Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 75
1. oldal

A Magyar Kultúráért Szlovákiában

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Böröndi Lajos
A határainkon túl élő magyarok anyanyelv ápolásával összefüggő rendezvények, szakmai fórumok, szervezése, a szlovák-magyar kultúrális kapcsolatok feltárása, elősegítése, szlovákiai könyvtárak magyar nyelvű anyagának bővítése, a Csemadok kultúrális tevékenységének támogatása. ... >>

"A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyelvük oktatásáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 5. sz.
képviselő: Kovács Zoltánné
Hogy a tanulók jól megtanuljanak németül, ismerjék meg az anyaország történelmét, alakítsanak ki személyes kapcsolatokat a német anyanyelvű emberekkel. ... >>

"A ZENEOKTATÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 12.
képviselő: Hernádi Sándor
A Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése, a növendékek nyilvános szereplésének szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, működő zenekarokkal közös zenei programoknak a szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, a kiemelten tehetséges növendékek képzéséhez történő hozzájárulás (a külön foglalkozások költségének viselése), és a rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítése, illetve hozzájárulás azok beszerzéséhez, javításához. ... >>

Alapítvány "A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért"

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 13.
képviselő: Sallainé Félix Alexandra
A 2. számú Napköziotthonos Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek megteremtése, bővítése, karbantartása, fejlesztése. A gyermekek testi neveléséhez szükséges tornaszoba és felszereléséhez szükséges tárgyi eszközök kialakítása, beszerzése. Az óvoda udvarának gyermek- és természetbarát kialakítása, természetes anyagokból álló játékszerekkel való felszerelése. Jó minőségű és tartós oktatási, nevelési, játékszerek beszerzése, a csoportszobák egészséges és kulturált berendezésének és diszítésének alapjául szolgáló beruházások esközlése, tárgyi eszközök, korszerű oktatási műszaki cikkek beszerzése. ... >>

Art Flexum Művészeti Társaság

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
képviselő: Szentkuti Károly
Mosonmagyaróvár művészeti életének szervezése, támogatása, a tagok művészeti tevékenységének segítése. Magyarország területén kívül élő művészekkel történő kapcsolattartás, közös rendezvények, kiállítások szorgalmazása. ... >>

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 4.
képviselő: Orbán János
Összefogni a különböző művészeti ágakban tevékenykedőket, magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között. Tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, bemutatkozás biztosítása. Rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is. Művészeti és alkotó táborok létrehozása, amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése. A nevelés célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítésével. Céltudatos, tartalmas életet élő ifjúságnevelése, távoltartásuk a veszélyforrásoktól. Művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése. ... >>

Canton Lovasklub

(sport,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 13.
képviselő: Baráth Tiborné, Dr. Reményik Andrea
A lovas-sport fejlesztése, támogatása és népszerűsítése, a magyar lovas-sport hagyományainak ápolása. ... >>

City Golf Club Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A golf sportágat űző játékosbázis növelése; utánpótlásnevelés; a golf sport elterjedését szolgáló események, versenyek szervezése; a golf szakági és tömegsport tevékenység művelése, szervezése és támogatása; a golf sportág technikai, szakmai és humán erőforrásainak bővítése. Az egyesület célja továbbá a golf sport hagyományainak ápolása.
Az egyesület a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: golf sporteseményeket szervez; népszerűsíti a golfot, mint sportot és szabadidős tevékenységet, ilyen tárgyú programokat szervez és támogat, azokban közreműködik; elősegíti tagjai golf-sport tehetségének fejlődését; rendszeres edzési lehetőséget nyújt tagjai részére.
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásában ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Civil Fómum Mosonmagyaróvárért Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Domonkos Vince, Dr. Makkos Balázs, Nagy Miklós Kálmán
Mosonmagyaróvár és lakóinak önzetlen szolgálata, az önkormányzati munkában és azon túl a város közéletében. Különös tekintettel a következőkre: a város gazdasági struktúrájának átalakításának segítése, a város foglalkoztatási szervezetének humanizálása, a polgárok életkörülményeinek, továbbá környezetének javítása, Mosonmagyaróvár idegenforgalmi vonzerejének növelése, feltételeinek javítása, a város kulturális, művelődési teljesítményének javítása, a város lakóinak egészségügyi, szociális feltételeinek javítása és biztonságérzetének javítása, karitatív szerepvállalás a rászorultak segítése érdekében, a hagyományok és régi értékek feltárása, s azok gondozása a város jövőjének alakítása érdekében, a polgárok lokálpatrióta szellemének erősítése. ... >>

