Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 66
1. oldal

4 Fight Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9. fsz. 57.
képviselő: Béres János - elnök, Poór Péter - elnökhelyettes
Sporttevékenység szervezése, melyen belül az egyesület edzéseket és versenyeket szervez, a versenyekre és igény szerint övvizsgákra felkészít.
A kickbox sport népszerűsítésével hozzájárul a sportolás iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához.
Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, magánszeméllyel, akik segítik célja megvalósítását. ... >>

"Az egészségre nevelésért a sportos életmódért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.
képviselő: Harsányi Levente
Sportversenyek rendezésével szervezésével mind több óvodás, iskolás ismerkedjen meg a sport egészségmegőrző, testet, lelket formáló erejével. A mozogni kívánó gyermekek foglalkoztatása, számukra sportprogramok szervezése és az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek ... >>

BA-RO Motorsport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Árpád u. 62.
képviselő: Baracskai Zsolt (ö), Rongits Attila (ö)
Sportágának népszerűsítésével hozzájárul a sportolás iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet ... >>

Botond Sportegyesület Móvár

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 11.
képviselő: Freimann Sándor
Az alapvető célja a renszeres testedzés biztosítása, a versenyeztetés, a szabadidő hasznos szórakoztató eltöltése, az egyesületi tevékenység közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Canton Lovasklub

(sport,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 13.
képviselő: Baráth Tiborné, Dr. Reményik Andrea
A lovas-sport fejlesztése, támogatása és népszerűsítése, a magyar lovas-sport hagyományainak ápolása. ... >>

City Golf Club Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A golf sportágat űző játékosbázis növelése; utánpótlásnevelés; a golf sport elterjedését szolgáló események, versenyek szervezése; a golf szakági és tömegsport tevékenység művelése, szervezése és támogatása; a golf sportág technikai, szakmai és humán erőforrásainak bővítése. Az egyesület célja továbbá a golf sport hagyományainak ápolása.
Az egyesület a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: golf sporteseményeket szervez; népszerűsíti a golfot, mint sportot és szabadidős tevékenységet, ilyen tárgyú programokat szervez és támogat, azokban közreműködik; elősegíti tagjai golf-sport tehetségének fejlődését; rendszeres edzési lehetőséget nyújt tagjai részére.
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásában ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

CyberLord Online-sport Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Arany János u. 30.
képviselő: Csákváry László
Az egyesület célja, hogy politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akik az elektronikus és virtuális sport területén tevékenykednek akár hobbi, akár professzionális szinten, foglalkoznak számítógépes játékokkal, azon belül különböző módon formában versenyeken vesznek részt. ... >>

Delta Lakóterületi Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán út 3.
képviselő: Nagy György, Ősze Attila
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami és társadalmi szerveivel. ... >>

DMT Motorsport Autó- és Motorsport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 33.
képviselő: Dr. Muskát Tamás
Tagjai számára a sportolás, pihenés, kikapcsolódás elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az autósport, motorsport szervezése és fejlesztése. Az autó- és motorsport tömegsportként való elterjesztése. Edzések, versenyek szervezése, rendezése, továbbá a más által szervezett versenyeken biztosítja az egyesület tagjainak részvételét. ... >>

Dunamenti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22.
képviselő: Pollreisz Péter
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Dunamenti Mezőgazdasági Szövetkezet Sportegyesület Máriakálnok

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22.
képviselő: Mátyás Ferenc
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatásának biztosítása. ... >>

Dunamenti Mg.Tsz. Sportkör

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 9.
képviselő: Andrássy Alajos ... >>

Egyesület a Városközpontért

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Fejesné Bedő Eszter
A városközpont területén élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonossá tételére. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. A városközpont lakosságát érintő összes befolyásoló körülmény feltárása, megismertetése, a vélemények és javaslatok figyelembe vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő befolyásolása, a városközpontban élők sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti (a városi városközponti rendezvények keretein belül felnőtt és ifjúsági kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása) tevékenységének fejlesztése, támogatása. Közhasznú tevékenységét az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 5., 8., 9., 14. alpontjai alapján fejti ki. ... >>

Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park 1.
képviselő: Drescher Ottó
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés érdekében szervezi tagjait, szakosztályok szerint az osztályba sorolásnak megfelelően létrehozza és fenntartja az országos és helyi szövetségek által előírt csapatokat. A sportegyesület tagjai az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek, ezen szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatainak vonatkozó előírásait kötelezőnek ismeri el. A sportegyesület céljai érvényesülési érdekében biztosítja a szakosztályok csapatait és vezetőségük működési feltételeit, szervezi az egyesület működéséhez szükséges önkormányzati, helyi gazdálkodó szervek és egyéni vállalkozók által szponzori támogatást, működteti sportlétesítményeket (tekepály, büfé). ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 29.
képviselő: Kovács Attila
A tagok horgászérdekeinek képviselete érdekvédelme, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése. A társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán útja 3.
képviselő: elnök Nagy György
a) Elősegíti a sportág működését, meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik azok megvalósításáró.
b) Kialakítja a regionális versenyrendszert, megrendezi az egyéb versenyeket, bajnokságokat.
c) Képviseli a sportágat.
d) Intézi a sportág azon ügyeit,amelyek nem tartoznak a Szakszövetség központi testületinek hatáskörébe.
e) Felvilágosítást ad a sportág ügyeiben.
f)Vezeti a sportági nyilvántartásokat.
g) Közreműködik sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
h) Ellenőrzik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását.
i) Gyakorolja a Szakszövetség fegyelmi és etikai szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkört.
j) Irányítja a hatókörében működő területi és helyi szakszövetségeket.
k) Elősegíti az önkormányzati kapcsolatok fejlesztését.
l) Gondoskodik a sportág régión belüli elterjedésének növeléséről.
m) Gondoskodik a területi, megyei és helyi szakszövetségek megalakításáról. ... >>

Fanatik Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Árvácska u. 21.
képviselő: Zsugonics István
A rendszeres sportolás, versenyzés, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint az MNASZ, MAMSZ, RTE, amatőr autó - motor sportegyesületek versenyein és rendezvényein való részvétel. ... >>

Felsch Károly Művelődési Központ Sakk-köre

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels út 14.
képviselő: Vincze Róbert
Szervezett keret biztosításával segíteni Mosonmagyaróváron és környékén a sakk-sport fejlődését, művelését, a sakk-verseny sport támogatását, népszerűsítését, elősegítve a folyamatos utánpótlást és képzést. ... >>

FLEXUM Sport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.
képviselő: Palkovits Attila ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Judo Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij út 66.
képviselő: Nagy György, Ősze Attila
Sporttevékenység összefogása, sportegyesületek, judoszakosztályok, önálló klubok, szerveződések működésének összehangolása, megyei események szervezése, kapcsolatok kiépítése. ... >>

Haller Sport, Majorette és Break Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.
képviselő: Szalainé Sándor Katalin
A helyi sporttwirling, majorette és break csoport működtetése, a majorette, mint tömegsport megszerettetése, hozzájárulás a szabadidő hasznos eltöltéséhez, twirling, a majorette és a break területén a belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódva a megyei és az országos szövetség munkájába. ... >>

"Hunyadi Mátyás diákmozgalomért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Bérci Csaba
A mosonmagyaróvári Hunyadi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak, tanórákon kívüli segítése, művészeti csoportok támogatása, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, szervezése, ösztönzése. ... >>

Jégmadár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Viz part út 40.
képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök
A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló túrák szervezése, azokon a részvételi lehetőség biztosítása. Sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. Sportolási feltételrendszer megteremtése, fejlesztése, gyarapítása. Gyerektábor szervezése, lebonyolítása. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kívána segíteni, és abban szerepet vállalni. ... >>

Kis-Zátony Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 20.
képviselő: Gollowitzer György
Az egyesület tagjai számára biztosítani kívánja a szabadidős és a sporthorgászati tevékenység végzésének feltételeit. A szabadidős kikapcsolódást szolgáló horgászati tevékenység támogatása az egyesület elsődleges célja. Az egyesület célját a horgászati tevékenység szervezése és a Kis-Zátonyi Duna-ág horgászati kezelői jogának gyakorlása és működtetése útján kívánja elérni. ... >>

Kisalföld Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 37.
képviselő: Márcis Béla
Kulturált sportvadászati lehetősek biztosítása tagjai részére. ... >>

Lajta Hanság Rt. MEDOSZ Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Pap János, Vucskó László
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Lajta-Hanság Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1.
képviselő: Udvardy Péter
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági -érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Lajta-Hansági Vadász-Lövész Klub

