Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykálló oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

ARCADELT Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Árpád utca 1.
képviselő: Csordásné Szikora Erzsébet
A kóruséneklés hagyományainak ápolása. A magyar és az egyetemes kórus-zenei művek megismertetésének elősegítése. Tehetséges énekesek támogatása. A magyar és a nemzetközi zenei életben való részvétel. Továbbá az egyesület alapszabályának II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>

Cantarella Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Rákóczi utca 12.
képviselő: Pappné Zsoldos Judit
Nagykálló város, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye zenei életében való részvétel. Az éneklés szeretetének terjesztése fiatalok és idősek körében. A kóruséneklés hagyományainak ápolása. Tehetséges énekesek felkarolása, támogatása. ... >>

Hagyományőrző Kállai Kettős Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4320 Nagykálló, Magyi út 2.
képviselő: Sum Dénes
Szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet. Nagykálló város kulturális értékeinek megmentése. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Tehetséges fiatalok segítése. A néptáncművészet népszerűsítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kállai Kettős Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Somogyi B. utca 5-7.
képviselő: Márton Lászlóné
A KÁLLAI KETTŐS Népi Együttes működésének, a Kállai Kettős Néptánc-fesztiválok megtartásának biztosítása, hagyományőrzés, néptánc-oktatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

KÁLLFÓ Jóléti Szolgálat Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4320 Nagykálló, Bátori utca 92.
képviselő: Horváth Károly
Nagykállóban és térségében jelentkező munkanélküliség mérséklése szociális munkahelyek létesítésével, a jelenlegi szociális foglalkoztatás erősítése, bővítése. Hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, idős, kisnyugdíjas emberek egzisztencia teremtésének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Speciális tagozatú iskolások számára munkahelyi háttér biztosítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kállói Diák Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Club

(sport,oktatási)

4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.
képviselő: Dorogi János ügyvezető elnök
sport és szabadidős tevékenység, nevelés-oktatás, utánpótlás-nevelés, diáksport fejlesztése, versenyzés, testedzés, stb. az alapszabály szerint ... >>

KAPOCS Betegek Reszocializációjáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
képviselő: Dr. Erdélyi Ágnes
rehabilitációs tevékenység, szocioterápiás tevékenység, tudományos tevékenység oktatás, kézségfejlesztés, kutatás, ismeretterjesztés, jogi segítségnyújtás ... >>

Magyar Neuropszichofarmakológiai Egyesület

(oktatási)

4321 Nagykálló, Szabadság tér 13.
képviselő: Arató Mihály dr., Bánki M.Csaba dr., Bitter István dr., Janka Zoltán dr., Rihmer Zoltán dr.
Elősegíteni a hazai klinikai pszichofarmakológia fejlődését, a hazai szakemberek számára lehetővé tenni az információcserét, szervezni és segíteni a neuropszichofarmakológiai oktatást, továbbképzést és ismeretterjesztést, együttműködni a nemzetközi és hazai neuropszichofarmakológiai tudományos egyesületekkel, összehangolni a hazai és nemzetközi kollaboratív tudományos aktívitást. ... >>

Nagy Sarolta Adrienn Emlékalapítvány

(oktatási,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi utca 23-27.
képviselő: Tudlik Tiborné
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A német nyelvtanulás támogatása, a külföldi nyelvgyakorlás anyagi támogatása, a különböző német nyelvű versenyeken való részvétel támogatása. Minden olyan feladat, verseny, tanácskozás, tevékenység támogatása, mely a nyelvtanulás fejlesztésére szolgál. ... >>

Nagykálló városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 37.
képviselő: Teremi István a kuratórium elnöke
Természetvédelem, környezetvédelem, oktatás, sport, művészeti tevékenység bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Nagykállói Nőszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4320 Nagykálló, Jókai utca 17.
képviselő: Czérnáné Vass Mónika
Az élet minden területén a nők gazdasági, kulturális, szociális és erkölcsi felemelkedésének elősegítése. A rászoruló helyi nők, asszonyok, családok helyzetének javítása. A családon belül erőszakot elszenvedők segítése, ifjúsági és társadalmi bűnmegelőzési feladatok felvállalása, a hatóság munkájának segítése. További cél az anyaság magasabb fokú elismerése, valamint a nemek közötti esélyegyenlőségi feltételek kiegyenlítése. Valamint oktatási és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Salve Regina Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Ady Endre utca 19.
képviselő: Nagy Tamás
Nagykálló város, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye zenei életben való részvétel. Az éneklés szeretetének terjesztése fiatalok és idősek körében. A kóruséneklés hagyományainak ápolása. Tehetséges énekesek felkarolása, támogatása. ... >>

SEGÍTŐK-ÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5.
képviselő: Pur Mihályné
Az iskola diákönkormányzati munkájának anyagi segítése, kiváló teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása. Tehetséggondozás a szakmai, tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, fesztiválokon való részvétel támogatása, nyelvtanulás segítése ösztöndíj odaítélésével, nyelvizsga díjak átvállalásával, kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása. ... >>

SZERETTEINKÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4320 Nagykálló, Zrínyi Ilona út 22.
képviselő: Sándor Attila
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szilágyis Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2-6.
képviselő: Polyák Sándor
Az iskolás gyermekek egészséges testi, szellemi, erkölcsi nevelése, a gyermekek egészséges életmódhoz való szoktatása, a célok megvalósítását segítő támogatások igénybevétele és nyújtása és egyéb az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

SZÍV EGYESÜLET NAGYKÁLLÓ

(egészségügyi,oktatási)

4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2-6.
képviselő: Horváthné dr. Ónodi Borbála
egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység,

A egészség helyreállítását és fenntartását szolgáló programok szervezése, rendezvények tartása, képzések és továbbképzések, orvos-beteg találkozók, pszichológiai tanfolyamok, szaktanácsadások szervezése, stb. az alapszabály szerint ... >>

TÉT A JÖVŐ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 23.
képviselő: Szabóné Gyalog Mária elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A gimnáziumi oktató-nevelő munka színvonalának emelése, a személyi és tárgyi feltételek javítása, a német nyelvi és általános gimnázium tanulói külföldi nyelvgyakorlásának támogatása, ösztöndíjak adományozása. ... >>

Tűzrózsa Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Sport út 11.
képviselő: Bogdán Zoltán
Roma kultúra társadalmi szokásainak és hagyományainak megőrzése. A roma zene hagyományainak ápolása. Tehetséges roma fiatalok felkarolása, támogatása. ... >>
1. oldal