Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 66
1. oldal

A Magyar Kultúráért Szlovákiában

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Böröndi Lajos
A határainkon túl élő magyarok anyanyelv ápolásával összefüggő rendezvények, szakmai fórumok, szervezése, a szlovák-magyar kultúrális kapcsolatok feltárása, elősegítése, szlovákiai könyvtárak magyar nyelvű anyagának bővítése, a Csemadok kultúrális tevékenységének támogatása. ... >>

"A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyelvük oktatásáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 5. sz.
képviselő: Kovács Zoltánné
Hogy a tanulók jól megtanuljanak németül, ismerjék meg az anyaország történelmét, alakítsanak ki személyes kapcsolatokat a német anyanyelvű emberekkel. ... >>

"A ZENEOKTATÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 12.
képviselő: Hernádi Sándor
A Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése, a növendékek nyilvános szereplésének szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, működő zenekarokkal közös zenei programoknak a szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, a kiemelten tehetséges növendékek képzéséhez történő hozzájárulás (a külön foglalkozások költségének viselése), és a rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítése, illetve hozzájárulás azok beszerzéséhez, javításához. ... >>

Alapítvány "A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért"

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 13.
képviselő: Sallainé Félix Alexandra
A 2. számú Napköziotthonos Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek megteremtése, bővítése, karbantartása, fejlesztése. A gyermekek testi neveléséhez szükséges tornaszoba és felszereléséhez szükséges tárgyi eszközök kialakítása, beszerzése. Az óvoda udvarának gyermek- és természetbarát kialakítása, természetes anyagokból álló játékszerekkel való felszerelése. Jó minőségű és tartós oktatási, nevelési, játékszerek beszerzése, a csoportszobák egészséges és kulturált berendezésének és diszítésének alapjául szolgáló beruházások esközlése, tárgyi eszközök, korszerű oktatási műszaki cikkek beszerzése. ... >>

"Az egészségre nevelésért a sportos életmódért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.
képviselő: Harsányi Levente
Sportversenyek rendezésével szervezésével mind több óvodás, iskolás ismerkedjen meg a sport egészségmegőrző, testet, lelket formáló erejével. A mozogni kívánó gyermekek foglalkoztatása, számukra sportprogramok szervezése és az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek ... >>

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 4.
képviselő: Orbán János
Összefogni a különböző művészeti ágakban tevékenykedőket, magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között. Tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, bemutatkozás biztosítása. Rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is. Művészeti és alkotó táborok létrehozása, amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése. A nevelés célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítésével. Céltudatos, tartalmas életet élő ifjúságnevelése, távoltartásuk a veszélyforrásoktól. Művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése. ... >>

Bóbita Gyermek Alapítvány

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80.
képviselő: Hoffmann Attiláné
Az Egyesített Bölcsőde Mosonmagyaróvár Terv u. 80. (60 férőhelyes) Kormos ltp. (60 férőhelyes) Aranyossziget út 27. (30 férőhelyes) intézményeibe járó gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, különös tekintettel a pszichés és szomatikus fejlődésükre az alábbiak szerint: a szabadidős játék és mozgásfejlesztő eszközök korszerűsítése. Beszéd megértésük, beszéd kifejezésük fejlesztéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása. (Az érvényben lévő szakmai, módszertani útmutatásoknak megfelelő játékok, esközök beszerzése.) ... >>

City Golf Club Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A golf sportágat űző játékosbázis növelése; utánpótlásnevelés; a golf sport elterjedését szolgáló események, versenyek szervezése; a golf szakági és tömegsport tevékenység művelése, szervezése és támogatása; a golf sportág technikai, szakmai és humán erőforrásainak bővítése. Az egyesület célja továbbá a golf sport hagyományainak ápolása.
Az egyesület a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: golf sporteseményeket szervez; népszerűsíti a golfot, mint sportot és szabadidős tevékenységet, ilyen tárgyú programokat szervez és támogat, azokban közreműködik; elősegíti tagjai golf-sport tehetségének fejlődését; rendszeres edzési lehetőséget nyújt tagjai részére.
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásában ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Dunamenti-Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1. fsz. 13.
képviselő: elnök Lepsényi Zsolt, gazdasági vezető Poór Péter, titkár Rammacher Csaba, vadászmester Máté Attila
Elsősorban a község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein a tagság részére bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. Kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. ... >>