Cserháti Sándor Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
képviselő: Nagy István
A Cserháti Sándor Kollégiumban lakó hallgatók tanulmányaik végzését, képességeik fejlesztését, ismereteik bővítését és kulturális tevékenységüket minél magasabb szinvonalon tudják végezni. Támogatja a kollégiumi informatikai hálózat kiépítését, fejlesztését, hozzáférést az internethez. ... >>

CyberLord Online-sport Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Arany János u. 30.
képviselő: Csákváry László
Az egyesület célja, hogy politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akik az elektronikus és virtuális sport területén tevékenykednek akár hobbi, akár professzionális szinten, foglalkoznak számítógépes játékokkal, azon belül különböző módon formában versenyeken vesznek részt. ... >>

Egyesület a Városközpontért

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Fejesné Bedő Eszter
A városközpont területén élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonossá tételére. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. A városközpont lakosságát érintő összes befolyásoló körülmény feltárása, megismertetése, a vélemények és javaslatok figyelembe vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő befolyásolása, a városközpontban élők sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti (a városi városközponti rendezvények keretein belül felnőtt és ifjúsági kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása) tevékenységének fejlesztése, támogatása. Közhasznú tevékenységét az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 5., 8., 9., 14. alpontjai alapján fejti ki. ... >>

Éltes Mátyás Alapítvány a fogyatékos gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 97.
képviselő: Némethné Deák Ildikó
Az oktatás feltételeinek javítása érdekében technikai berendezések beszerzése, pedagógusok továbbképzése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, autista gyermekek támogatása. ... >>

Fejes Józsefné Zenei Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Moldoványi Géza
Megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítson a Mosonmagyaróváron 2 évente megrendezésre kerülő Flesch Károly Országos hegedűverseny lebonyolításához, a helyezést elért fiatal művészek díjazásához. ... >>

Felső-szigetközi Vadászszövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1.
képviselő: Dr. Lascsik Ágoston
A szövetségbe tömörülő vadásztársaságok összefogása, érdekeinek képviselete és védelme. A környezetvédelem és természetvédelem, érdekeivel összhangban megvalósított vadgazdálkodás. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. A vadászterületen lévő vadállomány megőrzése megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. A vadászati kultúra fejlesztése, vadászhagyományok ápolása. ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 13.
képviselő: Nagy Emilné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

HILDEGARD Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Hámán Kató u. 5.
képviselő: Fehér Lászlóné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

HOT-DRUMS Ütőhangszeres Egyesület

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Tőzike u. 25.
képviselő: Bükki Attila (e), Bükkiné Csaba Katalin (e)
A működési területén élő embereknek a zene útján új szórakozási lehetőségeket biztosítani, valamint a tehetséges gyermekeknek vagy felnőtteknek az egyesület működésén belül lehetőséget nyújtani, hogy zenei képzés- továbbképzésben részesüljenek. ... >>

HUMÁNTEXT - Textilesekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Major Pál u. 44.
képviselő: Franek Ferenc
Textilipari szakképzés, oktatás, egyéb kulturális célok. ... >>

"Hunyadi Mátyás diákmozgalomért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Bérci Csaba
A mosonmagyaróvári Hunyadi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak, tanórákon kívüli segítése, művészeti csoportok támogatása, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, szervezése, ösztönzése. ... >>

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Gede Zoltán
A tanulók és a katonák közötti kapcsolat erősítése, a hazafiasság eszméjére éplülő nevelés hatékonyabbá tétele, a magyar kutrúra és történelem részét képező honvédelmi hagyományok megismertetése. ... >>

Illés Család Gerjen Községért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leo u. 21.
képviselő: Bánné Tóth Erika
Gerjen község iskolájában tanulók anyagi támogatása, képzésének segítése, érdekeinek védelme, illetve számukra kulturális rendezvények szervezése. ... >>

"Kékcinke" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 12.
képviselő: Jakab Zoltánné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

"KÜHNE FÚVÓSZENEKARÉRT" Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
képviselő: Kránitz Pál, Süli Csaba, Szável Ákos
A KÜHNE FUVÓSZENEKAR működési feltételeinek javítása, művészeti fejlődésének biztosítása, hírnevének öregbítése, ifjú fuvószenészek ... >>

Lajta Néptáncegyesület

(kulturális)

képviselő: elnök Balogh Tímea
kulturális ... >>

"Lajta-Hansági" Ifjúsági Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Virág Géza ... >>

LAJTHA LÁSZLÓ VEGYESKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 96. I/8.
képviselő: elnök Kató István Miklós, titkár Lautner Vilmosné
A kórusmuzsika magas szintű művelését, a város kulturális életében történő hathatós együttműködés elősegítését és erősítését, a zenei, énekkari utánpótlás biztosítását, tehetséggondozás kialakítását, a zene ismeretének elterjesztését; megismertetését, szeretetét és védelmét; s közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

