Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 10/c.
képviselő: Lászlóné dr.Vedres Margit
Az egyesület - tagjainak lakhelyére tekintet nélkül, a földtulajdonnal, illetve azon haszonélvezeti joggal bírók érdekében munkálkodik. Ezen belül: A földtulajdonosok tulajdonának védelme, a jogszabály alapján. A földtulajdonosok érdekeinek érvényesítése. Az érdekképviseletük ellátása. Szakmai tanácsadó tevékenység folytatása. A termőföld védelmének, rendeltetésszerű hasznosításának a segítése. Segíti az optimális nagyságú gazdaságok kialakítását, az esetleges földcserék lebonyolítását. Az egyesület céljaihoz kapcsolódó jogszabályok megalkotásánál véleményt nyilvánít, javaslatot tesz. A piaci viszonyokhoz igazodva, közreműködik az adott területen legelőnyösebb haszonbérleti díjak kialakításában. Törekszik a pénzügyi /hitelezési, támogatási/ feltételek javítására. A föld termőképességének növelése érdekében javaslatot tesz a korszerű termesztésre, technológiákra. a gazdaságos termelésre. Szorgalmazza a korszerű ismereteket nyújtó oktatást. Az esélyegyenlőség megteremtése a kis, közepes és nagy gazdaságok között, mely segíti a családi munkaerőn alapuló kisebb gazdaságok stabilizálódását, fejlődését. ... >>

Agro-ATÁD-Trade Egyesület

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 2/B. I/4.
képviselő: Csendesné Murányi Ibolya
Az egyesület összefogja és koordinálja azon személyek tevékenységét, akik az ország területén az agrár- és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. Az egyesület felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést, amely az agrárgazdálkodók ügyéhez kapcsolódik. Az egyesület elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá tételét. ... >>

Bajtársi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/B. fsz.2.
képviselő: elnök Fülep István, titkár Papp Géza
Szociálisan rászoruló tagjainak segítése, kulturális ismereteinek bővítése, a kulturális örökség megóvása, a hagyományok ápolása, a tagság egészségének megőrzése érdekében sport rendezvények szervezése. Az egyesület közhasznú tevékneysége során működteti a tulajdonát képező, általa fenntartott Aradi klubot, mint a helyőrségben maradt nyugállományúak, honvédségi közalkalmazottak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjai, mindezek családtagjai, özvegyei művelődési intézményét. ... >>

Bodvicai Zártkerti Tulajdonosok Egyesülete Szőlőhegy Nagyatád

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 2/B fsz.2.
képviselő: Papp János
Az egyesület célja a szőlő-gyümölcs és zöldségtermelők öntevékeny kezdeményezésének összefogása, továbbá az ebből eredő termelésfejlesztési lehetőségek előmozdítása, az egyesület tagjainak érdekképviselete. ... >>

Gépipari Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy.u.100.
képviselő: Füri József ... >>

Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4
képviselő: Kesztyűs Ágnes
Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív, - egyesületi tevékenység szerinti, - érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak egyesületi jogaik, érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok és a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület (NBDSE) érdekeivel összhangban való vérehajtására. ... >>

Nagyatádi Cigány Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Ady E. utca 2/L.
képviselő: Horváth Ibolya Mária
Nagyatád település roma lakosságának érdekvédelme, kultúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. ... >>

Nagyatádi Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Korányi S. utca 5.
képviselő: Horváth István
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbáezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíteni a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenység folytatása. Rászoruló tagjainak segélyezése. A tagság kulturális, sport és művelődési igényeinek támogatása. A kisipari hagyományok ápolása, a vállalkozók jó hírnevének védelme. ... >>

Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross utca 1.
képviselő: Kakas József
Rinyamenti Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és a roma emberek érdekképviselete, segítése. A Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége a Rinyamentén élő Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és roma emberek részére, a további területeket prioritásként kezeli:
Fő célkitűzések: Közös térségi pályázatok beadása. Lakhatás elősegítése. Foglalkoztatás előmozdítása. Oktatás biztosítása. Egészségügy fejlesztése. Diszkrimináció elleni küzdelem. Idegenforgalom. Környezetvédelem. Kultúra. Nők Esélyegyenlőségének biztosítása. Érdekképviselet ellátása. Kutatás. ... >>

Somogy Megyei Romák Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Szigetvári utca 22.
képviselő: Ignácz János
A Somogy megyei romák lakosságának érdekvédelme, kutúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület tagjainak helyi és térségi kulturális, játék, turisztikai, hagyományőrző, érdekképviseleti rendezvényeit, a szabadidő helyes eltöltését. Állami társadalmi szervek támogatásával roma kulturális szabadidő programokon segíti elő a hátrányos helyzetű réteg szociális felzárkóztatását, az egészséges életmódot, a társadalmi beilleszkedés megkönnyítését. Sport célú rendezvények. Nők érdekvédelmében kifejtett tevékenység. Kisebbségek érdekvédelmének előmozdítása. Részvétel a fiatalok érdekvédelmében. Szabadidőprogramok szórakoztató, közösségi programok szervezésében való részvétel. Művészeti, érdekvédelmi rendezvények szervezése, megtartása. Népművészet, hagyományőrzés, hagyományok felderítése, játszóház. Roma baráti kör létrehozása, működtetése, közös programok tartása. Belföldi és külföldi testvérszervezetekkel a kapcsolat kialakítása, felvétele, tartása, ápolása, közös rendezvények, utak szervezése. kutatás felmérés előmozdítása, részvétel a felmérésben. Környezetvédelem előmozdítása, életmód táborok szervezése, egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztés, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, közreműködés a kiadványok készítésében, előadások szervezése, közreműködés a rendezvények megtartásában. ... >>
1. oldal