Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykálló kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

ARCADELT Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Árpád utca 1.
képviselő: Csordásné Szikora Erzsébet
A kóruséneklés hagyományainak ápolása. A magyar és az egyetemes kórus-zenei művek megismertetésének elősegítése. Tehetséges énekesek támogatása. A magyar és a nemzetközi zenei életben való részvétel. Továbbá az egyesület alapszabályának II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>

Bürkös Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori utca 77.
képviselő: Kerezsi Antal
A néphagyomány, különösen a népzenei értékek felkutatása, a népi kultúra megismertetése, megőrzése, ápolása, és beillesztése a kulturális életbe. Rendezvények szervezése, hagyományőrzés és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Cantarella Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Rákóczi utca 12.
képviselő: Pappné Zsoldos Judit
Nagykálló város, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye zenei életében való részvétel. Az éneklés szeretetének terjesztése fiatalok és idősek körében. A kóruséneklés hagyományainak ápolása. Tehetséges énekesek felkarolása, támogatása. ... >>

GRATIS Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Nagynbalkányi út 2-6
képviselő: Szabó Eszter
Kulturális hagyományok ápolása, esztétikus, szép mozgásra nevelés, mazsorett csoportok eszközeinek, ruhatárának beszerzése, támogatása, táboroztatás, művészeti rendezvények szervezése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Hagyományőrző Kállai Kettős Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4320 Nagykálló, Magyi út 2.
képviselő: Sum Dénes
Szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet. Nagykálló város kulturális értékeinek megmentése. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Tehetséges fiatalok segítése. A néptáncművészet népszerűsítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

INFÓKA 2000 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KLUB

(kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori út 1.
képviselő: Seres István ... >>

Kállai Kettős Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Somogyi B. utca 5-7.
képviselő: Márton Lászlóné
A KÁLLAI KETTŐS Népi Együttes működésének, a Kállai Kettős Néptánc-fesztiválok megtartásának biztosítása, hagyományőrzés, néptánc-oktatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

Kállai Kettős Néptáncklub Egyesület

(kulturális)

Nagykálló, Bátori u.1.
képviselő: Illés István ... >>

Kállai Lakodalmas Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Dózsa Gy. utca 4/a.
képviselő: Klániczáné Erdőhegyi Karolina
Néphagyományok, lakodalmi szokások, rigmusok, népdalok, népviselet felkutatása, megőrzése és bemutatása. Nagykálló hírnevének öregbítése. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A Kállai Kettős tánc életben tartása, színpadi bemutatása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

KÁLLÓ-ÉRT Egyesület

(kulturális)

Nagykálló, Bátori u.1.
képviselő: Tóth Zoltán ... >>

Nagykálló Birkózó Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4320 Nagykálló, Báthory utca 74/ a.
képviselő: Sőrés László
Helyi kulturális értékek és a birkózó sport hagyományok ápolása. Ifjúsági sport rendezvények szervezése, közösségépítés. Fiatalok sportolási lehetőségének szervezése. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése. A birkozó sportban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Nagykálló városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 37.
képviselő: Teremi István a kuratórium elnöke
Természetvédelem, környezetvédelem, oktatás, sport, művészeti tevékenység bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

"Nagykállóé-Metzingen Baráti Kör" Egyesület

(sport,kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori utca 1.
képviselő: Fodor János
Nagykálló és Metzingen testvérvárosi kapcsolatának elményítése, tartós, élő kapcsolatok megteremtése, kiépítése és ápolása. A kultúra, a nemzeti szokások, tradíciók ápolása, a sportterületen való együttmüködésre törekvés, a gazdasági együttmüködés lehetőségeinek feltárása és megteremtése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolatteremtés intézmények, egyesületek és művészeti csoportok között. ... >>