Magyarország Jövője Párt

(kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal u. 22.
képviselő: Ifj. Hanák József
A párt célja az ország politikai, szociális, kulturális hagyományainak ápolása. A független és demokratikus Magyarország fejlődésének megteremtése végett szervezi tagsága tevékenységét a politikában és a társadalmi életben. Rendezvények szervezése, kiadványok megjelenítése, a nemzeti kultúra hagyományainak ápolása céljából. Közéleti szereplés, részvétel a politikai életben. ... >>

Magyaróvári Hagyományőrző Gazdász Hallgatók - Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Dóka Ottó, Dr. Koszonits Edit
Anyagi támogatás nyújtása a pannon Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazgaságtudományi kar hallgatói hagyományos rendezvényeihez és a hallgatói klub kialakításához, működéséhez. E területen kiemelkedően működők díjazása és a célhoz anyagi források gyűjtése, gyarapítása. ... >>

MOFÉM Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
képviselő: Bakondi Ferenc, Farkas Mihály
A zenekarnak a város művészeti életébe való bekapcsolása, feltételeinek megteremtése. Fiatal, tehetséges zenészek szakmai fejlődésének, beépülésének segítése. Rendezvényeken való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása, a tevékenységi kör bővítése. ... >>

Moson Megyei Nők Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Reményi-Szokoli Mónika
Politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akiknek önálló véleményük van a kisebbség közéletéről, azt formálni szeretnék és annak a közösség érdekében megfelelő módon és formában hangot is adnak. Ennek érdekében egészségmegőrző programokat, jótékonysági akciókat rendeznek; a veszélyeztetett helyzetben lévő fiatalok körében ismeretterjesztést végeznek; kulturális kiállításokat szerveznek, a gyermek- és ifjúságvédelem terén megelőző jellegű előadásokat táborokat rendeznek; segítik a nők - főként a kismamák - munkába való visszaállítását, egészségmegőrző céllal sportrendezvényeket tartanak, igyekszenek a nők társadalmi aktivitását növelni az őket érő hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében; munkahelyeket teremtenek. ... >>

"MOSON MEGYEI" Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Csillag József, Keresztény Gyula
A Moson megye területén működő népzenekarok, régi zene együttesek, történelmi táncot bemutatók, néptánccsoportok, népművészettel foglalkozók anyagi és szakmai támogatása. Népművészeti, népzenei rendezvények szervezése. ... >>

MOSON VÁRMEGYE HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 33.
képviselő: Rémay Imre András
Az egyesület célja és feladata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetének kutatása, a hozzá kapcsolódó legendák, hagyományok, dalok felelevenítése, összegyűjtése, ápolása, a legnemesebb huszár hagyományok felelevenítése, továbbélésük elősegítése, mindezek megőrzése az utókor számára. Az egyesület célul tűzi ki olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon való részvételt, illetve a későbbiekben ilyenek szervezését, amelyeken a fenti gyűjtésük alapján összegyűlt tudásukat, eredményeiket bemutathatják, és egyúttal a hagyományőrzés és egyéb kulturális tevékenységek végzésére is alkalmat adnak. Az egyesület a kulturális, oktatási, nevelési célok elérése érdekében támogatja a mások által szervezett programokat, különös tekintettel a hagyományőrző, népzenei, népművészeti rendezvényekre. Az egyesület célul tűzi ki a lovassport hagyományainak ápolását, bemutatását, népszerűsítését. Célul tűzzük ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

"MOSONÉRT" Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Dr. Zalka Ferenc
A mosoni városrész szebbé, tisztábbá és vonzóbbá alakítása, társadalmi életének tartalmasabbá tétele. ... >>

Mosoni Német Származásúak Egyesülete

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Holczinger Lajos
Mosonmagyaróváron ápolja a német anyanyelvet, képviselje a német származásúak érdekeit. ... >>

Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Nagy Mihály
Az egyesület célja a városrész lakóinak s magának a városrész érdekeinek pártállástól, vallástól, politikai érdektől fügetlen képviselete különböző fórumok előtt. Ezen túlmenően cél, hogy a városrész lakóiban, az itt dolgozókban és az innét elszármazottakban kialakítsa a lokálpatriotizmust, az érte való gondolkodás- és cselekvéskészséget. További cél a városrész lakóiban olyan hangulat kialakítása és erősítése, amelynek révén kezdeményezni, segíteni tudja városa értékeinek, épített és természetes környezetének megvalósítását, gyarapítását, a hagyományok ápolását, kultúrájának növelését. ... >>

