Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Monor oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A csend hangjai a Sziklai Magán Zeneiskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Petőfi u.31.sz.
képviselő: Nyeste László elnök
A Sziklai Magán Zeneiskola oktatási munkájának támogatása. ... >>

Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2200 Monor, Kinizsi u. 4.
képviselő: Novákovics András ( elnök )
Képességfejlesztő, ismeretterjesztő és sporttevékenység a hagyományos sportágak népszerűsítése. ... >>

ARS CLASSICA Alapítvány

(oktatási)

2200 Monor, Bocskai u.1.sz.
képviselő: Nagy Erzsébet
Középfokú szakmai oktatás, szakképzési, átképzési feladatok megoldásának támogatása, oktatási tematikák, szak- könyvek, kiadványok támogatása. ... >>

ECKER Közhasznú Alapítvány Monor, Vasad és térségeik Sportjáért

(sport,oktatási)

2200 Monor, Gép u 1.
képviselő: Kárpáti István /elnök/
Monor, Vasad és a térségeikben működő sportszervezetek támogatása, új sportlétesítmények létrehozásának fenntartásának elősegítése, a kiemelkedő tehetségű sportolók továbbfejlődéséhez, eredményes versenyzéséhez való hozzájárulás. ... >>

Gézengúzok Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Petőfi u 29.
képviselő: Bíró Ivett, Galambosné Hadas Katalin, Kiss Margit, Roikné Horváth Margit /elnök/, Zsember Ágnes
A monori Petőfi S u. 29. sz alatti óvodába járó gyermekek képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Gyermekláncfű Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2200 Monor, Alkotmány u 8.
képviselő: Bokros Jánosné (elnök)
Sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek összefogása. ... >>

ILZER Alapítvány Monor és Térsége Kultúrájáért, Oktatásáért, Sportjáért

(sport,oktatási)

2200 Monor, Gép u. 1.
képviselő: Kárpáti István elnök
Monor és térsége kultúrájának, oktatásának valamint sportjának támogatása, melynek keretén belül támogatni a Monor és térségében alapítását, valamint sportlétesítmények létrehozását és azok fenntartását támogatásokkal hozzájárulni a kiemelkedő tehetségű fiatalok továbbfejlődéséhez, mind az oktatás, mind a sport területén. ... >>

ILZER Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

2200 Monor, Gép u.1.sz.
képviselő: Dr. Genzwein Ferencné elnök, Kárpáti István ( titkár ), Szládik Istvánné ( gazdasági vezető )
Monor, Vasad és térségeikben, elsősorban lovassportban működő sportszervezetek, egyéni sportolók támogatása, biztosítva ezzel ezen szervezetek zavartalan működését, illetve az egyéni versenyzők zavartalan felkészülését, versenyeztetését. Az egyesület elő kívánja segíteni új - elsősorban lovassportban használható - sportlétesítmények létrehozását, azok fenntartását Monoron, Vasadon, valamint térségeikben. Az egyesület célja az is, hogy támogatásaival hozzájáruljon a kiemelkedő tehetségű fiatal sportolók továbbfejlődéséhez, eredményes versenyzéséhez. Az egyesület támogatni kívánja a versenysporton felül azon személyeket is, akik a lovassportokat szabadidősport keretén belül kívánják űzni. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő közhasznú egyesület formájában végzi. ... >>

Izabel Adory Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kistói u.13.sz.
képviselő: Büki Ágnes
Szellemi fogyatékosok, mozgássérült betegek, nagycsaládosok támogatása. Budapesten napközi óvoda létrehozása, szellemi fogyatékos gyermekeknek. ... >>

JAG-falva lakói a monori József Attila Gimnázium és Közigazgatási Szakközépiskola Öregdiák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Ady Endre út 12-14
képviselő: Hajdú Zoltánné (titkár) együttesen, Megyeri István (elnök) önállóan, Nimmerfrohné Bihari Katalin (pénztárnok) együttesen
A monori József Attila Gimnáium és Közgazdasági Szakközépiskola öregdiákjai közötti kapcsolattartás ápolásra szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása, öntevékeny kezdeményezések felkarolása. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatott oktató-nevelő munka és diákélet támogatása. A tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése, többek között előadások tartásával, tanácsadással. Közreműködés a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az iskolában folytatott munka eredményeinek népszerűsítésében. ... >>

Jászai téri óvodás gyermekekért közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Jászai Mari tér 1.sz.
képviselő: Pogácsásné Berecz Andrea
Az óvodás korú gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése, nevelés, ok- tatás, képességfejlesztés, ismeretter- jesztés, valamint gyermek-és ifjúságvé- delem, érdekképviselet. Támogatja a célja szerint meglévő ingatlan torna- szobával, öltözővel, nevelői szobával való bővítését, megfelelő berendezések- kel, felszerelésekkel, oktatási eszkö- zökkel való ellátását, a fél cél eléré- se után kirándulások, szinházlátogatá- sok stb. támogatása. ... >>

Kelet Népe - A Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kinizsi u. 74.
képviselő: Lukács József elnök
Hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek iskoláztatásának támogatása. Szabadidős programok szervezése. A roma kultúra megismertetése szélesebb körben. ... >>

Kvantum Pszichológiai Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2200 Monor, Tompa Mihály u. 24.
képviselő: Palaticzky Istvánné ( elnök )
A transzperszonális pszichológia, kvantum pszichológia, valamint légzéstréner, testakadémia tréner, transzperszonális mágnes terapeuta szakma képzésének elősegítése, a nemzetközileg elismert minősítések támogatásával és fejlesztésével. A transzperszonális pszichológia, kvantum pszichológia, valamint légzéstréner, testakadémia tréner, transzperszonális mágnes terapeuta kultúra terjesztése és színvonalának magyarországi emelése kiemelten az oktatási, civil, államigazgatási, közigazgatási, vállalati és egyéb szférában. ... >>

