Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

A Magyar Kultúráért Szlovákiában

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Böröndi Lajos
A határainkon túl élő magyarok anyanyelv ápolásával összefüggő rendezvények, szakmai fórumok, szervezése, a szlovák-magyar kultúrális kapcsolatok feltárása, elősegítése, szlovákiai könyvtárak magyar nyelvű anyagának bővítése, a Csemadok kultúrális tevékenységének támogatása. ... >>

"A ZENEOKTATÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 12.
képviselő: Hernádi Sándor
A Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése, a növendékek nyilvános szereplésének szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, működő zenekarokkal közös zenei programoknak a szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, a kiemelten tehetséges növendékek képzéséhez történő hozzájárulás (a külön foglalkozások költségének viselése), és a rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítése, illetve hozzájárulás azok beszerzéséhez, javításához. ... >>

Alapítvány "A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért"

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 13.
képviselő: Sallainé Félix Alexandra
A 2. számú Napköziotthonos Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek megteremtése, bővítése, karbantartása, fejlesztése. A gyermekek testi neveléséhez szükséges tornaszoba és felszereléséhez szükséges tárgyi eszközök kialakítása, beszerzése. Az óvoda udvarának gyermek- és természetbarát kialakítása, természetes anyagokból álló játékszerekkel való felszerelése. Jó minőségű és tartós oktatási, nevelési, játékszerek beszerzése, a csoportszobák egészséges és kulturált berendezésének és diszítésének alapjául szolgáló beruházások esközlése, tárgyi eszközök, korszerű oktatási műszaki cikkek beszerzése. ... >>

"Az egészségre nevelésért a sportos életmódért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.
képviselő: Harsányi Levente
Sportversenyek rendezésével szervezésével mind több óvodás, iskolás ismerkedjen meg a sport egészségmegőrző, testet, lelket formáló erejével. A mozogni kívánó gyermekek foglalkoztatása, számukra sportprogramok szervezése és az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek ... >>

Cserháti Sándor Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
képviselő: Nagy István
A Cserháti Sándor Kollégiumban lakó hallgatók tanulmányaik végzését, képességeik fejlesztését, ismereteik bővítését és kulturális tevékenységüket minél magasabb szinvonalon tudják végezni. Támogatja a kollégiumi informatikai hálózat kiépítését, fejlesztését, hozzáférést az internethez. ... >>

Esély a Légúti Beteg Gyermekeknek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 26.
képviselő: Makai Edit, Papp György Tamás
A légúti megbetegedések világszerte sok gyermeknek okoznak keserves időszakokat. Kezelésük összetett feladat, a középpontban ugyan a gyógyszeres kezelés áll, de a siker érdekében ezt sok oldalról kiegészíteni, támogatni kell. A beteg gyermekek életvitelét mind a családban, mind az intézményrendszerekben (óvoda, iskola) úgy kell irányítani, hogy a betegségtől való félelemet minimálisra csökkentsük. Cél a betegség elfogadása, a betegséggel kapcsolatos ismeretek biztosítása. ... >>

Fekete István Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.
képviselő: Borsodi Frigyesné
Az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassák, ezeket a tanulókat felkarolják, a kiemelkedően jó munkát végző pedagógusokat ösztönözzék, ill. jutalmazzák. ... >>

"Fekete István Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 29.
képviselő: Mandl Andrásné
Támogassa azokat a tanulókat, akik szociális nehézségekkel küzdő családból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekeket. ... >>

"GÉNIUSZ" és "SIKERÉLMÉNY" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u.15.
képviselő: Papp Gyula, Polgár György
a) elősegíteni a tehetséges és eredményes tanulók sikerélményhez juttatását
b) hozzájárulni a kiemelkedően sikeres munkát végző pedagógusok sikerélményhez juttatásához,
c) növelni az iskolával karöltve eredményesen és aktívan dolgozó szülők sikerélményét és az iskola jó hírnevét, megbecsülését elősegítő rendezvények támogatása
d) az iskola idegennyelvi és informatikai tehetséggondozását segíteni, iskolai énekkar támogatása
e) tehetséges de hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének támogatása, ezen tanulók felkarolása
f) a kiemelkedően jó munkát végző tanulók, pedagógusok, szülők ösztönzése, jutalmazása ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 13.
képviselő: Nagy Emilné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

HILDEGARD Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Hámán Kató u. 5.
képviselő: Fehér Lászlóné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

