Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Monor egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Beleznay János Földtulajdonosi Vadásztársaság

(egyéb)

2200 Monor, Jókai u. 55.
képviselő: dr. Zimonyi Károly, Malik Károly elnök, Virág István
vadászat, vadgazdálkodás ... >>

Bethlen Gábor Erdélyi Kör

(egyéb)

2200 Monor, Kapisztrán J.u.49.sz.
képviselő: Dr. Szekeres Sándor elnök, Kozákné Székely Ildikó alelnök ... >>

"Fiatalok Fejlődéséért Monoron" Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Somogyi Béla u. 38.
képviselő: Szentirmay Cecília elnök
egészséges életmódra nevelés, isemretterjesztés, kulturális tevékenység, sporttevékenység, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szociális egészségmegőrző tevékenység ... >>

JAG-falva lakói a monori József Attila Gimnázium és Közigazgatási Szakközépiskola Öregdiák Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2200 Monor, Ady Endre út 12-14
képviselő: Hajdú Zoltánné (titkár) együttesen, Megyeri István (elnök) önállóan, Nimmerfrohné Bihari Katalin (pénztárnok) együttesen
A monori József Attila Gimnáium és Közgazdasági Szakközépiskola öregdiákjai közötti kapcsolattartás ápolásra szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása, öntevékeny kezdeményezések felkarolása. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatott oktató-nevelő munka és diákélet támogatása. A tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése, többek között előadások tartásával, tanácsadással. Közreműködés a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az iskolában folytatott munka eredményeinek népszerűsítésében. ... >>

Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Vállalat Dolgozók MRP Szervezete

(egyéb)

2200 Monor, Bajcsy Zs.u.54.sz.
képviselő: Zlinszky Jánosné ... >>

Közép-magyarországi Zöld Kör

(természetvédelem,egyéb)

2200 Monor, Iglói u. 24.
képviselő: Ladányi-Benedikt Ildikó elnök
A természettel harmóniában élő, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően működő társadalom kialakításának segítése, kiemelten a Közép-Magyarországi Régió területén. ... >>

Magyar Baptista Missziótársaság Egyesület

(egyéb)

2200 Monor, Lőcsei utca 5.
képviselő: dr. Almási Mihály, Meláth Attila, Oláh Gábor, Pátkai Béla, Várady Endre
A Magyar Baptista Missziótársaság Egyesület mint a Magyarországi Baptista Egyház szorosan kötődő egyesület azzal a céllal jött létre, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljen a kevésbé népszerű és napjainkban gyakran elhanyagolt missziós tevékenységeknek, és azokat teljes erejével támogassa. Az MBME hitelvilág a Bibliára épülő Baptista Hitvallást normatív iratnak tekinti, tagjairól - akár magánszemélyek, akár jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei- ugyanezt elvárja. ... >>

Monori Nyugdíjas Pedagógusok Katedra Klubja

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

2200 Monor, Krúdy Gy.u. 6.
képviselő: dr. Dudás Jenőné elnök
A város iskoláiban folyó nevelő-oktató munka segítése, kirándulások, színház-és koncertlátogatások, egészségügyi előadások szervezése, határon túli magyarság tagjaival kapcsolatok ápolása, a pedagógusmúlt emlékeinek, relikviáinak összegyűjtése és elhelyezése a város Helytörténeti Múzeumában. ... >>

Monori Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2200 Monor, Deák F. u. 12.
képviselő: Babinszky János, Boch János, Fazekas József tikár, Háry József elnök, Nagy Zoltán vezetőségi tag, Stark Emil
Monor Község lakóinak, területének, valamint közrendjének védelme, bűnmegelőzés segítése ... >>

Nyáry Pál Faluszépítő Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2200 Monor, Batsányi u. 1.
képviselő: Maszel László elnök
A Monori Kistérségbe tartozó települések közterületeinek rendezetté tétele, a települések infrastruktúrájának fejlesztése. A települések helyi kulturális értékeinek felkutatása, ápolása, információáramlás elősegítése a településeken. A települések hagyományőrzésének támogatása, a szabadidő hasznos eltöltésére alakult helyi szervezetek támogatása. ... >>

Patrióta Alapítvány

(sport,egyéb)

2200 Monor, Csokonai u. 30
képviselő: Bokrosné Nemes Melinda elnök
A kisebb helyi közösségek, nyugdíjas, sportegyesületek, civil szerveződések támogatása, részükre adományok gyűjtése, munkájuk támogatása. ... >>

Strázsahegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2200 Monor, Kossuth L. u. 65.
képviselő: Veres András elnök (önállóan)
A monori strázsahegyi pincefalun a bűnmegelőzés, közrend és közbiztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet folytató polgárok munkájának megszervezése, környezetvédelem, köztisztasági feladatok elősegítése. ... >>
1. oldal