"Egészségünkért 1999" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 7. I/5.
képviselő: Dr. Resch Mária Phd
Egészségügyi tevékenység: Kifejezetten a lelki egészség területén végzett gyógyító és rehabilitációs munka. Egészségmegőrzés. Betegségmegőrzés. Szociális tevékenység végzése, gondozás a harmonikus bio-pszicho-szociális egység kialakítása és megőrzése érdekében. Speciális technikai mentőszolgálat. Oktatás és képzés, továbbképzés. Kutatásfejlesztés. Tudományos tevékenység. ... >>

Éltes Mátyás Alapítvány a fogyatékos gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 97.
képviselő: Némethné Deák Ildikó
Az oktatás feltételeinek javítása érdekében technikai berendezések beszerzése, pedagógusok továbbképzése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, autista gyermekek támogatása. ... >>

Esély a Légúti Beteg Gyermekeknek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 26.
képviselő: Makai Edit, Papp György Tamás
A légúti megbetegedések világszerte sok gyermeknek okoznak keserves időszakokat. Kezelésük összetett feladat, a középpontban ugyan a gyógyszeres kezelés áll, de a siker érdekében ezt sok oldalról kiegészíteni, támogatni kell. A beteg gyermekek életvitelét mind a családban, mind az intézményrendszerekben (óvoda, iskola) úgy kell irányítani, hogy a betegségtől való félelemet minimálisra csökkentsük. Cél a betegség elfogadása, a betegséggel kapcsolatos ismeretek biztosítása. ... >>

Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán útja 3.
képviselő: elnök Nagy György
a) Elősegíti a sportág működését, meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik azok megvalósításáró.
b) Kialakítja a regionális versenyrendszert, megrendezi az egyéb versenyeket, bajnokságokat.
c) Képviseli a sportágat.
d) Intézi a sportág azon ügyeit,amelyek nem tartoznak a Szakszövetség központi testületinek hatáskörébe.
e) Felvilágosítást ad a sportág ügyeiben.
f)Vezeti a sportági nyilvántartásokat.
g) Közreműködik sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
h) Ellenőrzik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását.
i) Gyakorolja a Szakszövetség fegyelmi és etikai szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkört.
j) Irányítja a hatókörében működő területi és helyi szakszövetségeket.
k) Elősegíti az önkormányzati kapcsolatok fejlesztését.
l) Gondoskodik a sportág régión belüli elterjedésének növeléséről.
m) Gondoskodik a területi, megyei és helyi szakszövetségek megalakításáról. ... >>

Európa Értékrendjéért Pedagógiai Egyesület

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.4.
képviselő: Farkas István elnök-igazgató
A közoktatási törvény 36. paragrafusában meghatározott pedagógiai, szakmai szolgáltatások végzése és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása az alapszabály 4-es pontja szerint. ... >>

Fekete István Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.
képviselő: Borsodi Frigyesné
Az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassák, ezeket a tanulókat felkarolják, a kiemelkedően jó munkát végző pedagógusokat ösztönözzék, ill. jutalmazzák. ... >>

"Fekete István Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 29.
képviselő: Mandl Andrásné
Támogassa azokat a tanulókat, akik szociális nehézségekkel küzdő családból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekeket. ... >>

Felsch Károly Művelődési Központ Sakk-köre

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels út 14.
képviselő: Vincze Róbert
Szervezett keret biztosításával segíteni Mosonmagyaróváron és környékén a sakk-sport fejlődését, művelését, a sakk-verseny sport támogatását, népszerűsítését, elősegítve a folyamatos utánpótlást és képzést. ... >>

"GÉNIUSZ" és "SIKERÉLMÉNY" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u.15.
képviselő: Papp Gyula, Polgár György
a) elősegíteni a tehetséges és eredményes tanulók sikerélményhez juttatását
b) hozzájárulni a kiemelkedően sikeres munkát végző pedagógusok sikerélményhez juttatásához,
c) növelni az iskolával karöltve eredményesen és aktívan dolgozó szülők sikerélményét és az iskola jó hírnevét, megbecsülését elősegítő rendezvények támogatása
d) az iskola idegennyelvi és informatikai tehetséggondozását segíteni, iskolai énekkar támogatása
e) tehetséges de hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének támogatása, ezen tanulók felkarolása
f) a kiemelkedően jó munkát végző tanulók, pedagógusok, szülők ösztönzése, jutalmazása ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 13.
képviselő: Nagy Emilné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Hallgatók a Tudományért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
képviselő: Gulyás László
Az állattenyésztés-tudomány iránt érdeklődő tanulók, felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók tudományos tevékenységének, kutató munkájának, magasabb szintű szakmai képzésének az elősegítése. ... >>

