Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/A.
képviselő: Hortobágyi Ferenc
Az egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

Bajtársi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/B. fsz.2.
képviselő: elnök Fülep István, titkár Papp Géza
Szociálisan rászoruló tagjainak segítése, kulturális ismereteinek bővítése, a kulturális örökség megóvása, a hagyományok ápolása, a tagság egészségének megőrzése érdekében sport rendezvények szervezése. Az egyesület közhasznú tevékneysége során működteti a tulajdonát képező, általa fenntartott Aradi klubot, mint a helyőrségben maradt nyugállományúak, honvédségi közalkalmazottak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjai, mindezek családtagjai, özvegyei művelődési intézményét. ... >>

"Bárdos oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4.
képviselő: Nagyné Huszár Andrea
A Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: Az idegen nyelvi oktatás bővítése, feltételeinek jobbítása, a számítástechnikai-informatika ismeretek oktatásának korszerűsítése, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak anyagi támogatása, iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek, tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint a kimagasló eredmények díjazása, belső diákpályázatok díjazása, iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. A Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zenei tevékenységének támogatása, különösképpen figyelemmel az iskolai ének-kórus tevékenységre. A Bárdos Lajos Általános Iskolában tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának segítése. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka, propaganda tevékenység, megelőző és felvilágosító rendezvények támogatása. ... >>

BLACK DOGS POKER CLUB Kulturális, Szalonjáték és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Aradi utca 15. II/3.
képviselő: Csernela Gábor József
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

Czindery Szépmíves Céh

(kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 6.
képviselő: Kovács Géza György
A Czindery Szépmíves Céh egyesület fenntartóként gondoskodik a Czinderí Szépmíves Céh működéséről, biztosítja az ehhez szükséges előfeltételeket. ... >>

DÉNESMAJOR 2008 Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Rinya utca 15.
képviselő: Kiss István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyever és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával az egyesület tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

"Együtt a Nagyatádi Aradi utcai óvoda gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Aradi utca 1.
képviselő: Molnár Gyuláné
Ösztönözze az embereket, azok csoportját, közösségeit, jogi és nem jogi személyeket a gyermekek környezetének, testi és szellemi nevelésének, fejlődésének elősegítését és támogassa az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket. ... >>

Hunor Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 52.
képviselő: Lentsch Géza
A régmúlt hagyományainak felelevenítése, ápolása és gondozása, a magyar hagyományos, honfoglalkáskori íjászat bemutatása, tanítása, őseink harci kultúrájának megismertetése, valamint az íjászat, mint sport elterjesztése. ... >>

"Kincskereső" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
képviselő: Szigeti Gyula
A nagyatádi Éltes Mátyás Általános iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése, az oktatás-nevelés tárgyi eszközeinek bővítése, feltételeinek javítása, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak támogatása, iskolai tanulmányi kirándulások, tanulmányi- és sportversenyek támogatása, olyan sportolási lehetőségek segítése, mely a fogyatékos tanulók esetében egyedi felszerelést igényelnek, készségfejlesztő tevékenység támogatása, pályázatok kiírása, kimagasló teljesítmények díjazása, az iskola amatőr kulturális tevékenységének felkarolása. A nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskolában jelentős számban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

Nagyatádi Cigány Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Ady E. utca 2/L.
képviselő: Horváth Ibolya Mária
Nagyatád település roma lakosságának érdekvédelme, kultúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. ... >>

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.
képviselő: elnök Dr. Gara István
Pénzalap létrehozása, amely lehetőséget nyújt azoknak a nagyatádi diákoknak, akik egyetemi, főiskolai, valamint kimagasló tehetség esetén szakirányú középiskolai képzésben önhibájukon kívül kerültek olyan anyagi helyzetbe, hogy továbbtanulásuk akadályoztatva van. ... >>