Monor és Környéke Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2200 Monor, Petőfi u.27.sz.
képviselő: Kiss István elnök
Gazdasági és szakmai érdekképviselet, gazdaságszervező tevékenység, továbbképzés, gazdasági szolgáltató tevékenység, a tagság kulturális, művelődési és sport igényeinek szervezése, kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Monor Város Szakoktatási Alapítvány

(oktatási)

2200 Monor, Ipar u.2.sz.
képviselő: Dr.Dobos György igazgató
205.sz.Ipari Szakmunkásképző Intézet működésének, diákjainak és pedagógusainak támogatása. ... >>

Monori "ADD TOVÁBB" Szolgálat Alapítvány

(oktatási)

2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.sz.
képviselő: Királymezei Ágnes
A családbanélés feltételeinek javítása, akiknek legalább egy 6 éven aluli gyerkeük van. Képzést, oktatást nyujta- ni a családokat segítő szakembereknek, a családi szolgálatot ellátó szervezeteknek. ... >>

Monori Bömbölde Tipegők Alapítvány

(oktatási)

2200 Monor, Virág u. 33.sz.
képviselő: Siposné Hanzelik Andrea
A monori területi bölcsöde működési feltételeinek, tárgyi eszközellátottsá- gának és játékkészletének javításához szükséges civil kezdeményezések felka- rolása és koordinálása, a gyermekneve- lésben résztvevők folyamatos szakmai képzésének, továbbképzésének elősegíté- se. ... >>

Monori Esthajnalcsillag Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kossuth L. u. 37.
képviselő: Csóti Zoltánné elnök
A monori Kossuth Ovoda (Kossuth Lajos u. 37.) nevelő munkájának segítése. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. ... >>

Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Jászai Mari tér 1.sz.
képviselő: Kovács Tünde elnök
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, informatikai terem, nyelvtanulás fejlesztése, közös programok támogatása. ... >>

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.
képviselő: Barta Károlyné
A Kossuth Lajos Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. ... >>

Monori Nyugdíjas Pedagógusok Katedra Klubja

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

2200 Monor, Krúdy Gy.u. 6.
képviselő: dr. Dudás Jenőné elnök
A város iskoláiban folyó nevelő-oktató munka segítése, kirándulások, színház-és koncertlátogatások, egészségügyi előadások szervezése, határon túli magyarság tagjaival kapcsolatok ápolása, a pedagógusmúlt emlékeinek, relikviáinak összegyűjtése és elhelyezése a város Helytörténeti Múzeumában. ... >>

Monori Pentaton Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Kossuth L. u. 88.
képviselő: Bokros Jánosné utóbbi 5 tag együtt, Dr. Dudás Jenőné, Dzsupin Imréné, Pásztory Lajosné, Perjési Istvánné, Szabó Lajosné Cséki Piroska önállón
A Monori Zeneiskola oktatási tevákenységének támogatása. Hangszerek, kották beszerzése, keimelkedő tanulók, zenepedagógusok továbbképzésének versenyek, rendezvények támogatása. ... >>

Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Toldi u. 3.
képviselő: Szádvári Lászlóné
A Monori Szivárvány Óvoda támogatása. Az óvodába járó gyermekek részére programok szervezése. Állagmegóvás, eszközök beszerzése. ... >>

Nefelejcs Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Katona József u. 26.
képviselő: Seres Istvánné elnök
A monori Tesz-Vesz Óvoda anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Korszerű nevelési módszerek támogatása. ... >>

Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Ady E.u.12-14.sz.
képviselő: Megyeri István
Az iskola munkájának támogatása, diákok jutalmazása, támogatása. ... >>

Ökumenikus-Magyar Nevelésért,Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

(oktatási)

2200 Monor, Ady Endre u. 48-52.sz.
képviselő: Gulyás László önállóan, Huszthyné Juhász Mária önállóan
A Monor és környéke térségben az ifjúság ökumenikus nevelésének elősegítése, az ilyen nevelés tárgyi, szellemi feltételeinek támogatása. ... >>

ROCKVIHAR Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2200 Monor, Dózsa Gy. u. 3.
képviselő: Huszthy Gergely Blázs elnök, Matiz Iván Sándor titkár
Tehetséges fiatalok segítése művészeti pályákon. Szabadidős programok szervezése. ... >>

Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Ipar u.2.sz.
képviselő: Hangyásné Farkas Ágnes elnök
Közvetlenül vagy az iskolán keresztü támogatni az intézet nappali és levelező tagozatát, a tanulók szellemi, erkölcsi és testi nevelését. ... >>

Vénusz Szinkronúszó- és Úszó Egyesület

(sport,oktatási)

2200 Monor, Acsádi u. 13.
képviselő: Sutusné Hack Erzsébet
Elősegíteni a szinkronúszás és úszósport vonatkozásában a sportágak szélesebb körű megismertetését, biztosítani a sportágak technikai hátterét, edzések lehetőségét, valamint a versenyeken való indulást, fejleszteni a sportágak oktatását, az edzések hatákonyságát, az arra rászoruló rétegeket sporttevékenységhez, gyakorláshoz segíteni, ennek során részükre minden segítséget megadni. ... >>

Víz Gyermekei Úszó Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

2200 Monor, Kistói u. 22.
képviselő: Viczkó Andrea elnök
A babaúszás, kisgyermekek, csecsemők vízhez szoktatása, egészségügyileg rászoruló személyek úszásoktatása, gyógyúszás oktatása, gyógyúszás fejlesztése. Közoktatási intézmény fenntartása. ... >>
1. oldal