"Hunyadi Mátyás diákmozgalomért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3.
képviselő: Bérci Csaba
A mosonmagyaróvári Hunyadi Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak, tanórákon kívüli segítése, művészeti csoportok támogatása, kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, szervezése, ösztönzése. ... >>

Illés Család Gerjen Községért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Frankel Leo u. 21.
képviselő: Bánné Tóth Erika
Gerjen község iskolájában tanulók anyagi támogatása, képzésének segítése, érdekeinek védelme, illetve számukra kulturális rendezvények szervezése. ... >>

"Kékcinke" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 12.
képviselő: Jakab Zoltánné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

"LURKÓVÁR" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Csiba Gézáné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 69.
képviselő: Gálos Jánosné
A gyermekek iskolai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. A versenysportok lehetőségének megteremtése. A nyelvtanulás feltételeinek megteremtése, külföldi cserekapcsolatok kiépítése, a költségekhez való hozzájárulás. Az iskola részére teczhnikai eszközök és egyéb anyagok beszerzése. Szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
képviselő: dr. Vermes Tamás
Mosonmagyaróvár város és vonzáskörzetéhez tartozó 14 község és 3 nagyközség lakosságát ellátó Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház - Rendelőintézet részére anyagi alapot biztosítson a korszerűbb technikai felszerelések, orvosi műszerek beszerzéséhez és ezáltal javítsa a város és vonáskörzete lakosságának egészségügyi alapellátását. ... >>

Mosonmagyaróvári "Eötvös József" Tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának támogatása Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.
képviselő: Vízkeleti Józsefné
A Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete területén lakó szellemi értékek továbbfejlődésének lehetőségét segítése. Ezen belül elsősorban azonban azoknak a fiataloknak a továbtanulását, akik tehetségükkel, szorgalmukkal jó eredményeket érnek el, de családjuk anyagi háttere nem teszi lehetővé számukra a középiskolai, vagy a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulást. Támogatja az alapítvány azokat a fiatalokat is, akiknek az általános iskola kiemelkedő elvégzése is anyagi nehézségbe ütközik. Az alapítvány nemcsak pénzügyi támogatást nyújt ezen fiataloknak, hanem tájékoztatással ad segítséget arra, hogy a rászoruló családok hol juthatnak eseti, vagy rendszeres támogatáshoz. ... >>

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
képviselő: Horváth Éva
Az iskolafejlesztéssel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek megteremtése, az általános oktatásfejlesztési célú törekvések ösztönzése terén, az idegennyelvi oktatás és kultúraközvetítés terén. ... >>

"Mosonmagyaróvári Rászorultakért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Munkácsy Mihály u. 3.
képviselő: Sallai László
Mosonmagyaróvár város területén élő, hátrányos helyzetű lakosok megsegítése, családok, veszélyeztetett fiatalok, gyermekek, idősek, betegségben szenvedők segítése, segélyek, készpénz formájában. Szociálisan rászorulók részére nem készpénz jellegű segítségnyújtás (étkezési díjak átvállalása, nyári táborok szervezése, klubfoglalkozások hátrányos helyzetű lakosok részére, iskolai felszerelések, ruhák vásárlása gyermekeknek.) Az alapítvány szociális tevékenysége a Mosonmagyaróvár város vonzáskörzetében levő településekre is kiterjed,valamint magászemélyekre, csoportokra és intézményekre. ... >>

"Mosonmagyaróvári Vackor Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kormos I. ltp. Vackor Nk.Óvoda
képviselő: Dr. Árvay István, Dr. Sudár Miklós, Hári Józsefné
A mosonmagyaróvári Vackor Napköziotthonos Óvoda részére az oktatáshoz, neveléshez, sport és játék tevékenységhez rendelkezésre álló anyagi eszközök alapítványi pénzből történő kiegészítése, a foglalkoztatás színvonalának emelése. ... >>

Nap Társulat Színházért Egyesület

(intézményi,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 203. I/6.
képviselő: Kalózné Szabó Zsuzsanna Judit
Szellemi műhely létrehozása olyan színházbarátok számára, akik együtt, egymást segítve támogatják azokat a kezdeményezéseket, programokat és pályázatokat, amelyek a színházi kultúrát öregbítik, valamint lehetőséget teremtenek a minél nagyobb közönségréteggel való találkozásra, vagyis a színházművészeti tevékenység széleskörű propagálására.
Az egyesület célul tűzi ki, hogy a mosonmagyaróvári Főherceg Vendégházzal együttműködve lehetőséget teremtsen rendszeres közönségtalálkozókra, továbbá színházat, színházművészetet érintő szakmai viták, konferenciák, workshopok, nyári színházi előadások lebonyolítására. Az egyesület célja, hogy olyan innovációs partner legyen más szervezeteknek, amellyel együtt támogatja és megteremti az újszerű megjelenés feltételeit. ... >>