NAGYATÁDI ERDÉLYI KÖR

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 34.
képviselő: Dr.Orbán Csaba
1./ A Nagyatádi Erdélyi Körbe tömörült áttelepült erdélyiek, mint a változatlanul erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, kötelességüknek tekintik hagyományaik ápolását és mindenkor az anyaország segítségére sietni a magyar öntudat erősítésében. 2./ Az egyesület tagjainak érdekképviselete, egységes egyeztetett fellépés lehetőségének a megteremtése. 3./ Az Erdélyből és más szomszédos államokból áttelepült magyarok itteni társadalmi beilleszkedésének az elősegítése. 4./ A romániai és más szomszéd államokban élő magyarság ottani demokratikus törekvéseinek a támogatása, mint kisebbségek elleni bármilyen fellépés erkölcsi elítélése. 5./ Híd szerepet töltsön be az őslakosság és az újonnan betelepedettek között. 6./ Kulturált hasznos időtöltés lehetőségeinek a biztosítása. Lehetőségéhez mérten kulturális, művészi csereprogramok anyagi támogatása, képzőművészeti kiállítások szervezése, ezeknek a sajtóban, rádióban és tv-ben való ismertetése, hogy jobban megismerjük az erdélyi magyarság szellemi-kulturális örökségét. ... >>

Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület

(kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: elnök Mayer Károlyné, elnökhelyettes Perger Péterné, titkár Feketéné Zsivolecz Judit ... >>

Nagyatádi Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Korányi S. utca 5.
képviselő: Horváth István
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbáezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíteni a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenység folytatása. Rászoruló tagjainak segélyezése. A tagság kulturális, sport és művelődési igényeinek támogatása. A kisipari hagyományok ápolása, a vállalkozók jó hírnevének védelme. ... >>

NAGYATÁDI MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
képviselő: Ludán Imréné
Nagyatád és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása. A Nagyatádi Városi Múzeum mű- ködésének, tevékenységének támogatása. A kutatási eredmények publikálása és múzeumi kiállítások rendezése. ... >>

NAGYATÁDI NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Alkotmány utca 15.
képviselő: Antal Józsefné
A nagyatádi Napsugár Óvoda /Nagyatád, Alkotmány u.15./ működésének, tevékenységének támogatása, az alábbiak szerint: Az intézmény helyi programjának megvalósításához és továbbfejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az óvoda és a szülők sokoldalú együttműködésén alapuló nevelőmunka támogatása. A gyermek egyénre szabott, differenciált fejlesztése, az iskolai életre való fel- készítés, testi, lelki, szociális érésének elősegítése. Anyagi források biztosítása: A gyermekek egészséges mozgásfejlődését szolgáló feltételek megvalósításához. Önképzéshez, továbbképzések igénybevételéhez. Szakmai rendezvények szervezéséhez. ... >>

Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 2.
képviselő: Gálovics József
Az egyesület célja, hogy az idősek segítségével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánják az idős lakosság és az önkormányzat közötti megállapodások megkötését, melyek gazdasági, szociális és kulturális területen jobbítják a nyugdíjasok életkörülményeit. ... >>

Nagyatádi Református Templomért Alapítvány

(kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 17.
képviselő: dr. Orbán Ilona
Az alapítvány alapvetően egy fő céllal jön létre: Az 1997.évi CLVI.tv.26.paragrafus c.6. pontja alapján: Kulturális örökség megóvása. Ezen belül: A Nagyatádi Református Templom, mint kulturális örökség megmentése és felújítása. A cél elérésének érdekében:- a templom felújításához szükséges anyagi fedezet biztosítása, - a templom felújítása céljából szervezendő társadalmi munkák összefogása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Nagyatádi Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Horváth Józsefné
A Nagyatádi Vegyeskar Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) fenntartóként gondoskodik a Nagyatádi Vegyeskar (későbbiekben: Kórus) működéséről, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. Az egyesület a Kórus tevékenységével színesíti Nagyatád város és vonzáskörzete kulturális életét, hozzájárul a zenei neveléshez, az egyéni képességek fejlesztéséhez. Ugyanígy segíti az Egyesület saját tagjai, s a Rinya-menti térség lakossága kulturális igényeinek kielégítését, Nagyatád városban és környékén a zenei kultúra mind magasabb szintre emelését. ... >>

