Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykálló sport civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló

(sport)

4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.
képviselő: Dorogi János
utánpótlás-nevelés, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Harangodi Vízi Szabadidő és Tömegsport Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.
képviselő: Dorogi János elnök
A tömeg- és versenysport fejlesztésén keresztül a fiatalok és az állampolgárok egészséges életmódra nevelésének megvalósítása, valamint ellátja a versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokat. Tömegsport, szabadidős tevékenység, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Kálló Földgép Lovas Sportegyesület

(sport,szociális)

4320 Nagykálló, Bessenyei utca 3.
képviselő: Vass Róbert
Utánpótlás nevelése, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése. Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. Az igények felkeltése a testkultúra iránt. A mozgáskorlátozott emberek rendszeres, versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása. Szabadidő és tömegsport igények kielégítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kállói Diák Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Club

(sport,oktatási)

4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.
képviselő: Dorogi János ügyvezető elnök
sport és szabadidős tevékenység, nevelés-oktatás, utánpótlás-nevelés, diáksport fejlesztése, versenyzés, testedzés, stb. az alapszabály szerint ... >>

KÁLLÓI SPORT CLUB (KSC)

(sport)

4320 Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7
képviselő: Dorogi János
Sporttevékenység és egyéb az alapszabály szerint. A tömeg- és versenysport fejlesztésén keresztül a fiatalok és az állampolgárok egészséges életmódra nevelésének megvalósítása. ... >>

Magyar Technikai Tömegsportklubok Szövetsége Nagykálló Területi Klubja

(sport,érdekképviselet)

4320 Nagykálló, Somogyi B. út 57.
képviselő: Uri Mihály
szabadidő, tömeg és versenysportok szervezése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Nagykálló Birkózó Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4320 Nagykálló, Báthory utca 74/ a.
képviselő: Sőrés László
Helyi kulturális értékek és a birkózó sport hagyományok ápolása. Ifjúsági sport rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése. A birkozó sportban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Nagykálló városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 37.
képviselő: Teremi István a kuratórium elnöke
Természetvédelem, környezetvédelem, oktatás, sport, művészeti tevékenység bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

"Nagykállóé-Metzingen Baráti Kör" Egyesület

(sport,kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori utca 1.
képviselő: Fodor János
Nagykálló és Metzingen testvérvárosi kapcsolatának elményítése, tartós, élő kapcsolatok megteremtése, kiépítése és ápolása. A kultúra, a nemzeti szokások, tradíciók ápolása, a sportterületen való együttmüködésre törekvés, a gazdasági együttmüködés lehetőségeinek feltárása és megteremtése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolatteremtés intézmények, egyesületek és művészeti csoportok között. ... >>

Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Nagykertiszőlő utca 3.
képviselő: Dallos Ferenc
A sport népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. A tagok nézeteinek, akaratának kifejezése. Együttműködés minden társadalmi szervezettel, melynek célkitűzései nem ellentétesek a szervezet céljával, működésével. Szabadidős tevékenység szervezése és biztosítása. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nagykállói "DRAGON" Sport Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Sport utca 11
képviselő: Bogdán Zoltán
Sportolási lehetőség biztosítása, feltételeinek megteremtése, ill. a tanulás és a sportolás közötti összhang megteremtésének biztosítása. ... >>

Nagykállói Erdész Lovas Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Kossuth út 197.
képviselő: Vécsey Gyula
a lovassport megismertetées, terjesztése, Nagykállóban és vonzáskörzetében, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

"NAGYKÁLLÓI horg-ÁSZ-ok" Egyesülete

(sport)

4320 Nagykálló, Árpád út 14.
képviselő: Tamás Mihály
sport, horgászat, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Nagykállói Kézilabda Club

(sport)

4320 Nagykálló, Katona J. utca 2.
képviselő: Tóth Géza
Sportolók edzése, versenyre felkészítése. Sportrendezvények lebonyolítása. Utánpótlás nevelés. Sport és egyéb a szervezet alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Nagykállói Kinizsi Sportegyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 45.
képviselő: Vass Miklós
Sport, a munkaviszonyban és polgori jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete

(sport)

4320 Nagykálló, Dózsa Gy. utca 15.
képviselő: Tisza András
Sporttevékenység. A férfi kosárlabda csapat eredményes szereplésének biztosítása. A nagykállói kosárlabda utánpótlás nevelésének hozzájárulása és szervezése. A kosárlabdázáshoz szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nagykállói Női Kézilabda Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Ibolya út 2.
képviselő: Erdőhegyi Zsuzsanna
Megteremtse a sportegyesület működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket. Az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, utánpótlás nevelése, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

NAGYKÁLLÓI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET

(sport)

4320 Nagykálló, Bercsényi út 4.
képviselő: Kulja András
a minőségi verseny és élsport, illetve a tömegsport fejlesztése, szervezése, elsősorban röplabda sportágban Nagykálló városában és a megyében, - egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Nagykállói Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

4320 Nagykálló, Temető út 5.
képviselő: Gura Mihály
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. ... >>

Nagykállói Városi Sportegyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Somogyi B. utca 5-7.
képviselő: Juhász Zoltán elnök
A rendszeres testedzés biztosítása, a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése, ezáltal egészséges, edzett ifjúság nevelése. Versenyeztetés. A sportágak népszerűsítése, tömegbázisuk növelése. Minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Továbbá az alapszabály 4.§ pontja szerint. ... >>

POWERSLIDE AUTO-MOTOR SPORT Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Bocskai utca 19.
képviselő: Juhász Zoltán
Az autó-motor sportnak, ezen belül a rallye, a rallye-cross, motor-cross sportágaknak a megismertetése, népszerűségének növelése. Az autósport szabályainak ismertté tételével a fiatalok autóvezetési szokásainak helyes irányú befolyásolása. ... >>

SEGÍTŐK-ÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5.
képviselő: Pur Mihályné
Az iskola diákönkormányzati munkájának anyagi segítése, kiváló teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása. Tehetséggondozás a szakmai, tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, fesztiválokon való részvétel támogatása, nyelvtanulás segítése ösztöndíj odaítélésével, nyelvizsga díjak átvállalásával, kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása. ... >>

SHOTOKAN KARATE-DO Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Hunyadi út 2.
képviselő: Timár Zoltán
A karaténak, mint küzdősportnak a fiatalokkal való megismertetése és általa a testük és jellemük fejlesztése, utánpótlás nevelés, edzőtáborok szervezése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Szabadidősport és Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4320 Nagykálló, Széchenyi utca 62/a.
képviselő: Dr. Szabóné Pető Marianna
Azon személyek összefogása egy egyesületbe, akik a szabadidősportban és a természetbarát mozgalomban kívánnak tevékenykedni. A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, a testnevelési és test kulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme. Az egészséges életmód, a szabadidősportok, a természetjárás, és a természetszeretet népszerűsítése a városban. Szoros együttműködés megvalósítása a megyei szabadidő jellegű klubokkal, egyesületekkel. Kapcsolatteremtés és együttműködés országos és más országbeli, hasonló jellegű klubokkal, egyesületekkel. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kutyákért Sport Egyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Bátori utca 148.
képviselő: Pur Tibor elnök
Annak elérése, hogy a kutyás gazdák elsajátítsák, és kedvenceiknek megtanítsák a békés és biztonságos egymás mellett éléshez szükséges, alapvető engedelmességi feladatokat. Kultúrált állattartás elősegítése. A kutyatartás népszerűsítése. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye népszerűsítése az ide látogató kutyabarátok körében. A megye bekapcsolása az országos kutyáséletbe. Kapcsolattartás más megyék kutyás szervezeteivel. ... >>

TRIÓ Diák Sportegyesület

(sport)

4320 Nagykálló, Korányi út 23-27.
képviselő: Horváth Sándor
sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>
1. oldal