Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

Civil Fómum Mosonmagyaróvárért Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Domonkos Vince, Dr. Makkos Balázs, Nagy Miklós Kálmán
Mosonmagyaróvár és lakóinak önzetlen szolgálata, az önkormányzati munkában és azon túl a város közéletében. Különös tekintettel a következőkre: a város gazdasági struktúrájának átalakításának segítése, a város foglalkoztatási szervezetének humanizálása, a polgárok életkörülményeinek, továbbá környezetének javítása, Mosonmagyaróvár idegenforgalmi vonzerejének növelése, feltételeinek javítása, a város kulturális, művelődési teljesítményének javítása, a város lakóinak egészségügyi, szociális feltételeinek javítása és biztonságérzetének javítása, karitatív szerepvállalás a rászorultak segítése érdekében, a hagyományok és régi értékek feltárása, s azok gondozása a város jövőjének alakítása érdekében, a polgárok lokálpatrióta szellemének erősítése. ... >>

Cserháti Sándor Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
képviselő: Nagy István
A Cserháti Sándor Kollégiumban lakó hallgatók tanulmányaik végzését, képességeik fejlesztését, ismereteik bővítését és kulturális tevékenységüket minél magasabb szinvonalon tudják végezni. Támogatja a kollégiumi informatikai hálózat kiépítését, fejlesztését, hozzáférést az internethez. ... >>

Életfa Egyesület Mosonmagyaróvár

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 7.
képviselő: Lauer Katalin
A család tiszteletének visszaállítása, a házasságért, a gyermekekért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládok (három- és többgyermekes családok) egyre kedvezőtlenebb társadalmi megítélésének a mérséklése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő szervezése. ... >>

Éltes Mátyás Alapítvány a fogyatékos gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 97.
képviselő: Némethné Deák Ildikó
Az oktatás feltételeinek javítása érdekében technikai berendezések beszerzése, pedagógusok továbbképzése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, autista gyermekek támogatása. ... >>

Esély a Légúti Beteg Gyermekeknek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 26.
képviselő: Makai Edit, Papp György Tamás
A légúti megbetegedések világszerte sok gyermeknek okoznak keserves időszakokat. Kezelésük összetett feladat, a középpontban ugyan a gyógyszeres kezelés áll, de a siker érdekében ezt sok oldalról kiegészíteni, támogatni kell. A beteg gyermekek életvitelét mind a családban, mind az intézményrendszerekben (óvoda, iskola) úgy kell irányítani, hogy a betegségtől való félelemet minimálisra csökkentsük. Cél a betegség elfogadása, a betegséggel kapcsolatos ismeretek biztosítása. ... >>

"Fekete István Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 29.
képviselő: Mandl Andrásné
Támogassa azokat a tanulókat, akik szociális nehézségekkel küzdő családból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekeket. ... >>

"GÉNIUSZ" és "SIKERÉLMÉNY" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u.15.
képviselő: Papp Gyula, Polgár György
a) elősegíteni a tehetséges és eredményes tanulók sikerélményhez juttatását
b) hozzájárulni a kiemelkedően sikeres munkát végző pedagógusok sikerélményhez juttatásához,
c) növelni az iskolával karöltve eredményesen és aktívan dolgozó szülők sikerélményét és az iskola jó hírnevét, megbecsülését elősegítő rendezvények támogatása
d) az iskola idegennyelvi és informatikai tehetséggondozását segíteni, iskolai énekkar támogatása
e) tehetséges de hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének támogatása, ezen tanulók felkarolása
f) a kiemelkedően jó munkát végző tanulók, pedagógusok, szülők ösztönzése, jutalmazása ... >>

"Gondoskodás" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.
képviselő: Zimmerer Károlyné
Az intézmény 1998. év folyamán tervezi egy Szenvedélybetegek segítő szolgálatának létrehozását is. Az egyre szaporodó gondozási igénylők számára a létesítendő "Gondoskodás" Alapítvány lehetőségei szerint figyelemmel kívánja kísérni és támogatni ezeket a hátrányos helyzetű, rászorult embereket. Azalapítvány szeretne egyrészt a jelenlegi intézmények szakmai-működési feltételein, a gondozás színvonalán javítani, pl: megfelelő szocioterápiás, rehabilitációs célú foglalkoztatás (nem rendszeres munkavégzés, de kereset ellenében), a kultúrált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, az egészségügyi, főként az orvosi ellátás hiányző területeinek pótlása (pl. rehabilitációs ellátás, állapotjavító kezelések, fizikoterápia, gyógytorna stb. Mindezeken felül cél a mentális gondozás színvonalának emelése is (pl. egyénre szabott bánásmód, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése.) ... >>

Gyógyító Játszóház Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Hunyaddobrai Éva
Központi idegrendszeri károsodásból eredő mozgássérült, valamint értelmi fogyatékos gyermekek kezelése. ... >>

Gyógytornával az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 2.
képviselő: Mézám Zsuzsanna
Mozgássérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja. ... >>

