Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Monor kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2200 Monor, Kinizsi u. 4.
képviselő: Novákovics András ( elnök )
Képességfejlesztő, ismeretterjesztő és sporttevékenység a hagyományos sportágak népszerűsítése. ... >>

Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2200 Monor, Bocskai u. 1.
képviselő: Dr. Zöldi Lajos elnök
A népi hagyományok megismerése, ápolása, élesztése, a szellemi és tárgyi néprajzi örökség értékeinek életben tartása és beépítése jelenkori életviszonyaink közé, közösségépítés a népi hagyományok eszközeivel (népdalok, néptáncok, népszokások), az egyesület célkitűzéseivel, tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése, ilyen rendezvényeken való közreműködés elsősorban Monoron, Borzsák Endre monori néprajtudós szellemi hagyatékának ápolása, életművének megismertetése a szélesebb nyilvánossággal ... >>

Budapesti Utcaszínház Commedia dellarte Egyesület

(intézményi,kulturális)

2200 Monor, Türr István utca 13.
képviselő: Monori Balázs
Az egyesület alapvető célkitűzése a Commedie dell arte színházi forma népszerűsítése, hogy méltó helyet kaphasson színházkultúránkban. A Commedie dell arte a megváltozott gazdasági helyzet, és támogatási rendszer miatt a legolcsóbb, ugyanakkor legmozgékonyabb, legszabadabb színházi forma. ... >>

Dr.Fónyad Dezső Emlékére Kulturális és Vallási Célú Alapítvány

(kulturális)

2200 Monor, Kossuth L.u.94.sz.
képviselő: Dr.Bán Sándor, Gulyás László elnök, Kampflné Thám Vera, Nagy László
a református kulturális és vallási hagyományok, életmód ápolása, terjesztése. A monori református nagytemplom gyülekezetéből kikerülő ifjak theológiai tanulmányainak finan- szirozása. ... >>

Dr.Miklós László Monori Zsidó Alapítvány

(kulturális)

2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 6.
képviselő: Ajtai György
A Monori Zsidó Temető tulajdonjogának megszerzése és karbantartása, kegyeleti emlékhellyé nyílvánítása, ravatalozó létesítése, a zsidó kultúra ápolása. ... >>

"Fiatalok Fejlődéséért Monoron" Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Somogyi Béla u. 38.
képviselő: Szentirmay Cecília elnök
egészséges életmódra nevelés, isemretterjesztés, kulturális tevékenység, sporttevékenység, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szociális egészségmegőrző tevékenység ... >>

FIKUSZ Amatőr-művészeti, Kultúrális és Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

2200 Monor, Ady Endre u.15.sz.
képviselő: Burján Zsolt elnök, Lévai Gábor alelnök ... >>

JAG-falva lakói a monori József Attila Gimnázium és Közigazgatási Szakközépiskola Öregdiák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Ady Endre út 12-14
képviselő: Hajdú Zoltánné (titkár) együttesen, Megyeri István (elnök) önállóan, Nimmerfrohné Bihari Katalin (pénztárnok) együttesen
A monori József Attila Gimnáium és Közgazdasági Szakközépiskola öregdiákjai közötti kapcsolattartás ápolásra szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása, öntevékeny kezdeményezések felkarolása. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatott oktató-nevelő munka és diákélet támogatása. A tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése, többek között előadások tartásával, tanácsadással. Közreműködés a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az iskolában folytatott munka eredményeinek népszerűsítésében. ... >>

Magfalváért Egyesület

(kulturális)

2200 Monor, Irányi Dániel u. 8.
képviselő: Dr. Tóth Ferenc elnökségi tag együttesen, Leidinger Dániel elnök önállóan, Tóth Jánosné elnökhelyettes együttesen
A magyar népi hagyományokon alapuló, fenntartható közösségek kialakítása, illetve ezek kialakulásának elősegítése. ... >>

Monor és Környéke Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2200 Monor, Petőfi u.27.sz.
képviselő: Kiss István elnök
Gazdasági és szakmai érdekképviselet, gazdaságszervező tevékenység, továbbképzés, gazdasági szolgáltató tevékenység, a tagság kulturális, művelődési és sport igényeinek szervezése, kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Monor Környéki Strázsa Borrend

(kulturális,érdekképviselet)

2200 Monor, Kisfaludy u. 47.sz.
képviselő: Bodor János
Érdekvédelem, kultúra. ... >>

Monorért Baráti Kör

(kulturális)

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98.
képviselő: Gulyás László elnök, Kiss Attila titkár ... >>

Monori Borút Egyesület

(kulturális)

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
képviselő: Szabó István Gyula ( önállóan )
Működésével elősegítse a Monor környéki borvidék kultúrális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését és a monori körzet térségének fejlesztését. ... >>

Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

2200 Monor, Bajza utca 2.sz.
képviselő: dr. Veres Ildikó Zsófia (önállóan)
Az evangélikus kultura bemutatása és szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Monori Strázsák Néptánc Egyesület

(kulturális)

2200 Monor, Kapisztrán János u. 49.
képviselő: Szekeres Szabolcs elnök, Vitális Vera titkár
Tánccsoport működtetése. Népzenei hagyományok ápolása. Műsorszolgáltatás. ... >>

Nyáry Pál Faluszépítő Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2200 Monor, Batsányi u. 1.
képviselő: Maszel László elnök
A Monori Kistérségbe tartozó települések közterületeinek rendezetté tétele, a települések infrastruktúrájának fejlesztése. A települések helyi kulturális értékeinek felkutatása, ápolása, információáramlás elősegítése a településeken. A települések hagyományőrzésének támogatása, a szabadidő hasznos eltöltésére alakult helyi szervezetek támogatása. ... >>

ROCKVIHAR Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2200 Monor, Dózsa Gy. u. 3.
képviselő: Huszthy Gergely Blázs elnök, Matiz Iván Sándor titkár
Tehetséges fiatalok segítése művészeti pályákon. Szabadidős programok szervezése. ... >>

Start a Jövőnkért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

2200 Monor, Kossuth L.u.147.sz.
képviselő: Kosiba István
Monor településfejlesztésének és működésének elősegítése. Különösen környezetvédelem, sport, kultura, művészet, dolgozóinak szociális, egészségügyi támogatása, foglalkoz- tatási lehetőség megteremtése. ... >>

Turner Ferenc Alapítvány

(szociális,kulturális)

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 83.
képviselő: Vadas Ferenc elnök
A monori Katolikus Egyházközség szociális-karitatív közössségek építése és támogatása. Nagycsaládosok, fiatalok anyagi segítése. Közösségi Ház működte- tése. ... >>
1. oldal