Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád sport civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Bajtársi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/B. fsz.2.
képviselő: elnök Fülep István, titkár Papp Géza
Szociálisan rászoruló tagjainak segítése, kulturális ismereteinek bővítése, a kulturális örökség megóvása, a hagyományok ápolása, a tagság egészségének megőrzése érdekében sport rendezvények szervezése. Az egyesület közhasznú tevékneysége során működteti a tulajdonát képező, általa fenntartott Aradi klubot, mint a helyőrségben maradt nyugállományúak, honvédségi közalkalmazottak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjai, mindezek családtagjai, özvegyei művelődési intézményét. ... >>

"Bárdos oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4.
képviselő: Nagyné Huszár Andrea
A Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: Az idegen nyelvi oktatás bővítése, feltételeinek jobbítása, a számítástechnikai-informatika ismeretek oktatásának korszerűsítése, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak anyagi támogatása, iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek, tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint a kimagasló eredmények díjazása, belső diákpályázatok díjazása, iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. A Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zenei tevékenységének támogatása, különösképpen figyelemmel az iskolai ének-kórus tevékenységre. A Bárdos Lajos Általános Iskolában tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának segítése. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka, propaganda tevékenység, megelőző és felvilágosító rendezvények támogatása. ... >>

BLACK DOGS POKER CLUB Kulturális, Szalonjáték és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Aradi utca 15. II/3.
képviselő: Csernela Gábor József
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

"DARK DEWILS" KERÉKPÁROS CLUB - Nagyatád

(sport)

7500 Nagyatád, Csokonai utca 6.
képviselő: Krafcsik Tamás ... >>

Hunor Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 52.
képviselő: Lentsch Géza
A régmúlt hagyományainak felelevenítése, ápolása és gondozása, a magyar hagyományos, honfoglalkáskori íjászat bemutatása, tanítása, őseink harci kultúrájának megismertetése, valamint az íjászat, mint sport elterjesztése. ... >>

"Kincskereső" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
képviselő: Szigeti Gyula
A nagyatádi Éltes Mátyás Általános iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése, az oktatás-nevelés tárgyi eszközeinek bővítése, feltételeinek javítása, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak támogatása, iskolai tanulmányi kirándulások, tanulmányi- és sportversenyek támogatása, olyan sportolási lehetőségek segítése, mely a fogyatékos tanulók esetében egyedi felszerelést igényelnek, készségfejlesztő tevékenység támogatása, pályázatok kiírása, kimagasló teljesítmények díjazása, az iskola amatőr kulturális tevékenységének felkarolása. A nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskolában jelentős számban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

Nagyatádi Atlétikai Club

(sport)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 6. B. fsz./2.
képviselő: Horváth János
Az egyesület Nagyatád város és környéke atlétikai sportágba bevonását és az egészséges életmódra nevelési tűzi ki céljául. ... >>

Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4
képviselő: Kesztyűs Ágnes
Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív, - egyesületi tevékenység szerinti, - érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak egyesületi jogaik, érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok és a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület (NBDSE) érdekeivel összhangban való vérehajtására. ... >>

Nagyatádi Futball Club

(sport)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 40.
képviselő: Halász József elnök ... >>

Nagyatádi Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Korányi S. utca 5.
képviselő: Horváth István
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbáezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíteni a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenység folytatása. Rászoruló tagjainak segélyezése. A tagság kulturális, sport és művelődési igényeinek támogatása. A kisipari hagyományok ápolása, a vállalkozók jó hírnevének védelme. ... >>

Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 2.
képviselő: Dr. Ludas László
a./ A ritmikus sportgimnasztika sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

Nagyatádi Judo Club

(sport)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.
képviselő: Boros Attila
A judo sportág népszerűsítése, főként Nagyatád város és vonzáskörzetében, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, mozgósítás a sportágban folyó tevékenységre, és folyamatos utánpótlás biztosítása, hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, a judó sportág eredményességének növelése. ... >>

Nagyatádi Karate Klub S.E.

(sport)

7500 Nagyatád, Ady köz 3.
képviselő: Horváth Mihály ... >>

Nagyatádi Konzervgyár Üzemi Horgászegyesülete

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Somogyszobi utca 30.
képviselő: elnök Csapó László
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, valamint horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11.
képviselő: Dr. Ifj. Herr Gyula ... >>

Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11.
képviselő: Dr. Büttner Tamás
Az egyesület célja elsődlegesen az úszó- és kerékpársport népszerűsítése, a szervezett keretek közötti versenysport megszervezése és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint ezzel összefüggésben Nagyatádon fedett uszoda megépítésének elősegítése. ... >>

Nagyatádi Városi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 10.
képviselő: Zsohár Pál
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása számukra. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

NATURVAD Vadásztársaság

(sport,egyéb)

7500 Nagyatád, Ács utca 1.
képviselő: Zsuffa Béla
A vadásztársaság célja,hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. ... >>

