Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

AZ ENDOSZKÓPOS SEBÉSZET FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.Városi Korház
képviselő: dr Antal András
A modern sebészeti és traumatológiai tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése. A betegek minél magasabb szintű ellátása, maradandó károsodások megelőzése, az intézmény műszerezettségének fejlesztése. Tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése. Szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzése. Oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése. Belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése. Egészségügyi kutatási programok finanszírozása. A betegellátással foglalkozó egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése. A céloknak megfelelő eszközök és berendezések üzemeltetési költségeinek, illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

"Betegszállításért és Mentésért Nagyatád" Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2.
képviselő: Ternák Attila
Az alapítvány célja: - több munkaórában foglalkoztatni a betegszállító mentőgépkocsikat, - mentőgépkocsik jobb felszerelhetősége, - jobb munkahelyi körülmények megteremtése, - a kiemelt felszereltségű "esetkocsi" műszereinek korszerűsítése. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Hét hárs Alapítvány

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.
képviselő: Dr.Mohr Tamás
Nagyatád és környéke psychiátriai, addictológiai és mentálhygienés ellátásának fejlesztése, összehangolása. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

"MEGBÉKÉLÉS" Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Csokonai utca 9.
képviselő: Németh István
Olyan szakellátás szintjén működő egészségügyi ellátási forma - hospice - támogatása, mely a gyógyíthatatlan - különös tekintettel a rákbetegségekre - stádiumba került, szenvedő betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetésére vagy csökkentésére, a betegek életminőségének javíítására irányul. ... >>

Nagyatádi Caritas Egyesület

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 6.
képviselő: Kéri Imréné
Testi és lelki segítségnyújtás az arra rászorultaknak. ... >>

Nagyatádi Szív Egyesület Nagyatád

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Munkácsy utca 45.
képviselő: dr. Orbán Csaba ... >>

"Nagyatádi Szülészet az Egészséges Utódokért Alapítvány"

(egészségügyi,oktatási)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.
képviselő: Dr.Jaklovics Ferenc
Korszerű vizsgálati eszközök, műszerek beszerzésének támogatása a megfelelő szűrésekhez, az ellátás minőségének javításához. Szakemberek továbbképzésének támogatása. Szakmai konferenciákon való részvétel elősegítése. ... >>

"PARACELSUS" Népegészségügyi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.
képviselő: Szerecz Zsuzsanna
Nagyatád város és vonzáskörzetébe tartozó lakosság egészségi állapotának javítása, megőrzése, gyógyítása érdekében a nagyatádi kórház gyógyító-megelőző és rehabilitációs tevékenységéhez szükséges fejlesztés elősegítése az anyagi lehetőségeket javítsa és a működési költségeikhez támogatást nyújtson. - Közreműködik az egészséges életmód (életvitel, sport, mentálhigiene, alkoholizmus és egyéb szenvedélybetegségek elleni küzdelem) kialakításában és helyreállításában. - Segíti a nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatokat, elősegíti, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését az egészségügyi ellátás terén. - Együttműködik mindazon szervezetekkel, akik a lakosság egészségi állapotának felmérésében, ellátásában, számítógépes feldolgozásában részt vesznek. - Javaslatokat dolgoz ki az egészségügyi ellátás leghatékonyabban működő szervezetének kialakítására és működtetésére. - Feltárja mindazon lehetőségeket, melyek a jobb ellátás anyagi és emberi feltételeit biztosítják. - A lakosság részére szűrővizsgálatokat szervez és végez, részükre egészségügyet érintő előadásokat tart. ... >>

Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross utca 1.
képviselő: Kakas József
Rinyamenti Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és a roma emberek érdekképviselete, segítése. A Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége a Rinyamentén élő Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és roma emberek részére, a további területeket prioritásként kezeli:
Fő célkitűzések: Közös térségi pályázatok beadása. Lakhatás elősegítése. Foglalkoztatás előmozdítása. Oktatás biztosítása. Egészségügy fejlesztése. Diszkrimináció elleni küzdelem. Idegenforgalom. Környezetvédelem. Kultúra. Nők Esélyegyenlőségének biztosítása. Érdekképviselet ellátása. Kutatás. ... >>
1. oldal