Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Civil Fómum Mosonmagyaróvárért Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Domonkos Vince, Dr. Makkos Balázs, Nagy Miklós Kálmán
Mosonmagyaróvár és lakóinak önzetlen szolgálata, az önkormányzati munkában és azon túl a város közéletében. Különös tekintettel a következőkre: a város gazdasági struktúrájának átalakításának segítése, a város foglalkoztatási szervezetének humanizálása, a polgárok életkörülményeinek, továbbá környezetének javítása, Mosonmagyaróvár idegenforgalmi vonzerejének növelése, feltételeinek javítása, a város kulturális, művelődési teljesítményének javítása, a város lakóinak egészségügyi, szociális feltételeinek javítása és biztonságérzetének javítása, karitatív szerepvállalás a rászorultak segítése érdekében, a hagyományok és régi értékek feltárása, s azok gondozása a város jövőjének alakítása érdekében, a polgárok lokálpatrióta szellemének erősítése. ... >>

"Egészségünkért 1999" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 7. I/5.
képviselő: Dr. Resch Mária Phd
Egészségügyi tevékenység: Kifejezetten a lelki egészség területén végzett gyógyító és rehabilitációs munka. Egészségmegőrzés. Betegségmegőrzés. Szociális tevékenység végzése, gondozás a harmonikus bio-pszicho-szociális egység kialakítása és megőrzése érdekében. Speciális technikai mentőszolgálat. Oktatás és képzés, továbbképzés. Kutatásfejlesztés. Tudományos tevékenység. ... >>

Esély a Légúti Beteg Gyermekeknek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 26.
képviselő: Makai Edit, Papp György Tamás
A légúti megbetegedések világszerte sok gyermeknek okoznak keserves időszakokat. Kezelésük összetett feladat, a középpontban ugyan a gyógyszeres kezelés áll, de a siker érdekében ezt sok oldalról kiegészíteni, támogatni kell. A beteg gyermekek életvitelét mind a családban, mind az intézményrendszerekben (óvoda, iskola) úgy kell irányítani, hogy a betegségtől való félelemet minimálisra csökkentsük. Cél a betegség elfogadása, a betegséggel kapcsolatos ismeretek biztosítása. ... >>

"Gondoskodás" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.
képviselő: Zimmerer Károlyné
Az intézmény 1998. év folyamán tervezi egy Szenvedélybetegek segítő szolgálatának létrehozását is. Az egyre szaporodó gondozási igénylők számára a létesítendő "Gondoskodás" Alapítvány lehetőségei szerint figyelemmel kívánja kísérni és támogatni ezeket a hátrányos helyzetű, rászorult embereket. Azalapítvány szeretne egyrészt a jelenlegi intézmények szakmai-működési feltételein, a gondozás színvonalán javítani, pl: megfelelő szocioterápiás, rehabilitációs célú foglalkoztatás (nem rendszeres munkavégzés, de kereset ellenében), a kultúrált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, az egészségügyi, főként az orvosi ellátás hiányző területeinek pótlása (pl. rehabilitációs ellátás, állapotjavító kezelések, fizikoterápia, gyógytorna stb. Mindezeken felül cél a mentális gondozás színvonalának emelése is (pl. egyénre szabott bánásmód, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése.) ... >>

Gyógyító Játszóház Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 27.
képviselő: Hunyaddobrai Éva
Központi idegrendszeri károsodásból eredő mozgássérült, valamint értelmi fogyatékos gyermekek kezelése. ... >>

Gyógytornával az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 2.
képviselő: Mézám Zsuzsanna
Mozgássérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja. ... >>

"Hórukk" Lovasterápia Alapítvány

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Móricz Zsigmond u. 3.
képviselő: Nagy Lajos
Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció érdekében a testi, szellemi-, érzékszervi sérült, valamint a magatartászavaros, hiperaktív ill. autista gyerekek és fiatalok minél gyorsabb, eredményesebb gyógyulásának előmozdítása, képességeik fejlesztése, rehabilitációjuk végzése. A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, részképességproblémákkal küzdő, látás-, és hallássérült, magatartászavaros, hiperaktív, valamint a beszédproblémákban szenvedő, esetleges inadoptált gyerekek és fiatalok fogyatékosságspecifikus fejlesztése. Szeretnénk nyitottá tenni számukra is az emberi élet hozzáférhető területeit, hogy minden lehetőséget felhasználva aktív résztvevői lehessenek a társadalom életének. ... >>

"Lét és Egészség Mosonmagyaróváron" Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pinkéné Bodnár Zsuzsanna kuratórium elnöke
Emberbaráti segítség, támogatás az olyan személyeknek, vagy családoknak, akik önhibájukon kívül a legalapvetőbb létfeltételekhez sem jutnak hozzá. Támogatja az időskorúakat, mozgáskorlátozottakat, fogyatékosokat, súlyos betegeket, természeti csapás által sújtottakat, rendkívüli események miatt nehéz helyzetbe kerülteket. ... >>

Magyar Izombetegek Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Dr. Herczegfali Ágnes, Dr. Thiesz József
Összefogja az izombetegeket és segítőiket, ellátja érdekvédelmüket, munkálkodik az izombeteg emberek esélyegyenlőségének megteremtését, segíti a betegséggel járó nehézségek elviselését, szorgalmazza az izombetegségek gyógyítását és az ezzel összefüggő szakmai kutatásokat. ... >>

Magyar Szív Egyesület Mosonmagyaróvár

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
képviselő: Dr. Poór Ferenc
Szívbetegségek megelőzése, rehabilitáció, szenvedély betegségek elleni küzdelem. Együttműködés az egészségügyi intézményekkel. ... >>

Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok, komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a térségben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitás tudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a térség kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Mosonmagyaróvár és környéke nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretetet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését. Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
képviselő: dr. Vermes Tamás
Mosonmagyaróvár város és vonzáskörzetéhez tartozó 14 község és 3 nagyközség lakosságát ellátó Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház - Rendelőintézet részére anyagi alapot biztosítson a korszerűbb technikai felszerelések, orvosi műszerek beszerzéséhez és ezáltal javítsa a város és vonáskörzete lakosságának egészségügyi alapellátását. ... >>

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Nyugdíjasaiért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1.
képviselő: Szűcs István
A megjelölt területen élő nyugdíjasok számára anyagi, szervezés, tanácsadás, segítség nyújtása, közreműködés kultúrális sport és szabadidő tevékenységeik során, továbbá közreműködés egészségügyi megelőző ellátásukban. Támogatja azokat a szervezeteket amelyek eddig is segíették a nyugdíjasok önszerveződését, a nyugdíjasok számára gyógyító és megelőző tevékenységet ... >>

"Mosonmagyaróvári Rászorultakért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Munkácsy Mihály u. 3.
képviselő: Sallai László
Mosonmagyaróvár város területén élő, hátrányos helyzetű lakosok megsegítése, családok, veszélyeztetett fiatalok, gyermekek, idősek, betegségben szenvedők segítése, segélyek, készpénz formájában. Szociálisan rászorulók részére nem készpénz jellegű segítségnyújtás (étkezési díjak átvállalása, nyári táborok szervezése, klubfoglalkozások hátrányos helyzetű lakosok részére, iskolai felszerelések, ruhák vásárlása gyermekeknek.) Az alapítvány szociális tevékenysége a Mosonmagyaróvár város vonzáskörzetében levő településekre is kiterjed,valamint magászemélyekre, csoportokra és intézményekre. ... >>

Mosonmagyaróvári Vállalkozók a Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Petrekovits Béla
A rászorultak szociális, egészségügyi és kulturális téren történő segítése, támogatása (karitatív tevékenység), közvetlenül és közösségek, intézmények útján, a közösségi szolidaritás szellemében. ... >>

"Sérültekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Fácános u. 7/D.
képviselő: Dr. Vermes Tamás
A mosonmagyaróvári Karolina Kórház sérült ellátásának segítése, az ellátás feltételeinek javítása, a beteg ellátás biztonságának növelése. ... >>

Szent Lázár Alapítvány Mosonmagyaróvár és Vidéke

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 110.
képviselő: Dr. Ács Mária
Közreműködés az öreg, beteg, segítségre szoruló emberek ápolásában és gondozásában. Humanitárius segítség a szociális és karitatív gondozó - ellátószolgálatnál, együttműködés a katasztrófavédelemben. ... >>

"Újjáéledés Alapítvány"

(egészségügyi)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.
képviselő: Kuti Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Utolsó Esély Állatmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 104.
képviselő: Dr. Novák Péter
Esélyt adni azoknak az állatoknak is melyek gyógykezelésére, betegségének megelőzésére, táplálására a tulajdonosok szociális helyzete miatt nem lenne lehetőség. Ismeretlen tulajdonosú, kóbor állatok betegsége, balesete estén, azok álltorvosi ellátásának anyagi fedezetének biztosítása. Utazási, szállítási támogatások nyújtása azoknak a személyeknek, akik állatának a gyógykezelése csak speciálisan felszerelt, távolabbi helyen található állatklinikán lehetséges. Az állatok hosszantartó betegsége esetén a hosszabb kórházi kezelés költségeihez támogatás juttatása. Az idült betegségben szenvedő, folyamatos gyógykezelésre és gyógyszerellátására szoruló állatok kezelésének és gyógyszerezésének finanszírozása. A gyógyíthatalan betegségben szenvedő állatok humánus túlaltatásához pénzbeni támogatás nyújtása. Együttműködés a már működő állatmenhelyekkel a kóbor állatok befogadására, ahhoz anyagi támogatás nyújtása, hosszabb távon saját finanszírozású állatmenhely létrehozása Mosonmagyaróvár és vonzáskörzet számára. Állateledel juttatása azoknak az állattulajdonosoknak, akik szociális helyzetükből adódóan nem tudják állataikat megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékkal ellátni. A rászoruló álltok illő eltemetése. ... >>

"WE SERVE" Karitatív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 2. 2. em. 2.
képviselő: Dr. Hamar Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

ZSIDANITS KÖZÉLETI TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.
képviselő: Farkas István
A helyi közösségek fejlesztése a nemzeti és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete és megerősítése, a jogállamiság, a magyar polgári demokrácia érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Mosonmagyaróvár és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért. Az egyesület a keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel kívánja elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését a későbbiekben kialakításra kerülő munkaprogramjának megvalósításával.
A helyes és önérzetes magyarságtudat kialakítása és ápolása nemzetünk fennmaradásának alapkövetelménye globalizálódó világunkban. Ezért erősítjük tagjainkban azt a felemelő érzést, hogy bár kis nép, de egy nemzet fiai vagyunk. Nem csak a sportban vagyunk a világelsők között, hanem a tudomány és művészet terén is kiemelkedő helyet foglalunk el a világban. Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenségek, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében.
Mosonmagyaróvár közbiztonságának javítása, az élet és vagyonbiztonság növelése, a város és vonzáskörzetében élő lakosság biztonságérzetének növelése. Közigazgatási területén belül közreműködik a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. E cél maradéktalan megvalósítása érdekében az egyesület tagjai vállalják, hogy a tűz- és műszaki vagy természeti katasztrófa bekövetkezésének esetén az egyesület rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével szükség szerint segítséget nyújtanak a területileg illetékes Tűzoltóság (Katasztrófavédelem) szakmai irányítása mellett. ... >>
1. oldal