"Hátrányos helyzetű tanulókért" Alapítvány

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kapu L. tér 6.
képviselő: Márkusné Szanyi Rita ... >>

Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. út 26.
képviselő: Horváth Bors Erzsébet
Mosonmagyaróvár város és vonzáskörzetében élő rászoruló családok számára családok Átmeneti Otthonát létrehozza és azt hosszú távon működtesse. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nehéz, reménytelen helyzetbe került családoknak életük újrakezdéséhez oly módon, hogy számukra átmeneti időtartamban, ideiglenes jelleggel otthont biztosít, segít a munkahelykeresésben. Mosonmagyaróvár városban a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti otthona létrehozásával a hiányzó szociális szolgáltatásokat pótolja. A célok elérése érdekében saját adatbázist állít fel, ingyenes információs vonal (Internet) elérésével bővíti a lehetőségeket. Felkutatja a célok megvalósítását segítő eszközöket. ... >>

"Lét és Egészség Mosonmagyaróváron" Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pinkéné Bodnár Zsuzsanna kuratórium elnöke
Emberbaráti segítség, támogatás az olyan személyeknek, vagy családoknak, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb létfeltételekhez sem jutnak hozzá. Támogatja az időskorúakat, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, súlyos betegeket, természeti csapás által sújtottakat, rendkívüli események miatt nehéz helyzetbe kerülteket. ... >>

LIONS Klub Mosonmagyaróvár

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 21.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Avilág népei közötti megértés szellemének erősítése, társadalmi jólét megteremtése. ... >>

Magyar Izombetegek Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Dr. Herczegfali Ágnes, Dr. Thiesz József
Összefogja az izombetegeket és segítőiket, ellátja érdekvédelmüket, munkálkodik az izombeteg emberek esélyegyenlőségének megteremtését, segíti a betegséggel járó nehézségek elviselését, szorgalmazza az izombetegségek gyógyítását és az ezzel összefüggő szakmai kutatásokat. ... >>

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

(sport,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Családsor 4.
képviselő: Winkler Péter
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott gyermekek képességfejlesztése különböző sportágak területén, ezen gyermekek sportolásának szervezett keretek között történő elősegítése, gyermek, serdülő és ifjúsági korú gyermekek sportági utánpótlás-nevelése, szabadidősport és tömegsport kereteinek megszervezése. ... >>

Moson Megyei Nők Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Reményi-Szokoli Mónika
Politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akiknek önálló véleményük van a kisebbség közéletéről, azt formálni szeretnék és annak a közösség érdekében megfelelő módon és formában hangot is adnak. Ennek érdekében egészségmegőrző programokat, jótékonysági akciókat rendeznek; a veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok körében ismeretterjesztést végeznek; kulturális kiállításokat szerveznek, a gyermek- és ifjúságvédelem terén megelőző jellegű előadásokat táborokat rendeznek; segítik a nők - főként a kismamák - munkába való visszaállítását, egészségmegőrző céllal sportrendezvényeket tartanak, igyekszenek a nők társadalmi aktivitását növelni az őket érő hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében; munkahelyeket teremtenek. ... >>

Mosoni Sütőipar Dolgozóiért Alapítvány

(kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Királydomb 13.
képviselő: Maász Lászlóné
Mosonmagyaróvár és Vidéke Sütő- és Édesipari Vállalat dolgozóinak, nyugdíjasainak támogatása kulturális, szociális területen, a vállalat privatizációja során. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Nyugdíjasaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1.
képviselő: Szűcs István
A megjelölt területen élő nyugdíjasok számára anyagi, szervezés, tanácsadás, segítség nyújtása, közreműködés kultúrális sport és szabadidő tevékenységeik során, továbbá közreműködés egészségügyi megelőző ellátásukban. Támogatja azokat a szervezeteket amelyek eddig is segíették a nyugdíjasok önszerveződését, a nyugdíjasok számára gyógyító és megelőző tevékenységet ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
képviselő: Nagy Sándor, Szalai Mária
kulturális értékek feltárása és ápolása;
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés;
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása;
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása;
- a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése;
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése;
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás. ... >>

"Mosonmagyaróvári Rászorultakért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Munkácsy Mihály u. 3.
képviselő: Sallai László
Mosonmagyaróvár város területén élő, hátrányos helyzetű lakosok megsegítése, családok, veszélyeztetett fiatalok, gyermekek, idősek, betegségben szenvedők segítése, segélyek, készpénz formájában. Szociálisan rászorulók részére nem készpénz jellegű segítségnyújtás (étkezési díjak átvállalása, nyári táborok szervezése, klubfoglalkozások hátrányos helyzetű lakosok részére, iskolai felszerelések, ruhák vásárlása gyermekeknek.) Az alapítvány szociális tevékenysége a Mosonmagyaróvár város vonzáskörzetében levő településekre is kiterjed,valamint magászemélyekre, csoportokra és intézményekre. ... >>

