Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Al-Dunai Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem)

7700 Mohács, Virág utca 23.
képviselő: elnök Sztellik Gergely, titkár Sztellik Endre
Gondoskodik az oltalma alá került védett, illetve védelemre tervezett természetvédelmi értékekről. Működési területén - elsősorban a duna alsó szakaszán és Béda-Karapancsán - lehetőségeihez mérten részt vesz a védelemre tervezett, vagy védett természeti területek feltárásában és bekapcsolódik azok állagmegóvásával kapcsolatos fenntartási, kezelési munkálataiba. Együttműködik a működési területén bejegyzett, hasonló célkitüzéseket megfogalmazó társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Borza-Völgye Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Béke út 41.
képviselő: elnök Farkas László
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat, illetve a horgászegyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású víz kezelése, működtetése, halnevelés és azon való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, a fiatalok szakmai és erkölcsi nevelése, halászat, halászati tevékenység, haltenyésztés, haltenyésztési tevékenység. ... >>

Carpathes Természetvédelmi és Fajmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Radnóti Miklós lakótelep 5. II//8.
képviselő: kuratórium elnök Horvai Valér, kuratórium titkár Sárfi Nikoletta, kuratóriumi tag Pál Róbert
hazánkban élő veszélyeztetett növény és állatfajok védelme és szaporítása, a veszélyeztetett területek megőrzése, tudományos gyűjtő és kutató utak szervezése, a tudományra nézve új növény és állatfajok felkutatása, fentieket elősegítő nevelés, oktatás és ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok készítése, diákcsere programok szervezése, természeti károk elhárítása, megelőzése, természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása, természetfotózás és filmezés, publikálás, kiállítások szervezése. ... >>

Jenyei Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7700 Mohács, Ady Endre utca 31.
képviselő: elnök Szellár Sándor Zoltán
az egyesület tagjai számára kulturált és egészséges szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítani. Tömöríteni azokat, akik a kedvező horgászlehetőség biztosítását, a horgász érdekeik képviseletét, továbbá a horgász-sport fejlesztését, illetőleg népszerűsítését a természet szeretetének és védelmének megóvása mellett művelik, működésével ezt az érdeket képviselni, védeni. ... >>

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 12/A.
képviselő: elnök Boda István, elnökhelyettes Martina Tibor, elnökségi tag Szakos Péter, elnökségi tag Szakosné Regőczi Judit, titkár Szaller Emőke
az országhatáron belül és túl a magyar néphagyományok ápolása és népszerűsítése különös tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívül élő magyarok és magát magyarnak valló második- illetve harmadik generáció számára olyan kulturális programok szervezése, amelyből egy átfogó képet alkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokról. Magas színvonalú kulturális, illetve történelmi értékeket képviselő színház és zenés produkciók létrehozatala és széleskörű megismertetése. Kulturális, illetve néphagyományokon alapuló rendezvények és fesztiválok teljes körű művészeti és technikai lebonyolítása, megvalósítása. A magyar néphagyományokat minél szélesebb körben megismerni hajlandó emberek összegyűjtése, összetartása. Pályakezdő fiataloknak, hagyományőrző csoportoknak bemutatkozására lehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb előadóművészek) törekvéseik, elképzeléseik bemutatására hely és tér biztosítása. A néphagyományok megőrzésének népszerűsítése érdekében a művészek alkotásainak kép és hanghordozóinak elkészítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd későbbiekben saját anyagi eszközével támogatás nyújtása. Minél szélesebb körben olyan támogatók és szponzorok felkutatása, akik hozzájárulhatnak a néphagyomány őrzésének, népszerűsítésének anyagi feltételeinek megteremtéséhez, a tehetséges előadóművészek támogatásához. A népművészeti hagyományok megőrzésén túl lehetőség biztosítása különféle zenei, könnyűzenei és irodalmi produkciók részére bemutatkozásra; Történelmi és természeti értékek megóvása, védelme. ... >>

Menedékvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy István Lászlóné
Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és a továbbképzést is. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttmüködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel. ... >>

Mohácsért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Legányi Jenő
Az egészséges életmód népszerűsítése, a lakosság egészségmegőrzésének, gyógyításának elősegítése, a lakosság szociális helyzetén való javítás. A mohácsi diákok nevelési, oktatási képesség feltárási és fejlesztési tevékenységének elősegítése. Mohács város sokszínű kultúrájának ápolása. Mohács építészeti és természeti értékeinek megőrzése, karbantartása, gyarapítása. ... >>

Mohácsi Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7700 Mohács, Szentháromság utca 40.
képviselő: elnök Gratzner József
Az igazoltan szervezett szövetségi horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, társadalmi, horgász egyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése. Tagjai horgász érdekeinek képviselete, kedvező horgász lehetőségek biztosítása, egyesületi, szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A jogszabályok, az alapszabály és a horgász etika szabályainak tiszteletben tartása a horgászoknak a természet szeretetére, védelmére való nevelése. A horgászat és a horgász egyesület hagyományainak őrzése, ápolása. A horgász célú, hasznosítású vizek szakszerű kezelése, működtetése, halnevelés és védelem. Ezeken a vizeken a horgászati és horgász víz értékőrző fejlődésének biztosítása. Lehetőség szerinti törekvés további horgász vizek biztosítására, horgászati jog megszerzésére. Horgászó ifjúság horgász szakmai és horgász etikai nevelése. ... >>

Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: alelnök Gáll Csaba, elnök M. Bugarszki Norbert
Mohács és környékének sokszínű kultúrájának ápolása, ennek érdekében az épített és természeti értékek védelme, a tájhoz, a történelmi hagyományokhoz, településszerkezetéhez kapcsolódó fejlesztésben, szépítésben való közreműködés, a helyi kultúra, a helyi hagyományok ápolása, felelevenítése, és gyarapítása, a tagság igényeihez igazodó klubélet megteremtése, az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Palánta Hagyományőrző és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Fűzfa utca 7.
képviselő: elnök Szűcs Tibor, elnökhelyettes Szűcs Zoltán
A hagyományőrzés, az egészséges életmódra nevelés, a természet és az ember szoros kapcsolatának megértése, mindezek oktatása, népszerűsítése és szervezett keretek közötti biztosítása. A hagyományőrzés és természetvédelem társadalmi, érdekképviseleti, felvilágosító, tájékoztató feladatainak széles körű ellátása. Mindezek érdekében hazai és külföldi szervezetekkel való együttműködés. Néphagyományok szerepének erősítése, oktatása egészen fiatal kortól. A magyar környezetvédelem, természetvédelem és az ezzel, valamint a természetes életmóddal kapcsolatos társadalmi tudatformálás. ... >>

Van 1 Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litterné Németh Andrea
Az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme; pozítiv értékek közvetítése a fiatalság számára; gyermek és ifjúságvédelem. A fiatalok önállóságra nevelése, érdekérvényesítő erejük nővelése; az ifjúság demokráciára nevelése, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálozatok építése, fejlesztése, a bennük rejlő erőforrások hatékonyabb kihasználása; a természetes és épített környezet védelme. A fenntartható fejlődés megvalósításához történő hozzájárulás; a jövő generációk érdekeinek védelme, a lakosság környezeti tudatosságának növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése; a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése; az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi oktatás, környezeti nevelés; az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javítása, közösségfejlesztés; az elmaradott települések integrált fejlesztése, vidékfejlesztés; a környezetbarát szolgáltatások, technológiák, termelési eljárások és anyagok népszerűsítése, a fogyasztók védelme. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése; a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése. Terület- és településfejlesztés; kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása); sporttevékenység, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése; szabadidős és hobbitevékenységek; oktatási tevékenység (ismeretterjesztés); film és színházkultúra terjesztése. ... >>
1. oldal