HARANGSZÓ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Horváth Balázs
A mosonmagyaróvári evangélikus egyház tulajdonában lévő templom és épületek állagmegóvásának, karbantartásának, felújításának korszerűsítésének és hatékony működésének elősegítése, a gyülekezeti élet fellendítése, tehetséges protestáns fiatalok tanulásának támogatása. ... >>

HILDEGARD Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Hámán Kató u. 5.
képviselő: Fehér Lászlóné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

HOT-DRUMS Ütőhangszeres Egyesület

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Tőzike u. 25.
képviselő: Bükki Attila (e), Bükkiné Csaba Katalin (e)
A működési területén élő embereknek a zene útján új szórakozási lehetőségeket biztosítani, valamint a tehetséges gyermekeknek vagy felnőtteknek az egyesület működésén belül lehetőséget nyújtani, hogy zenei képzés- továbbképzésben részesüljenek. ... >>

HUMÁNTEXT - Textilesekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Major Pál u. 44.
képviselő: Franek Ferenc
Textilipari szakképzés, oktatás, egyéb kulturális célok. ... >>

"Hunyadi Mátyás diákmozgalomért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Bérci Csaba
A mosonmagyaróvári Hunyadi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak, tanórákon kívüli segítése, művészeti csoportok támogatása, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, szervezése, ösztönzése. ... >>

Illés Család Gerjen Községért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leo u. 21.
képviselő: Bánné Tóth Erika
Gerjen község iskolájában tanulók anyagi támogatása, képzésének segítése, érdekeinek védelme, illetve számukra kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Jégmadár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Viz part út 40.
képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök
A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló túrák szervezése, azokon a részvételi lehetőség biztosítása. Sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. Sportolási feltételrendszer megteremtése, fejlesztése, gyarapítása. Gyerektábor szervezése, lebonyolítása. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kívána segíteni, és abban szerepet vállalni. ... >>

"Kékcinke" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 12.
képviselő: Jakab Zoltánné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

LAJTHA LÁSZLÓ VEGYESKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 96. I/8.
képviselő: elnök Kató István Miklós, titkár Lautner Vilmosné
A kórusmuzsika magas szintű művelését, a város kulturális életében történő hathatós együttműködés elősegítését és erősítését, a zenei, énekkari utánpótlás biztosítását, tehetséggondozás kialakítását, a zene ismeretének elterjesztését; megismertetését, szeretetét és védelmét; s közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

"LURKÓVÁR" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Csiba Gézáné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

"Magyar Professzionális Erőemelő Liga"

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 11.
képviselő: Freimann Sándor
Szociálisan rászoruló sportolók támogatása; az egyesület működése technikai költségeinek biztosítása; az egyéni és szervezeti anyagi és eszközbeli támogatások fogadása; ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. Erőemelő, fekvenyomó, illetve tehetségkutató versenyek szervezése, levezetése. Egyéb sport, tömegsport és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámtevékenység végzése. ... >>

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 69.
képviselő: Gálos Jánosné
A gyermekek iskolai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. A versenysportok lehetőségének megteremtése. A nyelvtanulás feltételeinek megteremtése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, a költségekhez való hozzájárulás. Az iskola részére teczhnikai eszközök és egyéb anyagok beszerzése. Szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Menedék Állatvédő Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 4.
képviselő: Mészáros Márta
Állatmenhely létesítése, kóbor állatok számának csökkentése, az ilyen állatok megfelelő elhelyezésének elősegítése (számukra fényképes hirdetőtábla elhelyezése a város területén) a városban meglévő gyepmesteri telep korszerűsítésének előmozdítása. Állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos nevelés, oktatás, propaganda. Ezen belül a társadalom és legfőképp az ifjúságnak az élővilág szeretetére való nevelése, az állattartási kultúra fejlesztése, az állattartásra vonatkozó előírások megtartására való nevelés, az ezzel kapcsolatos szakmai ismerete, bővítése. Az állatvédelmi jogszabályok, valamint a hatósági rendelkezések megismertetése a helyi lakossággal. Tömöríteni azokat, akik önként, meggyőződésből kívánják támogatni az állatok védelmének ügyét, továbbá az állatvédelem hatékonyságának fokozása érdekében együttműködni a hasonló célokért küzdő belföldi és külföldi szervezetekkel. ... >>

