Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Dunamenti-Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1. fsz. 13.
képviselő: elnök Lepsényi Zsolt, gazdasági vezető Poór Péter, titkár Rammacher Csaba, vadászmester Máté Attila
Elsősorban a község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein a tagság részére bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. Kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. ... >>

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Viola u. 6.
képviselő: Ágoston Csilla
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete; a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése; az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra; az összes fajta népszerűsítése. ... >>

Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park 1.
képviselő: Drescher Ottó
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés érdekében szervezi tagjait, szakosztályok szerint az osztályba sorolásnak megfelelően létrehozza és fenntartja az országos és helyi szövetségek által előírt csapatokat. A sportegyesület tagjai az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek, ezen szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatainak vonatkozó előírásait kötelezőnek ismeri el. A sportegyesület céljai érvényesülési érdekében biztosítja a szakosztályok csapatait és vezetőségük működési feltételeit, szervezi az egyesület működéséhez szükséges önkormányzati, helyi gazdálkodó szervek és egyéni vállalkozók által szponzori támogatást, működteti sportlétesítményeket (tekepály, büfé). ... >>

Épületenergetikai Egyesület

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 37.
képviselő: Schopf Márton
Az egyesület általános célkitűzése az energia- és környezettudatosság elterjesztése, illetve népszerűsítése a fenntartható építészet tükrében. Ehhez egyrészt a legújabb tudományos, illetve műszaki fejlesztések eredményeinek megismertetése, másrészt a különböző szintek (kutatók, tervezők, kivitelezők, megrendelők és felhasználók) együttgondolkodása szükséges. Az egyesület ezt az integrációt vállalja fel. Elengedhetetlen az épületek energetikai jellemzőinek javítása, a fűtésenergia felhasználás csökkentése, a káros anyag kibocsátás mérséklése. Mind az új építésű, mind a felújítandó épületek energetikai fejlődése szempontjából fontos a sokoldalú információk begyűjtése, a műszaki fejlődés és fejlesztések párhuzamos megismerése. Csak egy koncentrált szakmai tudásbázisra alapozva lehet további fejlődési lehetőségeket feltárni. Az egyesületet az épületenergetikával és a környezetvédelemmel magas szinten foglalkozó, elhivatott elméleti és gyakorló szakemberek hozzák létre. ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 29.
képviselő: Kovács Attila
A tagok horgászérdekeinek képviselete érdekvédelme, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése. A társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán útja 3.
képviselő: elnök Nagy György
a) Elősegíti a sportág működését, meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik azok megvalósításáró.
b) Kialakítja a regionális versenyrendszert, megrendezi az egyéb versenyeket, bajnokságokat.
c) Képviseli a sportágat.
d) Intézi a sportág azon ügyeit,amelyek nem tartoznak a Szakszövetség központi testületinek hatáskörébe.
e) Felvilágosítást ad a sportág ügyeiben.
f)Vezeti a sportági nyilvántartásokat.
g) Közreműködik sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
h) Ellenőrzik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását.
i) Gyakorolja a Szakszövetség fegyelmi és etikai szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkört.
j) Irányítja a hatókörében működő területi és helyi szakszövetségeket.
k) Elősegíti az önkormányzati kapcsolatok fejlesztését.
l) Gondoskodik a sportág régión belüli elterjedésének növeléséről.
m) Gondoskodik a területi, megyei és helyi szakszövetségek megalakításáról. ... >>

Felső-szigetközi Vadászszövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1.
képviselő: Dr. Lascsik Ágoston
A szövetségbe tömörülő vadásztársaságok összefogása, érdekeinek képviselete és védelme. A környezetvédelem és természetvédelem, érdekeivel összhangban megvalósított vadgazdálkodás. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. A vadászterületen lévő vadállomány megőrzése megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. A vadászati kultúra fejlesztése, vadászhagyományok ápolása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Judo Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij út 66.
képviselő: Nagy György, Ősze Attila
Sporttevékenység összefogása, sportegyesületek, judoszakosztályok, önálló klubok, szerveződések működésének összehangolása, megyei események szervezése, kapcsolatok kiépítése. ... >>

Haller Sport, Majorette és Break Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.
képviselő: Szalainé Sándor Katalin
A helyi sporttwirling, majorette és break csoport működtetése, a majorette, mint tömegsport megszerettetése, hozzájárulás a szabadidő hasznos eltöltéséhez, twirling, a majorette és a break területén a belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódva a megyei és az országos szövetség munkájába. ... >>

KÜHNE Gyári Munkavállalók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
képviselő: Karácsony Imre
érdekképviselet ... >>

Lacaune Tenyésztők Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 4.
képviselő: Suhajda Mihály
A kettőshasznú (tej-hús) lacaune fajta optimális hazai hasznosítása. Juhtej- és juhhús termelő tagjai részére - gazdasági, tenyésztési célkitűzéseik megvalósításához - a legmegfelelőbb geno- és fenotípusok kialakítására javaslatokat tesz. Adaptálható termékelőállító programokat dolgoz ki. A juhtenyésztés teljes körű koordinálása, érdekvédelmének ellátása ... >>

Magyar Izombetegek Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Dr. Herczegfali Ágnes, Dr. Thiesz József
Összefogja az izombetegeket és segítőiket, ellátja érdekvédelmüket, munkálkodik az izombeteg emberek esélyegyenlőségének megteremtését, segíti a betegséggel járó nehézségek elviselését, szorgalmazza az izombetegségek gyógyítását és az ezzel összefüggő szakmai kutatásokat. ... >>

Magyar Labdarugó Játékvezető Testület

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kalász utca 24.
képviselő: Hanacsek Attila
A labadarúgó játékvezetők szakmai felkészültségének emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. A testület tagjainak érdekképviselete, erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme. A nemzetközi eredményesség növelése érdekében kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi labdarúgó szövetségekkel, nemzeti labdarűgó szövetségek játékvezetői testületeivel, s egyéb sportszervezetekkel. ... >>

Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Nagy Mihály
Az egyesület célja a városrész lakóinak s magának a városrész érdekeinek pártállástól, vallástól, politikai érdektől fügetlen képviselete különböző fórumok előtt. Ezen túlmenően cél, hogy a városrész lakóiban, az itt dolgozókban és az innét elszármazottakban kialakítsa a lokálpatriotizmust, az érte való gondolkodás- és cselekvéskészséget. További cél a városrész lakóiban olyan hangulat kialakítása és erősítése, amelynek révén kezdeményezni, segíteni tudja városa értékeinek, épített és természetes környezetének megvalósítását, gyarapítását, a hagyományok ápolását, kultúrájának növelését. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Winkler Károly
Az ipatestület tagságát magába foglaló iparosság, az egyéni vállalkozók, valamint a társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Mosonmagyaróvári Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Csalogány u. 17.
képviselő: Dr. Kiss Krisztián - elnök
Az egyesület célja Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai versenysportra alkalmas gyermekek, fiatalok kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. Mosonmagyaróvár városban és vonzáskörzetében az atlétikai sportág iránt érdeklődő parasportolók felkészítése, versenyeztetése. Hazai és nemzetközi sportesemények ,( versenyek) megrendezése, a szövetségek , valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken , bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A sportág és a sportolók képviselete a hazai és nemzetközi sportszervezetek és sportági szakszövetség felé. Az átlagon felüli tehetségek menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel az egyesület, továbbá Mosonmagyaróvár város és a Magyar Köztársaság sportértékeit. Hozzájárulni a sportoló ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítéséhez, jellemének fejlesztéséhez, egészségének megszilárdításához. Az atlétika sportágba illeszkedő szabadidősportok népszerűsítése a lakosság, különösen a fiatalok körében. ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt. Munkástanács

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
képviselő: Szegle Ferenc
A vállalat munkavállalói tulajdonának megteremtése, minimum résztulajdonként, maximumként többségi tulajdonként. A fenti pont érdekében szervezi a munkavállalói részvényprogramot, a vagyonkezelői jog megszerzését, vagy más lehetséges megoldásokat. Vállalja a szakszervezeti feladatokt, ill. azokon túlnyuló érdekvédelmet. (Elbocsátás, gyárbezás). A vállalat irányításába való dolgozói részvételt. ... >>

Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Móra F. ltp. 8.
képviselő: Nyitrai József
érdekképviselet ... >>

Mosonmagyaróvári Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Báznai Bertold titkár, Kovács Gyula eh, Méhes Lászlóné elnök
Gazdasággal összefüggő szellemi műhely létrehozása,amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett gazdasági, gazdaságpolitikai kérdések megismerését, elemzését, valamint gyakorlati alkalmazását. ... >>

Mosonmagyaróvári Vegyipari Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1.
képviselő: Varga Virgil
munkavállalói érdekképviselet,
- képviselni, védeni és érvényesíteni a tagság gazdasági, szociális és kulturális érdekeit,
- önsegélyező feladatot vállalni a rászorulók megsegítésére ... >>

MOTIM Szervetlen Vegyiagyag-gyártó Szakszervezet

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld u. 1.
képviselő: Murányi János, Muzsai László, Sebők Márton
A MOTIM-SZVSZ célja a MOTIM Alumíniumszulfát Kft-ben dolgozók érdekvédelme, az érdekképviselet ellátása a munkahelyeken, a szakmai területeken és a tagok életkörülményeit, szociális helyzetét érintő kérdésekben. ... >>

MOTIM Tűzállóanyag-ipari Szakszervezet

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld u. 1.
képviselő: Némethné Pintér Krisztina, Papp Gyula, Sreiner Zsolt
A MOTIM Tűzállóanyag-ipari Szakszervezet célja a MOTIM ZRt-ben és a ZRt-hez tartozó kft-kben dolgozók érdekvédelme, az érdekképviselet ellátása a munkahelyeken, a szakmai területeken és a tagok életkörülményeit, szociális helyzetét érintő kérdésekben. ... >>

Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Nagy Frigyes
A Nyugat-magyarországiEgyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán, illetőleg annak jogelődein végzett hallgatók összefogása. ... >>

Szövetség Mosonmagyaróvárért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Manninger ltp. A.
képviselő: Hernádi Sándor
A Szövetség Mosonmagyaróvárért Egyesület elsődleges célja, hogy a mosonmagyaróvári közélet aktív részeseként és alakítójaként előmozdítsa a legszélesebb társadalmi párbeszéd kialakulását. Ezáltal tevékenyen betöltse azt a szerepet, amely egyszerre jelent közvetítést és érdekmegjelenítést a város lakói, a polgárok szűkebb és tágabb közösségei körében.
Az egyesület tagságának célja, hogy szervezett formában és együttműködve kezdeményezzen és megvalósítson olyan tevékenységeket és akciókat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösség általános jólétének növekedéséhez, a környezeti és gazdasági életfeltételek javításához és a nyitott, demokratikus elveken építkező helyi társadalom fejlődéséhez. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. ... >>

Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A vidékfejlesztő szaktanácsadói munka hatékonyságának növelése, a szaktanácsadás működési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén, információval való megfelelő ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti tevékenységen keresztül. ... >>
1. oldal