Nemzetközi Gazdasági, Üzleti Középiskola és Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Sugárkankalin u. 6.
képviselő: Kovács Tamás
Nemzetközi gazdasági-, üzleti-, szakközépiskola és akadémia, valamint kollégium létrehozása és működtetése. ... >>

Nők a napi álmokért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 57.
képviselő: Némethné Takaró Róza - elnök
Rendezvények szervezése, időszakos kiadványok, szórólapok terjesztése, információ nyújtása, kapcsolatok ápolása hasonló szervezetekkel, a nők összefogása. Esélyegyenlőség biztosítása a családon belül a társadalomban jogsegély-szolgáltatás. A nők felkészítése az EU csatlakozásra, továbbképzések szervezése, ehhez kapcsolódó pályázati anyagok benyújtása. Az egészséges életmódra való ösztönzés, rendezvények, bemutatók szervezése, szakemberek általi segítségnyújtás. Nők a drog ellen (szórólapok, rendezvények, iskolákkal való kapcsolattartás). ... >>

"Reménység" Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szt.István király út 97.
képviselő: Stinner Zoltánné
Az autista és autisztikus sérült gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, a tankötelezettség után a folyamatos szakszerű pedagógiai elveken nyugvó támogatás, képzés, rehabilitációs foglalkoztatás, munkavégzés biztosítása, ennek érdekében nappali védőotthon, védett munkahely, krízis és lakóotthon létrehozása. Az Éltes Mátyás Általános Iskola támogatása. ... >>

"Samarjai Máté János" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi J. u. 4.
képviselő: Nagy István
Mosonmagyaróvár városban a református egyházközség épületeinek karbantartásához, bővítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, az egyházi épületek berendezéseinek modernizálása, azok gyarapítása, a szórványokban levő egyházépületek karbantartása, a gyülekezeti élet elősegítése. A gyülekezethez tartozó gyermek- és ifjúság érdekképviselete, a református fiatalok oktatásának támogatása, egyházi középiskolákban, hittudományi karokon, kántorképzőben. ... >>

"Sérültekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Fácános u. 7/D.
képviselő: Dr. Vermes Tamás
A mosonmagyaróvári Karolina Kórház sérült ellátásának segítése, az ellátás feltételeinek javítása, a beteg ellátás biztonságának növelése. ... >>

"TEHETSÉGEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
képviselő: Dr. Orbán Józsefné
A lmosonmagyaróvári Bolyai János Áltlaános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola tehetséges tanulóinak támogatása, az oktatási színvonal emelése. ... >>

Utolsó Esély Állatmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 104.
képviselő: Dr. Novák Péter
Esélyt adni azoknak az állatoknak is melyek gyógykezelésére, betegségének megelőzésére, táplálására a tulajdonosok szociális helyzete miatt nem lenne lehetőség. Ismeretlen tulajdonosú, kóbor állatok betegsége, balesete estén, azok álltorvosi ellátásának anyagi fedezetének biztosítása. Utazási, szállítási támogatások nyújtása azoknak a személyeknek, akik állatának a gyógykezelése csak speciálisan felszerelt, távolabbi helyen található állatklinikán lehetséges. Az állatok hosszantartó betegsége esetén a hosszabb kórházi kezelés költségeihez támogatás juttatása. Az idült betegségben szenvedő, folyamatos gyógykezelésre és gyógyszerellátására szoruló állatok kezelésének és gyógyszerezésének finanszírozása. A gyógyíthatalan betegségben szenvedő állatok humánus túlaltatásához pénzbeni támogatás nyújtása. Együttműködés a már működő állatmenhelyekkel a kóbor állatok befogadására, ahhoz anyagi támogatás nyújtása, hosszabb távon saját finanszírozású állatmenhely létrehozása Mosonmagyaróvár és vonzáskörzet számára. Állateledel juttatása azoknak az állattulajdonosoknak, akik szociális helyzetükből adódóan nem tudják állataikat megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékkal ellátni. A rászoruló álltok illő eltemetése. ... >>

Városi Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, November 7 tér 3.
képviselő: Nagy Árpád ... >>

Zsidanits István Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
képviselő: Farkas István
A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium fenntartása, rendeltetésszerű működésével kapcsolatos költségek fedezése, rászoruló diákok segélyezésének ... >>
1. oldal