Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Monor intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

A csend hangjai a Sziklai Magán Zeneiskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Petőfi u.31.sz.
képviselő: Nyeste László elnök
A Sziklai Magán Zeneiskola oktatási munkájának támogatása. ... >>

Budapesti Utcaszínház Commedia dellarte Egyesület

(intézményi,kulturális)

2200 Monor, Türr István utca 13.
képviselő: Monori Balázs
Az egyesület alapvető célkitűzése a Commedie dell arte színházi forma népszerűsítése, hogy méltó helyet kaphasson színházkultúránkban. A Commedie dell arte a megváltozott gazdasági helyzet, és támogatási rendszer miatt a legolcsóbb, ugyanakkor legmozgékonyabb, legszabadabb színházi forma. ... >>

Gézengúzok Óvodája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Petőfi u 29.
képviselő: Bíró Ivett, Galambosné Hadas Katalin, Kiss Margit, Roikné Horváth Margit /elnök/, Zsember Ágnes
A monori Petőfi S u. 29. sz alatti óvodába járó gyermekek képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Izabel Adory Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kistói u.13.sz.
képviselő: Büki Ágnes
Szellemi fogyatékosok, mozgássérült betegek, nagycsaládosok támogatása. Budapesten napközi óvoda létrehozása, szellemi fogyatékos gyermekeknek. ... >>

JAG-falva lakói a monori József Attila Gimnázium és Közigazgatási Szakközépiskola Öregdiák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Ady Endre út 12-14
képviselő: Hajdú Zoltánné (titkár) együttesen, Megyeri István (elnök) önállóan, Nimmerfrohné Bihari Katalin (pénztárnok) együttesen
A monori József Attila Gimnáium és Közgazdasági Szakközépiskola öregdiákjai közötti kapcsolattartás ápolásra szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása, öntevékeny kezdeményezések felkarolása. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatott oktató-nevelő munka és diákélet támogatása. A tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése, többek között előadások tartásával, tanácsadással. Közreműködés a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az iskolában folytatott munka eredményeinek népszerűsítésében. ... >>

Jászai téri óvodás gyermekekért közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Jászai Mari tér 1.sz.
képviselő: Pogácsásné Berecz Andrea
Az óvodás korú gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése, nevelés, ok- tatás, képességfejlesztés, ismeretter- jesztés, valamint gyermek-és ifjúságvé- delem, érdekképviselet. Támogatja a célja szerint meglévő ingatlan torna- szobával, öltözővel, nevelői szobával való bővítését, megfelelő berendezések- kel, felszerelésekkel, oktatási eszkö- zökkel való ellátását, a fél cél eléré- se után kirándulások, szinházlátogatá- sok stb. támogatása. ... >>

Kelet Népe - A Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kinizsi u. 74.
képviselő: Lukács József elnök
Hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek iskoláztatásának támogatása. Szabadidős programok szervezése. A roma kultúra megismertetése szélesebb körben. ... >>

Monori Esthajnalcsillag Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Kossuth L. u. 37.
képviselő: Csóti Zoltánné elnök
A monori Kossuth Ovoda (Kossuth Lajos u. 37.) nevelő munkájának segítése. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. ... >>

Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Jászai Mari tér 1.sz.
képviselő: Kovács Tünde elnök
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, informatikai terem, nyelvtanulás fejlesztése, közös programok támogatása. ... >>

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Kossuth Lajos út 98.
képviselő: Barta Károlyné
A Kossuth Lajos Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. ... >>

Monori Nyugdíjas Pedagógusok Katedra Klubja

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

2200 Monor, Krúdy Gy.u. 6.
képviselő: dr. Dudás Jenőné elnök
A város iskoláiban folyó nevelő-oktató munka segítése, kirándulások, színház-és koncertlátogatások, egészségügyi előadások szervezése, határon túli magyarság tagjaival kapcsolatok ápolása, a pedagógusmúlt emlékeinek, relikviáinak összegyűjtése és elhelyezése a város Helytörténeti Múzeumában. ... >>

Monori Pentaton Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Kossuth L. u. 88.
képviselő: Bokros Jánosné utóbbi 5 tag együtt, Dr. Dudás Jenőné, Dzsupin Imréné, Pásztory Lajosné, Perjési Istvánné, Szabó Lajosné Cséki Piroska önállón
A Monori Zeneiskola oktatási tevákenységének támogatása. Hangszerek, kották beszerzése, keimelkedő tanulók, zenepedagógusok továbbképzésének versenyek, rendezvények támogatása. ... >>

Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Toldi u. 3.
képviselő: Szádvári Lászlóné
A Monori Szivárvány Óvoda támogatása. Az óvodába járó gyermekek részére programok szervezése. Állagmegóvás, eszközök beszerzése. ... >>

Nefelejcs Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2200 Monor, Katona József u. 26.
képviselő: Seres Istvánné elnök
A monori Tesz-Vesz Óvoda anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Korszerű nevelési módszerek támogatása. ... >>

Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Ady E.u.12-14.sz.
képviselő: Megyeri István
Az iskola munkájának támogatása, diákok jutalmazása, támogatása. ... >>

Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Ipar u.2.sz.
képviselő: Hangyásné Farkas Ágnes elnök
Közvetlenül vagy az iskolán keresztü támogatni az intézet nappali és levelező tagozatát, a tanulók szellemi, erkölcsi és testi nevelését. ... >>
1. oldal