Mosonmagyaróvári Vállalkozók a Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Petrekovits Béla
A rászorultak szociális, egészségügyi és kulturális téren történő segítése, támogatása (karitatív tevékenység), közvetlenül és közösségek, intézmények útján, a közösségi szolidaritás szellemében. ... >>

Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Dr. Thiesz József
Az illetékességi területén élő mozgássérültek lehető legteljesebb, egyenjogú társadalmi részvételének elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet támogatásával. A mozgáskorlátozottak szociális, rehabilitációs érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, helyzetük javítása. ... >>

Nők a napi álmokért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 57.
képviselő: Némethné Takaró Róza - elnök
Rendezvények szervezése, időszakos kiadványok, szórólapok terjesztése, információ nyújtása, kapcsolatok ápolása hasonló szervezetekkel, a nők összefogása. Esélyegyenlőség biztosítása a családon belül a társadalomban jogsegély-szolgáltatás. A nők felkészítése az EU csatlakozásra, továbbképzések szervezése, ehhez kapcsolódó pályázati anyagok benyújtása. Az egészséges életmódra való ösztönzés, rendezvények, bemutatók szervezése, szakemberek általi segítségnyújtás. Nők a drog ellen (szórólapok, rendezvények, iskolákkal való kapcsolattartás). ... >>

Nők a Városért Egyesület

(szociális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály utca 5.
képviselő: Szederkényi Györgyné - titkár, Tolnai Imréné - elnökhelyettes, Venesz Jánosné - elnök
Politikai hovatartozástól függetlenül tömöríti mindazokat a nőket, akiknek önálló véleményük van a város politikai társadalmi életéről és annak a közösség érdekében hangot is adnak. A nők társadalmi aktivitásának növelése, befolyásuk hatékonyabbá tétele a társadalom arculatának alakításában, továbbá karitatív tevékenység végzése. ... >>

"Reménység" Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szt.István király út 97.
képviselő: Stinner Zoltánné
Az autista és autisztikus sérült gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, a tankötelezettség után a folyamatos szakszerű pedagógiai elveken nyugvó támogatás, képzés, rehabilitációs foglalkoztatás, munkavégzés biztosítása, ennek érdekében nappali védőotthon, védett munkahely, krízis és lakóotthon létrehozása. Az Éltes Mátyás Általános Iskola támogatása. ... >>

Rotaract Club Mosonmagyaróvár

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Troján Szabolcs
Elsődleges célja a humán erőforrás fejlődését segítő közösségfejlesztő tevékenység végzése Mosonmagyaróváron és térségében. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. A szociális helyzet javulásának elősegítése. Kulturális és sport tevékenységek szervezése és rendezése. Közreműködés az óvári gazdászhagyományok ápolásában. Alternatív lehetőségek biztosítása az ifjúság számára a művelődés, szabadidős tevékenységek és szórakozás terén, melyek hozzájárulnak a személyiség megfelelő irányba való fejlődéséhez. A környezeti és életminőség javulás elősegítése. Az egyesület e tevékenységhez a szakmai és működési hátteret, feltételrendszert biztosítja. Ennek keretében együttműködik a különböző állami, önkormányzati szervekkel, más civil szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a térségben működő állami és nem állami munkaerő-piaci szervezetekkel, a kamarákkal, munkaadói és munkavállalói, valamint szakmai érdekképviseleti szervezetekkel. Az egyesület nyitott minden, a célrendszerébe illeszkedő kezdeményezés irányába, együttműködik bármely hasonló célokat megvalósító szervezettel. Az egyesület, mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet, nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen. Az egyesület olyan belföldi székhelyű szervezet, amely a hazai és külföldi lakosság érdekében működik, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ennek lehetőségét a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Szent Lázár Alapítvány Mosonmagyaróvár és Vidéke

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 110.
képviselő: Dr. Ács Mária
Közreműködés az öreg, beteg, segítségre szoruló emberek ápolásában és gondozásában. Humanitárius segítség a szociális és karitatív gondozó - ellátószolgálatnál, együttműködés a katasztrófavédelemben. ... >>

Táltos Családi Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Méhbangó u. 39.
képviselő: Horváthné Pákozdi Emese
Kikapcsolódás és értékközvetítés a családoknak a kultúra eszközével. Hozzájárulás ahhoz, hogy gyermekeink teljes emberré váljanak, érzelmileg és értelmileg neveljük őket, testi-lelki fejlődésüket elősegítsük. Az egyesület segítséget nyújt az életmód megválasztásában és annak vezetésében, nevel a természet szeretetére és megóvására. Közösségteremtő és ízlésformáló rendezvényeket szervez, a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatja. Az egyesület ezentúl pedagógiai, pszichológiai tanácsadást nyújt és fontos feladatának tekinti az egészségnevelést. ... >>

"WE SERVE" Karitatív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 2. 2. em. 2.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>
1. oldal