"MO-HO" Alapítvány a sporthorgászatért, a horgászvizekért valamint e vizek élővilágáért

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 33.
képviselő: Blümmel Ottó, Tánczos Lóránt
Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete versenysport-horgászatának támogatása, ezen sportág fejlesztése és felzárkóztatása a már e tekintetben előrehaladottabb régiók mellé. Utánpótlás nevelése, a sportág népszerűsítése. Ismeretterjesztő kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

MOFÉM Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
képviselő: Bakondi Ferenc, Farkas Mihály
A zenekarnak a város művészeti életébe való bekapcsolása, feltételeinek megteremtése. Fiatal, tehetséges zenészek szakmai fejlődésének, beépülésének segítése. Rendezvényeken való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása, a tevékenységi kör bővítése. ... >>

MOSON VÁRMEGYE HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 33.
képviselő: Rémay Imre András
Az egyesület célja és feladata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetének kutatása, a hozzá kapcsolódó legendák, hagyományok, dalok felelevenítése, összegyűjtése, ápolása, a legnemesebb huszár hagyományok felelevenítése, továbbélésük elősegítése, mindezek megőrzése az utókor számára. Az egyesület célul tűzi ki olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon való részvételt, illetve a későbbiekben ilyenek szervezését, amelyeken a fenti gyűjtésük alapján összegyűlt tudásukat, eredményeiket bemutathatják, és egyúttal a hagyományőrzés és egyéb kulturális tevékenységek végzésére is alkalmat adnak. Az egyesület a kulturális, oktatási, nevelési célok elérése érdekében támogatja a mások által szervezett programokat, különös tekintettel a hagyományőrző, népzenei, népművészeti rendezvényekre. Az egyesület célul tűzi ki a lovassport hagyományainak ápolását, bemutatását, népszerűsítését. Célul tűzzük ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Mosonmagyaróvár és környéke Gasztronómiai Egyesület

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 1. III. em. 8.
képviselő: Bíró Péter - elnökhelyettes, Horváth Balázs - elnök
Mosonmagyaróvár városban és környékén az ifjú szakácsok, vendéglátói szakemberek segítése, oktatása és képzésének biztosítása. A hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, hasonló versenyek szervezése. Mosonmagyaróvár és környéke hírnevének öregbítése, a régió ételeinek minél szélesebb körű bemutatása, szponzorokkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hasonló céból létrejött hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

"Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért" Közalapítvány

(közbiztonság,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Kovács László
A város közbiztonsági és közlekedési helyzetének javítása, a lakosság és a városba érkező vendégek biztonságérzetének fokozása, a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének támogatása, a városi polgárőrség megalakításának elősegítése, munkájuk támogatása, a rendőrség számára technikai eszközök juttatása a helyi tűzvédelemben való közreműködés, a városban működő öntkéntes és hivatásos tűzoltással foglalkozó szervezetek munkafeltételeinek javítása, tevékenységük hatékonyságának fokozása, tűz- és katasztrófa veszély esetén a mentési munkálatokban való közreműködés, a közalapítvány célja szerinti területen hivatásszerűen dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása. ... >>

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 17.
képviselő: Dr. Kiss Krisztián - elnök
Az egyesület célja Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai versenysportra alkalmas gyermekek, fiatalok kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai sportág iránt érdeklődő parasportolók felkészítése, versenyeztetése. Hazai és nemzetközi sportesemények ,( versenyek) megrendezése, a szövetségek , valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken , bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A sportág és a sportolók képviselete a hazai és nemzetközi sportszervezetek és sportági szakszövetség felé. Az átlagon felüli tehetségek menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel az egyesület, továbbá Mosonmagyaróvár város és a Magyar Köztársaság sportértékeit. Hozzájárulni a sportoló ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítéséhez, jellemének fejlesztéséhez, egészségének megszilárdításához. Az atlétika sportágba illeszkedő szabadidősportok népszerűsítése a lakosság, különösen a fiatalok körében. ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári "Eötvös József" Tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának támogatása Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.
képviselő: Vízkeleti Józsefné
A Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete területén lakó szellemi értékek továbbfejlődésének lehetőségét segítése. Ezen belül elsősorban azonban azoknak a fiataloknak a továbtanulását, akik tehetségükkel, szorgalmukkal jó eredményeket érnek el, de családjuk anyagi háttere nem teszi lehetővé számukra a középiskolai, vagy a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulást. Támogatja az alapítvány azokat a fiatalokat is, akiknek az általános iskola kiemelkedő elvégzése is anyagi nehézségbe ütközik. Az alapítvány nemcsak pénzügyi támogatást nyújt ezen fiataloknak, hanem tájékoztatással ad segítséget arra, hogy a rászoruló családok hol juthatnak eseti, vagy rendszeres támogatáshoz. ... >>

Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király u. 140.
képviselő: Tolnai József
Mosonmagyaróváron gondozza és ápolja a horvát nyelvet, a kultúra tiszteletére neveljen, erősítse a kapcsolatokat a magyarországi horvát ajkúak között, képviselje a horvát származásúak érdekeit. A horvát nemzetiséghez való tartozás erősítését szolgáló kulturális rendezvények (előadások, bemutatók, képzések, ünnepségek) szervezése, illetve azok szervezésében való közreműködés. Folyamatosan tájékoztassa tagjait a magyarországi horvátok helyzetéről, segítse tagjai horvát nyelvtudásának minél magasabb szintre emelését, támogassa az Országos Horvát Önkormányzat célkitűzéseit. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ... >>

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
képviselő: Horváth Éva
Az iskolafejlesztéssel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az általános oktatásfejlesztési célú törekvések ösztönzése terén, az idegennyelvi oktatás és kultúraközvetítés terén. ... >>

Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.
képviselő: Nagy Sándor, Szalai Mária
kulturális értékek feltárása és ápolása;
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés;
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása;
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása;
- a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése;
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése;
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás. ... >>

"Mosonmagyaróvári Rászorultakért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Munkácsy Mihály u. 3.
képviselő: Sallai László
Mosonmagyaróvár város területén élő, hátrányos helyzetű lakosok megsegítése, családok, veszélyeztetett fiatalok, gyermekek, idősek, betegségben szenvedők segítése, segélyek, készpénz formájában. Szociálisan rászorulók részére nem készpénz jellegű segítségnyújtás (étkezési díjak átvállalása, nyári táborok szervezése, klubfoglalkozások hátrányos helyzetű lakosok részére, iskolai felszerelések, ruhák vásárlása gyermekeknek.) Az alapítvány szociális tevékenysége a Mosonmagyaróvár város vonzáskörzetében levő településekre is kiterjed,valamint magászemélyekre, csoportokra és intézményekre. ... >>

"Mosonmagyaróvári Vackor Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kormos I. ltp. Vackor Nk.Óvoda
képviselő: Dr. Árvay István, Dr. Sudár Miklós, Hári Józsefné
A mosonmagyaróvári Vackor Napköziotthonos Óvoda részére az oktatáshoz, neveléshez, sport és játék tevékenységhez rendelkezésre álló anyagi eszközök alapítványi pénzből történő kiegészítése, a foglalkoztatás színvonalának emelése. ... >>

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 42.
képviselő: Nagy Gábor
Minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, az egyesület színeiben való versenyeztetésük. Túraevezés létrehozása, túraevezősök túrázási, túraversenyzési lehetőségkeinek támogatása. Az evezős sportot szeretők , támogatók összefogása, rendezvények, egyesületi programok szervezée, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása. az evezős sportág népszerűsítése, az evezés, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben. Vélemény nyilvánítás a sportágat érintő döntések meghozatala előtt. ... >>

"MÓVÁRI" GOLDEN TEKE CLUB Sportegyesület

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd u. 24.
képviselő: Kiss János
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekek védelméről való gondoskodás. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a szórakozás és sportolás lehetőségének biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Mozgás- és Tánckultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Rákóczi u. 29.
képviselő: Schnitzerné Németh Kinga
A mozgás- és tánckultúra fejlesztése Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében 6-20 éves korosztály körében. A tehetséges gyermekek felkutatása, részükre mozgás- és tánckultúra fejlesztő foglalkozások tartása, táncversenyeken történő szerepeltetésük. Ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, ruha, illetve cipő költségeinek viselése, azokhoz történő ... >>
1. oldal 2. oldal