Mosoni Sütőipar Dolgozóiért Alapítvány

(kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Királydomb 13.
képviselő: Maász Lászlóné
Mosonmagyaróvár és Vidéke Sütő- és Édesipari Vállalat dolgozóinak, nyugdíjasainak támogatása kulturális, szociális területen, a vállalat privatizációja során. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Nyugdíjasaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1.
képviselő: Szűcs István
A megjelölt területen élő nyugdíjasok számára anyagi, szervezés, tanácsadás, segítség nyújtása, közreműködés kultúrális sport és szabadidő tevékenységeik során, továbbá közreműködés egészségügyi megelőző ellátásukban. Támogatja azokat a szervezeteket amelyek eddig is segíették a nyugdíjasok önszerveződését, a nyugdíjasok számára gyógyító és megelőző tevékenységet ... >>

Mosonmagyaróvár Idegenforgalmáért Közalapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Dusek Miklósné
A városi turisztikai iroda működtetésének elősegítése, városi idegenforgalmi kiadványok, térképek, szórólapok készíttetése. A város és környéke idegenforgalmi fejlesztési koncepcióinak, terveinek elkészíttetése. A térségben működő turisztikai egyesüetek munkájának koordinálása, összefogása. A város idegenforgalmi fejlesztéseinek összehangolása, a regionális és országos hálózathoz kapcsolása. ... >>

Mosonmagyaróvár Kultúrájáért Közalapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Stipkovitsné Katona Ágnes
Mosonmagyaróvár város kulturális és ifjúsági életének támogatása, ezen belül: kulturális intézmények programfinanszírozása, különös tekintettel a nem nyereséges, hagyományos kulturális értékeket felmutató programokra (irodalom, komolyzene, képzőművészet, kulturális ismeretterjesztés, a filmkultúra támogatás), a város ifjúságának összefogása, számukra kulturális programok szervezése és finanszírozása, közösségi tér biztosítása (ifjúsági klub létrehozása és működtetése); városi nagyrendezvények támogatása; nem önkormányzati fenntartású kulturális csoportok, szervezetek támogatása; a város múltját, jelenét bemutató kiadványok támogatása; kulturális értékek keletkezését szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Mosonmagyaróvár Múzeum Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
képviselő: Fekete Károly, Németh Alajos, Szentkuti Károly ... >>

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 17.
képviselő: Dr. Kiss Krisztián - elnök
Az egyesület célja Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai versenysportra alkalmas gyermekek, fiatalok kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai sportág iránt érdeklődő parasportolók felkészítése, versenyeztetése. Hazai és nemzetközi sportesemények ,( versenyek) megrendezése, a szövetségek , valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken , bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A sportág és a sportolók képviselete a hazai és nemzetközi sportszervezetek és sportági szakszövetség felé. Az átlagon felüli tehetségek menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel az egyesület, továbbá Mosonmagyaróvár város és a Magyar Köztársaság sportértékeit. Hozzájárulni a sportoló ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítéséhez, jellemének fejlesztéséhez, egészségének megszilárdításához. Az atlétika sportágba illeszkedő szabadidősportok népszerűsítése a lakosság, különösen a fiatalok körében. ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Cserkuti István
Mosonmagyaróvár és környéke fotózást kedvelőinek összefogása, a fotózás népszerűsítése, fiatalok tanítása, kiállítások szervezése és rendezése. ... >>

Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvátok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király u. 140.
képviselő: Tolnai József
Mosonmagyaróváron gondozza és ápolja a horvát nyelvet, a kultúra tiszteletére neveljen, erősítse a kapcsolatokat a magyarországi horvát ajkúak között, képviselje a horvát származásúak érdekeit. A horvát nemzetiséghez való tartozás erősítését szolgáló kulturális rendezvények (előadások, bemutatók, képzések, ünnepségek) szervezése, illetve azok szervezésében való közreműködés. Folyamatosan tájékoztassa tagjait a magyarországi horvátok helyzetéről, segítse tagjai horvát nyelvtudásának minél magasabb szintre emelését, támogassa az Országos Horvát Önkormányzat célkitűzéseit. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ... >>

Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Móra F. u. B/6.
képviselő: Szentkuti Károly
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, emellett a pihenés, a kulturált szabadidő eltöltésének megteremtése, tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
képviselő: Horváth Éva
Az iskolafejlesztéssel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az általános oktatásfejlesztési célú törekvések ösztönzése terén, az idegennyelvi oktatás és kultúraközvetítés terén. ... >>
1. oldal 2. oldal