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Giczi Ferenc
Jó képességű sportolók kiválasztása és nevelése a magyar sportlövészet utánpótlásának biztosítása céljából. ... >>

LÉBÉNY II. SPORTEGYESÜLET

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.
képviselő: Krankovits István Zoltán
Az egyesületi tagok sportolási lehetőségeinek biztosítása. A labdarúgó csapat megszervezése és fenntartása. A helyi sportélet, diáksport, tömegsport feltételeinek megteremtése. ... >>

Magyar Labdarugó Játékvezető Testület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kalász utca 24.
képviselő: Hanacsek Attila
A labadarúgó játékvezetők szakmai felkészültségének emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. A testület tagjainak érdekképviselete, erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme. A nemzetközi eredményesség növelése érdekében kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi labdarúgó szövetségekkel, nemzeti labdarűgó szövetségek játékvezetői testületeivel, s egyéb sportszervezetekkel. ... >>

"Magyar Professzionális Erőemelő Liga"

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 11.
képviselő: Freimann Sándor
Szociálisan rászoruló sportolók támogatása; az egyesület működése technikai költségeinek biztosítása; az egyéni és szervezeti anyagi és eszközbeli támogatások fogadása; ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. Erőemelő, fekvenyomó, illetve tehetségkutató versenyek szervezése, levezetése. Egyéb sport, tömegsport és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámtevékenység végzése. ... >>

MAGYAR TRIAL MOTOR SPORTEGYESÜLET

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 7009/2. hrsz.
képviselő: Rónaszéki Gábor
A sportegyesület célja a trial megismertetése minél szélesebb körben Magyarországon. Célunk találkozók, túrák versenyek szervezése, utánpótlás nevelés, trial motorhoz, és egyéb motorozáshoz kapcsolódó közösség kialakítása. ... >>

Magyaróvári Íjász Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 48.
képviselő: Nyáradi Csaba
íjászsport ... >>

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 69.
képviselő: Gálos Jánosné
A gyermekek iskolai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. A versenysportok lehetőségének megteremtése. A nyelvtanulás feltételeinek megteremtése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, a költségekhez való hozzájárulás. Az iskola részére teczhnikai eszközök és egyéb anyagok beszerzése. Szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület

(sport,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Családsor 4.
képviselő: Winkler Péter
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott gyermekek képességfejlesztése különböző sportágak területén, ezen gyermekek sportolásának szervezett keretek között történő elősegítése, gyermek, serdülő és ifjúsági korú gyermekek sportági utánpótlás-nevelése, szabadidősport és tömegsport kereteinek megszervezése. ... >>

"MO-HO" Alapítvány a sporthorgászatért, a horgászvizekért valamint e vizek élővilágáért

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 33.
képviselő: Blümmel Ottó, Tánczos Lóránt
Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete versenysport-horgászatának támogatása, ezen sportág fejlesztése és felzárkóztatása a már e tekintetben előrehaladottabb régiók mellé. Utánpótlás nevelése, a sportág népszerűsítése. Ismeretterjesztő kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

MOFÉM RT Horgász Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 13.
képviselő: Dr. Késmárki István ... >>

Moson Megyei Nők Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Reményi-Szokoli Mónika
Politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akiknek önálló véleményük van a kisebbség közéletéről, azt formálni szeretnék és annak a közösség érdekében megfelelő módon és formában hangot is adnak. Ennek érdekében egészségmegőrző programokat, jótékonysági akciókat rendeznek; a veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok körében ismeretterjesztést végeznek; kulturális kiállításokat szerveznek, a gyermek- és ifjúságvédelem terén megelőző jellegű előadásokat táborokat rendeznek; segítik a nők - főként a kismamák - munkába való visszaállítását, egészségmegőrző céllal sportrendezvényeket tartanak, igyekszenek a nők társadalmi aktivitását növelni az őket érő hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében; munkahelyeket teremtenek. ... >>