"PARACELSUS" Népegészségügyi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.
képviselő: Szerecz Zsuzsanna
Nagyatád város és vonzáskörzetébe tartozó lakosság egészségi állapotának javítása, megőrzése, gyógyítása érdekében a nagyatádi kórház gyógyító-megelőző és rehabilitációs tevékenységéhez szükséges fejlesztés elősegítése az anyagi lehetőségeket javítsa és a működési költségeikhez támogatást nyújtson. - Közreműködik az egészséges életmód (életvitel, sport, mentálhigiene, alkoholizmus és egyéb szenvedélybetegségek elleni küzdelem) kialakításában és helyreállításában. - Segíti a nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatokat, elősegíti, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését az egészségügyi ellátás terén. - Együttműködik mindazon szervezetekkel, akik a lakosság egészségi állapotának felmérésében, ellátásában, számítógépes feldolgozásában részt vesznek. - Javaslatokat dolgoz ki az egészségügyi ellátás leghatékonyabban működő szervezetének kialakítására és működtetésére. - Feltárja mindazon lehetőségeket, melyek a jobb ellátás anyagi és emberi feltételeit biztosítják. - A lakosság részére szűrővizsgálatokat szervez és végez, részükre egészségügyet érintő előadásokat tart. ... >>

Rinyamenti Kézilabda Club

(sport)

7500 Nagyatád, Városi Sportcsarnok
képviselő: elnök Svégel Gábor
A kézilabda sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Rinyamenti Szabadidősport Egyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A.
képviselő: Csonka Zsolt
Az egészséges, aktív életmód kialakítását elősegítő, az életminőség javítását szolgáló szabadidősport ill. sport rekreációs tevékenység megszervezése, feltételeinek biztosítása. ... >>

Sakk Egylet Nagyatád

(sport,oktatási)

7500 Nagyatád, Baross utca 2.
képviselő: Kiss Attila János
Az Egylet kiemelt működési céljai: - Nagyatád város és városkörnyék sakk verseny és tömegsportjának támogatása. - Versenyek szervezése, lebonyolítása. - Utánpótlás nevelés, ifjúsági versenyek szervezése. - Sakkoktatás, fiatalok nevelése, szabadidős programok szervezése. ... >>

"Sólyom" Vadászegyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Szigetvári utca 31.
képviselő: Kiss Szabolcs ... >>

Somogy Megyei Romák Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Szigetvári utca 22.
képviselő: Ignácz János
A Somogy megyei romák lakosságának érdekvédelme, kutúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület tagjainak helyi és térségi kulturális, játék, turisztikai, hagyományőrző, érdekképviseleti rendezvényeit, a szabadidő helyes eltöltését. Állami társadalmi szervek támogatásával roma kulturális szabadidő programokon segíti elő a hátrányos helyzetű réteg szociális felzárkóztatását, az egészséges életmódot, a társadalmi beilleszkedés megkönnyítését. Sport célú rendezvények. Nők érdekvédelmében kifejtett tevékenység. Kisebbségek érdekvédelmének előmozdítása. Részvétel a fiatalok érdekvédelmében. Szabadidőprogramok szórakoztató, közösségi programok szervezésében való részvétel. Művészeti, érdekvédelmi rendezvények szervezése, megtartása. Népművészet, hagyományőrzés, hagyományok felderítése, játszóház. Roma baráti kör létrehozása, működtetése, közös programok tartása. Belföldi és külföldi testvérszervezetekkel a kapcsolat kialakítása, felvétele, tartása, ápolása, közös rendezvények, utak szervezése. kutatás felmérés előmozdítása, részvétel a felmérésben. Környezetvédelem előmozdítása, életmód táborok szervezése, egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztés, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, közreműködés a kiadványok készítésében, előadások szervezése, közreműködés a rendezvények megtartásában. ... >>

"Szivárvány oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Árpád utca 2.
képviselő: Németh Csaba
A nagyatádi 2. sz. Átalános Iskola és Gazdaasszonyképző Speciális Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése. Az arra érdemes családok és megfelelő törődés, gondozás nélküli diákok támogatása. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint kimagasló eredmények díjazása. Művészeti pályázatokon, belső diákpályázatokon való részvétel finanszírozása, az elért helyezések jutalmazása. Iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek. A természet őrzése, védelme Nagyatád és térségében. ... >>

TECO Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Jókai Mór utca 4. C. III./8.
képviselő: Leszkó Attila
Elsődlegesen a helyi és környékbeli motorosok szervezetbe tömörítése. Gondoskodik az egyesület tagjainak sportolási, szórakozási, kulturális részvételéről és rendezvényeken való lehetőségekről. ... >>

Városi Szabadidősport és Utánpótlás-nevelő Egyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.
képviselő: Csendes József
A sportegyesület célja az egészséges, aktív életmód kialakítását elősegítő, az életminőség javítását szolgáló sport rekreációs tevékenység, továbbá a sportági utánpótlás-nevelés megszervezése, feltételrendszerének biztosítása. ... >>

Vitalitás Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete

(sport,szociális)

7500 Nagyatád, Tallián A. utca 23.
képviselő: Barzsóné Szabó Eszter
1./ Működési területén a nagyatádi fogyatékosok sportjának népszerűsítése, érdekeinek érvényesítése.
2./ A szervezett keretek közötti sportolás, elsősorban az úszás és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása
3./ Az Egyesület tagjai hitelesen, a fogyatékosok és az ifjúság sportolását szolgálva tevékenykedjen.
4./ Aktív részvétel Nagyatád sportjának formálásában.
5./ Akadálymentesített városi intézmények, sportintézmények megvalósítása. ... >>

Zöldsport Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Tallián utca 27.
képviselő: Horváth Gyula ... >>
1. oldal