Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagycenk kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

"Czenki" Hársfa Néptáncegyesület

(kulturális)

9485 Nagycenk, Gyár utca 2.
képviselő: Cseh Tímea
Az egyesület tagjainak néprajzi, néptáncos nevelése. ... >>

"Nagycenk Beszélő Kőemlékei" Alapítvány

(kulturális)

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 15.
képviselő: Kenessei Károly
A régi Széchenyi-birtok területéről eltűnt szobrok felkutatása, restaurálása, és ezekből szoborpark létrehozása. Nagycenk község területén levő szobrok állagának megóvása, restaurálása. A negycenki temetőben található történelmi sírok, a falu hírnevét öregbítő emberek sírjának gondozása (amennyiben nincs tulajdonosa, vagy nem elérhető), állagának megóvása az utókor számára. Az említett szobrok történetének feldolgozása, dokumentálása. Történelmi emlékek és emlékhelyek, valamint környékének gondozása. ... >>

Nagycenk Fejlődéséért - Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9485 Nagycenk, Gyár út 31.
képviselő: Keszei István - elnökhelyettes, Meizl Valéria - elnök
Nagycenk és környezete fenntartható fejlődésének megteremtése, a helyi hivatalos szervek, a kulturális intézmények, a társadalmi szervezetek és a magánszemélyek összefogásával. ... >>

Nagycenkért Alapítvány

(kulturális)

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
képviselő: Horváth László
A település lakosságának egészségvédelme, egészséges életre való nevelése, az egészséges életmód mindenki számára adott feltételeinek megteremtése és fenntartása, a lakosság szociális biztonságát célzó önkormányzati és más társadalmi törekvések támogatása, úgymint szociális támogatási rendszerek fenntartása, működtetése, a munkahely-teremtő közös és egyéni vállalkozások támogatása s különösen a szociális foglalkoztatás intézményeinek, egyesületi valamint egyéni törekvéseinek támogatása, kulturális, közművelődési intézmények egyesületek és más törekvések támogatása, a település jó hírének öregbítése és idegenforgalmi vonzerejének, fogadóképességének fejlesztése. ... >>

Nagycenki Honismereti Kör

(kulturális)

Nagycenk, Dózsa György krt. 57.
képviselő: Nagy László
A falura korábban jellemző és máig megőrzött népi hagoymányokat, népi eszközöket összegyűjtse, megőrizze és ezeket egy falumúzeumban a közösség számára elérhetővé tegye. ... >>

Nagycenki Iparoskör

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 20.
képviselő: Füzi Ernő
Nagycenk község területén és vonzáskörzetében alapvetően kézművesiparhoz kapcsolódó személyek szakmai és érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az önkormányzattal, a tagok egyéni kulturális és sportolási igényeinek kielégítésének elősegítése és programok ... >>

Országos Széchenyi Kör

(oktatási,kulturális)

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
képviselő: Péchy Mária
Gróf Széchenyi István emlékének ápolása, Széchenyi István és kora munkásságának és a reformszellemnek megismerése és terjesztése az egész magyari társadalomban és a magyar közösségekben szerte a világon, az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 3-6. pontja szerint. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása. ... >>

Széchenyi Falujáért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

9485 Nagycenk, Soproni utca 6.
képviselő: Kecskés Zoltán
Nagycenk és környezete kulturális, sport és környezetvédelmi fejlődésének elősegítése, a település nagyszámú kulturális örökségének megóvására kifejtett tevékenység. Kapcsolattartás a hasonló tevékenységű egyesületekkel, csoportokkal, a település eseményeinek és az egyesületi élet híreinek publikálása az egyesület kiadványaiban. Az egyesület közösségi házában hobbiszoba kialakítása, igény szerinti tanfolyamok szervezése, egészségügyi, egészség-megőrzési bemutatók, tájékoztatók, előadások, elsősegélynyújtó felkészítések tartása. Szociális tevékenység keretében az időskorúak felkarolása, a hátrányos helyzetbe került, katasztrófa által sújtott személyek, családok, közösségek megsegítése, részükre gyűjtés szervezése. Ausztriai testvérközségünkkel közös akciók, találkozók, rendezvények szervezése. A gazdákkal együttműködve a település alacsonyabb rendű útjainak, földútjainak lehetőségekhez mért karbantartása, az ár és belvízvédelmi munkákban, megelőző munkákban aktív részvétel. ... >>
1. oldal