Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

DÉNESMAJOR 2008 Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Rinya utca 15.
képviselő: Kiss István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyever és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával az egyesület tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

Nagyatádi Kertbarátok Nyugdíjas Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Greller Károly
A természetkedvelő és szerető zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztéssel foglalkozó és azonos érdeklődésű tagok összefogása. ... >>

Nagyatádi Konzervgyár Üzemi Horgászegyesülete

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Somogyszobi utca 30.
képviselő: elnök Csapó László
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, valamint horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

NAGYATÁDI MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
képviselő: Ludán Imréné
Nagyatád és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása. A Nagyatádi Városi Múzeum mű- ködésének, tevékenységének támogatása. A kutatási eredmények publikálása és múzeumi kiállítások rendezése. ... >>

Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 26.
képviselő: Kiscsinál Erika
állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, - az egész élővilág iránt felelősséget érző emberek összefogása, - az állatok kizsákmányolásának megszűntetése, védelmük előmozdítása. Konkrét célok: - Nagyatád és környéke állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása. - Gazdátlan és sérült állatok elhelyezése. - Kulturált állatbarát állattartás elterjesztsée. - Ismeretterjesztés, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése. - Az állatvédelmi törvény betartása, illetve betartatása. - Állatmenhely, kutyafuttató létesítése, működtetése. - Állat- és környezetvédelemmel kapcsolatos akciók szervezése. ... >>

Nagyatádi Városi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 10.
képviselő: Zsohár Pál
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása számukra. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

"Szivárvány oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Árpád utca 2.
képviselő: Németh Csaba
A nagyatádi 2. sz. Átalános Iskola és Gazdaasszonyképző Speciális Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése. Az arra érdemes családok és megfelelő törődés, gondozás nélküli diákok támogatása. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint kimagasló eredmények díjazása. Művészeti pályázatokon, belső diákpályázatokon való részvétel finanszírozása, az elért helyezések jutalmazása. Iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek. A természet őrzése, védelme Nagyatád és térségében. ... >>

Zöldsport Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Tallián utca 27.
képviselő: Horváth Gyula ... >>
1. oldal