Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykálló egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Alkony - Ébredés Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
képviselő: Dr. Kulja Erika, Oláh Istvánné
Az idős magatehetetlen ápolást, gondozást igénylő emberek segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.
működési kör bővült:a pszichiátriai betegek rehabilitációjának elősegítése, a segítők kiégésének megakadályozása, és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

Kállai Kettős Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Somogyi B. utca 5-7.
képviselő: Márton Lászlóné
A KÁLLAI KETTŐS Népi Együttes működésének, a Kállai Kettős Néptánc-fesztiválok megtartásának biztosítása, hagyományőrzés, néptánc-oktatás és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

KÁLLFÓ Jóléti Szolgálat Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4320 Nagykálló, Bátori utca 92.
képviselő: Horváth Károly
Nagykállóban és térségében jelentkező munkanélküliség mérséklése szociális munkahelyek létesítésével, a jelenlegi szociális foglalkoztatás erősítése, bővítése. Hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, idős, kisnyugdíjas emberek egzisztencia teremtésének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Speciális tagozatú iskolások számára munkahelyi háttér biztosítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nagy Sarolta Adrienn Emlékalapítvány

(oktatási,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi utca 23-27.
képviselő: Tudlik Tiborné
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A német nyelvtanulás támogatása, a külföldi nyelvgyakorlás anyagi támogatása, a különböző német nyelvű versenyeken való részvétel támogatása. Minden olyan feladat, verseny, tanácskozás, tevékenység támogatása, mely a nyelvtanulás fejlesztésére szolgál. ... >>

Nagykálló Térségi Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

4320 Nagykálló, Somogyi B. utca 5-7.
képviselő: Nagy András
Közfeladat végzése, azaz ismeretterjesztés, hogy a stigmatizációt, velük szemben érvényesített előítéletek mérséklése és megszüntetése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nagykálló városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Korányi F. utca 37.
képviselő: Teremi István a kuratórium elnöke
Természetvédelem, környezetvédelem, oktatás, sport, művészeti tevékenység bővítése és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4321 Nagykálló, Bátori út 112.
képviselő: Juhász János a kuratórium elnöke
a beteg, tartósan hátránys helyzetű, ápolást, gondozást igénylő beteg gyermekek segítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- rehabilitációs foglalkozás, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Nagykállói Kistérségi Ifjúsági Fejlesztő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4320 Nagykálló, Ibolya utca 4.
képviselő: Timándiné Vass Zsuzsanna
Elő kívánja mozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. A Nagykállói kistérség fejlődéséhez az itt élő fiatalok életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nagykállói Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

Nagykálló, Ámos Imre u.6.
képviselő: Papp János ... >>

Nagykállói Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
képviselő: Véghseő Sándor elnök
egyéb az alapszabály szerint ... >>

NOE Családi Kör Egyesület

(egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadságharcos utca 8.
képviselő: Csonkáné Kerezsi Katalin
Az élet és anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagykálló

(tűzoltó,egyéb)

4320 Nagykálló, Bátori utca 13.
képviselő: Enyedi Sándor
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Összefogás a Fejlődő Nagykállóért Egyesület

(egyéb)

4320 Nagykálló, Bocskai út 31.
képviselő: Balogh Imre
egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

SEGÍTŐK-ÉSZ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5.
képviselő: Pur Mihályné
Az iskola diákönkormányzati munkájának anyagi segítése, kiváló teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása. Tehetséggondozás a szakmai, tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, fesztiválokon való részvétel támogatása, nyelvtanulás segítése ösztöndíj odaítélésével, nyelvizsga díjak átvállalásával, kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása. ... >>

Szilágyis Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2-6.
képviselő: Polyák Sándor
Az iskolás gyermekek egészséges testi, szellemi, erkölcsi nevelése, a gyermekek egészséges életmódhoz való szoktatása, a célok megvalósítását segítő támogatások igénybevétele és nyújtása és egyéb az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal