Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Arsenal Szurkolói Klub

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Bartók B. u. 1/c.
képviselő: Bényei Zoltán, Gaál Tamás, Lakner Gábor, Molnár István, Mozsolics Péter
Az egyesület célja, hogy egy egységes csoportba tömörítse az Arsenal Football Club, röviden Arsenal magyarországi szurkolóit. ... >>

AZ ÖRÖK VÉGTELEN EGYHÁZA

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Radnóti u. 2/A.
képviselő: Fülöp Zoltán Botond
Az egyház azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező vallási közössége. Az Örök Végtelen Egyházának hitelveit követők valamennyien az örök végtelen megtartó egyensúlyában hisznek, az örök végtelent, mint felsőbb hatalmat, erőt tisztelik az egyház tagjai ezen, vallási életüket irányító azonos hitelveket követnek. ... >>

Bősárkányi "SZÁVÍZ" Üdülőegyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros u. 23.
képviselő: Billvachs Pál
Az egyesült célja, hogy Bősárkány közigazgatási területéhez tartozó csónakázó és horgász tó körzetében üdülőtulajdonnal rendelkezők összefogásával elősegítse az üdülőhely egységes és kultúrált környezetének megteremtését, a színvonalas szolgáltatások biztosítását, a környezet- és természetvédelem szempontjainak érvényesítését, az üdülőhely biztonságos és nyugodt működését. ... >>

Canton Lovasklub

(sport,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 13.
képviselő: Baráth Tiborné, Dr. Reményik Andrea
A lovas-sport fejlesztése, támogatása és népszerűsítése, a magyar lovas-sport hagyományainak ápolása. ... >>

Civil Fómum Mosonmagyaróvárért Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Domonkos Vince, Dr. Makkos Balázs, Nagy Miklós Kálmán
Mosonmagyaróvár és lakóinak önzetlen szolgálata, az önkormányzati munkában és azon túl a város közéletében. Különös tekintettel a következőkre: a város gazdasági struktúrájának átalakításának segítése, a város foglalkoztatási szervezetének humanizálása, a polgárok életkörülményeinek, továbbá környezetének javítása, Mosonmagyaróvár idegenforgalmi vonzerejének növelése, feltételeinek javítása, a város kulturális, művelődési teljesítményének javítása, a város lakóinak egészségügyi, szociális feltételeinek javítása és biztonságérzetének javítása, karitatív szerepvállalás a rászorultak segítése érdekében, a hagyományok és régi értékek feltárása, s azok gondozása a város jövőjének alakítása érdekében, a polgárok lokálpatrióta szellemének erősítése. ... >>

Dunamenti-Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1. fsz. 13.
képviselő: elnök Lepsényi Zsolt, gazdasági vezető Poór Péter, titkár Rammacher Csaba, vadászmester Máté Attila
Elsősorban a község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein a tagság részére bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. Kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. ... >>

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Viola u. 6.
képviselő: Ágoston Csilla
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete; a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése; az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra; az összes fajta népszerűsítése. ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 29.
képviselő: Kovács Attila
A tagok horgászérdekeinek képviselete érdekvédelme, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése. A társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Felső-szigetközi Vadászszövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1.
képviselő: Dr. Lascsik Ágoston
A szövetségbe tömörülő vadásztársaságok összefogása, érdekeinek képviselete és védelme. A környezetvédelem és természetvédelem, érdekeivel összhangban megvalósított vadgazdálkodás. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. A vadászterületen lévő vadállomány megőrzése megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. A vadászati kultúra fejlesztése, vadászhagyományok ápolása. ... >>

Hallgatók a Tudományért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 4.
képviselő: Gulyás László
Az állattenyésztés-tudomány iránt érdeklődő tanulók, felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók tudományos tevékenységének, kutató munkájának, magasabb szintű szakmai képzésének az elősegítése. ... >>

HARANGSZÓ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33.
képviselő: Horváth Balázs
A mosonmagyaróvári evangélikus egyház tulajdonában lévő templom és épületek állagmegóvásának, karbantartásának, felújításának korszerűsítésének és hatékony működésének elősegítése, a gyülekezeti élet fellendítése, tehetséges protestáns fiatalok tanulásának támogatása. ... >>

Kis-Zátony Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 20.
képviselő: Gollowitzer György
Az egyesület tagjai számára biztosítani kívánja a szabadidős és a sporthorgászati tevékenység végzésének feltételeit. A szabadidős kikapcsolódást szolgáló horgászati tevékenység támogatása az egyesület elsődleges célja. Az egyesület célját a horgászati tevékenység szervezése és a Kis-Zátonyi Duna-ág horgászati kezelői jogának gyakorlása és működtetése útján kívánja elérni. ... >>

Lajta Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: id. Prókai József, Lázók József
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése a bűnmegelőzési tapasztalatok elősegítése és népszerűsítése, a közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Lajta-Hanság Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1.
képviselő: Udvardy Péter
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági -érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Lajta-Hanság Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 1.
képviselő: Balog Sándor - elnök
Szabadidő és hobbitevékenység, a tagok horgász érdekeinek képviselete, kultúrált pihenés szórakozás megteremtése. Tagiai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltötlésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterület és annak környezete kultúráltabbá téteel, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Magyarország Jövője Párt

(kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal u. 22.
képviselő: Ifj. Hanák József
A párt célja az ország politikai, szociális, kulturális hagyományainak ápolása. A független és demokratikus Magyarország fejlődésének megteremtése végett szervezi tagsága tevékenységét a politikában és a társadalmi életben. Rendezvények szervezése, kiadványok megjelenítése, a nemzeti kultúra hagyományainak ápolása céljából. Közéleti szereplés, részvétel a politikai életben. ... >>

"MAJOROKI KÖR" Egyesület

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 69.
képviselő: Varga Tamás
A majoroki városrész lakóinak és e városrész érdekeinek pártállástól független képviselete különböző fórumok és hatóságok előtt. A városrész lakóiban, az ott dolgozókban és elszármazottakban egészséges lokálpatriotizmus, gondolkodás és cselekvőkészség kialakítása. ... >>

MOFÉM Körzeti Lakosok Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 48.
képviselő: Gábor Józsefné, Máté Imréné
A Mofén körzetében élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonosabbá tételére. ... >>

"Moson megye polgáraiért" Alapítvány

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
képviselő: Mike Károly, Nagy Sándor
A régi Moson vármegye települései öntevékeny társadalmi szervezetei tevékenységek támogatása, az együttműködés elősegítése. ... >>

MOSON Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.
képviselő: Bendi Béla, Menyhárt Károly
Bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem, elkövetést elősegítő körülmények feltárása, lakosság biztonságérzetének növelése, lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Mosoni-Duna Hajós Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 17.
képviselő: Csereklyei László
Mosonmagyaróvár és környéke élővizeinek kultúrált sportcélú hasznosítása, illetve vizeink egészségének védelme a vízi közlekedési szabályok betartása és betertatása. ... >>

Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Hold út 2. I/1.
képviselő: Gábor Józsefné
érdekképviseleti tevékenység ... >>

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta út 14.
képviselő: Nagy Sándor
Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. Emberi és állmapolgári jogok védelme. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás. A hátrányos helyzetű rétegek munkerőpiaci reintegrálása, képzése. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vitéz út 49.
képviselő: elnök Rongits Pál
A környezet védelme és szépítése
a környezetvédelmi és növényvédelmi tájékoztatás,
a biokertészekedés előnyeinek ismertetése,
talaj előkészítés, tápanyag -utánpótlás, vetésforgó kialakítása,
gyümölcsfák, szőlők, bogyós gyümölcsűek telepítése, gondozása,
zöldségfélék fólia alatti és szabadföldi termesztése,
gyümölcs és zöldésgéfélék téli tárolása,
borkezelés, pinceműveletek ismertetése,
dísz és szobanövények gondozása,
árubemutatón, kiállításon való részvétel,
a kertészeti kultúra rangjának és megbecsülésének erősítése,
a termelés feltételeinek és biztonságának elősegítése,
hasznosításhoz javaslattétel, a megvalósítás figyelemmel kísérése. ... >>

Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 4.
képviselő: Egresi András
Az egyesület célja a makettezést, mint hasznos szabadidős tevékenységet minél szélesebb körben megismertesse, elsősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitást, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, technikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkörök, klubok létrehozása, működésük támogatása. Az évente megtartott kiállítás során a tagok és az egyesület által támogatott szakkörök munkáinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

Mosonmagyaróvári Nyugállományúak Egyesülete

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.
képviselő: elnök Tihanyi Gábor, elnökhelyettes Tukovics Gábor, titkár Hegyes János
Támogatja a hazafiság eszményére épülő, a magyar nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét.
A Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek a helyőrségben és vonzáskörzetében élő nyugállományú tagjai és az egyesület munkájában részt vevő közvetlen családtagjai számára lehetőséget nyújt a Magyar Honvédséghez és a rendvédelmi szervekhez való kötődés fenntartására, erősítésére és a szervezett közösségi életre.
Lehetővé teszi tagjai számára a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek helyzetének, működésének, fegyverzetének, eszközeinek, a hadtudomány új eredményeinek megismerését és az időszerű katonapolitikai kérdésekben a tájékozódást, tájékoztatást. ... >>

NÁBOB PÓKER CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, József Attila u. 51.
képviselő: Süly Zsolt
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. Klubéletre ösztönző minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Nők a Városért Egyesület

(szociális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály utca 5.
képviselő: Szederkényi Györgyné - titkár, Tolnai Imréné - elnökhelyettes, Venesz Jánosné - elnök
Politikai hovatartozástól függetlenül tömöríti mindazokat a nőket, akiknek önálló véleményük van a város politikai társadalmi életéről és annak a közösség érdekében hangot is adnak. A nők társadalmi aktivitásának növelése, befolyásuk hatékonyabbá tétele a társadalom arculatának alakításában, továbbá karitatív tevékenység végzése. ... >>

Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Nagy Frigyes
A Nyugat-magyarországiEgyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán, illetőleg annak jogelődein végzett hallgatók összefogása. ... >>

Összefogás Győr-Moson-Sopron Megyéért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 6/A.
képviselő: Szentmiklósi Dániel
Lokálpatrióta szemléletformálás, Győr-Moson-Sopon Megye lakosainak érdekképviselete minden hivatalos fórumon, a civil társadalom nyilvánosságának biztosítása, a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása, ember és állampolgári jogok védelme, aktív szerepvállalás a megye szellemi, kulturális életében. Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése, környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése. ... >>

Összefogás Mosonmagyaróvárért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szále János u. 6/A.
képviselő: Füredi Kornél
Az Egyesület feladata Mosonmagyaróvár város és az itt lakók önzetlen szolgálata. Lokálpatrióta szemléletformálás. A mosonmagyaróvári lakosok érdekképviselte minden hivatalos fórumon. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. Emberi és állampolgári jogok védelme. Aktív szerepvállalás a város szellemi, kulturális életében. Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés. Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése. Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése. ... >>

"Samarjai Máté János" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi J. u. 4.
képviselő: Nagy István
Mosonmagyaróvár városban a református egyházközség épületeinek karbantartásához, bővítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, az egyházi épületek berendezéseinek modernizálása, azok gyarapítása, a szórványokban levő egyházépületek karbantartása, a gyülekezeti élet elősegítése. A gyülekezethez tartozó gyermek- és ifjúság érdekképviselete, a református fiatalok oktatásának támogatása, egyházi középiskolákban, hittudományi karokon, kántorképzőben. ... >>

Sik Sándor Cserkészalapítvány

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
képviselő: Fitus Tibor
A mosonmagyaróvári 70. sz. széchenyi István Cserkészcsapat működésével - ide értve a dologi és személyi feltételekkel kapcsolatos költségek fedezését is - kapcsolatos kiadásokra fedezetet biztosítani. ... >>

Szigetköz Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 16.
képviselő: Dr. Pető Péter
Az egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségen alapuló idegenforgalom fejlesztése: a térség turizmusában tevékenykedők szakmai összefogása; a térség idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletének ellátása; a térség idegenforgalmának fellendítése; térségi szinten a marketing ismeretek továbbadása, jó gyakorlat elterjesztése. ... >>

Szövetség Mosonmagyaróvárért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Manninger ltp. A.
képviselő: Hernádi Sándor
A Szövetség Mosonmagyaróvárért Egyesület elsődleges célja, hogy a mosonmagyaróvári közélet aktív részeseként és alakítójaként előmozdítsa a legszélesebb társadalmi párbeszéd kialakulását. Ezáltal tevékenyen betöltse azt a szerepet, amely egyszerre jelent közvetítést és érdekmegjelenítést a város lakói, a polgárok szűkebb és tágabb közösségei körében.
Az egyesület tagságának célja, hogy szervezett formában és együttműködve kezdeményezzen és megvalósítson olyan tevékenységeket és akciókat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösség általános jólétének növekedéséhez, a környezeti és gazdasági életfeltételek javításához és a nyitott, demokratikus elveken építkező helyi társadalom fejlődéséhez. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. ... >>

Utolsó Esély Állatmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 104.
képviselő: Dr. Novák Péter
Esélyt adni azoknak az állatoknak is melyek gyógykezelésére, betegségének megelőzésére, táplálására a tulajdonosok szociális helyzete miatt nem lenne lehetőség. Ismeretlen tulajdonosú, kóbor állatok betegsége, balesete estén, azok álltorvosi ellátásának anyagi fedezetének biztosítása. Utazási, szállítási támogatások nyújtása azoknak a személyeknek, akik állatának a gyógykezelése csak speciálisan felszerelt, távolabbi helyen található állatklinikán lehetséges. Az állatok hosszantartó betegsége esetén a hosszabb kórházi kezelés költségeihez támogatás juttatása. Az idült betegségben szenvedő, folyamatos gyógykezelésre és gyógyszerellátására szoruló állatok kezelésének és gyógyszerezésének finanszírozása. A gyógyíthatalan betegségben szenvedő állatok humánus túlaltatásához pénzbeni támogatás nyújtása. Együttműködés a már működő állatmenhelyekkel a kóbor állatok befogadására, ahhoz anyagi támogatás nyújtása, hosszabb távon saját finanszírozású állatmenhely létrehozása Mosonmagyaróvár és vonzáskörzet számára. Állateledel juttatása azoknak az állattulajdonosoknak, akik szociális helyzetükből adódóan nem tudják állataikat megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékkal ellátni. A rászoruló álltok illő eltemetése. ... >>
1. oldal