MOSON VÁRMEGYE HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 33.
képviselő: Rémay Imre András
Az egyesület célja és feladata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetének kutatása, a hozzá kapcsolódó legendák, hagyományok, dalok felelevenítése, összegyűjtése, ápolása, a legnemesebb huszár hagyományok felelevenítése, továbbélésük elősegítése, mindezek megőrzése az utókor számára. Az egyesület célul tűzi ki olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon való részvételt, illetve a későbbiekben ilyenek szervezését, amelyeken a fenti gyűjtésük alapján összegyűlt tudásukat, eredményeiket bemutathatják, és egyúttal a hagyományőrzés és egyéb kulturális tevékenységek végzésére is alkalmat adnak. Az egyesület a kulturális, oktatási, nevelési célok elérése érdekében támogatja a mások által szervezett programokat, különös tekintettel a hagyományőrző, népzenei, népművészeti rendezvényekre. Az egyesület célul tűzi ki a lovassport hagyományainak ápolását, bemutatását, népszerűsítését. Célul tűzzük ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Mosoni-Duna Hajós Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 17.
képviselő: Csereklyei László
Mosonmagyaróvár és környéke élővizeinek kultúrált sportcélú hasznosítása, illetve vizeink egészségének védelme a vízi közlekedési szabályok betartása és betertatása. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Nyugdíjasaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1.
képviselő: Szűcs István
A megjelölt területen élő nyugdíjasok számára anyagi, szervezés, tanácsadás, segítség nyújtása, közreműködés kultúrális sport és szabadidő tevékenységeik során, továbbá közreműködés egészségügyi megelőző ellátásukban. Támogatja azokat a szervezeteket amelyek eddig is segíették a nyugdíjasok önszerveződését, a nyugdíjasok számára gyógyító és megelőző tevékenységet ... >>

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 17.
képviselő: Dr. Kiss Krisztián - elnök
Az egyesület célja Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai versenysportra alkalmas gyermekek, fiatalok kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai sportág iránt érdeklődő parasportolók felkészítése, versenyeztetése. Hazai és nemzetközi sportesemények ,( versenyek) megrendezése, a szövetségek , valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken , bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A sportág és a sportolók képviselete a hazai és nemzetközi sportszervezetek és sportági szakszövetség felé. Az átlagon felüli tehetségek menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel az egyesület, továbbá Mosonmagyaróvár város és a Magyar Köztársaság sportértékeit. Hozzájárulni a sportoló ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítéséhez, jellemének fejlesztéséhez, egészségének megszilárdításához. Az atlétika sportágba illeszkedő szabadidősportok népszerűsítése a lakosság, különösen a fiatalok körében. ... >>

Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Dóka Ottó
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevéknység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Móra F. u. B/6.
képviselő: Szentkuti Károly
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, emellett a pihenés, a kulturált szabadidő eltöltésének megteremtése, tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Mosonmagyaróvári Lokálpatrióta Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 3.
képviselő: Szabó Miklós
1.) Az Egyesület a településükért elkötelezett és tenni akaró, a hagyományokat megőrizni kívánó és a város életébe beépíteni, továbbfejleszteni kívánó, a keresztény értékeket elfogadó mosonmagyaróvári polgárok önkéntes társulásán alapuló szervezet.

2.) Az Egyesület alapvető célja a mosonmagyaróvári hagyományok felkutatása. megőrzése, ápolása, erősítése, ezen belül
? Mosonmagyaróvár, történelmi múltjának, szellemi hagyatékának feltárása, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári kulturális hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári sport hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári szokások felkutatása, megismertetésének elősegítése
? a mosonmagyaróvári nevezetes személye, nevezetes családok felkutatása, történetük feldolgozása.
3.) A mosonmagyaróvári épített, természeti és kulturális értékek, nevezetességek felkutatása, megóvása védelme, megismertetésének elősegítése.
4.) Új hagyományok teremtése, ápolása, a mosonmagyaróvári közélet erősítése.
5.) A fenti célok elérése érdekében az Egyesület tagjai részt vesznek a mosonmagyaróvári közéletben, a célokat szolgáló rendezvények szervezésében és egyéb tevékenységben, a lakosság körében a lokálpatrióta érzés erősítésében és terjesztésében a rendelkezésre álló információs eszközökkel és a példamutatás erejével részt vesznek az ifjúság lokálpatriotizmusra nevelésében.
6.) Az Egyesület együttműködik a céljával egybeeső mosonmagyaróvári szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal kapcsolatot épít ki és tart fenn más hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Mosonmagyaróvári Polgári Lövész Egylet

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány úti lőtér
képviselő: Cseh Ferenc
A sportlövészet iránti érdeklődés felkeltése a fiatalság és a felnőttek körében. ... >>

Mosonmagyaróvári Postagalambsport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 24.
képviselő: Sági Tamás elnök
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok ... >>
1. oldal 2. oldal