókezelésének támogatása. ... >>

Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kodály Z. út 5 8/53
képviselő: Tanai János, Ténai Péter elnök
Nagykanizsa és térsége mentő-ellátásának javítása. A mentéshez, mentő oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, pótlása. A mentésben résztvevők folyamatos oktatásának, tudományos tevékenységének, szakképzésének támogatása, elősegítése. A lakosság elsősegély ismeretének bővítése. Nagykanizsa mentőállomás szociális körülményeinek, műszerezettségének és egyéb felszerelésének bővítése, korszerűsítése. A mentőállomáson dolgozók munkafeltételeinek javítása. A fenti célok megvalósulásának érdekében előadások, tanfolyamok, egyéb programok szervezése. ... >>

Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Peti József
Közhasznú minősítésre érdemes egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító feladatok felvállalása. ... >>

Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres út 2-8
képviselő: Jaskó József, Jászberényi Zsombor
Az egyesület elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi ? egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedettnek szoros együttműködésben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével. Biztosítja, hogy a tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő felvilágosító tevékenységben. ... >>

Nagykanizsai Megyei Jogú Város ILCO Klub

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Borsos Józsefné ... >>

Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Czigány Róbert
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Pusztainé dr. Nád Márta
Létrehozni egy olyan alapot, amelynek célja a nagykanizsai újszülött osztály gyógyító eszköztárának bővítése, műszereinek folyamatos korszerűsítése, ezáltal a súlyos, életveszélyes állapotban lévő csecsemők sürgősségi és intenzív ellátásának támogatása. Ezen a területen dolgozó szakorvosok, asszisztensek, nővérek oktatásának, továbbképzésének támogatása. Sürgősségi és intenzív orvosi ellátás költségeihez történő hozzájárulás. Oktató, továbbképző tanfolyamok, kongresszusok szervezésének, és anyagi eszközeinek megteremtése. Az alapítvány támogatása személyekre, eszközökre, és költségekre irányul. ... >>

"Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 29/ a.
képviselő: Karosi Lászlóné
Önsegítő csoport létrehozása betegekből, hozzátartozókból és szakemberekből, akik hosszú távon tudnak az egyesület tagjainak segítséget nyújtani betegségük, és a betegséggel járó érzelmi terhelésük feldolgozásában.
Megfelelő szakmai háttér biztosításával (felkért előadók) és a családtagok bevonásával olyan programok megvalósítása, amely az orvosi beavatkozást kiegészítve a szellemi és lelki segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Rendszeres egyesületi összejövetelek szervezése, ahol egyéni és csoportos orvosi tanácsadás, pszichológiai támasz a betegeknek és hozzátartozóiknak, táplálkozási- és életmód tanácsadás, az egészséges életmódhoz ajánlott termékek bemutatása, szakmai előadások és az ajánlott szakirodalomhoz való hozzáférhetőség feltárása zajlik.
Az egyesület zavartalan működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése a helyi és országos pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint szponzorok, pártoló tag, magánszemélyek, illetve jogi személyek segítésével. ... >>

Nők-háza Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 34.
képviselő: Nyakó Melinda, Rejtélyiné Nagy Gabriella
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és kulturális, szociális, életminőség, hagyományőrzés identitás és határmentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbségek kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések, vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése. Kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) ... >>

"OXIGÉN" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Brünner Szilveszter
Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály műszerezettségének, eszköztárának fejlesztésével a betegellátás színvonalának emelése, különös tekintettel életmentő műszerek, eszközök, berendezése beszerzésére. Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály dolgozói oktatásának, továbbképzésénak segítése. ... >>

Roma Nők Országos Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Váradi Istvánné Orsós Katalin
Elősegíti a roma nők oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatásainak bővítését.
Ellátja a hozzá csatlakozó cigány szervezetek vezetőinek felkészítését, érdekvédelmét, részükre szakmai tanácsadást szervez. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a kisebbség kultúráját. ... >>

Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/ C. 2.em./4.
képviselő: Bogdán Tibor, Mihálylovics Natalja Adrejevna, Perényi Ildikó
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcslatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel: erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport szolgáltatások bővítését. Hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében. ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Nagykanizsai Érdekvédelmi, Kulturális és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 17.
képviselő: Major Csaba
A vesebetegek és a szervátültetett emberek sajátos érdekeinek képviselete. A vesebetegek és szervátültetettek egymást ismerő, segítő közösségekké szervezése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása és a megvalósításukról való gondoskodás. ... >>

Zala Megyei Horvát Nők Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Vargovics Józsefné
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a horvát kisebbségi kultúrát, az alapszabályban rögzített célja a horvát nemzeti kisebbség érdekeinek képviselete. Részt vesz a horvát nők anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében, kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. Elősegíti a horvát nők oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális és sport szolgáltatásinak bővítését. ... >>
1. oldal