Nagykállói Népművészeti Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori utca 1.
képviselő: Félegyházi Józsefné
A nemzeti és az egyetemes történelem során felhalmozott és megőrzött kulturális javak feltárása, megóvása, védelme, közkinccsé tétele. Szűkebb hazánk- Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Nyírség, Nagykálló környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak felkutatása, összegyűjtése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"Nagykállói Néptáncosokért" Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Bátori út 47.
képviselő: Balogh Katalin elnökhelyettes, Málik Nikoletta titkár, Márton Lászlóné elnök
néptánc- hagyománok megőzése, rendezvények szervezése, részvétel a város kulturális életében és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Nagykállói Nőszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4320 Nagykálló, Jókai utca 17.
képviselő: Czérnáné Vass Mónika
Az élet minden területén a nők gazdasági, kulturális, szociális és erkölcsi felemelkedésének elősegítése. A rászoruló helyi nők, asszonyok, családok helyzetének javítása. A családon belül erőszakot elszenvedők segítése, ifjúsági és társadalmi bűnmegelőzési feladatok felvállalása, a hatóság munkájának segítése. További cél az anyaság magasabb fokú elismerése, valamint a nemek közötti esélyegyenlőségi feltételek kiegyenlítése. Valamint oktatási és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Nagykállói Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
képviselő: Véghseő Sándor elnök
egyéb az alapszabály szerint ... >>

RATKÓ JÓZSEF Olvasótábori Egyesület

(kulturális)

4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 12.
képviselő: Ratkó Józsefné
A határaikon kívül élő fiatalok felkarolása, a magyarságtudatukban lévő hiányosságok pótlása érdekében. Kulturális tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

Salve Regina Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Ady Endre utca 19.
képviselő: Nagy Tamás
Nagykálló város, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye zenei életben való részvétel. Az éneklés szeretetének terjesztése fiatalok és idősek körében. A kóruséneklés hagyományainak ápolása. Tehetséges énekesek felkarolása, támogatása. ... >>

SEGÍTŐK-ÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5.
képviselő: Pur Mihályné
Az iskola diákönkormányzati munkájának anyagi segítése, kiváló teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása. Tehetséggondozás a szakmai, tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, fesztiválokon való részvétel támogatása, nyelvtanulás segítése ösztöndíj odaítélésével, nyelvizsga díjak átvállalásával, kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása. ... >>

Szabadidősport és Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4320 Nagykálló, Széchenyi utca 62/a.
képviselő: Dr. Szabóné Pető Marianna
Azon személyek összefogása egy egyesületbe, akik a szabadidősportban és a természetbarát mozgalomban kívánnak tevékenykedni. A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, a testnevelési és test kulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme. Az egészséges életmód, a szabadidősportok, a természetjárás, és a természetszeretet népszerűsítése a városban. Szoros együttműködés megvalósítása a megyei szabadidő jellegű klubokkal, egyesületekkel. Kapcsolatteremtés és együttműködés országos és más országbeli, hasonló jellegű klubokkal, egyesületekkel. ... >>

SZERETTEINKÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4320 Nagykálló, Zrínyi Ilona út 22.
képviselő: Sándor Attila
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

TAUB RABBI ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

4320 Nagykálló, Mártírok út 58
képviselő: Blajer Györgyné
A zsidó vallás hagyományainak ápolása, a vallási örökség és a szidó tanítások értékének megőrzése, a fiatalokkal történő megismertetése. Taub Rabbi temetkezési helyének ápolása, gondozása, felújítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

TÉT A JÖVŐ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 23.
képviselő: Szabóné Gyalog Mária elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A gimnáziumi oktató-nevelő munka színvonalának emelése, a személyi és tárgyi feltételek javítása, a német nyelvi és általános gimnázium tanulói külföldi nyelvgyakorlásának támogatása, ösztöndíjak adományozása. ... >>

Tűzrózsa Egyesület

(oktatási,kulturális)

4320 Nagykálló, Sport út 11.
képviselő: Bogdán Zoltán
Roma kultúra társadalmi szokásainak és hagyományainak megőrzése. A roma zene hagyományainak ápolása. Tehetséges roma fiatalok felkarolása, támogatása. ... >>
1. oldal