Nyerges Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7500 Nagyatád, Alkotmány utca 23.
képviselő: Stoff Jánosné
A régmúlt hagyományainak felelevenítése, ápolása és gondozása, a lovak közelebbi megismerése, ápolása, az állat körüli élet megismerése, a hátrányos helyzetből érkező gyermekek részére lovaglás örömének biztosítása, továbbá az évszázadok óta meglévő mesterségek megismertetése, munka folyamán történő kipróbálása. ... >>

"PRO FUTURO NAGYATÁD" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 13.
képviselő: Dr.Pósa István
Az alapítvány támogatni kívánja: azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé, azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajátítása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek, az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosítható tanulmányi /továbbtanulási/ felkészítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerését. ... >>

Somogy Megyei Romák Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Szigetvári utca 22.
képviselő: Ignácz János
A Somogy megyei romák lakosságának érdekvédelme, kutúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület tagjainak helyi és térségi kulturális, játék, turisztikai, hagyományőrző, érdekképviseleti rendezvényeit, a szabadidő helyes eltöltését. Állami társadalmi szervek támogatásával roma kulturális szabadidő programokon segíti elő a hátrányos helyzetű réteg szociális felzárkóztatását, az egészséges életmódot, a társadalmi beilleszkedés megkönnyítését. Sport célú rendezvények. Nők érdekvédelmében kifejtett tevékenység. Kisebbségek érdekvédelmének előmozdítása. Részvétel a fiatalok érdekvédelmében. Szabadidőprogramok szórakoztató, közösségi programok szervezésében való részvétel. Művészeti, érdekvédelmi rendezvények szervezése, megtartása. Népművészet, hagyományőrzés, hagyományok felderítése, játszóház. Roma baráti kör létrehozása, működtetése, közös programok tartása. Belföldi és külföldi testvérszervezetekkel a kapcsolat kialakítása, felvétele, tartása, ápolása, közös rendezvények, utak szervezése. kutatás felmérés előmozdítása, részvétel a felmérésben. Környezetvédelem előmozdítása, életmód táborok szervezése, egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztés, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, közreműködés a kiadványok készítésében, előadások szervezése, közreműködés a rendezvények megtartásában. ... >>

Somogyért Összefogás Egyesület

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 2.
képviselő: elnök Czimbalek József, elnök-helyettes Bakos József, titkár Dr.Barbalics István
Az egyesület célja a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Célja ezentúl: - Szakmai és polgári fórumot teremteni a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. - A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a regionális érdekek, célok elősegítésére. - A régió polgárait bevonni a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe. - Nyilvánosságot biztosítani a későbbi regionális célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére a térség polgárai számára. ... >>

"Szivárvány oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Árpád utca 2.
képviselő: Németh Csaba
A nagyatádi 2. sz. Átalános Iskola és Gazdaasszonyképző Speciális Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése. Az arra érdemes családok és megfelelő törődés, gondozás nélküli diákok támogatása. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint kimagasló eredmények díjazása. Művészeti pályázatokon, belső diákpályázatokon való részvétel finanszírozása, az elért helyezések jutalmazása. Iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek. A természet őrzése, védelme Nagyatád és térségében. ... >>

TECO Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Jókai Mór utca 4. C. III./8.
képviselő: Leszkó Attila
Elsődlegesen a helyi és környékbeli motorosok szervezetbe tömörítése. Gondoskodik az egyesület tagjainak sportolási, szórakozási, kulturális részvételéről és rendezvényeken való lehetőségekről. ... >>

WASS ALBERT EMLÉKEZETE ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 36.
képviselő: Kovács Géza György
Wass Albert életművének ápolása, népszerűsítése, pályájának ismertetése. ... >>
1. oldal