Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Alapítvány "A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért"

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 13.
képviselő: Sallainé Félix Alexandra
A 2. számú Napköziotthonos Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek megteremtése, bővítése, karbantartása, fejlesztése. A gyermekek testi neveléséhez szükséges tornaszoba és felszereléséhez szükséges tárgyi eszközök kialakítása, beszerzése. Az óvoda udvarának gyermek- és természetbarát kialakítása, természetes anyagokból álló játékszerekkel való felszerelése. Jó minőségű és tartós oktatási, nevelési, játékszerek beszerzése, a csoportszobák egészséges és kulturált berendezésének és diszítésének alapjául szolgáló beruházások esközlése, tárgyi eszközök, korszerű oktatási műszaki cikkek beszerzése. ... >>

Alapítvány a városért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Ady Endre út 19. I/4.
képviselő: Dr. Nagy Györgyné
Mosonmagyaróvár területén a természet-, környezet- és műemlékvédelem. ... >>

Bősárkányi "SZÁVÍZ" Üdülőegyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros u. 23.
képviselő: Billvachs Pál
Az egyesült célja, hogy Bősárkány közigazgatási területéhez tartozó csónakázó és horgász tó körzetében üdülőtulajdonnal rendelkezők összefogásával elősegítse az üdülőhely egységes és kultúrált környezetének megteremtését, a színvonalas szolgáltatások biztosítását, a környezet- és természetvédelem szempontjainak érvényesítését, az üdülőhely biztonságos és nyugodt működését. ... >>

Dunamenti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22.
képviselő: Pollreisz Péter
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Dunamenti-Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1. fsz. 13.
képviselő: elnök Lepsényi Zsolt, gazdasági vezető Poór Péter, titkár Rammacher Csaba, vadászmester Máté Attila
Elsősorban a község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein a tagság részére bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. Kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. ... >>

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Viola u. 6.
képviselő: Ágoston Csilla
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete; a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése; az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra; az összes fajta népszerűsítése. ... >>

Egyesület a Városközpontért

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Fejesné Bedő Eszter
A városközpont területén élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonossá tételére. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. A városközpont lakosságát érintő összes befolyásoló körülmény feltárása, megismertetése, a vélemények és javaslatok figyelembe vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő befolyásolása, a városközpontban élők sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti (a városi városközponti rendezvények keretein belül felnőtt és ifjúsági kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása) tevékenységének fejlesztése, támogatása. Közhasznú tevékenységét az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 5., 8., 9., 14. alpontjai alapján fejti ki. ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 29.
képviselő: Kovács Attila
A tagok horgászérdekeinek képviselete érdekvédelme, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése. A társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Felső-szigetközi Vadászszövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1.
képviselő: Dr. Lascsik Ágoston
A szövetségbe tömörülő vadásztársaságok összefogása, érdekeinek képviselete és védelme. A környezetvédelem és természetvédelem, érdekeivel összhangban megvalósított vadgazdálkodás. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. A vadászterületen lévő vadállomány megőrzése megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. A vadászati kultúra fejlesztése, vadászhagyományok ápolása. ... >>

Ipartelepi Lakosok Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8.
képviselő: Mandl Andrásné
Mosonmagyaróvár város Ipartelep városrésze olyan fejlődsét előmozdítani, amely az itt élő lakosság életminőségét javítja. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít a természetes környezet megóvására, a védett építményekre, a környezet-védelemre, meg kívánja őrizni Ipartelep lakóterületi jellegét, csökkentve az ipari létesítmények káros kibocsátásait. ... >>

Jégmadár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Viz part út 40.
képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök
A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló túrák szervezése, azokon a részvételi lehetőség biztosítása. Sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. Sportolási feltételrendszer megteremtése, fejlesztése, gyarapítása. Gyerektábor szervezése, lebonyolítása. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kívána segíteni, és abban szerepet vállalni. ... >>

Lajta-Hanság Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1.
képviselő: Udvardy Péter
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági -érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Lajta-Hanság Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Balog Sándor - elnök
Szabadidő és hobbitevékenység, a tagok horgász érdekeinek képviselete, kultúrált pihenés szórakozás megteremtése. Tagiai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltötlésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterület és annak környezete kultúráltabbá téteel, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

"Lét és Egészség Mosonmagyaróváron" Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pinkéné Bodnár Zsuzsanna kuratórium elnöke
Emberbaráti segítség, támogatás az olyan személyeknek, vagy családoknak, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb létfeltételekhez sem jutnak hozzá. Támogatja az időskorúakat, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, súlyos betegeket, természeti csapás által sújtottakat, rendkívüli események miatt nehéz helyzetbe kerülteket. ... >>

MOFÉM Körzeti Lakosok Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 48.
képviselő: Gábor Józsefné, Máté Imréné
A Mofén körzetében élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonosabbá tételére. ... >>

Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Nagy Mihály
Az egyesület célja a városrész lakóinak s magának a városrész érdekeinek pártállástól, vallástól, politikai érdektől fügetlen képviselete különböző fórumok előtt. Ezen túlmenően cél, hogy a városrész lakóiban, az itt dolgozókban és az innét elszármazottakban kialakítsa a lokálpatriotizmust, az érte való gondolkodás- és cselekvéskészséget. További cél a városrész lakóiban olyan hangulat kialakítása és erősítése, amelynek révén kezdeményezni, segíteni tudja városa értékeinek, épített és természetes környezetének megvalósítását, gyarapítását, a hagyományok ápolását, kultúrájának növelését. ... >>

Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Laczi Zsolt
A város épített és természetes környezetének védelme, a vizminőség javítása, a légszennyezettség csökkentése, a meglévő zöldterület megóvása, a lehetőség szerinti növelése. ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 12.
képviselő: Ballainé Kovalszky Éva
A természet egészének védeleme. ... >>

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
képviselő: Nagy Sándor, Szalai Mária
kulturális értékek feltárása és ápolása;
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés;
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása;
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása;
- a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése;
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése;
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás. ... >>

Mosonmagyaróvári Lokálpatrióta Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 3.
képviselő: Szabó Miklós
1.) Az Egyesület a településükért elkötelezett és tenni akaró, a hagyományokat megőrizni kívánó és a város életébe beépíteni, továbbfejleszteni kívánó, a keresztény értékeket elfogadó mosonmagyaróvári polgárok önkéntes társulásán alapuló szervezet.

2.) Az Egyesület alapvető célja a mosonmagyaróvári hagyományok felkutatása. megőrzése, ápolása, erősítése, ezen belül
? Mosonmagyaróvár, történelmi múltjának, szellemi hagyatékának feltárása, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári kulturális hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári sport hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári szokások felkutatása, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári nevezetes személye, nevezetes családok felkutatása, történetük feldolgozása.
3.) A mosonmagyaróvári épített, természeti és kulturális értékek, nevezetességek felkutatása, megóvása védelme, megismertetésének elősegítése.
4.) Új hagyományok teremtése, ápolása, a mosonmagyaróvári közélet erősítése.
5.) A fenti célok elérése érdekében az Egyesület tagjai részt vesznek a mosonmagyaróvári közéletben, a célokat szolgáló rendezvények szervezésében és egyéb tevékenységben, a lakosság körében a lokálpatrióta érzés erősítésében és terjesztésében a rendelkezésre álló információs eszközökkel és a példamutatás erejével részt vesznek az ifjúság lokálpatriotizmusra nevelésében.
6.) Az Egyesület együttműködik a céljával egybeeső mosonmagyaróvári szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal kapcsolatot épít ki és tart fenn más hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.
képviselő: Dr. Kocsis Sándor
A város épített és természeti értékeinek megőrzése. ... >>

Összefogás Győr-Moson-Sopron Megyéért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 6/A.
képviselő: Szentmiklósi Dániel
Lokálpatrióta szemléletformálás, Győr-Moson-Sopon Megye lakosainak érdekképviselete minden hivatalos fórumon, a civil társadalom nyilvánosságának biztosítása, a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása, ember és állampolgári jogok védelme, aktív szerepvállalás a megye szellemi, kulturális életében. Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése, környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése. ... >>

Összefogás Mosonmagyaróvárért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 6/A.
képviselő: Füredi Kornél
Az Egyesület feladata Mosonmagyaróvár város és az itt lakók önzetlen szolgálata. Lokálpatrióta szemléletformálás. A mosonmagyaróvári lakosok érdekképviselte minden hivatalos fórumon. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. Emberi és állampolgári jogok védelme. Aktív szerepvállalás a város szellemi, kulturális életében. Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés. Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése. Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése. ... >>

Táltos Családi Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Méhbangó u. 39.
képviselő: Horváthné Pákozdi Emese
Kikapcsolódás és értékközvetítés a családoknak a kultúra eszközével. Hozzájárulás ahhoz, hogy gyermekeink teljes emberré váljanak, érzelmileg és értelmileg neveljük őket, testi-lelki fejlődésüket elősegítsük. Az egyesület segítséget nyújt az életmód megválasztásában és annak vezetésében, nevel a természet szeretetére és megóvására. Közösségteremtő és ízlésformáló rendezvényeket szervez, a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatja. Az egyesület ezentúl pedagógiai, pszichológiai tanácsadást nyújt és fontos feladatának tekinti az egészségnevelést. ... >>

ZSIDANITS KÖZÉLETI TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.
képviselő: Farkas István
A helyi közösségek fejlesztése a nemzeti és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete és megerősítése, a jogállamiság, a magyar polgári demokrácia érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Mosonmagyaróvár és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért. Az egyesület a keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel kívánja elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését a későbbiekben kialakításra kerülő munkaprogramjának megvalósításával.
A helyes és önérzetes magyarságtudat kialakítása és ápolása nemzetünk fennmaradásának alapkövetelménye globalizálódó világunkban. Ezért erősítjük tagjainkban azt a felemelő érzést, hogy bár kis nép, de egy nemzet fiai vagyunk. Nem csak a sportban vagyunk a világelsők között, hanem a tudomány és művészet terén is kiemelkedő helyet foglalunk el a világban. Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenségek, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében.
Mosonmagyaróvár közbiztonságának javítása, az élet és vagyonbiztonság növelése, a város és vonzáskörzetében élő lakosság biztonságérzetének növelése. Közigazgatási területén belül közreműködik a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. E cél maradéktalan megvalósítása érdekében az egyesület tagjai vállalják, hogy a tűz- és műszaki vagy természeti katasztrófa bekövetkezésének esetén az egyesület rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével szükség szerint segítséget nyújtanak a területileg illetékes Tűzoltóság (Katasztrófavédelem) szakmai irányítása mellett. ... >>
1. oldal